Detail: Biometrické, kraniometrické a parožní charakteristiky jelena lesního (Cervus elaphus L.) oblasti Šumava.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Pavel Vlk
Název: Biometrické, kraniometrické a parožní charakteristiky jelena lesního (Cervus elaphus L.) oblasti Šumava.
Překlad názvu: Biometrical , kraniometrical and antlers charakteristic of red deer (Cervus elaphus L.) in region Šumava.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2008
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 83 stran,3obr.,47 tab.
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: Cz,En
Vydavatel:
Vedoucí práce: Vach M.
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Signatura: LD-0014/08
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Mammalogie; Myslivosti; Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Biometrika; Lov, trofeje;
Poznámka: Konzultant: Konfršt A., 2008/06 (červen)
ID: 101708 D.zařaz.: 27.08.2008 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348