Přehled tuzemských botanických časopisů
 CodePublicationEditorVznikZánikČíslaDetail
 1Botanika, informační a popularizační časopis Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 2013 ČD
 1Calluna. Zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti ČBS, Západočeská pobočka 1996 ČD
 1Czech Mycology Česká vědecká spol. pro mykologii 1993 ČD
 1Časopis Slezského muzea. C, Dendrologia Slezské zemské muzeum v Opavě 19621979ČD
 1Česká mykologie Čsl. věd. spol. pro mykologii 19471992ČD
 1Erica Západočeské muzeum v Plzni 1992 ČD
 1Folia geobotanica - a Journal of Plant Ecology and Systematics Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 1998 ČD
 1Folia Geobotanica et Phytotaxonomica Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 19661997ČD
 1Mykologické listy, informační orgán Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV Česká vědecká spol. pro mykologii 1980 ČD
 1Novitates Botanicae Universitatis Carolinae Karolinum, nakladatelství UK 19822008ČD
 1Preslia, časopis Československé botanické společnosti Čs. bot. spol. ; ČSAV 19141992ČD
 1Preslia, The Journal of the Czech Botanical Society ČBS 1993 ČD
 1Severočeskou přírodou, sborník severočeské pobočky České botanické společnosti ČBS, Severočeská pobočka 1969 ČD
 1Východočeský botanický zpravodaj ČBS, Východočeská pobočka 1962 ČD
 1Zpravodaj Západočeské pobočky České botanické společnosti ČBS, Západočeská pobočka 19631995ČD
 1Zprávy České botanické společnosti ČBS 1994 ČD
 1Zprávy Československé botanické společnosti při ČSAV Čs. bot. spol. 19661993ČD
 1Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti ČBS, Moravskoslezská pobočka 2012 ČD
 9Hortus sanitatis, časopis věnovaný všestrannému studiu léčivých rostlin 19481949ČD
 9Mykologický zpravodaj, věstník moravských členů Čsl. vědecké společnosti pro mykologii a přátel hub při Moravském muzeu v Brně Moravské zemské muzeum 19571977ČD
 9Thaiszia - journal of botany Botanical Garden P. J. Šafárik University 1991 ČD
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348