Detail publikace.
 
Název: Preslia, The Journal of the Czech Botanical Society
Název pro citace: Preslia
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1993
Vychazí: 4x ročně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 0032-7786
Stav v databázi: Do databáze jsou zařazeny obsahy od č. 65(1)/1993 do 92(1)/2020
Adresa: Botanický ústav AV ČR, 252 43 Průhonice
Mail: pysek@ibot.cas.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9b5fe228-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 1768 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348