Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
123456
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2018Žák L., Jůnek T. & Vorel A. Vlci ve Šluknovském výběžku a na Děčínsku. – Veronica 32(3): 29 -30. Časopis D Abstrakt
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Malíček J. & Syrovátková L. Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků. [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens.] – Živa 63(2): 59 -61. Časopis D Abstrakt
 2014Benda P. Čáp černý - report XII. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 7. Časopis D Celé číslo
 2014-Net- Dny řemesel u Dolského mlýna. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 14. Časopis D Celé číslo
 2014Härtel H. Expertní návštěva prof. Paula Williamse k eventuální nominaci Českosaského Švýcarska na seznam UNESCO. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 13. Časopis D Celé číslo
 2014Härtel H. Chráněná území Českosaského Švýcarska. Díl III. - Národní přírodní rezervace Růžák. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2014Kačmar M. Ještě je můžeme vidět... Vlčí nohy neboli plavuně. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 6. Časopis D Celé číslo
 2014Belisová N. Ještě k medvědovi hnědému (Ursus arctos). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Vencko V. & Trýzna M. Karas obecný (Carassius carassius). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2014Drozd J. Kůrovec - aktuální situace. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Benda P. Nevítaný vetřelec v národním parku. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 7. Časopis D Celé číslo
 2014Kačmar M. Ožehavé téma: požáry. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 16 -17. Časopis D Celé číslo
 2014Belisová N. Péče o areály Dolský mlýn a Zadní Jetřichovice. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 15. Časopis D Celé číslo
 2014Judová J. Plšíkovy hrátky pro zvídavé děti. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 19. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. První prokázané hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla) v Labských pískovcích v roce 2014. – Kominíček 20: 5. Časopis D Celé číslo
 2014Drozd J. Rekreační funkce lesa národního parku. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 2 -3. Časopis D Celé číslo
 2014Salov T. Stručná zpráva o výletě na Pfaffenstein s využitím Dráhy národního parku. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 12. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. Úvodník. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 1. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. Vyhubené a nezvěstné druhy Labských pískovců (Českosaského Švýcarska). Díl 18. Čírka obecná (Anas crecca) a čírka modrá (Anas querquedula). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 5. Časopis D Celé číslo
 2014Šafránek J. Vývoj pískovcového reliéfu. Vliv napětí v hornině na odolnost proti zvětrávání. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 4. Časopis D Celé číslo
 2013Pešek P., Leština D., Vlach P., Fišer D., Martin P., Kozák P., Petrusek A. Genetická diverzita raka kamenáče v povodí Labe: dvojí původ českých populací. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hadincová V. Případ Vejmutovka: Invaze borovice vejmutovky (Pinus strobus L.) do  lesů pískovcových skalních měst. – Botanika 1(1): 9 -10. Časopis D PDF
 2013Schlaghamerský J., Devetter M., Háněl L., Pižl V., Starý J., Tuf I. H., Tajovský K. Půdní fauna roklí s teplotní inverzí v NP České Švýcarsko: od stinného dna po exponované hrany. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 207 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2012Janda J. Analýza historického vývoje krajiny v katastru Mezná. [Analysis of the historical landscape development in the Mezná cadastre.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D PDF
 2012Rutarová M. Historický vývoj a identita krajiny Českosaského Švýcarska. [Historical development and identity of the landscape of Czech-Saxon Switzerland.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Benediktová Z. Hodnocení krajinného rázu a jeho ochrana v územním plánování, Národní park České Švýcarsko. [Reviews of landscape and its protection in the planning České Švýcarsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2012Slavíčková M. Kořenové čistírny v Ústeckém kraji. [Constructed wetlands in the Ústí Region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Klitsch M. & Holešinský O. Možnosti zjišťování prostorové aktivity spárkaté zvěře a způsoby vyhodnocení získaných dat. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 59 -60. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Vávra J. Nožířské slavnosti Mikulášovice. – Myslivost 2012( 7): 80 -81. Časopis D PDF
 2011Patzelt Z. Národní parky České republiky. [National parks in the Czech Republic. / Nationalparks der Tschechischen Republik.] 317 stran. Granit. ISBN 978-80-7296-077-4 Fotografické publikace D
 2011Zajíček T. Srovnání lidové architektury v česky a německy mluvícím kulturním okruhu. [Comparison of vernacular architecture in the Czech and German-speaking cultural area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2010Háněl L. A preliminary survey of soil nematodes (Nematoda) in inverse gorges in the České Švýcarsko National Park (Czech Republic). In: Proceedings of the 10th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice. – Acta Soc. Zool. Bohemicae 74(1-4): 39 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Juda J. Den dětí s Národním parkem v ZOO Děčín. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 18. Časopis D Celé číslo
 2010Drozd J. Deset let péče o lesy v národním parku. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2010Kozelka A. Hospodářská úprava smrkových monokultur v Národním parku České Švýcarsko s cílem přeměny na smíšené porosty. [Forest management in pure spruce stands on the area of National Park České Švýcarsko aimed to the conversion to mixed stands.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2010Juda J. Junior Ranger – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 19. Časopis D Celé číslo
 2010Bauer P. Kdo si počká, ten se dočká? (Královomlýnský rybník) – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 11. Časopis D Celé číslo
 2010Holešinská J., Klitsch M., Marková I., Nagel R., Trýzna M., Vařilová Z. Komplexní monitoring zhodstavu přírodního prostředí na území Národního parku České Švýcarsko. [The Comprehensive Nature Environment Monitoring Scheme in the České Švýcarsko/Bohemian Switzerland National Park.] – Ochrana přírody 65(2): 18 -20. Časopis D PDF
 2010Belisová N. Loňská povodeň a obnova Dolského mlýna. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 17. Časopis D Celé číslo
 2010-ts- Mezinárodní rok biodiverzity. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 14. Časopis D Celé číslo
 2010Holešinská J. & Klitsch M. Monitoring tahu spárkaté zvěře na území NP. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 7. Časopis D Celé číslo
 2010-ts- Národní park má další certifikované průvodce. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 13. Časopis D Celé číslo
 2010Patzelt Z. Národní park nemusí být jen omezením, naopak. – Ochrana přírody 65(zvl.číslo): 10. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010-ts- Národní parky oslavily jubileum konferencí. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 13. Časopis D Celé číslo
 2010Beran V. Norek americký (Mustela vison) nejen v Labských pískovcích. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 10. Časopis D Celé číslo
 2010-jh- Obecné podmínky pro výstavbu v Národním parku České Švýcarsko a jeho bezprostředním okolí. 4. část: Architektonický výraz staveb-fasáda a střecha – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 12. Časopis D Celé číslo
 2010Kortan D., Adámek Z. & Vrána P. Otter, Lutra lutra, feeding pattern in the Kamenice River (Czech Republic) with newly established Atlantic salmon, Salmo salar, population – Folia Zool. 59(3): 223 -230. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2010Drozd J., Härtel H. & Klitsch M. Péče o lesní ekosystémy v Národním parku České Švýcarsko [Forest Ecosystem Management in the České Švýcarsko/Bohemian Switzerland National Park] – Ochrana přírody 65(1): 18 20. Časopis D PDF
 2010Vařilová Z. Pískovcové podzemí (II. část). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2010-ts- Pomozte lososům. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 17. Časopis D Celé číslo
 2010Salabová V. Posouzení genových zdrojů dubů (Quercus ssp.) na území Národního parku České Švýcarsko. [The evaluation of oak gene resources (Quercus ssp.) in the National park Czech Switzerland.] Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jan Vítámvás VŠKP D
 2010Vařilová Z. & Belisová N. (eds.) Pravčická brána. Velká kniha o velké bráně. 240 stran. Sprava NP České Švýcarsko; Academia, nakladatelství AV ČR. Edice: Mimo - přírodní vědy ISBN 978-80-904404-0-1 Monografie D PDF
 2010Nováková J. Projekty Správy Národního parku v rámci Operativního programu životní prostředí . – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 16. Časopis D Celé číslo
 2010  Připravujeme pro vás. Akce pro veřejnost květen - září 2010. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 20. Časopis D Celé číslo
 2010Beran L. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (severní Čechy). [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Labské pískovce Protected Landscape Area and České Švýcarsko National Park (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 59 -70. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010-ts- Ranger pomáhá při obnově křížové cesty. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 14. Časopis D Celé číslo
 2010Kolektiv zaměstnanců Správy NP Ročenka 2009. – Roč. Správy NP České Švýcarsko 2009: 87 stran. Časopis D PDF
 2010Trýzna M. Roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 6. Časopis D Celé číslo
 2010Nagel R. Rozšíření cyklotras na území národního parku. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 14. Časopis D Celé číslo
 2010-jj- Soutěž pro zvídavé a hravé čtenáře. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 19. Časopis D Celé číslo
 2010-jj- Správa národního parku nabízí výlety a exkurze do Českého Švýcarska pro školy a dětské kolektivy zdarma. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 19. Časopis D Celé číslo
 2010Holešinská J. Správa národního parku vydala novou brožuru. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 16. Časopis D Celé číslo
 2010Benda P. Úvodník. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 1. Časopis D Celé číslo
 2010Tichý J. Vyhodnocení přirozeného zmlazení smrku ztepilého (Picea abies L.) na gradientu prostředí pískovcového skalního města (NP České Švýcarsko). [Variability of the Norway spruce natural regeneration on the gradient of site conditions in České Švýcarsko National Park.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Miroslav Svoboda VŠKP D
 2010Härtel H. & Bauer P. Vyhubené a nezvěstné druhy Labských pískovců (Českosaského Švýcarska). Díl 9. Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia L.). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 6. Časopis D Celé číslo
 2010Kala L. & Salov T. Výsledky monitorování a jejich využití v praxi - České Švýcarsko. [Monitoring Visitor Attendance and Its Impacts on Nature in the České Švýcarsko/Bohemian Switzerland National Park.] – Ochrana přírody 65(zvl.číslo): 17. Časopis D PDF
 2010Belisová N. Výstava Kde pohádky končí aneb Osudy Dolského mlýna. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 18. Časopis D Celé číslo
 2010Najbrtová G. Závislost na návštěvnosti jihozápadní části Národního parku České Švýcarsko na dostupnosti lokality dopravními prostředky. [The visit rate of South-Western part of The National Park České Švýcarsko in dependence on the transport availability.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2009Benda P. Ach ty cesty... – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 1. Časopis D Celé číslo
 2009Vorel A. Bobři v národním parku? Již brzy... – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 13. Časopis D Celé číslo
 2009Benda P. Čáp černý - report V. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(1): 2. Časopis D Celé číslo
 2009Benda P. Čáp černý - report VI. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 5. Časopis D Celé číslo
 2009Štefáčková D. České Švýcarsko - excelentní destinace. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 16. Časopis D Celé číslo
 2009Drozd J. Disturbance - přírodní katastrofa, či běžný jev. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(1): 11. Časopis D Celé číslo
 2009-Net- Dolský mlýn v r. 2009. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 19. Časopis D Celé číslo
 2009Salov T. Dvě staletí odpadků aneb Jeden úklid nestačí (úklid skládky pod Pravčickou bránou). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(1): 14. Časopis D Celé číslo
 2009Juda J. Fotografická soutěž: České Švýcarsko zblízka. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(1): 16. Časopis D Celé číslo
 2009-mžp Fotografové Patzelt a Sojka obdrželi prestižní cenu. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 16. Časopis D Celé číslo
 2009Trýzna M. Generální sekretář Národní francouzské rybářské federace navštívil park. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 13. Časopis D Celé číslo
 2009Juda J. Historicky první Netopýří noc v Českém Švýcarsku slavila úspěch. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 18. Časopis D Celé číslo
 2009Šena V. Hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla) ve Šluknovském výběžku v roce 2009. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 5: 15 -16. Časopis D Celé číslo
 2009Nováková J. Jak využíváme evropské peníze. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(1): 13. Časopis D Celé číslo
 2009Bauer P. Ještě je můžeme vidět - Drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(1): 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2009Růžička V. & Zacharda M. Kamenité sutě a skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu. [Screes and Rock Walls – Habitats Important for Biodiversity.] – Živa 57(2): 75 -77. Časopis D PDF
 2009Suchánek M. Krajina tajemství. [Land der Geheimnusse. / Mystery Landscape.] 17 minut. České Švýcarsko, o. p. s.; Sprava NP České Švýcarsko. Video, film D PDF
 2009Juda J. Kyjovská černá zmije. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 18. Časopis D Celé číslo
 2009Bauer P. Luční soutěž Českosaského Švýcarska a regionu Děčínska 2009 zná vítěze. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 17. Časopis D Celé číslo
 2009Bauer P. Luční soutěž pokračuje i v roce 2009. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(1): 16. Časopis D Celé číslo
 2009Riedel R. Mapování aktuálního rozšíření vybraných druhů dřevin ve Šluknovském výběžku. Diplomová práce. ČZU FLD KDSLD. VŠKP D
 2009Salov T. Ministr životního prostředí se setkal se starosty Českého Švýcarska. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 16. Časopis D Celé číslo
 2009Bauer P. jr. Mykologická rarita Labských pískovců. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2009  Nabídka akcí pro veřejnost v roce 2009. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(1): 15. Časopis D Celé číslo
 2009Dvořáková L. Národní park České Švýcarsko - Vybrané aspekty ve vztahu k exploataci turistikou 104 listů,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař VŠKP D
 2009Nagel R. Národní park má kulaté narozeniny - oslavte je s námi! – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 14. Časopis D Celé číslo
 2009Holešinská J. Nebojme se spolupráce s ochranou přírody, aneb Víte, kam se obrátit v nouzi? – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(1): 12. Časopis D Celé číslo
 2009Benda P. Něco blíže k mihulím. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2009(2): 2 -3. Časopis D Celé číslo
123456
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348