Detail: České rybníky a rybářství ve 20. století.
 
Autor: Martin Urbánek (ed.)
Název: České rybníky a rybářství ve 20. století.
Typ publikace: Monografie
Rok vydání: 2015
Publikace: Knihy
Strana: 335 stran
ISBN: ISBN 978-80-87699-06-5
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Typ citace: Populárně naučná
Klíč. slova CZ: rybníky, rybníkářství, dějiny rybářství, chov ryb, 20. století
V bibliotéce: Ichtyologie-limnologie;
Hesla: Rybářství, rybníkářství; Historie; Odchovy;
Poznámka: Recenzenti: prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.; Ing. J. Vostradovský, CSc.
Anotace: Publikace podává autentické svědectví o jednom z nejstarších řemesel lidského konání - o lovu a chovu ryb. Shrnuje výsledky a úspěchy rybářství za uplynulé století s důrazem na rybníkářství, mimoprodukční význam rybníků v oblasti bilance vody a udržení její biologické rovnováhy. Rámcově se zabývá rybářstvím a obecně i vztahem k tekoucím vodám, biodiverzitě a ochraně vody včetně nemocí ryb. (Zdroj: Pokorný J., Předmluva)
ID: 275499 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 05.02.2020 Zdroj: http://www.cz-ryby.cz
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348