Statut Entomologické bibliotéky

Entomologická bibliotéka je zaměřena na veškeré publikované i nepublikované informační zdroje týkající se všech volně žijících druhů hmyzu. v rámci území České republiky (resp. dřívějšího Československa). Obdobně jako u ostatních biblioték jsou do Entomologické bibliotéky zařazovány i tištěné recenze, organizační zprávy apod., které nejsou sice nositeli konkrétního taxonu, ale dokumentují vývoj výzkumu hmyzu na našem území.

Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348