The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 10.05.2021 Zemánková T., Pokorný R. & Jakubec F. (2020): Historie ložiskového průzkumu a nové nálezy křídových fosilií v lomu v Mastech. [The history of the deposit research and new findings of the cretaceous fossils in the quarry near Masty.] – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 19 -38. D PDF
 10.05.2021 Doležal J. (ed.) (2020): Zpráva o činnosti Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou za rok 2019. – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 177 -212. D PDF
 10.05.2021 Šrámek J. (2020): Šebela Martin: Česká Třebová a Velká válka 1914-1918. Oftis, Ústí nad Orlicí 2018, 619 s., ISBN 978-80-7405-448-8. – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 173 -175. D PDF
 10.05.2021 Bartůšek V. (2020): Burgés, José P.: 1696 A Picture of the Pious Schools in Central europe at the end of the XVII century. Quezon City. Philippines, 2017, 282 s. – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 169 -172. D PDF
 10.05.2021 Bartůšek V. (2020): Bobková-Valentová, Kateřina & Kašpárková, Jarmila a kol.: Historiam scribere II. Biografický slovník. Praha, Olomouc 2018, 884 s. – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 165 -168. D PDF
 10.05.2021 Doležal J. (2020): Michal Gerža: Orchideje Orlických hor a podhůří. SEN, Hlinné, 125 s., ISBN 978-80-86483-70-2. – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 163 -164. D PDF
 10.05.2021 Rejzlová M. (2020): Tradice krajkářství na Vamberecku je zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury české republiky. – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 161 -162. D PDF
 10.05.2021 Dragoun B. (2020): Jiří Mach sedmdesátníkem. – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 159 -160. D PDF
 10.05.2021 Brádle V. (2020): Poznámky k numismatickým sbírkám muzeí Rychnovska I (Městské muzeum v Kostelci nad Orlicí). – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 147 -156. D PDF
 10.05.2021 Vrlová L. (2020): Historie náboženské obce církve Československé (husitské) v České Třebové. [History of a religious community of the Czechoslovak (Hussite) Church in Česká Třebová.] – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 129 -145. D PDF
 10.05.2021 Hostinský J. (2020): Šlechtický rod Sagnerů z Eisbergu do Třetice. [The noble family of Sagners from Eisberg for the trird time.] – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 125 -128. D PDF
 10.05.2021 Hlaváček P. (2020): Kantorský rod Michaličků - prameny a literatura. [Family of elementar schoolmasters Michalička - temporary sources and literature.] – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 109 -123. D PDF
 10.05.2021 Bartůšek V. (2020): Joachimus a S. Adalberto, SchP. František Fridrich Bartsch - významný piarista z regionu Kladska a Orlických hor (*4.10.1660 Mezilesí v Kladsku, † 7.8.1737 Mikulov na Moravě, 16. provinciál piaristické provincie Germania 1718-1721). [Joachimus a S. Adalberto, Sch.P František Fridrich Bartsch - A Prominent Piarist from the Glatz (Kladsko, Klodzko) and the Orlické Hory Mountains Region (born on October 4, 1660 in Miedzylesie (formerly Mittelwalde) in Poland, died on August 7, 1737 in Mikulov in Moravia), the 16th provincial of the Germania Piarist Province 1718-1721).] – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 95 -108. D PDF
 10.05.2021 Škoda J. (2020): Objev dvojice dosud neznámých pramenů k počátků osídlení a dějinám výroby skla na horní toku Divoké Orlice - díl II. gruntovní kniha Zelenky (Grünbornu) 1613–1699. [Discovery of the two yet unknown sources to the beginnings of settlement and history of glass production on the upper Divoká Orlice river - part two - land register of Zelenka (Grünbotrnu) 1613–1699.] – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 53 -93. D PDF
 10.05.2021 Beková M. (2020): Předchůdci těžebních společností v masteckém lomu a problematika ojedinělých nálezů broušené industrie na Rychnovsku. [Predecessors of Quarrying Companies in the Quarry near the Village of Masty & Issues of sporadic Findings of Polished Stone Artifacts in the vicinity of Rychnov nad Kněžnou.] – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 39 -52. D PDF
 10.05.2021 Doležal J. (ed.) (2020): Floristický průzkum kamenolomu v Mastech na Rychnovsku. [Floristic research in the Masty quarry in Rychnov region.] – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 3 -17. D PDF
 10.05.2021 (2020): Orlické hory a Podorlicko 2020 - 27/1-2. Přírodou-dějinami-současností. Sborník vlastivědných prací, Brož. 212 s., černobílé fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-54-6. – Orlické hory a Podorlicko 27(1–2): 1 -4 obálky. D
 10.05.2021 Berger M., Hostinský J. & Sodomka V. (2019): Zpráva o činnosti Spolku přátel historie Vamberka. – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 169 -172. D PDF
 10.05.2021 Doležal J. (ed.) (2019): Zpráva o činnosti Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou za rok 2018. – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 147 -168. D PDF
 10.05.2021 Bartůšek V. (2019): Seminář k výročí Jaroslava Schallera na Konopišti v roce 2018. – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 144 -146. D PDF
 10.05.2021 Czechowicz B. (2019): Arkadiusz Wojtyła – Małgorzata Wyrzykowska eds. Barok na Broumovsku ze śląskiej perspektywy – historia i współczesność. Wrocław 2018, A4, 314 s., 93 ilustracje kolor. i cz.-b. – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 140 -143. D PDF
 10.05.2021 Bartůšek V. (2019): Halada, Jan ed.: Žánry a průniky literatury faktu. Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2018, 106 s. – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 138 -139. D PDF
 10.05.2021 Bartůšek V. (2019): Edice textů k dějinám barokního školního divadla ve vztahu ke Kladsku a východním Čechám. – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 137. D PDF
 10.05.2021 Šrámek J. (2019): Hana Ferencová (ed.): Rokytnice v Orlických horách 1318–2018. Město Rokytnice v Orlických horách 2018, 811 s. – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 133 -136. D PDF
 10.05.2021 Brandejs Č. (2019): Jiří Mach a kolektiv: Dobruška – příběh města. Město Dobruška 2018, 291 s. – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 128 -132. D PDF
 10.05.2021 Fuks J. (2019): O menších varhanách zámeckého kostela v Rychnově nad Kněžnou. [On Lesser Organ in the Castle Church in Rychnov nad Kněžnou.] – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 121 -125. D PDF
 10.05.2021 Urbánek R. (2019): Překvapení v mlýnici – neobvykle jiné technologické vybavení venkovského mlýna. [A surprise in a grinding room - unusually different technolofgical equipment in a rural mill.] – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 113 -120. D PDF
 10.05.2021 Prázová I. (2019): Historie Kodymova národního domu v Opočně od vzniku myšlenky do roku 1930. [History of Kodym’s National Building in Opocno from the idea to 1930.] – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 94 -112. D PDF
 10.05.2021 Škoda J. (2019): Objev dvojice dosud neznámých svědků počátků osídlení horního toku Divoké Orlice - díl I. gruntovní kniha Jadrné (Kerndorfu) 1591–1655. [Discovery of a pair of so far unknown witnesses of the beginnings of colonization of the upper reaches of the Divoká Orlice river - part one - the schöpfenbuch (land register) of the village of Jadrná (Kerndorf) 1591–1655.] – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 59 -93. D PDF
 10.05.2021 Svatoň V. (2019): Krátká historie roubeného pavlačového statku č. p. 15 v Rohenicích a jeho obyvatel (1786–1854). [A Short History of the Timbered Farmhouse Number 15 in Rohenice and Its Inhabitants (1786–1854).] – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 49 -58. D PDF
 10.05.2021 Beková M. (2019): Třebešov – dvojí posun v nejstarší historii. [Třebešov - Double Shift in the Oldest History.] – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 36 -48. D PDF
 10.05.2021 Opletal M. (2019): O ochraně přírody i neživé. – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 33 -35. D PDF
 10.05.2021 Marxová M. (2019): Nově vzniklé pracoviště muzejní pedagogiky. [Newly-established Museological Education Facility.] – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 29 -32. D PDF
 10.05.2021 Zemánková T. (2019): Výročí 20 let od otevření památníku Karla Plachetky. [20th Anniversary of Opening the Karel Plachetka Memorial] – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 22 -28. D PDF
 10.05.2021 Kabrhelová D., Kříž M. & Mička M. (2019): Zajímavé nálezy hub z přírodní rezervace Psí kuchyně z let 2017–2018. [Interesting findings of Macromycetes in the “Psí Kuchyně” Nature Reserve from 2017–2018.] – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 3 -21. D PDF
 10.05.2021 (2019): Orlické hory a Podorlicko 2019 - 26/1-2. Přírodou-dějinami-současností. Sborník vlastivědných prací, Brož. 166 s., černobílé fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-99-7. – Orlické hory a Podorlicko 26(1–2): 1 -4 obálky. D
 10.05.2021 Pojer F. & Šoltysová L. (2020): Dům přírody Českého krasu. [The House of Nature of the Bohemian Karst.] – Český kras XLVI: 79 -80. D
 10.05.2021 Pecka L. a jeskyňáři České speleologické společnosti, základní organizace 1-02 Tetín (2020): Na památku Petra Kohouta, spoluobjevitele jeskyně Martina u Tetína (*16.2.1952, †27.6.2020). [In memory of Petr Kohout, co-discoverer of the Martina Cave (born on February 16, 1952, died on June 27,2020). ] – Český kras XLVI: 78. D
 10.05.2021 Žák K., Jäger O. & Bruthans J. (2020): Krasový badatel a jeskyňář RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., nás opustil (26. 4. 1961 - 8. 11. 2020). [Karst researcher and caver RNDr. Jaroslav Kadlec, Associate Professor, deceased (April 26, 1961 - November 8, 2020).] – Český kras XLVI: 75 -77. D
 10.05.2021 Žák K. & Horáček I. (2020): Významná etapa v kvartérním výzkumu Českého krasu skončila — Vojen Ložek a Jiří Kovanda odešli téměř současně. [An important period ín the Quaternary research of the Bohemian Karst termínated — Vojen Ložek and Jiří Kovanda passed away almost simultaneously.] – Český kras XLVI: 72 -74. D
 10.05.2021 Košel V. (2020): Pijavice (Hirudinida) chráněné krajinné oblasti Čaký kras (Česká republika). [Hirudinea of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (Czech Republic).] – Český kras XLVI: 69 -71. D
 10.05.2021 Prach J. & Hadinec J. (2020): Večernice lesní (Hesperis sylvestris) po více než 100 letech znovu nalezena v Českém krasu. [Hesperis sylvestris rediscovered ín the Bohemian Karst after more than 100 years.] – Český kras XLVI: 61 -68. D
 10.05.2021 Zýka V., Janík T., Skokanová H., Demková K., Boravec R., Romportl D. & Houška J. (2020): Monitoring krajiny: Detailní pohled na vývoj krajiny chráněné krajinné oblasti Český kras. [Landscape monitoring: A focus on at the development of the Bohemian Karst Protected Landscape area.] – Český kras XLVI: 53 -60. D
 10.05.2021 Žák K., Majer M. & Hejna M. (2020): Nekrasové jeskyně přírodního parku Džbán (okresy Kladno, Louny a Rakovník). [Non-karst caves of the Džbán Nature Park (Kladno, Louny avd Rakovník districts, Czech Republic).] – Český kras XLVI: 45 -52. D
 10.05.2021 Hejna M., Jakovenko M. & Žák K. (2020): Nová mapa Krápníkové jeskyně v Saňově Koutě u Berouna a stručný přehled historie mapování a výzkumu jeskyně. [A new map of the Krápníková Cave (Šanův Kout near Beroun, Bohemian Karst) and a brief hístory of mappíng and research wíthín the cave.] – Český kras XLVI: 37 -44. D
 10.05.2021 Bruthans J., Mareš J. & Karatas T. (2020): Nové poznatky o krasových pramenech ve Svatém Janu pod Skalou a příčiny extrémně nízkých průtoků Loděnice v letech 2018 a 2019 [New data on the Svatý Jan pod Skalou karst springs and possible causes of extremely low flow rate of the Loděnice Stream in 2018 and 2019.] – Český kras XLVI: 28 -36. D
 10.05.2021 Vencl S., Fejfar O., Hlaváč J., Horáček I., Chochol J., Komaško A., Kovanda J., Stránská P. & Světlík I. (2020): Pravěké nálezy ze Sisyfovy propasti (Tatín, okres Beroun). [Prehistoric find from the Sisyfovy Chasm (Tetín, Bohemian Karst, Beroun District).] – Český kras XLVI: 5 -27. D
 07.05.2021 JŠ (2020): Projít se, něco si dozvědět a získat odměnu – zpestřete si výlet questingem. – Pod Blaníkem 24(46) č.1: 24. D PDF
 07.05.2021 JP (2020): Rytířské noviny vyjdou i letos. – Pod Blaníkem 24(46) č.1: 22. D PDF
 07.05.2021 Štědra M. (2020): Svatoprokopská huť Františka Kavalíra v Sázavě. – Pod Blaníkem 24(46) č.1: 19. D PDF
 07.05.2021 Redakce (2020): Vyhlašujeme charitativní sběr odborných publikací. – Pod Blaníkem 24(46) č.1: 5. D PDF
 07.05.2021 Pešout P. (2020): Vážení čtenáři, ... – Pod Blaníkem 24(46) č.1: 2 obálky. D PDF
 06.05.2021 Redakce (2010): Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech. Vydaly tyto organizace: Mezi lesy, o. s., Prostiboř a Muzeum Cheb, 2010, 128 str. – Živa 58(6): C. D PDF
 06.05.2021 Smith C. (2021): A warming Southern Ocean may compromise Antarctic blue whale foetus growth. – Journal of Vertebrate Biology 70(2): 1 -11. D Abstrakt
 06.05.2021 Bastos B., Pradhan N., Tarroso P., Brito J. C. & Boratyński Z. (2021): Environmental determinants of minimum body temperature in mammals. – Journal of Vertebrate Biology 70(2): 1 -12. D Abstrakt
 06.05.2021 Smolinský R., Hiadlovská Z. & Martínková N. (2021): Ectoparasite load increase in reproductively active sand lizards. – Journal of Vertebrate Biology 70(2): 1 -9. D Abstrakt
 06.05.2021 (2021): Journal of Vertebrate Biology Vol. 70, No. 2, March 2021 – Journal of Vertebrate Biology 70(2): 1 -4 obálky. D
 05.05.2021 Krupa M. & Konvička M. (2011): Poznámka k článku – Možnosti financování péče o modráska černoskvrnného. – Živa 59(4): 180. D PDF
 04.05.2021 Guňková S. (2019): Velikost populace ještěrky zední ve Strejčkově lomu u Grygova. – HI 17: 48. D Celé číslo
 04.05.2021 Ertner M. (2019): Morfologie a množství jedu u zmije obecné (Vipera berus) v oblasti Krkonoš. – HI 17: 48. D Celé číslo
 04.05.2021 Koudelková B. (2019): Struktura populace ropuchy zelené na lokalitě Stupkova v Olomouci. – HI 17: 48. D Celé číslo
 04.05.2021 (2019): Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. – HI 17: 48. D Celé číslo
 04.05.2021 Bohatá M. (2019): Analýza trendů mezinárodního obchodu s plazy. – HI 17: 47. D Celé číslo
 04.05.2021 Nowak R. (2019): Habitatové preference rodu Bombina v rámci hybridní zóny v jižních Čechách. – HI 17: 47. D Celé číslo
 04.05.2021 Berdychová L. (2019): Larvální vývoj pipy malé (Pipa parva). – HI 17: 46 -47. D Celé číslo
 04.05.2021 (2019): Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. – HI 17: 46 -47. D Celé číslo
 04.05.2021 Žákovicová Z. (2019): Paraziti vybraných taxonů bezocasých obojživelníků v oblasti západního Palearktu: společenstva, metody detekce, kolekce a identifikace. – HI 17: 46. D Celé číslo
 04.05.2021 Paclík V. (2019): Evoluce hadích společenstev oligocénu a spodního miocénu v oblasti jižního Německa. – HI 17: 45 -46. D Celé číslo
 04.05.2021 Harca Z. (2019): Rozšíření slepýše křehkého (Anguis fragilis) a slepýše východního (A. colchica) na Moravě a ve Slezsku. – HI 17: 45. D Celé číslo
 04.05.2021 Hubáček J. (2019): Komunikace ocasatých obojživelníků a klimatická změna. – HI 17: 45. D Celé číslo
 04.05.2021 Dračková T. (2019): Změna zbarvení ještěrky obecné v reprodukční sezoně. – HI 17: 44 -45. D Celé číslo
 04.05.2021 Nečas T. (2019): Morfologická diverzifikace afrických bezocasých obojživelníků na úrovni různých taxonomických kategorií. – HI 17: 44. D Celé číslo
 04.05.2021 (2019): Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. – HI 17: 44 -46. D Celé číslo
 04.05.2021 Gežová S. (2019): Evolučná história kryptickej línie druhového komplexu Natrix tessellata (Ophidia: Natricidae) na Balkánskom polostrove. – HI 17: 43. D Celé číslo
 04.05.2021 (2019): Souhrny diplomových prací studentů Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. – HI 17: 43. D Celé číslo
 04.05.2021 Doudová M. (2019): Herpetofauna Česke´ republiky: expozice a chovy v Česky´ch Zoologicky´ch zahrada´ch. – HI 17: 42 -43. D Celé číslo
 04.05.2021 Jenčík F. (2019): Hematologicke´ parametry druhu Heterodon nasicus. – HI 17: 42. D Celé číslo
 04.05.2021 Kober D. (2019): Vliv teploty na růst pulců u rodu Dendrobates. – HI 17: 41 -42. D Celé číslo
 04.05.2021 Trávníček O. (2019): Přítomnost ocasatých obojživelníků v přírodě v závislosti na dostupnosti potravní nabídky. – HI 17: 41. D Celé číslo
 04.05.2021 (2019): Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty Agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. – HI 17: 41 -43. D Celé číslo
 04.05.2021 Jachnická K. (2019): Sociální interakce a morfometrická analýza u vybraných populací tilikvy obrovské (Tiliqua gigas). – HI 17: 40 -41. D Celé číslo
 04.05.2021 Baranová V. (2019): UV znaky v sfarbení gekončíka nočného (Eublepharis macularius). – HI 17: 40. D Celé číslo
 04.05.2021 Čtrnáctová L. (2019): Postnatální ontogeneze lebky želvy nádherné (Trachemys scripta). – HI 17: 40. D Celé číslo
 04.05.2021 Velenská D. (2019): Fylogeneze a biogeografie užovek rodu Platyceps (Squamata, Colubridae). – HI 17: 39. D Celé číslo
 04.05.2021 (2019): Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity karlovy v Praze. – HI 17: 39 -41. D Celé číslo
 04.05.2021 (2019): Abstrakty studentských prací. [Abstracts of student BSc. and MSc. Theses.] – HI 17: 39 -48. D Celé číslo
 04.05.2021 Redakce (2019): Přehled vybraných publikací členů ČHS z roku 2019 a doplňky starších let. – HI 17: 37 -39. D Celé číslo
 04.05.2021 Moravec J. (2019): Obojživelníci a plazi České republiky. – HI 17: 36. D Celé číslo
 04.05.2021 Chmelař J., Civiš P., Jeřábková L., Fischer D., Frynta D. & Rehák I. (2019): Prediktivní model rozšíření užovky podplamaté, Natrix tessellata, v České republice. – HI 17: 36. D Celé číslo
 04.05.2021 Koleška D., Źimic A., Holer T. & Jablonski D. (2019): Amphibian malformations from the Balkans and the Czech Republic. – HI 17: 35 -36. D Celé číslo
 04.05.2021 Holer T., Vojar J., Chajma P. & Filousová A. (2019): Winter activity, distribution and abundance of the fire salamander (Salamandra salamandra) in Prague. – HI 17: 35. D Celé číslo
 04.05.2021 Herrador F. C. & Holer T. (2019): Tropical herpetology – a new subject at the faculty of tropical agrisciences. – HI 17: 35. D Celé číslo
 04.05.2021 Kratochvíl L., Vukić J., Červenka J. , Kubička L., Johnson Pokorná M., Kukačková D., Rovatsos M. & Piálek L. (2019): Mixed-sex offspring produced via cryptic parthenogenesis in a lizard. – HI 17: 34. D Celé číslo
 04.05.2021 Alonso D. H. & Avia M. L. (2019): Flooded mining cave occupancy by amphibians in salamanca, western Spain. – HI 17: 34. D Celé číslo
 04.05.2021 Gonzáles D. L. & Vojar J. (2019): Recent findings of the amphibian killer fungus batrachochytrium salamandrivorans, the spreading goes on. – HI 17: 33. D Celé číslo
 04.05.2021 Gasso V. & Pyshnieva S. (2019): Heavy metals level in liver and kidneys of dice snake in steppe Dnnipro region, Ukraine. – HI 17: 33. D Celé číslo
 04.05.2021 Vrabec V., Trávníček O., Kurečka M., Gremlica T. & Novotný P. (2019): Aktivní podpora obojživelníků a plazů v zájmovém území severočeských dolů. – HI 17: 32. D Celé číslo
 04.05.2021 Rozínek R. & Kozáková A. (2019): Kompenzační opatření – transfer několika tisíc obojživelníků a plazů. – HI 17: 32. D Celé číslo
 04.05.2021 Chajma P. (2019): Konzistence chování čolka obecného. – HI 17: 31 -32. D Celé číslo
 04.05.2021 Mačát Z. & Reiter A. (2019): „Neznámé“ luhy na jižní Moravě? – HI 17: 31. D Celé číslo
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348