Detail publikace.
 
Název: Silva Gabreta - Sborník vědeckých prací ze Šumavy
Název pro citace: Silva Gabreta
Alternativní název: Silva Gabreta - Scientific studies from the Bohemian Forest
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1996
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Vimperk
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1211-7420
Zaměření: Mezinárodní sborník, kde jsou publikované recenzované vědecké práce a krátké informační zprávy se vztahem k regionu Šumavy.
Stav v databázi: Zařazeny všechny obsahy od č. 1/1996 až do 26/2020
Práva: © Národní park Šumava. Všechna práva vyhrazena.
Mail: silva.gabreta@npsumava.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9cdfbcc3-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 3709 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348