Detail publikace.
 
Název: Severočeskou přírodou, sborník severočeské pobočky České botanické společnosti
Název pro citace: Severočeskou přírodou
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1969
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Litoměříce
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 0231-9705
Zaměření: Zveřejňuje botanické práce z taxonomie, fytocenologie, fytogeografie, ekologie, floristiky, historie botaniky a z dalších příbuzných oborů. Obsáhlejší floristické práce (seznamy lokalit a na nich zjištěných taxonů) především pokud jsou výsledkem akcí Seve
Stav v databázi: Jsou zařazeny všechna čísla od 0/1968 do 45/2014, neúplné obsahy, jednotlivé citace jsou převzaty z autorských bibliografií
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 99c5cdb6-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 800 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348