Detail: Časové změny početnosti stavů populace jelena lesního (Cervus elaphus L.) a sledování pohybové aktivity populace v oblasti Děčínského Sněžníku.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: P. Weps
Název: Časové změny početnosti stavů populace jelena lesního (Cervus elaphus L.) a sledování pohybové aktivity populace v oblasti Děčínského Sněžníku.
Překlad názvu: Time changes of the red deer abundance (Cervus elaphus L.) and monitoring of population´s motion activity in the area of Děčínský Sněžník.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2008
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana:
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Bakalářská práce
V bibliotéce: Mammalogie; Myslivosti;
Hesla: Početnost;
Poznámka: 2008/06 (červen)
ID: 101729 D.zařaz.: 27.08.2008 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348