Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
1234
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Višňovská D., Šigut M., Pyszko P., Hoňková M., Pavlíková K., Kotásková N., Dorňák O., Kostovčík M., Drozd P. & Kolařík M. Bakteriální mikrobiota housenek - produkt prostředí a potravy? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 208 -209. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Pavelka Karel Změny v hnízdní avifauně Bartošovických rybníků v CHKO Poodří v letech 1982-2017. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 152 -153. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Ševčíková K., Brlík V. & Pavelka K. Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2016. [Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2016.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 21 -25. Časopis D
 2015Kubín M. Beskydský bestiář. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 11. Časopis D Celé číslo
 2014Kaminiecká B. Čápí ohlédnutí. – Ptačí svět 21(3): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Pavelka K. Ptačí oblast a významné ptačí území - Poodří. – Ptačí svět 21(3): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2013Pokorná Z. Monitoring živočichů vypouštěných ze záchranných stanic. [Monitoring Wild Animals Released from Wild Animal Rescue Stations into the Wild after Treatment.] – Ochrana přírody 68(1): 23 -25. Časopis D PDF
 2013Stýblo P.N. & Orel P. Národní síť záchranných stanic historie, současnost, výsledky. [National Network of Wild Animal Rescue Stations in the Czech Republic – History, the Present and Outputs.] – Ochrana přírody 68(1): 9 -13. Časopis D PDF
 2013Mandák M. & Molitor P. Neobvykle vysoká početnost vrány šedé (Corvus cornix) v PR Kotvice a jejím okolí (CHKO Poodří). [Unusually high numbers of the Hooded Crow (Corvus cornix) in Kotvice Nature Reserve and its surroundings (Poodří PLA).] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 63 -64. Časopis D
 2012Skupina autorů Chráněná krajinná oblast Poodří v mobilu. 2 strany. Správa CHKO Poodří. Skládačka D PDF
 2012Zatloukalová J. Jarní svod v Ostravě. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4: 5. Časopis D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Křenek D. Ornitologické výpravy roku 2011. – Vanellus 7: 77 -82. Časopis D PDF
 2011Koleček J. Acrocephalus v chráněné krajinné oblasti Poodří. – Kroužkovatel 11: 16. Časopis D Celé číslo
 2011Kondělka D. Hnízdní společenstvo ptáků lužního lesa Bažantula (CHKO Poodří) v roce 1997. [Breeding bird assemblage of the Bažantula floodplain forest (Poodří PLA) in 1997.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 14 -16. Časopis D
 2011Kondělka D. Hnízdní společenstvo vodních a mokřadních nepěvců na rybnících ve Studénce (CHKO Poodří) v roce 1996. [Breeding non-passerine waterbird assemblage of Studénka ponds (PLA Poodří) in 1996.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 26 -28. Časopis D
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Kondělka D. Mimohnízdní společenstvo ptáků lužního lesa přírodní rezervace Polanský les (CHKO Poodří) v období 1978/79 a 1979/80. [Non-breeding bird assemblage of the floodplain forest of Polanský les Nature Reserve (Poodří PLA) in the period of 1978/79 and 1979/80.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 11 -13. Časopis D
 2011Zatloukalová J. Speciální zkoušky z vodní práce. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 4. Časopis D
 2011Kondělka D. Společenstva vodních a mokřadních nepěvců na rybnících ve Studénce (CHKO Poodří) v letech 1995–2005. [Non-passerine waterbird assemblages of Studénka ponds (PLA Poodří) between 1995 and 2005.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 29 -35. Časopis D
 2010Koleček J., Pavelka K., Krestová M. & Vymazal M. Akce Acrocephalus v chráněné krajinné oblasti Poodří. – Kroužkovatel 9: 12 -13. Časopis D Celé číslo
 2010Csibová I. et al. Amaterské divadlo PODIV ze Suchdola nad Odrou. – Poodří 13(2): 21 -22. Časopis D
 2010Kočárek P. Kdy bude kudlanka nábožná v Poodří? – Poodří 13(2): 10. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Macek S. Ochotníci v Poodří - včera i dnes . – Poodří 13(2): 12 -19. Časopis D
 2010Palowská M. Prosebná procesí na koních v Poodří na začátku 21. století. – Poodří 13(2): 70 -76. Časopis D
 2010Usvald O. Region Poodří. – Poodří 13(2): 77 -78. Časopis D
 2010Beneš M. Růst a prosperita výsadeb jedle a buku v průběhu přeměny porostů na lokalitě Polánka (s.p. Lesy ČR). [Growth and prosperity of fir and beech plantations in course of stand transformation at the Polánka locality (Lesy ČR, s.e.).] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Janovská V. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Poodří. [Current possibilities of designing zones of nature protection in the Protected Landscape Area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Král J. Za tajemstvím osudu válečného stíhače Jiřího Krále. Ke 100. výročí narození a 70. výročí smrti rodáka z Polanky nad Odrou . – Poodří 13(2): 24 -37. Časopis D
 2010Augustinková L. Zlatý důl v Suchdole jako hostinec na Severní dráze Ferdinandově. – Poodří 13(2): 65 -69. Časopis D
 2009Klega L. „Alt Bela“ - světoznámé železo povětronní ze Staré Bělé. – Poodří 12(4): 48 -52. Časopis D
 2009Ševčíková A. Desáté Obecní slavnosti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Historická „Jizda kole obila“. – Poodří 12(2): 51 -55. Časopis D
 2009Redakce Doplnění informací o pomnících 1. světové války v Poodří. Pomník v Jakubčovicích nad Odrou (Petr Lelek). Pomník ve Staré Bělé (Lukáš Klega). – Poodří 12(4): 45. Časopis D
 2009Kovář L. Heraldika majitelů zámku v Jeseníku nad Odrou. – Poodří 12(1): 18 -26. Časopis D PDF
 2009Bartoš I. Chráněná krajinná oblast Poodří má nové logo. – Poodří 12(2): 14 -15. Časopis D
 2009Rychtecká P. & Dreslerová J. Important woody species in Poodří floodplains (Czech republic). – Journal of Landscape Ecology 2(1): 57 -75. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Langer V. Ještě k legionářům z Poodří. – Poodří 12(4): 43 -44. Časopis D
 2009Kuchařík L. Komunitní práce v Suchdole nad Odrou a v Blahutovicích. – Poodří 12(4): 81. Časopis D
 2009Eichler F. Kudlichův kámen z Jistebníku. – Poodří 12(1): 7. Časopis D PDF
 2009Langer V. Legionáři z Poodří. – Poodří 12(1): 43 -60. Časopis D
 2009Jarošek R. Mgr. Jaroslav Král z Polanky nad Odrou ostravským Seniorem roku 2009. – Poodří 12(4): 37 -39. Časopis D
 2009Čížek L., Pokluda K. & Hauck D, Monitoring tesaříka alpského v Ralské pahorkatině. – Bezděz 18: 125 -140. Sborník vlastivědný D
 2009Sovíková L. Nová přírodní rezervace v chráněné krajinné oblasti Poodří. – Poodří 12(1): 9 -11. Časopis D PDF
 2009Orlita Z. & Jarošek R. Nové nemovité kulturní památky v Poodří. – Poodří 12(1): 69 -70. Časopis D
 2009Novosad B. Nové přírůstky v Kabinetu přírodnin na zámku Kunín. – Poodří 12(4): 46. Časopis D PDF
 2009Matějová J. Ohlédnutí za 6. ročníkem Festivalu Poodří Františka Lýska. – Poodří 12(2): 56 -62. Časopis D
 2009Matějová M. Ochotníci v Proskovicích. – Poodří 12(4): 21 -26. Časopis D
 2009Macek S. Ochotnické divadlo ve Studénce 2. část (1945-1963). – Poodří 12(1): 60 -68. Časopis D
 2009Macek S. Ochotnické divadlo ve Studénce, 3. část. – Poodří 12(4): 27 -36. Časopis D
 2009Čegan M. Oprava hrobky Vetterů v Albrechtičkách. – Poodří 12(4): 79. Časopis D
 2009Jarošek R. Osudy staveb jsou různé - pár příkladů z Poodří. – Poodří 12(2): 29 -30. Časopis D
 2009Kolektiv Správy CHKO Poodří Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Poodří na období 2009-2018. – Poodří 12(3): 1 -76. Časopis D PDF
 2009Zatloukalová J. Podzimní zkoušky. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/2: 9. Časopis D
 2009Pavelka K. Ptačí tahy v Poodří, 1. díl: Jaro. – Poodří 12(2): 4 -9. Časopis D PDF
 2009Usvald O. Region Poodří, 1. pololetí 2009. – Poodří 12(2): 63 -64. Časopis D
 2009Usvald O. Region Poodří, 2. pololetí 2009. – Poodří 12(4): 74 -77. Časopis D
 2009Birklen P., Dobrovský P., Slavíková A., Horecký J., Musil J. & Marek P. Řešení migrační prostupnosti říční sítě v ČR. [Seeking for Water System Permeability for Fish in the Czech Republic] – Ochrana přírody 64(5): 10 -12. Časopis D PDF
 2009Lebedová Z. Stará Ves nad Ondřejnicí v době šlechtických stavebníků v 16. století (1. část). – Poodří 12(4): 15 -20. Časopis D
 2009Skácelová Z. & Pálenský P. Svědectví o křídovém vulkanismu v Poodří. – Poodří 12(1): 4 -6. Časopis D PDF
 2009Netoušek M., Bartoš I. & Psotová H. Štěrkovna u Mankovic. – Poodří 12(2): 10 -14. Časopis D PDF
 2009Novosad B. Unikát ve sbírce Kabinetu přírodnin na kunínském zámku. – Poodří 12(4): 47. Časopis D PDF
 2009Říčan D. V. mezinárodní konference MORAVIAN v Suchdole nad Odrou. – Poodří 12(4): 71 -73. Časopis D
 2009Novosad B. Zajímavý přírůstek do Kabinetu přírodnin na zámku v Kuníně. – Poodří 12(1): 17. Časopis D PDF
 2009Zacios Radomír & Černínová Marie Zámek v Polance nad Odrou jako dřívější šlechtické sídlo. – Poodří 12(2): 31 -34. Časopis D
 2008Jarošek R. 90. výročí konce 1. světové války. Pomníky a pamětní desky v Poodří. Život v zázemí. Vzpomínky Eduarda Bayera z Bernartic nad Odrou. – Poodří 11(4): 4 -54. Časopis D
 2008Lepilová K., Pleskot J., Jarošek R. & Rybička M. Akademický sochař Miroslav Rybička z Jistebníka. – Poodří 11(2): 15 -21. Časopis D
 2008Janovská V. Analýza geodat pro návrh zonace chráněné krajinné oblasti Poodří. [Alysis of geodata for suggesting degrees of protection in the protected landscape.] Bakalářská práce. ČZU FŽP. VŠKP D
 2008Macek S. České ochotnické divadlo ve Studénce (1. část do roku 1945). – Poodří 11(4): 55 -62. Časopis D
 2008Usvald O. Činnost Regionu Poodří. – Poodří 11(4): 70 -72. Časopis D
 2008Usvald O. Činnost Regionu Poodří. – Poodří 11(1): 25 -27. Časopis D
 2008Jarošek R. Dotace pro přírodu. – Poodří 11(3): 29 -32. Časopis D
 2008Krejčíčková E. Festival Poodří Františka Lýska 2008. – Poodří 11(2): 7 -9. Časopis D
 2008Deckerová H. Houby na území Mlýnských rybníků v chráněné krajinné oblasti Poodří. – Poodří 11(3): 4 -10. Časopis D
 2008Šuhaj J. & Deckerová H. Hřib plavý (Boletus impolitus) v chráněné krajinné oblasti Poodří. – Poodří 11(3): 10 -11. Časopis D
 2008Kopecká I. Jak dál? Základní škola v Suchdole nad Odrou. – Poodří 11(2): 22 -27. Časopis D
 2008Musilová R. & Zavadil V. K historii a vývoji areálu užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 137 -138. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Drozdová M., Šipoš J. & Drozd P. Kompozice predátorů hmyzu v temperátních lesních ekosystémech. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 47 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Lelek P. Krajinný ráz a vývoj krajiny. – Poodří 11(1): 14 -20. Časopis D
 2008Usvald O. Místní akční skupina Regionu Poodří. – Poodří 11(4): 68 -69. Časopis D
 2008Usvald O. Místní akční skupina Regionu Poodří. – Poodří 11(1): 27 -31. Časopis D
 2008Jarošek R. O motýlech, čmelácích a krajině jako zahrádka. – Poodří 11(3): 27 -29. Časopis D
 2008Král J. Ochotnické divadlo v Polance nad Odrou. – Poodří 11(1): 48 -54. Časopis D
 2008Holaňová Z. Pochod smrti ve Studénce. – Poodří 11(1): 33 -34. Časopis D
 2008Holanová Z. Pochod smrti ve Studénce. Ve vzpomínkách Vlastimila Gelnara a Jiřiny Sklenákové. – Poodří 11(4): 63 -64. Časopis D
 2008Osmančík V. Preventivní hodnocení krajinného rázu chráněné krajinné oblasti Poodří včetně navazujícího území. – Poodří 11(3): 32 -38. Časopis D
 2008Simertová P. & Lelek P. Projekt „Česko-polské zrcadlení řeky Odry“. – Poodří 11(1): 31 -32. Časopis D
 2008Boucný L. & Mandák M. Prokázaná hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) v CHKO Poodří v letech 2005–2006 – Acrocephalus (Ostrava) 24: 63 -65. Časopis D
 2008ZO Salamandr Příklady dobré praxe v ochraně přírody (v chráněných krajinných oblastech v Moravskoslezském kraji). 22 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2008Novosad B. Přírodovědný kabinet na zámku Kunín. – Poodří 11(1): 21 -23. Časopis D
 2008Pavelka K. Racek chechtavý (Larus ridibundus) Pták roku 2008. – Poodří 11(1): 7 -9. Časopis D
 2008Košťál J. Rybniční soustava u Albrechtiček. – Poodří 11(1): 9. Časopis D
 2008Pavelka K. Srovnání hnízdních populací vodního a bahenního ptactva na rybnících u Bartošovic (MS kraj, CHKO Poodří) v letech 1982-86, 1992-97 a 2002-2007. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 151 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Němečková I. Strážci přírody se podílejí na praktické ochraně a managementu piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) v CHKO Poodří. – Poodří 11(3): 21 -22. Časopis D
 2008Redakce Vložená příloha - Zpravodaj „Poodří plné příležitostí“. – Poodří 11(4): 99. Časopis D
 2008Petřvalský V. & Šuhaj J. Výskyt pelikána bílého (Pelecanus onocrotalus) v Bartošovicích v listopadu 2008. – Poodří 11(3): 18 -19. Časopis D
 2008Šuhaj J. & Kašinský J. Výskyt zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta) v chráněné krajinné oblasti Poodří a jeho současná expanze v České republice. – Poodří 11(3): 15 -16. Časopis D
1234
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348