Detail publikace.
 
Název: Acrocephalus (Ostrava)
Název pro citace: Acrocephalus (Ostrava)
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1980
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Ostrava
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 2464-7918
Návaznost: není; v letech 1975 až 1979 vyšlo 5 nepublikovaných interních oběžníků s ornitologickými pozorováními z let 1974 až 1978
Zaměření: Ve zpravodaji Acrocephalus (Ostrava) vycházejí především původní ornitologické práce, kratší články a záznamy ornitologických pozorování obsahově zaměřené na region severní Moravy a Slezska (bývalý Severomoravský kraj). Zpravodaj dále publikuje např. zprá
Stav v databázi: Zařazeny celé obsahy čísel 1/1980 až 34/2019. Kontrolu a doplnění obsahů provedl p. Martin Mandák.
Práva: Slezská ornitologická společnost. Všechna práva vyhrazena.
Mail: sos.cso@seznam.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Poznámka: Zpravodaj Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě.
Id: 98e34e50-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 25 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348