ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
20.10.2018 Řezáč Milan (2017): Pavouci navrhované přírodní památky Šárecká květnice v Praze-Podbabě. : 26 stran Magistrát hlavního města Prahy  DPDF
20.10.2018 Řezáč Milan (2017): Pavouci a sekáči významného krajinného prvku Křídový výchoz Na Vrchách v Praze- Běchovicích. : 29 stran Magistrát hlavního města Prahy  DPDF
20.10.2018 Machač O. & Trnka F. (2017): Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Sovince. : 9 stran Krajský úřad - Jihomoravský kraj  DPDF
20.10.2018 Machač O. & Trnka F. (2017): Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Kameníky. : 10 stran Krajský úřad - Jihomoravský kraj  DPDF
20.10.2018 Machač O. & Trnka F. (2017): Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Kamenice u Hlohovce. : 8 stran Krajský úřad - Jihomoravský kraj  DPDF
20.10.2018 Machač O. (2017): Závěrečná zpráva k provedenému arachnologickému průzkumu – NP Podyjí: vybrané lokality v okolí Hnanic. : 10 stran Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Kůrka A., Rus I., Moravec P., Vonička P. & Linhart M. (2017): Zoologický inventarizační průzkum nivy Mlýnské Cidliny, k. ú. Hradišťko II, Žiželice. : 33 stran Měs. ú. Kolín  DPDF
20.10.2018 Krejčí T. (2017): Seznam pavouků lokality Terasy u Konice. : neuvedeno Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Krejčí T. (2017): Seznam pavouků lokality PP Horáčkův kopeček. : neuvedeno Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Krejčí T. (2017): Seznam pavouků lokality Havraníky – třešňový a višňový sad. : neuvedeno Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Krejčí T. (2017): Seznam pavouků lokality EVL Podmolí – strouha. : neuvedeno Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Krejčí T. (2017): Seznam pavouků lokality Čížovský starý rybník. : neuvedeno Sprava NP Podyjí  DPDF
20.10.2018 Dolejš P., Hlaváč J., Moravec J. & Růžička V. (2017): Velkolom Čertovy schody – západ. Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu. Monitorovací studie XX. etapa (2017). : 48 stran Národní muzeum Správa CHKO Český kras  DPDF
18.10.2018 Machač O. (2018): Sekáč titánský (Gyas titanus)Lhota u Vsetína – Lhotské Paseky. PAVOUK 44: : 30 . strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Redakce (2018): Jak se svléká Pholcus? PAVOUK 44: : 29 . strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Beneš P. (2018): Běžník mokřadní (Xysticus ulmi) s kokonem, PR Kačení louka. PAVOUK 44: : 28 . strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Redakce (2018): Pokyny pro autory. PAVOUK 44: : 27 . strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Redakce (2018): Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141. PAVOUK 44: : 26 . strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Redakce (2018): Česká bibliografie 2018. PAVOUK 44: : 24 -26. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Erhart J. (2018): Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví, 31.5.–3.6.2018. PAVOUK 44: : 22 -23. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Redakce (2018): Zoologické dny Praha 2018. PAVOUK 44: : 21 . strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Kůrka A. (2018): Říkali jsme mu „haldový expert“. PAVOUK 44: : 19 -20. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Král J. (2018): Rozloučení se Zdeňkem. PAVOUK 44: : 18 . strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Šich R. (2018): Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou? PAVOUK 44: : 17 . strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Erhart J. (2018): Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus. PAVOUK 44: : 13 -16. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Redakce (2018): Inventarizace 2017. PAVOUK 44: : 13 . strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Šich R., Machač O., Dolanský J., Krejčí T. & Bryja V. (2018): Významné nálezy pavouků z ČR IV. [Remarkable records of spiders from Czechia IV.] PAVOUK 44: : 11 -13. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Rückl K. & Šich R. (2018): Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu. PAVOUK 44: : 9 -11. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Roušar A. (2018): Díky osobnímu automobilu…vděčím za mimořádný nález jedné skákavky. PAVOUK 44: : 6 -8. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Roušar A. (2018): Pholcus alticeps Spasski, 1932 na severozápadě České republiky. PAVOUK 44: : 5 -6. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Růžička V. (2018): Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku. PAVOUK 44: : 4 -5. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Růžička V. (2018): Pavouci České republiky. [Spiders of the Czech Republic.] PAVOUK 44: : 3 -4. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 (2018): Pavouk - Zpravodaj České arachnologické společnosti. Číslo 44, červen 2018. Toto číslo je věnováno památce Zdeňka Majkuse! (1943–2018). PAVOUK 44: : 1 -30. strana PAVOUKDPDF
18.10.2018 Redakce (2018): Kalendář Přírodovědců. Přirodovědci.cz 2018(3): : 38 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Režňák J. (2018): Projděte se po slizu. Nenewtonská kapalina vás překvapí řadou jedinečných vlastností. Přirodovědci.cz 2018(3): : 38 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Pícha Š. (2018): V Barrandových jámách. Nedaleko Loděnice se nachází ráj milovníků fosilií. Přirodovědci.cz 2018(3): : 37 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Píšala J. (2018): Hvězdný posel září-prosinec 2018. Nohama na zemi, hlavou ve vesmíru! Přirodovědci.cz 2018(3): : 36 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Juračka P. J. (2018): S dronem nad Irskem. Z ptačí perspektivy ještě více vyniknou mimořádné krásy irské přírody. Přirodovědci.cz 2018(3): : 32 -35. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Redakce (2018): Úplně jako lidé. Obraz zvířete a obraz člověka jsou spojené nádoby. Přirodovědci.cz 2018(3): : 31 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Redakce (2018): Želivka a vodní režim české krajiny. Přirodovědci.cz 2018(3): : 31 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Fryzelková J. (2018): Noc vědců 2018. Oslavte s námi 100 let české vědy. Přirodovědci.cz 2018(3): : 30 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Raisová A. (2018): Kozy, ovce, člověk a krajina. Nebuďte jen pasivními pozorovateli světa, ve kterém žijete! Přirodovědci.cz 2018(3): : 29 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Andrle M. (2018): Začni (si) s Přírodovědou. Přirodovědci.cz 2018(3): : 28 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Andrle M. (2018): Sestra všech rostlin promluvila. Naši vědci napomohli přečtení genomu pozoruhodné řasy. Přirodovědci.cz 2018(3): : 26 -27. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Fialová D. (2018): Zaniklé ostrovy pražské. Před regulací Vltavy bylo v Praze více ostrovů než dnes. Přirodovědci.cz 2018(3): : 24 -25. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Sládek I. (2018): Tepelný ostrov měst. Specifické klima velkých měst ovlivňuje život všech v něm žijících organizmů. Přirodovědci.cz 2018(3): : 22 -23. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Romportl D. (2018): Krajina jako souostroví. Neprostupnost kulturní krajiny rok od roku vzrůstá, zvířata o tom vědí své. Přirodovědci.cz 2018(3): : 20 -21. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Vlasáková B. (2018): Ostrovní hory plné překvapení. V těžko přístupném světě ostrovů na souši je stále co objevovat. Přirodovědci.cz 2018(3): : 18 -19. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Smrček S. (2018): Ostrovy stability v moři atomů. Základní oblast stability jader se táhne od vodíku až po bismut. Přirodovědci.cz 2018(3): : 16 -17. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Špillar V. (2018): Okna do nitra Země. Ostrovy jsou vlastně vysoké hory vystupující ze dna oceánů. Přirodovědci.cz 2018(3): : 14 -15. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Košťák M. (2018): Ostrov v srdci Evropy. Potopa v období křídy proměnila naše území v rozsáhlý ostrov. Přirodovědci.cz 2018(3): : 12 -13. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Machač A. (2018): Podivuhodné laboratoře přírody. Teorie ostrovní biogeografie významně proměnila biologické myšlení. Přirodovědci.cz 2018(3): : 8 -11. strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Andrle M. (2018): ERC granty pro excelentní projekty. Podpora od Evropské výzkumné rady je znamením nejvyšší kvality výzkumu. Přirodovědci.cz 2018(3): : 7 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Souček P. (2018): Léto plné olympijských medailí. Chemici, biologové a geografové opět uspěli v mezinárodní konkurenci. Přirodovědci.cz 2018(3): : 6 . strana Přirodovědci.czDPDF
18.10.2018 Andrle M. (2018): Česká stopa v evoluční imunologii. Výzkumy evoluce ptačích genů přispívají k ochbraně před infekcemi. Přirodovědci.cz 2018(3): : 4 -5. strana Přirodovědci.czDPDF
17.10.2018 Valber Dias Teixeira, Christiano Franco Verola, Itayguara Ribeiro da Costa, Daniela C. Zappi, Grenivel Mota da Costa, Suelma Ribeiro Silva, Maria Angélica Pereira de Carvalho Costa, Lidyanne Yuriko Saleme Aona (2018): Investigating the floral and reproductive biology of the endangered microendemic cactus Uebelmannia buiningii Donald (Minas Gerais, Brazil). Folia Geobotanica 53(2): : 227 -239. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Jan Rottenborn, Kamila Vítovcová, Karel Prach (2018): Interannual dynamics of a rare vegetation on emerged river gravels with special attention to the critically endangered species Corrigiola litoralis L. Folia Geobotanica 53(2): : 213 -225. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Parastoo Mahdavi, Erwin Bergmeier (2018): Distribution of C4 plants in sand habitats of different climatic regions. Folia Geobotanica 53(2): : 201 -211. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Thaís Teixeira-Rios, Danielle Karla Alves da Silva, Bruno Tomio Goto, Adriana Mayumi Yano-Mělo (2018): Seasonal differences in arbuscular mycorrhizal fungal communities in two woody species dominating semiarid caatinga forests. Folia Geobotanica 53(2): : 191 -200. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Helena Kushnevskaya, Ekaterina Shorohova (2018): Presence of bark influences the succession of cryptogamic wood-inhabiting communities on conifer fallen logs. Folia Geobotanica 53(2): : 175 -190. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Elizabeth R. Sullivan, Ian Powell, Paul A. Ashton (2018): Long-term hay meadow management maintains the target community despite local-scale species turnover. Folia Geobotanica 53(2): : 159 -173. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Carline Pitz, Julien Piqueray, Arnaud Monty, Grégory Mahy (2018): Naturally recruited herbaceous vegetation in abandoned Belgian limestone quarries: towards habitats of conservation interest analogues?. Folia Geobotanica 53(2): : 147 -158. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 P. De Smedt, G. Ottaviani, G. Wardell-Johnson, K. V. Sýkora, L. Mucina (2018): Habitat heterogeneity promotes intraspecific trait variability of shrub species in Australian granite inselbergs. Folia Geobotanica 53(2): : 133 -145. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 (2018): Folia Geobotanica, a Journal of Plant Ecology and Systematics. Volume 53, Issue 2, June 2018. ISSN: 1211-9520, 1874-9348 (Online). Folia Geobotanica 53(2): : 1 strana obálky Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 A. S. López, M. M. Azpilicueta, D. R. López, G. L. Siffredi, Denise Garcia De SantanaMaria Teresa Fernandez Piedade (2018): Phylogenetic relationships and intraspecific diversity of a North Patagonian Fescue: evidence of differentiation and interspecific introgression at peripheral populations. Folia Geobotanica 53(1): : 115 -131. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Monika Partzsch, Maria Faulhaber, Tim Meier (2018): The effect of the dominant grass Festuca rupicola on the establishment of rare forbs in semi-dry grasslands. Folia Geobotanica 53(1): : 103 -113. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Auristela Conserva, José Luís Campana Camargo, Denise Garcia De Santana & Maria Teresa Fernandez Piedade (2018): Germinative behaviour of ten tree species in white-water floodplain forests in central Amazonia. Folia Geobotanica 53(1): : 89 -101. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Sheng-Zehn Yang, Hsuan Fan, Kuan-Wei Li & Teng-Yao Ko (2018): How the diversity, abundance, size and climbing mechanisms of woody lianas are related to biotic and abiotic factors in a subtropical secondary forest, Taiwan. Folia Geobotanica 53(1): : 77 -88. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Mohammad Naghi Adel, Hassan Pourbabaei, Ali Salehi, Seyed Jalil Alavi & Daniel C. Dey (2018): Structure, composition and regeneration of riparian forest along an altitudinal gradient in northern Iran. Folia Geobotanica 53(1): : 63 -75. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Nina Richner, Thomas Walter, H. Peter Linder & Rolf Holderegger (2018): Arable weed seed bank of grassland on former arable fields in mountain regions. Folia Geobotanica 53(1): : 49 -61. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Thomas Walter, Eliane Meier, Hanspeter Rohrer & Nina Richner (2018): The effect of hay blowing instead of hay raking on plant biodiversity – a case study of a dry meadow in a Swiss mountain region. Folia Geobotanica 53(1): : 41 -47. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Issouf Zerbo, Markus Bernhardt-Römermann, Oumarou Ouédraogo, Karen Hahn & Adjima Thiombiano (2018): Diversity and occurrence of herbaceous communities in West African savannas in relation to climate, land use and habitat. Folia Geobotanica 53(1): : 17 -39. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Anna Mežaka, Agnese Priede, Linda Dobkeviča & Maaike Y. Bader (2018): Environmental controls of raised-bog vegetation in the Baltic boreo-nemoral zone. Folia Geobotanica 53(1): : 1 -15. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 (2018): Folia Geobotanica, a Journal of Plant Ecology and Systematics. Volume 53, Issue 1, March 2018. ISSN: 1211-9520, 1874-9348 (Online). Folia Geobotanica 53(1): : 1 strana obálky Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Jehwoo Ahn, Scott B. Franklin & Vladimir Douhovnikoff (2017): Epigenetic variation in clonal stands of aspen. Folia Geobotanica 52(3-4): : 443 -449. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Zdeněk Janovský, Tomáš Herben & Jitka Klimešová (2017): Accounting for clonality in comparative plant demography – growth or reproduction? Folia Geobotanica 52(3-4): : 433 -442. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Ling-Yun Wan, Kai Huang, Zhi-Yuan Hu, Shi-Li Miao, Shan-Shan Qi, Zhi-Cong Dai, Wen-Hua You & Dao-Lin Du (2017): Clonal integration is beneficial for resource sharing in a creeping amphibian herb (Alteranthera philoxeroides). Folia Geobotanica 52(3-4): : 423 -432. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Juta Lopp & Marek Sammul (2017): The impact of timing of resource availability on clonal propagation of species with different growth forms. Folia Geobotanica 52(3-4): : 411 -422. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Katherine L. Gross & Gary G. Mittelbach (2017): Negative effects of fertilization on grassland species richness are stronger when tall clonal species are present. Folia Geobotanica 52(3-4): : 401 -409. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 E A James, R Jordan, G K Brown & P C Griffin (2017): Assessing the genetic legacy of a rare, clonal Australian shrub Grevillea infecunda (Proteaceae). Folia Geobotanica 52(3-4): : 387 -400. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Arinawa Liz Filartiga, Jitka Klimešová & Beatriz Appezzato-da-Glória (2017): Underground organs of Brazilian Asteraceae: testing the CLO-PLA database traits. Folia Geobotanica 52(3-4): : 367 -385. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Daniel Scherrer, Peter Stoll & Jürg Stöcklin (2017): Colonization dynamics of a clonal pioneer plant on a glacier foreland inferred from spatially explicit and size-structured matrix models. Folia Geobotanica 52(3-4): : 353 -366. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Mario Bretfeld, Scott B. Franklin & Robert M. Hubbard (2017): Initial evidence for simultaneous, bi-directional sap flow in roots of interconnected aspen ramets (Populus tremuloides). Folia Geobotanica 52(3-4): : 345 -352. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Alena Bartušková, Lenka Malíková & Jitka Klimešová (2017): Checklist of root-sprouters in the Czech flora: mapping the gaps in our knowledge. Folia Geobotanica 52(3-4): : 337 -343. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Rubén Portela & Sergio R. Roiloa (2017): Effects of clonal integration in the expansion of two alien Carpobrotus species into a coastal dune system – a field experiment. Folia Geobotanica 52(3-4): : 327 -335. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Jana Martínková & Jitka Klimešová (2017): Position of tillers in a clone determines their ontogeny: example of the clonal grass Phalaris arundinacea. Folia Geobotanica 52(3-4): : 317 -325. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Pu Wang, Peter Alpert & Fei-Hai Yu (2017): Clonal integration affects allocation in the perennial herb Alternanthera philoxeroides in N-limited homogeneous environments. Folia Geobotanica 52(3-4): : 303 -315. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Rob W. Brooker (2017): Clonal plants and facilitation research: bridging the gap. Folia Geobotanica 52(3-4): : 295 -302. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Jana Duchoslavová & Martin Weiser (2017): Evidence for unexpected higher benefits of clonal integration in nutrient-rich conditions. Folia Geobotanica 52(3-4): : 283 -294. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Anna E.-Vojtkó, Martin Freitag, Alessandro Bricca, Felipe Martello, Joaquín Moreno Compan, Martin Küttim, Róbert Kun, Francesco de Bello, Jitka Klimešová & Lars Götzenberger (2017): Clonal vs leaf-height-seed (LHS) traits: which are filtered more strongly across habitats? Folia Geobotanica 52(3-4): : 269 -281. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Katherine L. Gross, Tomáš Herben & Jitka Klimešová (2017): Introduction to special issue on the ecology of clonal plants. Folia Geobotanica 52(3-4): : 265 -267. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 (2017): Folia Geobotanica, a Journal of Plant Ecology and Systematics. Volume 52, Issue 3-4, December 2017. Katherine L. Gross, Tomáš Herben, Jitka Klimesova (eds.). The Ecology of Clonal Plants. ISSN: 1211-9520, 1874-9348 (Online). Folia Geobotanica 52(3-4): : 1 strana obálky Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Emine Burcu Yeşilyurt, Sadik Erik & Çagatay Tavşanoglu (2017): Inter-population variability in seed dormancy, seed mass and germination in Helianthemum salicifolium (Cistaceae), a hard-seeded annual herb. Folia Geobotanica 52(2): : 253 -263. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Maan B. Rokaya, Zuzana Münzbergová & Tomáš Dostálek (2017): Sustainable harvesting strategy of medicinal plant species in Nepal – results of a six-year study. Folia Geobotanica 52(2): : 239 -252. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Eva Holá, Jitka Kocková & Jakub Těšitel (2017): DNA barcoding as a tool for identification of host association of root-hemiparasitic plants. Folia Geobotanica 52(2): : 227 -238. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Yuriy Kobiv (2017): Response of rare alpine plant species to climate change in the Ukrainian Carpathians. Folia Geobotanica 52(2): : 217 -226. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Estela Illa, Josep M. Ninot, Alba Anadon-Rosell, & Francesc Oliva (2017): The role of abiotic and biotic factors in functional structure and processes of alpine subshrub communities. Folia Geobotanica 52(2): : 199 -215. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Nikolay Lashchinskiy, Andrey Korolyuk, Natalia Makunina, Oleg Anenkhonov & Hongyan Liu (2017): Longitudinal changes in species composition of forests and grasslands across the North Asian forest steppe zone. Folia Geobotanica 52(2): : 175 -197. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Eddie J. B. van Etten & John E. D. Fox (2017): Vegetation – environment relationships of the Hamersley Ranges, a mountainous desert of north-west Australia. Folia Geobotanica 52(2): : 161 -173. strana Folia GeobotanicaDPDF
17.10.2018 Aaron Pérez-Haase & Josep M. Ninot (2017): Hydrological heterogeneity rather than water chemistry explains the high plant diversity and uniqueness of a Pyrenean mixed mire. Folia Geobotanica 52(2): : 143 -160. strana Folia GeobotanicaDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018