Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 s.a.Bryja J., Heroldová M. & Zejda J. Drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia) vrcholových partií Moravskoslezských Beskyd. 13 stran. – ms. Neveřejná D
 2020Ševčíková K., Křenek D. & Weidinger K. Habitatové nároky lejska malého (Ficedula parva) v Beskydech. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 189 -190. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Duľa M., Váňa M., Dekař P., Bojda M. & Kutal M. Recentní záznamy kočky divoké (Felis silvestris) na česko-slovenském pomezí. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 51 -52. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Duľa Martin, Bojda Michal, Kutal Miroslav, Labuda J.,Tomášek Václav, Šulgan F., Zięba F., Zwijacz-Kozica T. & Selva N. The first telemetry monitoring of brown bear (Ursus arctos) in the Czech Republic. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 51 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Tomášek V. Využití prostorových dat dravců a sov při ochraně lesních biotopů v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 200 -201. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Bartošová D. Vlci v Beskydech a Bílých Karpatech. – Veronica 32(3): 12 -15. Časopis D Abstrakt
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Kubín M. Beskydský bestiář. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 11. Časopis D Celé číslo
 2015Moravec J. & Šmíd J. České zmije stojí za pozornost. [Czech Common Adders Claim Our Attention.] – Živa 63(2): 85 -86. Časopis D PDF
 2015Jaskula F. Jak dále v ochraně šelem? – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2015Kutílková P. Místa s šelmou v názvu. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 12. Časopis D Celé číslo
 2015Jaskula F. Monitoring velkých šelem v Beskydech. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 2. Časopis D Celé číslo
 2015Kutílková P. Nový Hrozenkov – městys lesů a hřebenových luk. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 16. Časopis D Celé číslo
 2015Krestová M. & Popelář P. Pestrý pastevní les. Přírodní rezervace Malý Javorník. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2015Konupka P. Rysbook. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 10. Časopis D Celé číslo
 2015Jaskula F. Úvodník. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 1. Časopis D Celé číslo
 2015Konupka P. Velké šelmy a veřejnost. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 5. Časopis D Celé číslo
 2015Bartošová D. Výsledky mapování velkých šelem v roce 2015. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 14. Časopis D Celé číslo
 2015Popelář P. Zdravý les nebo zvěř na každém kroku… – Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1): 12. Časopis D Celé číslo
 2014Křenek D. & Tomášek V. Beskydské houkání. – Ptačí svět 21(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Čamlík G. Co trápí Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví. – Ptačí svět 21(4): 16. Časopis D Celé číslo
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Rožnovský J. Klimatická změna: dopady na krajinu. [Climatr change: landscape impact.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Čihák K. Proč "speciál" Ptačího světa? – Ptačí svět 21(4): 3. Časopis D Celé číslo
 2014Redakce Ptačí oblasti objektivem. – Ptačí svět 21(4): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2014Procházka P. Společenstvo ptačí oblasti Beskydy. – Ptačí svět 21(4): 12 -13. Časopis D Celé číslo
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Valášek S. Avifauna Choryňských rybníků a okolí. [Avifauna of the Choryně ponds and surroundings.] 61 stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce Jan Ševčík VŠKP D PDF
 2013Beneš J., Spitzer L., Kepka P., Konvička M. Co přinesl transektový monitoring denních motýlů v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 31 -32. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Čížová K., Spitzer L., Kočárek P., Drozd P. Dopady změn užívání podhorské krajiny na vybrané skupiny hmyzu. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 51 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Romportl D., Kutal M., Váňa M., Kalaš M., Machalová L., Bojda M. Habitat preferences and migration corridors of large carnivores in the West Carpathians, Czech and Slovak. Republics – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 197 -198. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Pavelka K. Hnízdní ornitocenózy zpřírodněného toku řeky Bečvy v úseku Choryně – Hustopeče nad Bečvou v letech 2008 – 2012 (Střední Pobečví, okresy Vsetín a Přerov). – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 169 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hulva P. , Bolfíková B., Smetanová M., Kutal M. Krajinná genetika vlka obecného v Západních Karpatech. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 87 -88. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Vrána J., Spitzer L., Kočárek P. Mobilita Saranče vrzavé (Psophus stridulus). – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 248 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Pavelka K., Kašpar T. Myšivka horská (Sicista betulina) ve sběrech Muzea regionu Valašsko z moravských Západních Karpat. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 169 -170. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Tabášek A. Smrt prašivé lišky. – Myslivost 2013( 3): 88 -89. Časopis D
 2013Turňa P. Vlk – tajemná a inteligentní šelma. – Naše příroda 2013( 1): Časopis D PDF
 2013Křenek D. & Krupa M. Vývoj populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v CHKO Beskydy v období let 1936–2013 a faktory jejího poklesu. [Development of the Western Capercaillie (Tetrao urogallus) population in Beskydy PLA during the 1936–2013 period and factors of its decline.] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 21 -28. Časopis D
 2013Popelářová M. & Ohryzková L. Vzácné rostliny Beskyd. 84 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy. Informační brožura D PDF
 2012Müller J. „Migrační“ síť zvaná ÚSES. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 7. Časopis D Celé číslo
 2012Jaskula F. Beskydská kachna aneb Jak ochranáři vysazovali zmije. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 12 -13. Časopis D Celé číslo
 2012Ohr Beskydská orlice Tonička v Broumovsku. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Lehký J. Beskydy – kraj dvojích hor. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 3. Časopis D Celé číslo
 2012Bartošová D. Borůvky – důležitý potravní zdroj tetřevů a medvědů. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 12. Časopis D Celé číslo
 2012LO Brožurky akorát do kapsy. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Lehký J. Cesty života a smrti o cestách očima ochranáře. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2012Drápelová I. & Kulhavý J. Comparison of soil and seepage water properties in the limed and not-limed spruce forest stands in the Beskydy Mts. – Beskydy 5(1): 55 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Kafka P. Čáp černý. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 12. Časopis D Celé číslo
 2012Van Děti s nadšením obnovily alej Příčná v Zubří. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 14. Časopis D Celé číslo
 2012Valasová A. & Popelářová M. Divočina v parku a za humny. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 12. Časopis D Celé číslo
 2012(JL) Dobrá zpráva všem vandrovníkům: Bivakovat v CHKO lze legálně!. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Van Dobrovolníci Radegastu si vyzkoušeli „hořký život“ ochránce přírody. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 14. Časopis D Celé číslo
 2012Vavříček D., Pecháček J. & Baláž G. Effect of site conditions and tree species composition on physico-chemical properties of soil environment in the Western Carpathians area. – Beskydy 5(1): 65 -78. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Havelková J. Environmentální analýza cestovního ruchu lokality Javorový vrch v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. [Environmental analysis of tourism in the Javorový vrch CHKO Beskydy.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Marek Banaš VŠKP D PDF
 2012JL Hledá se ideální strážce. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 14. Časopis D Celé číslo
 2012Šíma K. Hodnocení vegetace vybraných rekultivovaných ploch Severočeské uhelné pánve. Případová studie Malé Březno. [The vegetation evaluation of spoil heap reclamation in Northern Czech Coal Basin. Case study Malé Březno.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková VŠKP D PDF
 2012Šarman J. Honičské zkoušky MS Grúň Hošťálková. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/2: 15. Časopis D PDF
 2012Šulgan F. Hradisko. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 13. Časopis D Celé číslo
 2012Ohryzková L. a kol. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy. Informační brožura D PDF
 2012Ohryzková L. & Popelářová M. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2012Konupka P. Interview s Ludvíkem. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 6. Časopis D Celé číslo
 2012Závalský O. Jak přilákat divokou přírodu do našich zahrádek. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 7. Časopis D Celé číslo
 2012Bartošová D., Konvičný L., & Thiel H. Jak vnímáte divočinu v Beskydech kdysi a dnes? – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 5. Časopis D Celé číslo
 2012Morcinková D. Jaseníková – jalovcové pasínky. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 11. Časopis D Celé číslo
 2012ČSOP Salamandr Komu zvoní hrana. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 11. Časopis D Celé číslo
 2012Popelářová M. Kříže a trafostanice. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 6. Časopis D Celé číslo
 2012Ohr Kulíškova stezka – naučná stezka tak trochu jinak. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Mys Lesníci hledají obra. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Krámský K. Lov nikdy nebyl a není cílem mého snažení. – Myslivost 2012( 9): 22. Časopis D PDF
 2012Konupka P. Medvědi nevědí… – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 13. Časopis D Celé číslo
 2012DB Medvědi v Beskydech. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Strnadel D. Migrační linie 19. století. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 2. Časopis D Celé číslo
 2012Kubín M. Migrovat či nemigrovat – toť rybí otázka II. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 10. Časopis D Celé číslo
 2012Kubín M. Migrovat či nemigrovat – toť rybí otázka. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 3. Časopis D Celé číslo
 2012Ohr Míša z Brodské a jeho plyšoví kamarádi. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 14. Časopis D Celé číslo
 2012Svobodová J. Mobilheim. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 11. Časopis D Celé číslo
 2012Valasová A. Monitoring návštěvnosti – co je vlastně atraktivní? – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 11. Časopis D Celé číslo
 2012Jas Na Radhošť po nové cestě? – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 14. Časopis D Celé číslo
 2012Vašut P. Návrh koncepce environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území Valašska. [The concept of environmentally friendly tourism development in Valašsko area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Bajer V. Nedokážu si představit člověčenství bez divočiny.Rozhovor s Ludvíkem Kuncem. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 4. Časopis D Celé číslo
 2012Redakce Nechci, aby nás lidé vnímali jako zkostnatělé nástěnkáře. Rozhovor s RNDr. Lukášem Spitzerem. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Lehký J. O divokých jezdcích. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 11. Časopis D Celé číslo
 2012Lehký J. O svobodě pohybu (v chráněných územích obzvláště). – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 13. Časopis D Celé číslo
 2012Pom Ochranářské dotace v roce 2012. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 14. Časopis D Celé číslo
 2012Bart Oprava a odbahnění jezera v Karlovicích. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(4): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Orel P. Osudy vypuštěných orlů skalních v Beskydech. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 10. Časopis D Celé číslo
 2012Popelářová M. Ovce na Radhošti. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 10. Časopis D Celé číslo
 2012Redakce Pozvánka na Výzkumný terénní víkend Beskydy 2012. – Moudivláček 2012(1): 7 -9. Časopis D Celé číslo
 2012Škrott M. Program péče o krajinu nepomáhá jen krajině! – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2012Pop Setkání beskydských lesníků. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 14. Časopis D Celé číslo
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Tetřev hlušec - Pták roku 2012- 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2012 Informační brožura D PDF
 2012Kondziolka J. Tma v Beskydech začíná být pro městského člověka mimořádným zážitkem. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 14. Časopis D Celé číslo
 2012Ohryzková L. & Chytil P. Údržba bezlesé krajiny není hospodaření. Rozhovor s Ing. Petrrm Šimečkem. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 4 -5. Časopis D Celé číslo
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348