Detail publikace.
 
Název: Cinclus - časopis Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině
Název pro citace: Cinclus
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1990
Zánik: 2010
Vychazí: nepravidelně
Místo vydávání: Jihlava
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1803-6864
Návaznost: Časopis Cinclus navazuje na stejnojmenný zpravodaj Ornitologické sekce při Správě chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, který vycházel v letech 1990-2001 (čísla 1-18).
Zaměření: Časopis publikuje studie avifauny Českomoravské vrchoviny, ornitologická pozorování, poznatky z biologie, ekologie a etologie, metody terénního výzkumu; poznámky k ohrožení avifauny a praktickým otázkám ochrany ptačích biotopů, krátké zprávy a sdělení
Stav v databázi: Zařazena čísla 1/1991 až 20/2010
Práva: Journal issued by © The Vysočina Branch of the Czech Society for Ornithology
Adresa: 5. května 15, 586 01 Jihlava
Mail: pygargus@seznam.cz
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 98ffea88-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 129 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348