Detail: Ekologie potápky malé (Tachybaptus ruficollis) v podmínkách intenzivně obhospodařovaných rybníků.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Jaroslav Cepák
Název: Ekologie potápky malé (Tachybaptus ruficollis) v podmínkách intenzivně obhospodařovaných rybníků.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 1997
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Knihovna: Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna biologie
Signatura: DP-2395,inv.č. 2542/97
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Ornitologie;
Hesla: Ekologie;
ID: 48012 D.zařaz.: 22.01.2007 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Knihovna UK ZOO
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348