Detail publikace: Crex
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Crex - Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO
Název pro citace: Crex
Místo vydávání: Brno
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis
ISSN pro tisk: 1213-211X
Vznik: 1999
Návaznost: Dříve jako Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické, ISSN 1212-5687
Vychází: 1x ročně
Zaměření: Ornitologie jižní Moravy.
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Samostatná příloha: Barevná fotografická příloha
Stav v databázi: Zařazeny celé obsahy z čísel 14/1999 až 35/2016. Revizi zařazených citací do č. 27/2007 provedl Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
Id: 9a252bc0-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 1122 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348