Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
123
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Šantrůčková H., Malý S. & Cienciala E. Povodně a sucho – krajina jako základ řešení 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd. [Floods and Drought – the Landscape as the Basis for a Solution 2. Organic Matter and Water Retention Capacity of Soils.] – Živa 63(2): 69 -72. Časopis D Abstrakt
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Šebelíková L. Přírodě blízká obnova – stále ještě netradiční přístup k obnově těžebních prostor. – Botanika 2(2): 13. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2013Provazník R. Frýdštejnem znělo Halali prof. Javůrkovi. – Myslivost 2013( 6): 108 -109. Časopis D
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Horáková V. Destinační limity únosnosti zájmového území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. [Destination load limits of the area under the Protected Landscape Area of the Czech Paradise.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Magna T. & Rapprich V. Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [The lithium isotope composition of volcanic sequences of the Český ráj region and Doupovské hory Mts.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 10 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Mrázková Hollová V. Prachovské skály. – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2011Beran L. Doplněk k poznání vodní malakofauny Chráněné krajinné oblasti Český ráj (Česká republika). [Additional data on aquatic molluscs of the Český ráj (Bohemian Paradise) Protected Landscape Area (Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 87 -105. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Hlaváč J. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v CHKO Český ráj. [Currrent possibilities of designinig zones of nature protection in the Protected Landcsape Area „Český ráj“.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2011Agentura Koniklec Stručné informace k vitruálním naučným stezkám. 2 strany. Agentura Koniklec. Skládačka D PDF
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Krůfová M. Návrh geodatabáze turistického regionu Český ráj. [Geodatabase design of touristic region Český ráj.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D
 2010Zadrobilová L., Feřtová J. & Slámová P. Sovy Liberecka aneb poznáváme naše druhy. 11 stran. Náš kraj o.s.; Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2010Redakce IZ Vychutnejte si pohled na krajinu Českého ráje z Drábských světniček. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-03: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Vychutnejte si pohled na krajinu Českého ráje z Drábských světniček. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-05-25: 1. Internetový časopis D
 2010Ulrich L. Využití kartografie k propagaci přírodních zajímavostí v oblasti Chráněné krajinné oblasti Českého ráje. [Use of cartography to promote the natural attractiveness of the Bohemian Paradise Region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Skála VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Klápště J. & Klápšťová J. Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) vyhnízdil na rybníku Žabakor v Českém ráji. [The White-spotted Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) nested on Žabakor fishpond in Český ráj area (Mladá Boleslav district).] – Crex 29: 149 -152. Časopis D Abstrakt
 2009Šťastný V. Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) vyhnízdil u Turnova v Českém ráji. [Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) breeding in Český Ráj area near Turnov.] – Panurus 18: 43 -52. Časopis D PDF
 2008Jasso L. Buřňáček malý (Hydrobates pelagicus) opět nalezen v České republice. [The European storm Petrel (Hydrobates pelagicus) recorded again in the Czech Republic.] – Sylvia 44: 69 -71. Časopis D PDF
 2008Radikovská Š. Čápi bílí na Mladoboleslavsku. 24 stran. ZO ČSOP č. 08/01 Klenice. Informační brožura D PDF
 2008Správa CHKO Český ráj Český ráj. Chráněná krajinná oblast. 4 strany. ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín. Skládačka D PDF
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Honců M., Waldhauser M. & Roztočil O. Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí X. celostátního setkání odonatologů v Českém ráji 2007. [Faunistically interesting records of dragonflies (Odonata) from the excursions of the Xth odonatological meeting in Český ráj (Czech Paradise) in 2007.] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2008. Sb. ref., 113 -123. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2008Vélová L. Floristický průzkum části Vazoveckého údolí ( chráněné krajinné oblasti Český ráj ). [Floristic survey of area Vazovecké údolí ( protected landscape area Český ráj ).] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KKZP. VŠKP D
 2008Šafránková Z. Krátké zprávy ze správního obvodu Městkého úřadu Neratovice. – Sosna 2008: 35 -40. Časopis D PDF
 2008Košťálová M. Magické srdce Českého ráje. – Naše příroda 2008( 2): Časopis D PDF
 2008Jonáš J. Rezervace kamenných věží – Hruboskalsko. – Lesu zdar 2008( 6): 14. Časopis D Celé číslo
 2008Anonym Středočeský kraj - Příroda a krajina. Kraj, který nemůžete minout! 16 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Informační brožura D PDF
 2008Klápště J. & Klápšťová J. Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) vyhnízdila na rybníku Žabakor v Českém ráji. [Bearded Tit (Panurus biarmicus) nested on Žabakor fishpond within the Czech Paradise area (Mladá Boleslav district).] – Panurus 17: 109 -110. Časopis D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Bejček K., Jasso L. & Dolata P. T. Zimování hus běločelých (Anser albifrons) v centrech měst Železného Brodu a Hradce Králové. [Wintering of the White-fronted Geese (Anser albifrons) in the Železný Brod and Hradec Králové city centers (north-eastern Bohemia).] – Panurus 17: 77 -80. Časopis D PDF
 2007Procházka J. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, kam ty od nás odlítáš? – Sosna 2007(1): 20 -23. Časopis D PDF
 2007Mrkáček Z. Luňák červený hnízdí v Českém ráji. – Krkonoše - Jizerské hory 2007/ 1: 38 -39. Časopis D PDF
 2007Mlejnek R. Nález kořenových stalagmitů. – Ochrana přírody 62( 2): 14 -15. Časopis D Celé číslo
 2007Trublová A. Noci slavíků. – Ptačí svět 14(2): 21. Časopis D Celé číslo
 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. 253 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Monografie D
 2007Samková V. (ed.) Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Českém ráji (24. – 26. června 2005). – Východočeský botanický zpravodaj 2007/7: 2 -23. Časopis D
 2007Pořízek L. Změna územní působnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Sosna 2007(1): 14 -15. Časopis D PDF
 2006Pásková M., Řídkošil T. Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU. – Ochrana přírody 61( 1): 11 -13. Časopis D Celé číslo
 2006Ložek V. Český ráj ve světle nových poznatků. [Bohemian Paradise in the Light of Recent Evidences.] – Ochrana přírody 61( 1): 5 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Cogan M. Český ráj ve výtvarném umění. – Ochrana přírody 61( 1): 14 -20. Časopis D Celé číslo
 2006Šoltysová L. CHKO Český ráj – vize na dalších 50 let. [Český ráj Protected Landscape Area – Perspective of another 50 Years.] – Ochrana přírody 61( 1): 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2006Ložek V. Jenč P., Šoltysová L. (Editoři): Pískovcový fenomen Českého ráje. ZO ČSOP Křižánky a SCHKO Český Ráj, Turnov 2006, 287 stran. [The Sandstone Phenomenon Of The Bohemian Paradise.] – Ochrana přírody 61(10): 320. Časopis D Celé číslo
 2006Mrkáček Z. Jeřáb popelavý - nový druh Českého ráje. – Krkonoše - Jizerské hory 2006/ 4: 39. Časopis D PDF
 2006Mádlová Š. Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin v Českém ráji. 53 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce K. Fiedlerová VŠKP D
 2006Dobrovolná L. Vliv horolezecké činnosti na chráněnou krajinnou oblast Český ráj. 72 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce R. Pokorný VŠKP D
 2006Svoboda I. Výběr zimních pozorování. – Kominíček 3: 20 -23. Časopis D Celé číslo
 2006Lepšová A. Za podzimními houbami do Českého ráje. – Živa 54(5): 233 -235. Časopis D PDF
 2006Honců M. Zápis z výroční schůze Severočeské pobočky České společnosti ornitologické konané dne 12.11.2005 v zasedací síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. – Kominíček 3: 3 -10. Časopis D Celé číslo
 2005Čeřovský J. K 50. jubileu CHKO Český ráj. [The 50th Anniversary of the CHKO Český ráj – the „Bohemian Paradise“ Protected Landscape Area (PLA).] – Ochrana přírody 60( 6): 161 -162. Časopis D Celé číslo
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005bo Konference 50 let chráněné krajinné oblasti Český ráj. – Ochrana přírody 60(10): 317. Časopis D Celé číslo
 2005Havlíčková M., Černá N., Viktoriová-Márová B., Dvorská K. & Lumpe P. Muzejníci pod Araratem. – Sosna 2005: 45 -47. Časopis D PDF
 2005Šandera M. Muzeum přírody Český ráj. – Živa 53(1): příloha: 11. Časopis D
 2005Adamičko R. Netržní hodnocení vlivu stavby v chráněné krajinné oblasti. 78 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová VŠKP D
 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. [CES project in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 62 -65. Časopis D PDF
 2005Stuchlíková L. Rybníky v chráněné krajinné oblasti Český ráj. 139 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce L. Šoltysová VŠKP D
 2005Čechlovská P. Výskyt invazních druhů v severní části chráněné krajinné oblasti Český ráj. 61 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Riessová VŠKP D
 2004Procházka J. Co nám přinesla novela zákona 114/92 Sb o ochraně přírody a krajiny. – Sosna 2004: 3 -7. Časopis D PDF
 2004Jasso L. Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchus) opět v Českém ráji. [The Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus) in the Czech Paradise again.] – Panurus 14: 117 -118. Časopis D PDF
 2004Šoltýsová L. Program péče o krajinu v CHKO Český ráj. – Ochrana přírody 59( 3): 90 -92. Časopis D Celé číslo
 2004Sýkorová J. Průzkum turistického využití chráněné krajinné oblasti Český ráj. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. VŠKP D
 2004Mirovský O. Vývoj kulturní krajiny chráněné krajinné oblasti Český ráj ve 20. století. 102 stran. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. VŠKP D
 2004Klápště J. & Klápšťová J. Zbarvení nohou a kritéria pro identifikaci budníčka většího (Phylloscopus trochilus). [Leg coloration and criteria for identification of Willow Warbler Phylloscopus trochilus.] – Zprávy ČSO 59: 48 -49. Časopis D PDF
 2003Klápště J. & Klápšťová J. Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) chycen v Českém ráji - druhý odchyt v ČR. [The Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) caught in the Český Ráj - the second catch in the Czech Republic.] – Panurus 13: 141 -146. Časopis D PDF
 2003Šturmová Z. Historická analýza využívání krajiny na katastrálním území Hrubá Skála. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. VŠKP D
 2003Plamínková J. Nízkoenergetický dům v Koberovech. – Zprav. MŽP ČR 13(10): 18 -19. Časopis D Celé číslo
 2003Anonym Odpor proti dálnici přes Český ráj roste. – Zprav. MŽP ČR 13(10): 13. Časopis D Celé číslo
 2003Anonym Rychlostní komunikace R 35: stanovisko Správy CHKO Český ráj. – Zprav. MŽP ČR 13(10): 12. Časopis D Celé číslo
 2003Říha M. Rychlostní silnice R 35 Turnov - Jičín, SEA územního plánu Libereckého kraje a občané. – Zprav. MŽP ČR 13(10): 14. Časopis D Celé číslo
 2003Randus P. Skalní hrádky na Kokořínsku II. – Sosna 2003(1): 18 -28. Časopis D PDF
 2002Hájek A. & Vacková D. Carex pediformis - nový druh pro Český ráj. – Muzeum a současnost, řada přírodov. 17: 19 -22. Časopis D
 2002Ambrozek L. Český ráj se konečně dočkal rozšíření. – Zprav. MŽP ČR 12(12): 1. Časopis D Celé číslo
 2002Šandera M. Herpetofauna v areálu turistického centra Český ráj v Prachově. – HI 1(1): 21 -28. Časopis D
 2002- kk - Chráněná krajinná oblast Český ráj rozšířena. – Podyjské listí 2002(4): 15. Časopis D PDF
 2002- kk - Chráněná krajinná oblast Český ráj. – Podyjské listí 2002(3): 15. Časopis D PDF
 2002Šůlová K. Ministr v Ráji. – Zprav. MŽP ČR 12(12): 2. Časopis D Celé číslo
 2002Pořízek L. Opuštěná krajina. – Sosna 2002(1): 23 -26. Časopis D PDF
 2002Šůlová K. Vláda schválila rozšíření CHKO Český ráj. – Zprav. MŽP ČR 12(11): 13. Časopis D Celé číslo
 2001Mrkáček Z., Horáček D. & Jóža M. Zimoviště netopýrů v Českém ráji. – Vespertilio 5: 175 -180. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2000Loudová O. Přírodní rezervace Prachovské skály a její využití ve výuce na ZŠ a SŠ. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce V. Ziegler VŠKP D
 2000Horová A. Z Evropského festivalu ptactva. – Ptačí svět 7(4): 3. Časopis D Celé číslo
 1999Broulík K. & Predler J. Krkavci objektivem Jiřího Bredlera. – Myslivost 1999( 8): 24 -25. Časopis D
 1999Cepák J. Přílet konipasa bílého v roce 1999. – Ptačí svět 6(3): 3. Časopis D Celé číslo
 1999Mocek B. Současný stav výzkumu vážek (Odonata) v regionu východních Čech. [A current state of the dragonfly (Odonata) research in the eastern Bohemia.] – In: Vážky 1999. Sb. ref., 17 -46. strana, 1 tab.. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D PDF
 1999Pořízek L. Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky. – Sosna 1999(1): 3 -5. Časopis D PDF
 1999Rydlo J. Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. – Muzeum a současnost, řada přírodov. 13: 157 -185. Časopis D
 1998Anonym Chráněná území středních Čech. přírodní památka Libuňka. – Nika 19(5-6): 121 ,3 foto,1 map.. Časopis D
 1998Gutzerová N. Příspěvek k bryoflóře skalního útvaru Trosky. [The contribution to bryoflora of the Trosky rock formation.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 6: 89 -92. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1998Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko v roce 1997. – Sosna 1998(1): 7 -9. Časopis D PDF
 1998Reslová D. Využití Hruboskalské naučné stezky v přírodovědě u žáků 4. ročníku ZŠ. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce J. Vosičková VŠKP D
 1997Štursa J. Chráněná krajinná oblast Český ráj. – Krkonoše 1997/ 1: 25. Časopis D
 1997Faltys V. & Faltysová H. Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. [Spreading of some rare plants in Český ráj area.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 5: 63 -68. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
123
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348