Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
123
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Višňovská D., Šigut M., Pyszko P., Hoňková M., Pavlíková K., Kotásková N., Dorňák O., Kostovčík M., Drozd P. & Kolařík M. Bakteriální mikrobiota housenek - produkt prostředí a potravy? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 208 -209. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Mikulka O., Homolka M., Kamler J., Drimaj J. & Plhal R. Selekce potravy bobrem evropským v lesních hospodářských porostech. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 138 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Spitzer L. & Beneš J. Síťové mapování denních motýlů v CHKO Litovelské Pomoraví. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 181 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. – Ptačí svět 21(4): 5. Časopis D Celé číslo
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Horal D. Stromové kolonie čápů bílých. – Ptačí svět 21(3): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2013Kukal L. Litovelské Pomoraví – hanácké luhy. – Naše příroda 2013( 2): Časopis D PDF
 2013Kukal L. Litovelské Pomoraví - nejen lužní lesy. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2013Kukal L. Litovelské Pomoraví. Nejen lužní lesy II. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2013Nastoupil J. Praktické zkušenosti se zajícem polním v honitbě Křelov. – Myslivost 2013( 5): 18 -19. Časopis D PDF
 2013Chmelíková M., Rulík M. Rychlost růstu larev komárů rodu Ochlerotatus (Aedes) ve vybraných tůních CHKO Litovelské Pomoraví. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 90 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Forejtek P. & Zbořil J. Odborná konference: Zajíc a králík v současné krajině. – Myslivost 2012( 6): 22 -23. Časopis D PDF
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2010Poprach K. & Machar I. Chomoutovské jezero a racci. – Ptačí svět 17(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2010Servus M., Vrbický J. & Dočkal O. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. [The Litovelské Pomoraví/Litovel Morava River Basin Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(5): 2 -16. Časopis D PDF
 2010Poprach K. Katastrofální úhyn racků chechtavých na Chomoutovském jezeře. – Ptačí svět 17(2): 21. Časopis D Celé číslo
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Poprach K. & Machar I. Ptačí oblast Litovelské Pomoraví. – Ptačí svět 17(2): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2010Lovecká J. & Studený R. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Vrapač. – Veronica 24(2): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Vidlař J. Červnové pozorování potáplice severní (Gavia arctica) a potáplice malé (G. stellata) na štěrkovně Náklo. [Occurrence of Black-throated Diver (Gavia arctica) and Red-throated Diver (G. stellata) at Náklo gravel pit in June.] – Zprávy MOS 67: 76. Časopis D
 2009Brichta M., Hora P. & Tuf I. H. Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 39 -40. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Machar I. Hnízdní ornitocenózy mokřadních luk a měkkého luhu v Litovelském Pomoraví. [Breeding bird communities in habitats of alluvial meadows and soft wood fl oodplains in the Litovelské Pomoraví area.] – Zprávy MOS 67: 50. Časopis D
 2009Machar I. Ochrana ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví - důsledky pro management lužního lesa. [Conservation of the Kingfisher (Alcedo atthis) in Bird Area Litovelské Pomoraví and implications for managemet of floodplain forest.] – In: Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., II. mezinárodní seminář, Vlašim 15.11.2008, 28 -37. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Hora P., Slezák V. & Tuf I.H. Vliv víceleté expozice zemních pastí na abundance střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae). – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 79 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Havlíček J. Zimování šlučky malé (Lymnocryptes minimus) na Mohelnické pískovně. – Vanellus 3: 49. Časopis D PDF
 2008Hora P., Brichta M. & Tuf I.H. Ekoton a epigeon – specifický biotop nebo prosté rozhraní? – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 68 -69. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Machar I. Hnízdní ornitocenózy Přírodní rezervace Plané loučky v Litovelském Pomoraví. [Breeding communities of the Nature Reserve Plané loučky in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví.] – Zprávy MOS 65-66: 75 -82. Časopis D
 2008Machar I. Changes in fragmentation and the ecological stability of floodplain forest geobiocenosis in the River Morava floodplain over the course of the 20th century (Vrapač National Nature Reserve, Litovelské Pomoraví, Czech Republic). – Journal of Landscape Ecology 1(1): 39 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Herman J. & Kostkan V. Charakteristiky migrace obojživelníků v PR Plané loučky. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 65 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Machar I. Ledňáček říční v Litovelském Pomoraví. – Ochrana přírody 63( 6): 8. Časopis D
 2008Kožený P. & Simon O. Mrtvé dřevo ve vodních tocích – čas změnit zákony? – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 14 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Břízová E. Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 56 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Nakládal O. Results of a faunistic survey of beetles (Coleoptera) in floodplain forests of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Czech Republic, Northern Moravia) in 2006. [Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) luhů CHKO Litovelské Pomoraví (Česká republika, severní Morava) provedeném v roce 2006.] – Klapalekiana 44(3-4): 237 -269. Časopis D PDF
 2008Zajíček P. Unikát pod vrchem Třesín. – Naše příroda 2008( 2): Časopis D PDF
 2008Doubravský Z. Výstava lesnických uniforem na zámku Úsov. – Svět myslivosti 9( 9): 48. Časopis D PDF
 2008John F. Využití výstupů z mapování biotopů Natura 2000 pro predikci výskytu bobra evropského. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 52 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Buček A. 13. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů v Horce nad Moravou 2007. – Myslivost 2007( 8): 56. Časopis D PDF
 2007Dedek P., Tuf I. H. & Jandová Š. Katastrofální povodně a obnova společenstev půdní fauny. – Živa 55(2): 76 -78. Časopis D PDF
 2007Machar I. Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovské Pomoraví. 15 stran. ZO ČSOP Pomoraví. ISBN 978-80-254-0335-8 Informační brožura D PDF
 2007Husáková T. Naučné stezky v CHKO - CHKO Litovelské Pomoraví. – Ochrana přírody 62( 1): 24 -25. Časopis D Celé číslo
 2007Vojar J. Výsypky – nová příležitost pro obojživelníky? Sb. Lesnická práce s.r.o., nakladatelství a vydavatelství, Kostelec nad Černými lesy. 220 -224. strana. D PDF
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Poprach K. Monitoring a sanace neofytů v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Závěrečná zpráva z projektu o.s. TYTO. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví; MŽP ČR. ] Neveřejná D
 2006Poprach K. Monitoring avifauny národní přírodní rezervace Vrapač, přírodní rezervace Hejtmanka a přírodní rezervace Litovelské luhy v roce 2006. In: Monitoring ptáků. – ms. [Depon. in: ČSO. ] Neveřejná D
 2006Poprach K. Monitoring motáka pochopa (Circus aeruginosus) v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. In: Monitoring ptáků. – ms. [Depon. in: ČSO. ] Neveřejná D
 2006Poprach K. Monitoring vodních ptáků a racka černohlavého (Larus melanocephalus) v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. In: Monitoring ptáků. – ms. [Depon. in: ČSO. ] Neveřejná D
 2006Koleček J. Posudek na složení fauny vážek navrhované Přírodní rezervace Doubrava-Bečva. 6 stran. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Zlínský kraj. ] Neveřejná D
 2006Koudelka M. & Bartonička T. Výskyt letounů (Chiroptera) na území Javoříčsko-Mladečského krasu v mimohibernačním období. [Occurrence of bats (Chiroptera) in the surroundings of the Javoříčko and Mladeč Caves outside the hi ber na ti on season.] – Vespertilio 9-10: 137 -150. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Poprach K. Monitoring a potlačování neofytů v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Závěrečná zpráva z projektu o.s. TYTO. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2005Poprach K. Monitoring avifauny národní přírodní rezervace Vrapač, přírodní rezervace Hejtmanka a přírodní rezervace Litovelské luhy v roce 2005. In: Monitoring ptáků. – ms. [Depon. in: ČSO. ] Neveřejná D
 2005Poprach K. Monitoring racka černohlavého (Larus melanocephalus) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. In: Monitoring ptáků. – ms. [Depon. in: ČSO. ] Neveřejná D
 2005Dušanová H. Návrh plánu péče o lokalitu Stružka v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. 66 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček VŠKP D
 2005Horčičko I., Linhartová Š. & Holzer M. Třesín, řimické vývěry a jejich fauna. – Ochrana přírody 60( 6): 165 -167. Časopis D Celé číslo
 2004Anděra M. F. Hanák, J. Hudeček, I. Flasar, I. Tuša: Zoologické sbírky Lovecko-lesnického muzea v Úsově. Komentovaný katalog. Vlastivědné muzeum v Šumperku, ISBN 80-85083-42-6, 52 str. – Živa 52(4): XLIII. Časopis D PDF
 2004Horák V., Lusk S., Halačka K., Lusková V. & Mendel J. Ichtyofauna umělého mokřadu v PR Chomoutovské jezero, CHKO Litovelské Pomoraví. – Biodiverzita ichtyofauny České republiky 5: 55 -64. Časopis D
 2004Poprach K. Monitoring a ochrana dravců v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2004Šuláková H. Norek americký na řece Moravě. – Živa 52(4): 181. Časopis D
 2004Poprach K. Ornitologický inventarizační průzkum navržené přírodní rezervace Olšiny u Střeně, chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2004Poprach K. Ornitologický inventarizační průzkum přírodni památky Hvězda, chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2004Poprach K. Ornitologický inventarizační průzkum přírodni památky Za mlýnem, chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2004Poprach K. Ornitologický inventarizační průzkum přírodní rezervace Doubrava, chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2004Poprach K. Ornitologický inventarizační průzkum přírodní rezervace Panenský les, chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2004Poprach K. Realizace záchranných opatření na podporu puštíka obecného (Strix aluco) a sovy pálené (Tyto alba) v CHKO Litovelské Pomoraví v roce 2004. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2004Hanák F., Hudeček J. & Tuša I. Sbírka evropských ptáků a dalších obratlovců v Lovecko - lesnickém muzeu v Úsově a její historie. – Zprávy MOS 62: 137 -156. Časopis D
 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. – Sosna 2004: 18 -22. Časopis D PDF
 2004Hejtmánková M. Vybrané aspekty reprodukce obojživelníků v PR Plané loučky (CHKO Litovelské Pomoraví). – HI 3(1): 9 -10. Časopis D Celé číslo
 2003Kubečka D. Avifauna lužního lesa na lokalitě Horní Záseky v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. VŠKP D
 2003Kasina J. Kde pracuje na úspěchu celá rodina. – Myslivost 2003( 3): 16 -17. Časopis D PDF
 2003Bartonička T. & Wolf P. Letová aktivita netopýrů v oblasti vrchu Třesín (Litovelské Pomoraví). [Flight activity of bats in the area of the Třesín hill (central Moravia).] – Vespertilio 7: 63 -70. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2003Poprach K. Monitoring avifauny národní přírodní rezervace Vrapač a přírodní rezervace Hejtmanka v roce 2003. In: Biomonitoring sčítání ptáků v chráněných úsemích. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2003Poprach K. Ochrana genofondu motáka lužního (Circus pygargus) v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v roce 2003. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2003Poprach K. Realizace záchranných opatření na podporu puštíka obecného (Strix aluco) a sovy pálené (Tyto alba) v CHKO Litovelské Pomoraví v roce 2003. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2003Nakládal O. Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) Litovelského Pomoraví a jejich využití k hodnocení kvality přírodního prostředí sledované oblasti. 126 stran. Diplomová práce. ČZU FLE. Vedoucí práce Jan Farkač VŠKP D PDF
 2003Beran L. Vodní měkkýši PR Chomoutovské jezero (Střední Morava): [Aquatic molluscs of the Chomoutovské jezero Nature Reserve (Central Moravia, Czech Republic).] – Lampetra 5: 16 -21. Časopis D PDF
 2003Poprach K. Zpracování kapitol do plánu péče o Přírodní rezervaci Chomoutovské jezero. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2002Tufová J. & Tuf I.H. „Jak se žije po povodni?“ aneb suchozemští stejnonožci, stonožky a mnohonožky NPR Vrapač (CHKO Litovelské Pomoraví) čtyři roky po katastrofální letní záplavě. – In: Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů, 38 -39. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Kučera O. & Kučerová J. Bažant královský zvaný královák. – Myslivost 2002( 8): 16 -17. Časopis D PDF
 2002Vávra T. Bobr evropský (Castor fiber L.) na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. VŠKP D
 2002Loyka P. Detailní hodnocení přirozené reprodukce zvláště chráněného druhu střevle potoční, na lokalitách Moravy a významných přítocích severně od Olomouce, v CHKO Litovelské Pomoraví. Souhrnná zpráva za rok 2002, ČSOP Astacus Olomouc.. Medz. 10 stran. – ms. Neveřejná D
 2002Bryja J., Řehák Z., Vermouzek Z., Wolf P. & Bartonička T. Drobní savci Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Část 2. Hmyzožravci a hlodavci - Insectivora et Rodentia. [Small mammals of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Czech Rep.) Part 2. Insectivores and rodents – Insectivora et Rodentia.] – Lynx n. s. 33: 79 -87. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2002Bartonička T., Řehák Z., Wolf P. & Bryja J. Drobní savci Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Část I. Netopýři [Small mammals of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Czech Rep.). Part I. Bats – Chiroptera.] – Lynx n. s. 33: 35 -46. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2002Poprach K. Inventarizace avifauny a herpetofauny v přírodni rezervace Chomoutovské jezero, inventarizace herpetofauny v přírodni památky Rybníčky. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2002Beran L. & Pořízek L. Krátké zprávy. – Sosna 2002(1): 45 -46. Časopis D PDF
 2002Poprach K. Monitoring avifauny národní přírodní rezervace Vrapač a přírodní rezervace Hejtmanka v roce 2002. In: Biomonitoring sčítání ptáků v chráněných územích. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2002Poprach K., Bureš S., Dočkal O., Kovařík P., Polášek V. Státní přírodní rezervace Litovelské Pomoraví. D
 2002Pavelčík P. Turismus v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a jeho interakce s přírodou. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. VŠKP D
 2001Hanák F., Hudeček J. J. & Tuša I. Kozorožci a někteří další sudokopytnící (Artiodactyla) v Lovecko-lesnickém muzeu v Úsově. – Severní Morava 82: 31. Sborník vlastivědný D
 2001Poprach K. Monitoring avifauny národní přírodní rezervace Vrapač a přírodní rezervace Hejtmanka v roce 2001. In: Biomonitoring sčítání ptáků v chráněných územích. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví. ] Neveřejná D
 2001Reiter A. & Koudelka M. Zimoviště netopýrů v Mladečsko-Javoříčském krasu mimo Javoříčské jeskyně. [Hibernacula of bats i the Mladečsko-Javoříčský Karst (except of the Javořičské jeskyně caves).] – Vespertilio 5: 199 -207. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2001Rybka V. & Duchoslav M. Změny květeny Planých louček u Olomouce během 20. století. [Changes in the flora ofthe Plané loučky area near Olomouc during the 2tí century.] – Příroda, Praha 19: 145 -151. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2000Kostkan V. Ekologická nika bobra evropského (Castor fiber L.) v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví 93 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. VŠKP D
 2000Kučera O. Litovelská bažantnice. – Myslivost 2000( 5): 16 -17. Časopis D PDF
123
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348