Detail: Bryologický průzkum Přírodní rezervace Klenov ve Vsetínských vrších. – In: Lacina D., Inventarizační průzkum PR Kutaný.
 
Autor: Tkáčiková J. & Kubešová S.
Název: Bryologický průzkum Přírodní rezervace Klenov ve Vsetínských vrších. – In: Lacina D., Inventarizační průzkum PR Kutaný.
Typ publikace: Neveřejná
Rok vydání: 2015
Publikace: Neveřejná
Strana: nestránkováno
Jazyk citace: Cz
Deponovano: Krajský úřad - Zlínský kraj
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Bryologie; Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Inventar. průzkum botanický; Bryoflora; Druhová ochrana;
ID: 272312 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.05.2020 Zdroj: Brl31
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348