Detail: Ptáci jižních Čech.
 
Autor: Bohuslav Kloubec, Jan Hora & Karel Šťastný
Název: Ptáci jižních Čech.
Typ publikace: Atlas
Rok vydání: 2015
Publikace: Knihy
Strana: 640 stran
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Typ citace: Odborná práce
V bibliotéce: Ornitologie;
Anotace: Na textové části publikace Ptáci jižních Čech pracoval po dobu téměř 4 let kolektiv 14 autorů. Těžištěm knihy jsou druhové kapitoly, věnované 193 hnízdícím a 36 pravidelně protahujícím druhům. V nich jsou nejdůležitější částí podkapitoly „Výskyt v jižních Čechách“ s obsáhlým přehledem výskytu jednotlivých druhů v zájmové oblasti, využívající většiny dostupných zdrojů. Týká se hlavně let 2001–2012, avšak u většiny druhů nalezne čtenář informace o výskytu za období více než 150 let. Nedílnou součástí jsou pak oddíly věnované charakteristice třídy Ptáci, včetně jejich historického vývoje, anatomickým a morfologickým zvláštnostem, smyslům, ekologii a chování ptáků, dále i přírodním poměrům oblasti, historii ornitologického výzkumu, pozorování ptáků a jejich ochraně. V knize je více než 1 800 fotografií pocházejících od 54 našich i zahraničních fotografů, okolo 500 barevných a černobílých originálních kreseb a téměř 400 grafů a tabulek se změnami a odhady početnosti, vývojem hnízdních populací, sezónním výskytem a výškovým rozšířením. U každého druhu je zařazena mapka, takže kniha slouží zároveň i jako atlas hnízdního rozšíření ptáků jižních Čech z let 2001–2012, a také kvantitativní údaje o početnosti ptáků na jednotlivých lokalitách (např. rybníky Velký Tisý, Dehtář a Řežabinec) i v celých oblastech (Třeboňsko, Českobudějovicko, Boletice, Šumava) Kniha obsahuje i CD s obsáhlou unikátní kolekcí nahrávek zvukových záznamů 233 druhů ptáků od ing. Pavla Pelze, která zahrnuje vokální a jiné akustické projevy jednotlivých druhů, včetně dosud nepublikovaných u nás ani v zahraničích kolekcích. V takto rozsáhlém pojetí se u nás akustické projevy ptáků objevují vůbec poprvé, a to i s jejich detailními popisy, transkribcí a originálními grafy sezónní hlasové aktivity. Uvedená monografie svým rozsahem překračuje regionální měřítko a lze ji proto doporučit nejen zájemcům o ptáky jižních Čech, ale i všem amatérům zajímajícím se o poznávání ptáků a jejich zvukových projevů, stejně jako profesionálním ornitologům a všem dalším zájemcům o přírodu.(Zdroj: Autoři).
ID: 224078 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 05.02.2020 Zdroj: ČSO
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348