The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 23.09.2020 Redakce (2020): Václav Cílek, Zdeňka Sůvová, Jan Turek a kolektiv: Krajem Joachima Barranda. Cesta do pravěku země České. Vydalo nakl. Dokořán. – Nika 41(Září 2020): 44. D Celé číslo
 23.09.2020 Voldřichová V. (2020): Ilustrátoři přírody - Pavel Dvorský. – Nika 41(Září 2020): 38 -43. D Celé číslo
 23.09.2020 Veselý P. & Voldřichová V. (2020): Změny v ptačí říši. Jaký vliv mají klimatické změny na život ptáků? – Nika 41(Září 2020): 34 -37. D Celé číslo
 23.09.2020 Čechová K. & Kozáková D. (2020): Lisabon, zelené město u Atlantského oceánu. – Nika 41(Září 2020): 30 -33. D Celé číslo
 23.09.2020 Dočekalová M. (2020): Tajga. Les zdánlivě nekonečný už začíná mít své hranice. – Nika 41(Září 2020): 28 -29. D Celé číslo
 23.09.2020 Havel P. (2020): Lesnictví a zemědělství jsou spojené nádoby, až na peníze. – Nika 41(Září 2020): 24 -27. D Celé číslo
 23.09.2020 Karnecki J., Šubrt J. & Just T. (2020): Obnova rybníka a revitalizace Říčanského potoka na Lítožnici. – Nika 41(Září 2020): 17 -23. D Celé číslo
 23.09.2020 Just T. (2020): Bobři akumulátoři. – Nika 41(Září 2020): 12 -16. D Celé číslo
 23.09.2020 Fanta J. (2020): Lesy České republiky včera, dnes a zítra. – Nika 41(Září 2020): 3 -11. D Celé číslo
 23.09.2020 redakční rada NIKA (2020): Odešla legenda. (15. srpna 2020 zesnul v úctyhodném věku 95 let RNDr. Vojen Ložek, DrSc.). – Nika 41(Září 2020): 2. D Celé číslo
 23.09.2020 Gregar M. (2020): Vážení čtenáři, ... – Nika 41(Září 2020): 2. D Celé číslo
 23.09.2020 (2020): NIKA, časopis o přírodě a ochraně životního prostředí. Ročník 41, září 2020. – Nika 41(Září 2020): 1 -44. D Celé číslo
 22.09.2020 Valeš Z. (2020): Ovlivňuje juvenilní pelichání meziroční přežívání? ýzva k sledování pelichání. – Kroužkovatel 29: 16. D Celé číslo
 22.09.2020 Bělka T. (2020): Výzva ke spolupráci. – Kroužkovatel 29: 16. D Celé číslo
 22.09.2020 Klvaňa P. (2020): Pěnice černohlavá. – Kroužkovatel 29: 15. D Celé číslo
 22.09.2020 Jelínek V. & Pithart K. (2020): Klíč k určování věku mláďat vlaštovek. – Kroužkovatel 29: 14. D Celé číslo
 22.09.2020 Jelínek V., Albrecht T. & Munclinger P. (2020): Kříženci vlaštovky obecné a jiřičky obecné. – Kroužkovatel 29: 13 -14. D Celé číslo
 22.09.2020 Cepák J. (2020): K devadesátinám Jiřího Formánka. – Kroužkovatel 29: 12. D Celé číslo
 22.09.2020 Ticháčková M. & Lumpe P. (2020): Barevné značení jeřábů. – Kroužkovatel 29: 11. D Celé číslo
 22.09.2020 Slobodník R. & Slobodník V. (2020): Ako na ľabtušky? – Kroužkovatel 29: 10. D Celé číslo
 22.09.2020 Cepák J. (2020): Hanzlíková Martina, Vít Pavel (2019): Pokrok s modráčkem. Bílinská Přírodovědná společnost, z. s., 160 stran. – Kroužkovatel 29: 9. D Celé číslo
 22.09.2020 Hanzlíková M. (2020): Neobvyklé pelichání některých tohoročních modráčků. – Kroužkovatel 29: 8 -9. D Celé číslo
 22.09.2020 Kverek P. (2020): Určujeme letní slavíky. – Kroužkovatel 29: 6 -7. D Celé číslo
 22.09.2020 Valeš Z. (2020): Projekt RAS přináší výsledky. – Kroužkovatel 29: 4 -6. D Celé číslo
 22.09.2020 Jelínek M. & Klvaňa P. (2020): Projekt CES v České republice v roce 2019. – Kroužkovatel 29: 2 -3. D Celé číslo
 22.09.2020 Klvaňa P. (2020): Úvodník... – Kroužkovatel 29: 1. D Celé číslo
 21.09.2020 Mendel J., Papoušek I., Bartoňová-Marešová E., Urbánková S., Halačka K., Vetešník L., Šanda Radek & Koníčková M. (2012): Komentované souhrnné výsledky a diskuse. Konkrétní odpovědi na níže kladené otázky. In: Mikrosymposium. Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 75 -76. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Papoušek I., Koníčková M., Halačka K., Mendel J., Urbánková S. & Bartoňová-Marešová E. (2012): Elektronická organizace výsledků, BOLD databáze a volný on-line přístup. In: Mikrosymposium. Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 75 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Šanda R., Halačka K., Vetešník L., Koníčková M. & Mendel J. (2012): Muzejní uchování vzorků, nová kompletní nadčasová referenční sbírka Národního muzea. In: Mikrosymposium. Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 74 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Měřidel J., Bartoňová-Marešová E., Urbánková S., Papoušek I., Halačka K., Vetešník L. & Koníčková M. (2012): Použité terénní a laboratorní techniky, dvougenomové sekvenování. In: Mikrosymposium. Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 74 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Halačka K., Vetešník L., Šanda R. & Mendel J. (2012): Sběrový klíč, seznam zkoumaného materiálu a sběrových lokalit, mapování historických a současných převozů násad a ryb. In: Mikrosymposium. Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 73 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Mendel J. (2012): Představení projektu a spolupracujících týmů, FishBol iniciativa, výchozí literární zdroje. In: Mikrosymposium. Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 73 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Mendel J., Papoušek l., Halačka K., Vetešník L., Bartoňová-Marešová E., Urbánková S., Šanda R. & Koníčková M. (2012): Inventarizace molekulární biodiverzitv ichtvofaunv ČR. In: Mikrosymposium. Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 72 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 (2012): Mikrosymposium. Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 71 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Vlach P. & Fischer D. (2012): Ichtyofauna horní Malše: ohrožení, ochrana a management. [Fish community in the Malše River: threats, management and conservation.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 70 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Pavel V. (2012): Ichtyofauna EVL Moravská Dyje: ohrožení, ochrana a management. [Fish communities in Sites of Community I´ m porta ne e "Moravská Dyje River: threats, management and conservation.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 68 -69. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Vašek M., Jůza T., Čech M., Kratochvíl M., Prchalová M., Frouzová J., Říha M., Tušer M., Seďa J. & Kubečka J. (2012): Výskyt hlavačky mramorované (Proterorhinus semilunarís) v pelagickém plůdkovém společenstvu nádrže Vranov. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 67 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Turek J. & Randák T. (2012): Polointenzivní odchov čtvrtročka lipana podhomího (Thymallus thymallus) pro zarybňování volných vod. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 66 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Škovranová L., Koščo J., Kutsokon J., Pekařík L., Košuth P. & Kočišova J. (2012): Příspěvek k poznaniu ichtyofauny stredného a dolného Hrona. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 65 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Říha M., Kocvara L., Mrkvička T., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Jůza T., Kratochvil M., Muška M., Peterka J.., Tuser M., Vašek M. & Kubecka J. (2012): Migration of perch Perca fluviatilis L. and bream Abramis brama (L.) in the Rimov Reservoir. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 64 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Rylková K. & Kalous L. (2012): Genetická diverzita rodu karas (Carassius) na území České republiky. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 63 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Rybnikár J., Novotný L., Prokeš M. & Mareš J. (2012): Využití neinvazivní radiodiagnostické metody k detekci plynového měchýře jesetera malého (Acipenser ruthenus). – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 62 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Richta J., Peterka J., Čech M., Vejřík L., Draštík V., Kočvara L., Mrkvička T. & Kubečka J. (2012): Srovnání výsledků ichtyologického průzkumu metodou přímého vizuálního pozorování a odlovy tenatními sítěmi v podmínkách vznikajícího jezera Milada (hydrícky rekultivovaná důlní jáma Chabařovice). – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 61 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Patoka J. & Petrtýl M. (2012): Vliv sourozeneckého vztahu na rychlost růstu juvenilních raků červených (Procambarus clarkíi, Girard) (Decapoda: Cambaridae). [Juvenile red swamp crayfish (Procambarus clarkii) (Decapoda: Cambaridae) growth rate affected by kinship.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 60 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Palíková M., Navrátil S. & Vaňkovský M. (2012): Vývoj parazitofauny ryb ve vodárenských nádržích Mostiště a Vír. [Development of parasitic infections of fish in waterworks reservoirs Mostiště and Vír.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 58 -59. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Muška M., Vašek M. & Kubečka J. (2012): Poslední zpráva o přirozeném stavu jezera Turkana. [The last snapshot of natural pelagicfish assemblage in Lake Turkana, Kenya: A hydroacoustic study.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 56 -57. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Lang Š., Kopp R. & Mareš J. (2012): Dynamika spotřeby kyslíku ponořené částí biofiltru recirkulačního systému Dánského typu. [Oxygen consumption dynamics in submerged part of biofilter at Danish type water reuse trout farm.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 54 -55. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Kočišova J., Koščo J., Kutsokon J. & Šmiga L. (2012): Ichtyocenózy Hornádu v úseku Chrasť n/Hornádom - Košice. [Fish fauna of the river Hornád in the section Chrasť n/Hornádom - Košice.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 52 -53. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Dobosz S., Guziur J., Skibniewska K. A., Wiániewska A., Szarek J., Zakrzewski J. & Barszcz A. (2012): Some indexes of condition of rainbow trout (Oncorhynchus mykíss W.) from two main production technologies in Poland. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 51 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Danek T. & Kalous I. (2012): Kterak se zbavit špiónů: aktivní vyplíženi telemetrické vysílačky z těla juvenilního sumce velkého (Silurus glanis). [Spy elimination: note on expulsion of telemetry transmitter from the body of juvenile catfish (Sifurus glanis).] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 50 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Čech M. & Čech P. (2012): The diet of Kingfisher (Alcedo atíhis) in relation to the habitat type: a summay of results from the Czech Republic. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 49 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Čech M., Peterka J., Říha M., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Muška M., Vejřík L. & Kubečka J. (2012): Faktory ovlivňující výběr třecího místa a hloubkovou distribuci jikemých pásů u okouna říčního (Perca fíuviatilis): srovnání nádrže a jezera. [Factors affecting spawning site selection and depth distribution of egg strands in perch (Perca fluviatilis): examples from reservoir and lake.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 48 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Čech M., Čech P., Kubečka J., Prchalová M. & Draštík V. (2012): Size selectivity in summer and winter diets of great cormorant (Phalacrocorax carbo): Does it reflect season-dependent difference in foraging efficiency? – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 47 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Čech M., Jarolím O., Kubečka J., Vašek M., Peterka J. & Matěna J. (2012): Sinusoida! swimming in fishes: the role of season, density of large zooplankton, fish length, time of the day, weather condition and solar radiation. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 46 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Čech M., Peterka J., Říha M., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Muška M., Vejřík L. & Kubečka J. (2012): Deep spawning of perch (Perca fluviatilis, L.) in the newly created Chabařovice Lake, Czech Republic. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 45 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Závorka L., Horký Pavel & Slavík P. (2012): Individual growth of brown trout Salmo trutta related to population distribution in pristine headwaters, Otava River, Czech Republic. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 43 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Zapletal T., Mareš J. & Hadašová L. (2012): Potrava plotice obecné (Rutilus rutilus L.) ve vodárenské nádrži v průběhu biomanipulace. [The food of roach (Rutitus rutilus L.) in a biomanipulated water supply reservoir.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 42 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Vítek T., Boukal David S., Kopp R., Mareš J. & Spurný P. (2012): Charakteristika rekreačních rybářů v ČR pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření. [Characteristics of Czcch recreational anglers: a large-scale questionnaire study.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 41 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Vašek M., Prchalová M., Peterka J., Ketelaars H. A. M., Wagenvoort A. J., Čech M., Draslík V., Říha M. Jůza T., Kratochvíl M., Mrkvička T., Blábolil P., Boukal D. S., Duras J. & Kubečka J. (2012): Kvantitativní hodnocení významu dravých ryb ve vodních nádržích. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 40 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Šlapanský L., Janáč M. & Jurajda P. (2012): Drift hlaváčovitých ryb. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 39 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Svobodová Z., Novotná-Kružíková K. & Kenšová R. (2012): Hodnocení obsahu rtuti v rybách České republiky (1974-2011). [Assessment of mercury content in fishes from the Czech Republic (1974-2011).] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 38 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Slavík O. & Horký P. (2012): Diel dualism in the energy consumption of the European catfish Silurus glanis. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 37 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Říha M., Vašek M., Prchalová M., Mrkvička T., Jůza T., Čech M., Draštík V., Muška M., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M., Seďa J., Bláha M. & Kubečka J. (2012): Diurnálni migrace ryb mezi příbřežní partií a volnou vodou v nádržích. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 36 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Randák T., Žlábek V., Grabic R., Velíšek J. & Turek J. (2012): Cizorodé látky v rybách ve významných rybářských revírech ČR. [Extraneous substances in fish from Czech fishing grounds.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 35 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Prokešová M. & Drozd B. (2012): Vliv teploty vody na průběh rané ontogeneze u keříčkovce červenolemého (Clarias gariepinus). [Effect of water temperature on early life history in African catfish (Clarias gariepinus).] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 33 -34. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Pivnička K. & Lusk S. (2012): How did the water quality, its flow, and the recreational fishery management modify the fish assemblage in the lower part of the Rokytná River during 1968-2006? [Jak kvalita vody. průtok a sportovní rybáři měnili společenstvo ryb v dolním toku řeky Rokytné v letech 1968-2006.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 32 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Petrtýl M., Musil J. & Bušina T. (2012): Morfologické odlišnosti invazních zástupců rodu Ameiurus na území ČR. [Morphological differences between invasive species of the genus Ameiurus in the Czech Republic.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 31 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Peterka J., Blábolil P., Vašek M., Čech M., Prchalová M., Říha M., Jůza T., Kratochvíl M. & Kubečka J. (2012): Srovnáni potravy candáta obecného (Sander lucioperca) a bolena dravého (Aspius aspius) ve stratifikované kaňonovité údolní nádrži. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 30 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Palíková M., Navrátil S. & Čížek A. (2012): Výskyt onemocnění u sivěnu chovaných v recirkulačním systému dánského typu. [Occurrence of diseases of brook trout rearing in Danish type of recirculation system.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 28 -29. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Nowak M., Mendel J., Koščo J. & Popek W. (2012): Diversitý and distribution of the gudgeons of the genera Gobio and Romanogobio in the Vistula River drainage (Poland). [Diverzita a rozširenie hrúzov rodu Gobio a Romanogobío v povodí Visly (Polsko).] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 26 -27. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Muška M., Tušer M., Frouzová J., Draštik V., Čech M., Jůza T., Kratochvíl M., Mrkvička T., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Vašek M. & Kubečka J. (2012): Migrovat či zůstat? Částečné horizontální migrace ryb ve VN Řimov. [To migrate or not to migrate: Partial diel horizontal migration of fish in a temperate freshwater reservoir.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 24 -25. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Matěnová V., Matěna J., Kopáček J., Vrba J., Svobodová J. & Blábolil P. (2012): Fish in outflows of two Bohemian Forest lakes (Láká and Čertovo) recovering from atmospheric acidification. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 23 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Pšenička M., Linhartová Z., Kašpar V. & Saito T. (2012): Induction of chimerism by transplantation of germ stem celis in sturgeons. [Indukce chimérismu pomocí transplantace zárodečných kmenových buněk u jeseterů.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 22 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Lerch Z., Švátora M. & Šanda R. (2012): Fylogeografie rodu Squaiius v Albánii. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 21 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Kostitsyn V. G. (2012): Assessing the dynamics of mortality in fish populations in the Kama reservoir (cases of selective fishing). – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 20 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Konečná M., Zukal J., Halačka K. & Jurajda P. (2012): Zimní aktivita cejna velkého ve vodní nádrži. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 19 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Kalous L. Musil J., Petrtýl M., Romočuský Š. & Busta L. (2012): Nástražné ryby: případová studie z Prahy. [The baitfish: a case study from Prague.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 18 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Kalous L., Rylková K., Bohlen J., Krasová E. & Petrtýl M. (2012): Ryby rodu karas: současný stav poznání. [Fishes of the genus Carassius: present state of knowledge.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 17 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Jurajda P., Janáč M. & Polačik M. (2012): Aktuální rozšíření hlaváčů v Evropě a v ČR. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 16 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Chalupa P., Vítek T. & Spurný P. (2012): Kategorizace pstruhových rybářských revírů na základě údajů o jejich managementu. [Making categories within salmonid River fisheries according to management data.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 15 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Hensel K. (2012): Slovenská ichtyologická spoločnost. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 14 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Havelka M., Hulák M. & Flajšhans M. (2012): Polyploidizace, stále živý mechanismus evoluce jeseterovitých ryb. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 13 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Halačka K., Vítek T. & Mareš J. (2012): Morfologicko-fyziologické rozdíly sivěna amerického Salvelinus fontinalis a jeho hybrida Salvelinus alpinus x Salvelinus fontinalis chovaných v recirkulačních systémech. [Morphological and physiological differences between brook trout Salvelinus fontínalis and its hybrid Salvelinus alpinus x Salvelinus fontínalis farmed in a water reuse systems.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 12 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Guziur J. (2012): 45 years of scientific cooperation with Czech ichthyologists (1966-2012). – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 10 -11. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Grmela J., Vítek T. & Spurný P. (2012): Stav rybího společenstva na revíru Svratka 7-8 v letech 2009 až 2012 v souvislosti se zimováním kormorána velkého (Phalacrocorax carbo).. [Status of fish stock in the district Svratka 7-8 in the years 2009 to 2012 in context with overwintering cormorant.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 9 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Gázo l., Linhartova P., Shaliutina A. & Hulák M. (2012): The effect of vinclozolin on sperm quality. DNA integrity and oxidative stress indices in sterlet (Acipenser ruthenus) spermatozoa. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 8 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Dyková L. (2012): Amoebic gill diseases of salmonids - a challenge for fundamental research in ichthyoparasitology. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 7 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Čech M., Jarolím O., Kubečka J., Vašek M., Peterka J. & Matěna J. (2012): Sinusoidni plaváni: vyhledávací šach-mat ryb transparentnímu zooplanktonu. [Sinusoida! swimming: a searching check-mate of fishes to the transparent zooplankton.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 6 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Boukal D. S. (2012): Co říkají úlovkové lístky o rybářích? Detailní analýza denních docházek a úlovků na vybraných nádržích. – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 5 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Blábolil P., Peterka J. Boukal D. S., Mrkvička T., Vašek M., Prchalová M., Říha M., Jůza T., Čech M., Draslík V., Frouzová J., Seďa J., Hejzlar J., Vrba J. & Kubečka J. (2012): Faktory a jejich načasování ovlivňující přežívání kohorty tohoročních candátů obecných (Sander lucioperca) v hluboké kaňonovité nádrži. [Factors and timing determinate year-class strength age-0 pikeperch (Sander lucioperca) in a deep canyon-shaped reservoir.] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 3 -4. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Baran R. (2012): Faktory ovlivňující výskyt vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus). [Faktors influencing occurrence sculpin (Cottus poecilopus).] – In: , XIII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Červená nad Vltavou 2012, : 2 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Švinger V. W., Vejsada P., Kouřil J., Rösch A. K., Reiter R. H & Kašpar J. (2010): Vliv pohlaví na výtěžnost a organoleptické vlastnosti masa u sivena alpského/arktického (Salvelinus umbla/alpinus) z farmového chovu. [Influence of sex on the yield and organoleptic characteristics of muscle of alpine charr (Salvelinus umbla/alpinus) reared under trout farm conditions.] – In: B. Vykusová & Z. Dvořáková (eds.), XII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Vodňany 2010, : 58 -59. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Stejskal V., Policar T., Křišťan J., Kouřil J. & Hamáčková J. (2010): Kondice ploutví u intenzivně chovaného okouna říčního (Perca fluviatilis). [Fin condition in intensively cultured Eurasian perch (Perca fluviatilis L.).] – In: B. Vykusová & Z. Dvořáková (eds.), XII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Vodňany 2010, : 57 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Prokeš M., Baruš V., Mareš J., Peňáz M., Baránek V. & Rybnikár J. (2010): Růst jesetera malého Acipenser ruthenus v podmínkách akvakultury v ČR během prvních 12 let jeho života. [Growth of sterlet Acipenser ruthenus under farm conditions of the Czech Republic during first 12 years of their life.] – In: B. Vykusová & Z. Dvořáková (eds.), XII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Vodňany 2010, : 56 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Lang Š., Kopp R., Ziková A. & Mareš J. (2010): Diurnální změny vybraných hydrochemických parametrů na recirkulačním systému dánského typu při různé teplotě vody. [Diurnal changes of some hydrochemical parameters at different temperatures using Danish model of recirculation system for trout farm.] – In: B. Vykusová & Z. Dvořáková (eds.), XII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Vodňany 2010, : 54 -55. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Podhorec P., Socha M., Kouřil J., Drozd B., Stejska V. & Sokolowska-Mikolajczyk M. (2010): Hormonálna indukcia ovulácie u lieňa (Tinca tinca, Linnaeus 1758) pomocou GnRH analógov podložená analýzou LH profilu. [Hormonal induction of ovulation in tench (Tinca tinca, Linnaeus 1758) by GnRH analogues based on LH profile analyse.] – In: B. Vykusová & Z. Dvořáková (eds.), XII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Vodňany 2010, : 52 -53. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Drozd B., Bláha M., Hamáčková J. & Kouřil J. (2010): Teplotně indukovaná plasticita ontogenetického vývoje piskoře pruhovaného Misgurnus fossilis (Cypriniformes, Cobitidae) během embryonální a larvální periody. [Temperature-induced ontogenetic plasticity in weatherfish Misgurnus fossilis (Cypriniformes, Cobitidae) during early life history.] – In: B. Vykusová & Z. Dvořáková (eds.), XII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Vodňany 2010, : 50 -51. strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Kouřil J., Hamáčková J. & Podhorec P. (2010): Hormonálně indukovaná ovulace a umělého výtěru jelce jesena (Leuciscus idus) pomocí kapří hypofýzy, GnRHa a dopaminních antagonistů v závislosti na teplotě. [Hormonally induced ovulation and artificial propagation of ide (Leuciscus idus) by carp pituitaryextract, GnRHa and dopamin antagonists and influence of water temperature.] – In: B. Vykusová & Z. Dvořáková (eds.), XII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Vodňany 2010, : 49 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Sokołowska-Mikołajczyk M., Socha M., Mikołajczyk T., Epler P. & Fałowska B. (2010): Interaction of ghrelin and opioids in luteinizing hormone (LH) secretion by common carp (Cyprinus carpio L.) pituitary cells cultured in vitro. – In: B. Vykusová & Z. Dvořáková (eds.), XII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Vodňany 2010, : 48 . strana. D Celý sborník
 21.09.2020 Socha M., Szczerbik P., Sokołowska-Mikołajczyk M., Mikołajczyk T., Chyb J., Fałowska B. & Epler P. (2010): The influence of polychlorinated biphenyls (Aroclor 1254) on the embryonic development and hatching of the Prussian carp (Carassius gibelio Bloch). – In: B. Vykusová & Z. Dvořáková (eds.), XII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Vodňany 2010, : 47 . strana. D Celý sborník
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348