Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Vondrka A., Hájková P. & Rolečková B. Aktuality z výzkumu tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) na Šumavě. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 214 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Engleder T., Mináriková T., Volfová J., Watzl J., Watzl B., Gerngross P. & Belotti E. First breeding record of a 1-year-old female Eurasian lynx. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 56 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Sychra J. & Malenovský I. Křísek leknínový (Erotettix cyane) - znovuobjevený modrý klenot našich mokřadů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 187 -188. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Moravec J. & Šmíd J. České zmije stojí za pozornost. [Czech Common Adders Claim Our Attention.] – Živa 63(2): 85 -86. Časopis D PDF
 2015Malíček J. & Syrovátková L. Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků. [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens.] – Živa 63(2): 59 -61. Časopis D Abstrakt
 2014Palice Z. (Ne)nápadné lišejníky. – Botanika 2(1): 5. Časopis D PDF
 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Křenová Z. Hoře, hořce, hořečky VI. Hořká chutná. [Gentians VI. Tasty Bitter.] – Živa 62(3): 109 -113. Časopis D PDF
 2014Pech P. Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí. [How Communities of Ants React to Changes in the Environment.] – Živa 62(2): 79 -82. Časopis D PDF
 2014Fanta J. Ještě k tématu vlivu lýkožrouta smrkového v národním parku Šumava. – Živa 62(3): LXIV.-LXV. Časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? [New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains.] – Živa 62(3): 106 -108. Časopis D PDF
 2014Redakce Poznámka redakce. – Živa 62(3): LXII.-LXIV. Časopis D PDF
 2014Vicena I. Přemnožování lýkožrouta na Šumavě a jeho důsledky, – Živa 62(3): LXII.-LXIII. Časopis D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Redakce Srnčí zvěř ve Stráži myslivosti - ročník 1940. – Myslivost 2014( 7): 92 -94. Časopis D
 2014Vermouzek Z. Šumava. – Ptačí svět 21(4): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Černá A. Žofínským pralesem za pralesničkami. – Živa 62(2): XXXII. Časopis D PDF
 2013Hruška J., Oulehle F., Chuman T., Kopáček J., Vrba J., Čtvrtlíková M. & Majer V. 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta. [30 Years of Šumava Lakes Investigation – Recovery from Acidification and the Influence of Spruce Bark Beetle Infestation.] – Živa 61(5): 224 -229. Časopis D PDF
 2013Bláha J., Romportl D. & Křenová Z. Can Natura 2000 mapping be used to zone the Šumava National Park? – European Journal of Environmental Sciences 3(1): 57 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Kindlmann P., Matějka K. & Doležal P. Co je za přemnožováním (gradací) lýkožrouta smrkového na Šumavě. [What Is behind the Spruce Bark Beetle Overpopulation (Gradation)?] – Živa 61(5): 231 -233. Časopis D PDF
 2013Matoušková M. České potoky a řeky ožívají. Vodní toky se mohou vrátit blíže k přírodě. Musíme jim ovšem pomoci. – Přirodovědci.cz 2013(3): 24 -25. Časopis D PDF
 2013Prach K. Dvě desetiletí sporů o Šumavu. – Živa 61(5): CII. Časopis D PDF
 2013Čada V., Brůna J., Svoboda M. & Wild J. Dynamika horských smrčin na Šumavě. [Dynamics of Mountain Norway Spruce Forests in the Šumava Mts.] – Živa 61(5): 213 -216. Časopis D PDF
 2013Modlinger R., Liška J., Knížek M., Adam D., Hort L. Dynamika šíření kůrovcovitých v přirozeně disturbovaném smíšeném temperátním lese na různých prostorových škálách. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 153 -154. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Suda J. & Šrotová J. Editorial. – Živa 61(5): LXXXIX. Časopis D PDF
 2013Kidlmann P. Globální změny a ochrana přírody. Ochranářská praxe se bude muset přizpůsobit vývoji podnebí. – Přirodovědci.cz 2013(1): 24. Časopis D PDF
 2013Fanta J. CHKO Šumava po 50 a národní park po více než 20 letech – pohled z odstupu. – Živa 61(5): LXXXIX.-XCII. Časopis D PDF
 2013Matějka K., Hruška J. & Kindlmann P. Jak má vypadat smysluplná zonace národního parku Šumava? – Živa 61(5): XCVI.-C. Časopis D PDF
 2013Doležal P. Jak se žije v lese (smrkovém) – kapitoly ze života lýkožrouta smrkového. [Life in a Spruce Forest – the Biology of the Spruce Bark Beetle.] – Živa 61(5): 229 -230. Časopis D PDF
 2013Šimůnková K., Vorel A. Je rychlost růstu populace bobra evropského konstantní? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 227 -228. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Křenová Z. Jsou výzkum a přeshraniční spolupráce nadějí, nebo nechtěným břemenem NP Šumava? – Živa 61(5): XCII.-XCV. Časopis D PDF
 2013Kolář J. Knihy o přírodě pro všechny generace. P. Kindlmann, K. Matějka a P. Doležal: Lesy Šumavy. lýkožrout a ochrana přírody. 326 stran, 2012, Karolinum. – Přirodovědci.cz 2013(1): 35. Časopis D PDF
 2013Holuša J., Lukášová K. Mají přirození nepřátelé vliv na gradaci Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae)? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 79 -80. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šustr P. Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem. [On the Trail of Large Mammals in the Šumava Mts. – Telemetry Project.] – Živa 61(5): 234 -237. Časopis D PDF
 2013Hruška J. a Stínová vědecká rada NP Šumava Ohlédnutí za zákonem o národním parku Šumava. – Živa 61(5): C.-CI. Časopis D PDF
 2013Edwards Jonášová M. Přírodní disturbance – klíčový faktor obnovy horských smrčin. [Natural Distur­bances as a Key Factor for Regeneration of Mountain Norway Spruce Forests.] – Živa 61(5): 216 -219. Časopis D PDF
 2013Janoška M. S průvodcem do divočiny Modravských plání. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2013Trnka J. Setkání s tetřevy. – Myslivost 2013( 1): 73 -74. Časopis D PDF
 2013Buchar J. Slídáci a česká arachnologie II. [Wolf Spiders and Czech Arachnology II.] – Živa 61(5): 240 -243. Časopis D PDF
 2013Košnář A. Stanovení populačních hustot a biotopových preferencí jelena evropského (Cervus elaphus) v horské oblasti Šumavy (2009-2011) – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 121 -122. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Bufková I. Šumavská rašeliniště a jejich ochrana. [Peat Bogs in the Šumava Mts. and Their Protection.] – Živa 61(5): 220 -223. Časopis D PDF
 2013Tichá K., Simon O.P., Kubíková L., Maciak M. Typ prameniště jako určující faktor společenstva prameništních chrostíků. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 234 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Slavík O. V České republice nejsou volné migrace ryb doposud možné. – Živa 61(6): CXXIV.-CXXV. Časopis D PDF
 2013Klečková I. , Vrba P. , Konvička M. Variabilní doba larválního vývoje okáče rudopásného, Erebia euryale, v pohořích České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 113 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Švec M. Volarské myslivecké dny jsou již historií. – Myslivost 2013( 7): 108 -109. Časopis D
 2013Simon O. Wodník fotil šumavskou divočinu. Milovníci přírody se sešli na netradičním fotokurzu a vytvořili putovní výstavu. – Přirodovědci.cz 2013(4): 34. Časopis D PDF
 2013Diblíková L., Pipek P., Svoboda J., Vermouzek Z., Telenský T., Procházka P., Petrusek A., Petrusková T. Záhada strnadích dialektů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 52 -53. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Šeplavý P. 17. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů zná vítěze. – Myslivost 2012( 7): 73 -75. Časopis D PDF
 2012Růžek P. 20 let (1992-2011) sledování čápa černého (Ciconia nigra) v západních Čechách. [20 Jahre (1992-2011) Beobachtungen von Schwarzstörchen (Ciconia nigra) in Westböhemn.] – Sluka 8: 73 -86. Časopis D
 2012Křenová Z. & Kiener H. Europe’s Wild Heart - still beating? Experiences from a new transboundary wilderness area in the middle of the Old Continent. – European Journal of Environmental Sciences 2(2): 115 -124. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Novotný M. Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Geophysical indications of buried Variscan intrusions and their role in the swarm seismicity of the West Bohemia.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 12 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Jirsa A. Jelení zvěř v Národním parku Šumava. – Myslivost 2012( 4): 36 -37. Časopis D PDF
 2012Plemeník M. Možnosti využití řeky Ohře na česko - bavorském pohraničí. [Possibilities of the river Eger at the Czech - Bavarian border.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Zbyněk Novák VŠKP D PDF
 2012Jaroš J. & Spitzer K. Neobyčejná společenstva motýlů na rašeliništích Třeboňska: přežívání reliktních populací. [Unusual Communities of Moths and Butterflies of the Třeboň Basin Peatlands: Survival of Relict Populations.] – Živa 60(3): 125 -128. Časopis D PDF
 2012Hlaváč Z. Povídání s Hanou Naušovou, dámou v zeleném. – Myslivost 2012( 3): 84 -85. Časopis D PDF
 2012Bárta V. Problematika spárkaté zvěře v česko – bavorském příhraničí – seminář v Hartmanicích u Sušice. – Myslivost 2012( 8): 115. Časopis D
 2012Křenová Z. & Hruška J. Proper zonation – an essential tool for the future conservation of the Šumava National Park. – European Journal of Environmental Sciences 2(1): 62 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Křivánek J. Pytláctví na Šumavě. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/5: 20 -23. Časopis D
 2012Piaček V. Šumavský park: ČIŽP schválila postup při kácení kůrovcových stromů. – Myslivost 2012( 8): 90. Časopis D
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Tetřev hlušec - Pták roku 2012- 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2012 Informační brožura D PDF
 2012Košnář A. Tetřev hlušec – šumavský klenot. – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2012Bádr V., Drha M. & Němec T. Trofejí podobní, věkem odlišní. – Myslivost 2012( 8): 60 -61. Časopis D PDF
 2012Kothera L. Ve svitu skelných hutí. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/4: 18 -20. Časopis D
 2012Šustr P. & Romportl D. Vliv jelena lesního na obnovu lesa na Šumavě. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 45 . strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Palacká M. Vliv rozsáhlých antropogenních aktivit v krajině. [The impact of the large scale anthropogenic activity on the landscape.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Mládková P. Vodstvo Šumavy ... z letadla. – Naše příroda 2012( 3): Časopis D PDF
 2012Kolářová P. Vývoj krajinného rázu na území Národního parku Šumava - příklad Modravska. [Changes of landscape character in teh National Park of Šumava - an example of Modrava.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maie, konzultant Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2011Hanzlík L. Alpské braky po sedmé u VLS H. Planá. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/2: 6. Časopis D
 2011Pech P. An unusual nesting of the ant Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) in nests with mounds. – Silva Gabreta 17(2-3): 69 -72. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Šumpich J. Buterflies and moths (Lepidoptera) of the Blanice National Nature Monument (Bohemian Forest, Czech Republic). – Silva Gabreta 17(2-3): 83 -132. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Košnář A. & Rajnyšová R. Effect of the tourists paths in National park Bohemian forest on the use of the surrounded ecosystem by ungulates. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 112 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Skála J., Vácha R. & Čechmánková J. Evaluation of arsenic occurrence in agricultural soils of the Bohemian Forest region. – Silva Gabreta 17(2-3): 55 -67. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 171 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šustr P., Romportl D. & Jirsa A. Habitatové preference telemetricky sledovaného jelena lesního (Cervus elaphus) na Šumavě. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 226 -227. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Baráková A., Čtvrtlíková M. & Tošenovský E. Je makrozoobentos dobrým ukazatelem zotavování šumavských acidifikovaných jezer? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tajovský K. Mnohonožky (Diplopoda) a stonožky (Chilopoda) horských smrčin vrcholové části Šumavy. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 228 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Patzelt Z. Národní parky České republiky. [National parks in the Czech Republic. / Nationalparks der Tschechischen Republik.] 317 stran. Granit. ISBN 978-80-7296-077-4 Fotografické publikace D
 2011Čížková P., Svoboda M. & Křenová Z. Natural regeneration of acidophilous spruce mountain forests in non-intervention management areas of the Šumava National Park – the first results of the Biomonitoring project. – Silva Gabreta 17(1): 19 -35. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Košnář A. Okrajový efekt turistických tras. – Myslivost 2011( 7): 10 -11. Časopis D PDF
 2011Kůrka A. & Hradská I. Pavouci Šumavy - dosavadní poznatky. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 124 -125. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Patzenhauerová H., Spisar O., Bryja J. Perlorodka říční – mlž na rozcestí. – Živa 59(2): 80 -81. Časopis D PDF
 2011René M. & Hájek P. Petrografie a geochemie šumavských granitů. [Petrography and geochemistry of the Šumava Mts. Granites] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 27 -37. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Janoška M. Pohraničním hvozdem Trojmezné. – Naše příroda 2011( 4): Časopis D PDF
 2011Hartová-Nentvichová M., Šálek M., Červený J. & Koubek P. Proměnlivost ve složení potravy lišky obecné Vulpes vulpes v horských oblastech: vliv nadmořské výšky a ročního období. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 77 -78. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Najman P. Ráj běžkařů. Po bílé stopě krajinou Železnorudska. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-02-22: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Dvořák L. Some data to horsefly fauna (Diptera: Tabanidae) in south-eastern part of the Bohemian Forest, Czech Republic, with notes to Hybomitra arpadi (Szilády, 1923). – Silva Gabreta 17(2-3): 73 -81. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Zenáhlíková J., Svoboda M. & Wild J. Stav a vývoj přirozené obnovy před a jeden rok po odumření stromového patra v horském smrkovém lese na Trojmezné v Národním parku Šumava. [The state and development of natural regeneration before and one year after a dieback in the tree layer of a mountain spruce forest in the Trojmezná area of the Šumava National Park.] – Silva Gabreta 17(1): 37 -54. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Agentura Koniklec Stručné informace k vitruálním naučným stezkám. 2 strany. Agentura Koniklec. Skládačka D PDF
 2011Kothera L. Šumavské Prášily v běhu času (I). – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/5: 24 -27. Časopis D PDF
 2011Kothera L. Šumavské Prášily v běhu času (II.). – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/6: 18 -20. Časopis D PDF
 2011Zumr J. st. Šumavští vlci. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/1: 1 -2. Časopis D
12345678910
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348