Detail publikace.
 
Název: Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje
Název pro citace: Arnika
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1975
Vychazí: Nepravidelně
Místo vydávání: Mariánské Lázně
Vydavatel:
Vydavatel 2:
ISSN pro tisk: 1804-1914
Návaznost: O roku 1975 do roku 1998 pod názvem 'Arnika', vydávala Správa CHKO Slavkovský les. Od roku 2004 vydává Český svaz ochránců přírody, základní organizace Kladská pod názvem 'Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje'
Zaměření: Časopis je určený zájemcům o přírodu a historii Karlovarského kraje. Najdete zde zajímavosti a nejnovější objevy z území Karlovarského kraje, především z oblasti přírodních věd, historie a archeologie.
Stav v databázi: Do databáze jsou zařazeny obsahy všech čísel od č. 1975/1 do č. 2020/2
Adresa: Hlavní 504, Mariánské Lázně
Mail: redakce.arnika@email.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9a3aa0ec-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 1198 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348