Detail: Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy.
 
Autor: Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, Tomáš Matějček, Miroslav Lupač, Petra Šimonová & Jan Bartoš
Název: Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy.
Typ publikace: Informační brožura
Rok vydání: 2016
Publikace: Drobné tiskoviny
Strana: 55 stran
ISBN: ISBN 978-80-210-8418-6
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Typ citace: Metodika, návod
V bibliotéce: Environmentální výchovy;
Hesla: Ekologická výchova; Metodiky;
Anotace: Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti environmentální výchovy (ASEV) je primárně určena k hodnocení zajištění a realizace environmentální výchovy (EVVO) na druhém stupni základních škol, respektive odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem autoevaluace je především pomoci školám identifikovat silné a slabé stránky v realizaci průřezového tématu environmentální výchovy, dále pak motivovat školy k diskusi a k přijetí opatření směřujících k dalšímu posílení realizace environmentální výchovy. Předpokládá se, že tento nástroj budou využívat především školní koordinátoři EVVO a vedení školy. (Zdroj: MŽP)
ID: 265868 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 05.02.2020 Zdroj: MŽP
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348