Seznam informačních brožur a materiálů
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a využivající zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
   Upozornění - při nastavení filtru byl překročen maximální počet vybraných vět. Pro jejich snížení je potřeba filtr upřesnit.
12345
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2021Kolektiv autorů Káne lesní (Buteo buteo) – Pták roku 2021. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVIII., číslo 1/2021. 28 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2021 Informační brožura D Celé číslo
 2020Kolektiv autorů Jiřička obecná Delichon urbicum – Pták roku 2020. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVII., číslo 1/2020. 28 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2020 Informační brožura D Celé číslo
 2020Vaněk J. Krkonošská žoužel: aneb živáčkové v extrémních podmínkách Krkonoš. 52 stran. Správa KRNAP. ISBN 978-80-7535-122-7 Informační brožura D PDF
 2020Hanušová K. & Skalka M. Krkonošské Blizničky – Hádanky a kvízy. 52 stran. Správa KRNAP. ISBN 978-80-7535-123-4 Informační brožura D PDF
 2020Štursa J. Léčivé rostliny Krkonoš. 52 stran. Správa KRNAP. ISBN 978-80-7535-119-7 Informační brožura D PDF
 2020Pigula T. Milování v Krkonoších. 52 stran. Správa KRNAP. ISBN 978-80-7535-116-6 Informační brožura D PDF
 2020Just T., Kujanová K., Černý K. & Kubín M. Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků : revitalizace, dílčí vodohospodářská opatření, podpora renaturačních procesů. 466 stran. AOPK ČR. Edice: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-7620-069-2 Metodika D PDF
 2019Hlaváč V., Anděl P., Matoušová J., Dostál I., Strnad M., Immerová B., Kadlečík J., Meyer H., Moţ R., Pavelko A., Hahn E. & Georgiadis L. Doprava a ochrana fauny v Karpatech. Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích. [Wildlife and Traffic in the Carpathians. Guidelines how to minimize the impact of transport infrastructure development on nature in the Carpathian countries.] 244 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-7620-030-2 Informační brožura D PDF
 2019Kolektiv autorů Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – Pták roku 2019. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVI., číslo 1/2019. 28 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2019 Informační brožura D Celé číslo
 2019Viktora L. Městská zeleň společný prostor pro lidi i ptáky. 16 stran. ČSO. ISBN: 978-80-87572-43-6 Informační brožura D PDF
 2019Zachystalová L., Černá B., Jůnek T. & Šůlová K. Setkání s vlkem 1 .-2. strana. AOPK ČR; ČZU. ISBN 978-80-7620-025-8 Skládačka D PDF
 2019Štancl V., Jelínek V. & Pithart K. Vlaštovka obecná. Klíč k určování věku mláďat na hnízdě. 39 stran. SSKSNM. Informační brožura D
 2018Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. Ekologická obnova v České republice II. 204 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-88076-83-4 Studie D PDF
 2018Görner T. Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii, jejich charakteristiky, výskyt a možnosti regulace. 213 stran. AOPK ČR. Edice: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-7620-001-2 Metodika D PDF
 2018Blättler L. & Finďo S. Jak pastevečtí psi chrání stáda. Metodická příručka pro ochranu stád pomocí pasteveckých psů. 46 stran. AOPK ČR. Edice: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-88076-80-3 Metodika D PDF
 2018Řehounek J. Objevte svou pískovnu. 2 strany. Calla. Skládačka D PDF
 2018Kolektiv autorů Sýček obecný (Athene noctua) – Pták roku 2018. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXV., číslo 1/2018. 26 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2018 Informační brožura D PDF
 2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2017 Informační brožura D PDF
 2017Čuchta P. Chvostoskoci Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Tajovský K. Mnohonožky Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Šumpich J. Motýli Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Maštera J. & Mašterová A. Obojživelníci Vysočiny. 64 stran. ČSO, pobočka na Vysočině. ISBN 978-80-88242-02-4 Informační brožura D PDF
 2017Maštera J. Obojživelníci Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Jelínek A. Pavouci Kraje Vysočina. 20 stran. ZO ČSOP Kněžice. Informační brožura D PDF
 2017Kodet V. Ptáci Vysočiny. 1 -2. strana. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Kodet V. & Kodetová D. Ptáci Vysočiny. 24 stran. ČSO, pobočka na Vysočině. ISBN 978-80-88242-03-1 Informační brožura D PDF
 2017Křivan V. Rákosníčci Kraje Vysočina. Projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny. 28 stran. ZO ČSOP Kněžice; ČSO, pobočka na Vysočině. Informační brožura D PDF
 2017Matrková J., Doležalová P., Havelka J., Machová K. & Hlaváč V. Regionální akční plán pro střevli potoční (Phoxinus phoxinus) na Vysočině. 56 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Informační brožura D PDF
 2017Randis P. Rostliny a houby v zemědělské krajině. 25 stran. Ekocentrum Cheb. Informační brožura D PDF
 2017Šumpich J. Seznam motýlů Kraje Vysočina. [Checklist of butterflies and moths of the Vysočina Region.] 58 stran. ČSO, pobočka na Vysočině. ISBN 978-80-88242-04-8 D PDF
 2017Tajovský K. Stonožky Vysočiny. 2 strany. ČSO, pobočka na Vysočině. Leták D PDF
 2017Křivan V. Střevlíci Kraje Vysočina. Projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny. 36 stran. ZO ČSOP Kněžice; ČSO, pobočka na Vysočině. Informační brožura D PDF
 2017Fuitová J. & Randis P. Tekoucí život. 32 stran. Ekocentrum Cheb. Informační brožura D PDF
 2017Křivan V. Tesaříci Kraje Vysočina. Projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny. 36 stran. ZO ČSOP Kněžice; ČSO, pobočka na Vysočině. Informační brožura D PDF
 2017Křivan V. & Mückstein P. Vážky Kraje Vysočina. Projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny. 44 stran. ZO ČSOP Kněžice; ČSO, pobočka na Vysočině. Informační brožura D PDF
 2017Fuitová J. & Randis P. Živočichové v zemědělské krajině. 32 stran. Ekocentrum Cheb. Informační brožura D PDF
 2017Randis P. Život pod nohama. 32 stran. Ekocentrum Cheb. Informační brožura D PDF
 2016Kaňák J. Arboretum Sofronka. 2 strany. SVSMP. Skládačka D PDF
 2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2016 Informační brožura D PDF
 2016Anonym Dešťovka na zahradě. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2016Jakl J. Ekologické přístupy k zahrádkářství. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2016Činčera J., Jančaříková K., Matějček T., Šimonová P., Bartoš J., Lupač M. & Broukalová L. Environmentální výchova z pohledu učitelů. 209 stran. MU; Agentura Koniklec. ISBN 978-80-210-8439-1 Informační brožura D PDF
 2016Rojík P. Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje. 2 vydání. 195 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-25-7 Informační brožura D Obálka a obsah
 2016Jakl J. & Buchta N. Jak se vyhnout palmovému oleji. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2016Činčera J., Jančaříková K., Matějček T., Lupač M., Šimonová P. & Bartoš J. Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy. 55 stran. MU; Agentura Koniklec. ISBN 978-80-210-8418-6 Informační brožura D PDF
 2016Anonym Naučná stezka Chrást. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Skládačka D PDF
 2016Vejvodová A. Ochrana čejky chocholaté. Informační materiál pro zemědělce. 2. aktualizované vydání 1 -10. strana. MZe ČR. ISBN 978-80-7434-303-2 Informační brožura D PDF
 2016Kolektiv autorů Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025. 50 stran. MŽP ČR. Zákony, normy D PDF
 2016Chochel M. & Hrčka D. (ed.) Vzácné a ohrožené houby Karlovarského kraje. 118 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-31-8 Informační brožura D Obálka a obsah
 2016Uřičář J., Jongepierová I. & Vondřejc T. E. Zásady péče o významné druhy motýlů Bílých Karpat. 56 stran. ZO ČSOP Bílé Karpaty; Správa CHKO Bílé Karpaty. ISBN 978-80-903444-9-5 Informační brožura D PDF
 2015Daniš P. & Nechvátalová J. Environmentální výchova. Milujeme přírodu a chceme zdravé prostředí. 32 stran. MŽP ČR. Informační brožura D PDF
 2015Šandera M. & Šanderová M. Kriticky ochrožená ropucha krátkonohá. Pomáháme ji zachárnit. Můžete taky! 2 strany. HERPETA. Skládačka D PDF
 2015Opršal J. & Skalka M. Lišejníky. Jednoduchý klíč k určování. 2 strany. Správa KRNAP. Skládačka D PDF
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2015Anonym Obaly a odpady. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2015Zámečník V. Ochrana čejky chocholaté. Využití agroenvironmentálně-klimatického opatření. 1 -4. strana. ČZU FŽP; ČSO. Skládačka D PDF
 2015Solský M. & Vojar J. Ochrana migrujících obojživelníků. Mapování a predikce rizikových úseků silnic v České republice. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2015Jakl J., Céza V. & Buchta N. Ochrana přírody. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2015Krása A. Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu. 147 stran. AOPK ČR. Edice: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-87457-98-6 Metodika D PDF
 2015Kolektiv autorů Potápka černokrká – Pták roku 2015. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXII, číslo 1/2015. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2015 Informační brožura D PDF
 2015Kopp J. Průvodce naučnou stezkou Údolím Mže a Berounky. 84 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0198-0 Informační brožura D PDF
 2015Cais J. & Voldřich L. Průvodce naučnou stezkou Údolím Radbuzy. 68 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0199-7 Informační brožura D PDF
 2015Caisová K. Průvodce naučnou stezkou Údolím Úhlavy. 44 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0200-0 Informační brožura D PDF
 2015Hajšman J. Průvodce naučnou stezkou Údolím Úslavy. 64 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0201-7 Informační brožura D PDF
 2015Petřík P. & Šandera M. Průvodce přírodou Milíčovského lesa a okolí. 32 stran. HERPETA. Informační brožura D PDF
 2015Jakl J. & Céza V. Předcházíme vzniku potravinového odpadu. 1 strana. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2015Jakl J., Céza V. & Buchta N. Ptactvo v obchích a městech. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. Leták D PDF
 2015Machart K. Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. 3 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. Skládačka D PDF
 2015Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. Pracovní list k naučné stezce. 2 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. Skládačka D PDF
 2015Anonym Savci v ČR, ohrožení a ochrana. 1 -8. strana. MU FPř ÚBZ. Studijní materiály D PDF
 2015Štursa J., Flousek J., Vaněk J. & Drahný R. Foto: Antošová K., Drahný R., Vaněk J. Sněžka - ostrov arktidy uprosřed Evropy. 6 stran. Správa KRNAP. ISBN 978-80-87706-70-1 Skládačka D
 2015Chvapil S. Zemřel Pavel Pelz. 1 strana. ČSO. Internet D www.cso
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. 48 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2014 Informační brožura D PDF
 2014Kučera O., Mrázová Š. & Patková J. Kamenná tvář hor. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec. Skládačka D PDF
 2014Evropská agentura pro životní prostředí Kvalita lidského života a životní prostředí. Podpora účinně využívaných zdrojů a oběhového hospodářství v Evropě. 49 stran. Úřad pro publikace Evropské unie. Řada: Signály EEA 2014 , ISBN 978-92-9213-467-9 Informační brožura D PDF
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 1. Krkonoše a jejich svět. 2 :13 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 2. Příběh kůrovce. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 3. Péče o horské cesty. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 4. Kvádrovitá odlučnost žuly. 2 :07 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 5. Polygony, brázděné půdy a kryoplanační terasy. 2 :02 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 6. Tajemství krkonošských zahrádek. 2 :22 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 7. Tory. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 8. Jezera a jezírka. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 9. Krkonošské zlato. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 10. Karling Sněžky. 1 :58 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 11. Ledovcové morény. 2 :06 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 12. Kamenná moře. 2 :12 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 13. Kotle, hrnce a hrnečky z Krakonošovy kuchyně. 2 :03 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 14. Krkonošské vodopády. 2 :12 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 15. Jako ostrovy v moři. 2 :04 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 16. Morušková kleč. 2 :02 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 17. V šeru rýchorského pralesa. 2 :02 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 18. Mrtvé dřevo - živý les. 2 :11 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 19. Proč nejsou na hřebenech hor odpadkové koše. 2 :15 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 20. Vlajkové smrky. 2 :08 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
 2014Štursa J., Drahný R., Mikšíček P. & Stýblo P. Minuty z Krkonoš. 21. Krkonošské louky. 2 :09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, film D Film
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348