Seznam nepublikovaných prací, mimo prací disertačních
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 s.a.Anonym 26 chráněných rostlin z Prahy - asi textová část k zamýšlené publikaci. 12 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Kříž J. Barrandovské skály, návrh na rozšíření. . 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Kloubec B., Obuch J. (in prep) Drobní savci v potravě sýce rousného (Aegolius funereus) na úzejí jihozápadních Čech. – ms. [Depon. in: u autora. ] Neveřejná D
 s.a.Bryja J., Heroldová M. & Zejda J. Drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia) vrcholových partií Moravskoslezských Beskyd. 13 stran. – ms. Neveřejná D
 s.a.Šifner F. Druhy čeledi Scatophagidae (Diptera) na chráněných územích v Praze a jejich nejbližším okolí. 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Anonym Floristický seznam druhů zjištěných ve studovaném území. Tracheophyta. . 5 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Kubíková J. Geobotanické materiály z Prokopského údolí. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Kubíková J. Geobotanické zhodnocení chráněného přírodního výtvoru Velká skála. . 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Kubíková J. Geobotanické zhodnocení chráněných území v Dolní Šárce. 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Kříž J. Geologická stavba okolí chráněného přírodního výtvoru Branická skála a Školní vrch. . 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Marek L. & Skřivánek F. Geologicko-paleontologický posudek k návrhu na zřízení chráněného naleziště "Nová Ves" u Prahy. 1 strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Strejček J. Historická zeleň v Praze jako významný krajinářský a biologický činitel. . 9 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Andreska J. Chráněný přírodní výtvor Cyrilov. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Skalický V. Chuchelský háj, státní přírodní rezervace, [seznam druhů rostlin] . 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Haleš J. Informační okruh životního prostředí. Bioindikační problémová oblast č. 6 - Živá složka.. 12 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Hanzal V. Inventarizační průzkum chráněného území Salabka- savci.. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Anonym Inventarizační zpráva. 1 strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Roháček A. Královská obora (Stromovka). 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Horáková J. Lišejníky na pražských diabázech (3. etapa). 11 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Anonym Mapování hnízdění vybraných ptačích druhů na území Velké Prahy. 13 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Ložek V. Měkkýši chráněného území Bohnické údolí. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Ložek V. Měkkýši chráněného území Salabka. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Svrček M. Mykoflóra zjištěná na území státní přírodní rezervace Prokopské údolí. 41 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Marek L. Návrh na chráněný přírodní výtvor v Praze -Motole. 1 strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Pádr Z. Návrh na zpracování pilatkovitých blanokřídlých pro Nátura pragensis. . 1 strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Anonym Návrh na zřízení chráněných území (jakékoliv kategorie) na katastru Prahy 9, vypracovaný aktivem státní ochrany přírody při OŠK ONV Praha 9. . 5 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Beneš B. Předběžná zpráva o výskytu savců (Mammalia) na území PVE Dlouhé Stráně v Hrubém Jeseníku. 7 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Neveřejná D
 s.a.Anonym Přírodní poměry Čimické rokle. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Kubíková J. Přírodní poměry Čimického údolí. 8 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Kubíková J. & Řezníček J. Přírodovědné zdůvodnění významu rybniční a luční soustavy v areálu Šeberov 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Beneš B., Hanák F. & Hudeček J. J. Ptáci České republiky a Slovenské republiky ve Slezském zemském muzeu Opava. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Neveřejná D
 s.a.Kubíková J. Soupis rostlinných druhů z chráněného území Pod Zvahovem. 25 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Holubičková B. Stanovení diversity v populacích Rosa canina s.l. . 5 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Kubíková J. Státní přírodní rezervace Podhoří. Geobotanická charakteristika území. . 5 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Bohm S. Státní přírodní rezervace Prokopské údolí [seznam jmen motýlů]. . 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Anonym V úvalu - chráněné naleziště. Návrh chráněného území v Praze 5 - Motole - průvodní zpráva.. 1 strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Kubíková J. & Molíková M. Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. 63 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Fořt M., Novák J., Červený J. & Trefil P. Vliv hmotnosti násadových vajec na kvalitativní a kvantitativní parametry mláďat drůbeže. – ms. Neveřejná D
 s.a.Anonym Vybudování polohové a výškové měřické sítě podél Jalového potoka od pramene v Kostelci nad Černými lesy za obec Přistoupim. – ms. Neveřejná D PDF
 s.a.Anonym Výpočet faktoru erozní účinnosti deště R z vybraných stanic ČHMÚ – ms. Neveřejná D PDF
 s.a.Strejček J. Zeleň na pražských hřbitovech a možnosti jejího dalšího využití. 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Liška M. Zpráva o hydrobiologickém inventarizačním průzkumu na lokalitě Hrnčířská louka - Kunratice, Hrnčíře (Praha 4).. 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Zedník L., Čížek A. & Manda Š. Zpráva o paleontologickém výzkumu na lokalitách Butovice - Pod hradištěm a Lochkov - zářez lokálky. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Zedník L., Čížek A. & Manda Š. Zpráva o paleontologickém výzkumu orthocerových lavic kopaninského souvrství na lokalitě Butovice III. . 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Janáčková H., Řezníček J. & Holubičková B. Zpráva z terénního šetření v navrhovaném chráněném území Klánovický les. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Anonym Zvyšování protierozní účinnosti pěstovaných plodin. – ms. Neveřejná D PDF
 a.a.Beneš B., Řehák Z. & Beneš J. Savci dobývacího prostoru Trojanovice. 14 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Neveřejná D
 2017Štechová T., Holá E., Jandová J., Soldán Z. & Vicherová E. Metodika druhové ochrany bezcévných rostlin – metodika monitoringu epifytických, epixylických a saxikolních mechorostů. – Nmet č. 10806/ENV/17-688/630/17. nestránkováno. – ms. Neveřejná D
 2017Štechová T., Holá E., Jandová J., Soldán Z. & Vicherová E. Metodika druhové ochrany bezcévných rostlin – metodika monitoringu mechorostů narušovaných terestrických stanovišť. – Nmet č. 10803/ENV/17-686/630/17. nestránkováno. – ms. Neveřejná D
 2017Štechová T., Holá E., Jandová J., Soldán Z. & Vicherová E. Metodika druhové ochrany bezcévných rostlin – metodika monitoringu mechorostů teplomilných trávníků a skalních stepí. – Nmet č. 10806/ENV/17-688/630/17. nestránkováno. – ms. Neveřejná D
 2017Štechová T., Holá E. & Bradáčová J. Metodika druhové ochrany bezcévných rostlin – metodika monitoringu rašeliništních mechorostů. – Nmet č. 10807/ ENV/17-690/630/17. nestránkováno. – ms. Neveřejná D
 2017Řezáč Milan Pavouci a sekáči významného krajinného prvku Křídový výchoz Na Vrchách v Praze- Běchovicích. 29 stran. – ms. [Depon. in: Magistrát hlavního města Prahy. ] Neveřejná D
 2017Řezáč Milan Pavouci navrhované přírodní památky Šárecká květnice v Praze-Podbabě. 26 stran. – ms. [Depon. in: Magistrát hlavního města Prahy. ] Neveřejná D
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality Čížovský starý rybník. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality EVL Podmolí – strouha. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality Havraníky – třešňový a višňový sad. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality PP Horáčkův kopeček. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality Terasy u Konice. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Dolejš P., Hlaváč J., Moravec J. & Růžička V. Velkolom Čertovy schody – západ. Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu. Monitorovací studie XX. etapa (2017). 48 stran. – ms. [Depon. in: Národní muzeum; Správa CHKO Český kras. ] Neveřejná D
 2017Machač O. Závěrečná zpráva k provedenému arachnologickému průzkumu – NP Podyjí: vybrané lokality v okolí Hnanic. 10 stran. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Machač O. & Trnka F. Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Kamenice u Hlohovce. 8 stran. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Jihomoravský kraj. ] Neveřejná D
 2017Machač O. & Trnka F. Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Kameníky. 10 stran. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Jihomoravský kraj. ] Neveřejná D
 2017Machač O. & Trnka F. Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Sovince. 9 stran. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Jihomoravský kraj. ] Neveřejná D
 2017Kůrka A., Rus I., Moravec P., Vonička P. & Linhart M. Zoologický inventarizační průzkum nivy Mlýnské Cidliny, k. ú. Hradišťko II, Žiželice. 33 stran. – ms. [Depon. in: Měs. ú. Kolín. ] Neveřejná D
 2016Kubešová S. Bryofloristický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Zadní Hády 2015–2016. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Moravské zemské muzeum; ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády. ] Neveřejná D
 2016Vicherová E. Bryologický průzkum vybraných roklí na území NP České Švýcarsko. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Sprava NP České Švýcarsko. ] Neveřejná D
 2016Strýčková S. Faktory ovlivňující kořenění a růst vegetativně množených rostlin. – ms. Neveřejná D
 2016Šimunová M. Floristický průzkum EVL Lanškrounské rybníky. – ms. Neveřejná D
 2016Smejkalová L. Floristický průzkum lokalit Pod Trojanem a rybníka Dolňák. – ms. Neveřejná D
 2016Vicherová E. Mapování a monitoring druhu Orthotrichum rogeri Brid. v Krušných horách, Doupovských horách, Slavkovském lese a Českém lese v roce 2016. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Neveřejná D
 2016Vicherová E. & Zmrhalová M. Vývoj vegetace a mezo/mikroreliéfu Krkonoš v průběhu holocénu a počátky jeho ovlivnění člověkem. Bryologický průzkum. Průběžná zpráva za rok 2016. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Správa KRNAP. ] Neveřejná D
 2015Hrušková K. Ambrózie – výzkum vlivu konkurenčně silných domácích druhů rostlin na ambrózii peřenolistou (Ambrosia artemisiifolia L.). – ms. Neveřejná D
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Loučky. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Na Oklice. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2015Štechová T. & Manukjanová A. Bryoinventarizační průzkum PR Řeka CHKO Žďárské vrchy. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Žďárské vrchy. ] Neveřejná D
 2015Vicherová E. Bryologický průzkum – EVL Klínovecké Krušnohoří (CZ0420528) na lokalitách: Klínovec, Macecha, Na Spáleništi, Červené bláto, Horská louka u Háje, Vápenka. Inventarizační průzkum. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Ústecký kraj. ] Neveřejná D
 2015Vicherová E. Bryologický průzkum – EVL Východní Krušnohoří (CZ0424127) na lokalitách Cínovec a Pod Lysou horou. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Ústecký kraj. ] Neveřejná D
 2015Tkáčiková J. & Kubešová S. Bryologický průzkum Přírodní rezervace Klenov ve Vsetínských vrších. – In: Lacina D., Inventarizační průzkum PR Kutaný. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Zlínský kraj. ] Neveřejná D
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. nestránkováno. – ms. [Depon. in: SFŽP ČR; ČSO, pobočka na Vysočině. ] Neveřejná D
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2015Kubešová S. Inventarizační průzkum Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře z oboru bryologie. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Moravské zemské muzeum; Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2015Vicherová E. Mapování a monitoring druhu Orthotrichum rogeri Brid. v Krušných horách v roce 2015. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Neveřejná D
 2015Štechová T., Štech M. & Manukjanová A. Mapování druhu Hamatocaulis vernicosus v roce 2015. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Neveřejná D
 2015Vojtěchová K. Rozšíření křídlatky na území města Hradec Králové. – ms. Neveřejná D
 2015Peřina M. Vliv cytokininů na biosyntézu chlorofylu ve tmě u smrku ztepilého (Picea abies) a modřínu opadavého (Larix decidua). – ms. Neveřejná D
 2015Holá E. Vývoj vegetace a mezo/mikroreliéfu Krkonoš v průběhu holocénu a počátky jeho ovlivnění člověkem. Bryologický průzkum. Průběžná zpráva za rok 2015. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Správa KRNAP. ] Neveřejná D
 2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Neveřejná D
 2014Kubešová S. Bryofloristický průzkum monitorovacích ploch v dobývacím prostoru lomu Mokrá 2013–2014. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Moravské zemské muzeum; ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády. ] Neveřejná D
 2014Štechová T. & Bradáčová J. Bryofloristický průzkum vybraných rašelinišť v CHKO Slavkovský les. Ochrana biodiverzity 2014, číslo projektu 131428. nestránkováno. – ms. [Depon. in: ÚVR ČSOP. ] Neveřejná D
 2014Štechová T. Inventarizační průzkum PP Provázková louka z oboru bryologie. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko České Budějovice. ] Neveřejná D
 2014Kubešová S. & Tkáčiková J. Inventarizační průzkum PR Halvovský potok z oborů botanika, bryologie. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Moravské zemské muzeum; Krajský úřad - Zlínský kraj. ] Neveřejná D
 2014Tkáčiková J. & Kubešová S. Inventarizační průzkum PR Kutaný z oboru bryologie. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Moravské zemské muzeum; Správa CHKO Beskydy. ] Neveřejná D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348