Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Špániková Š. & Divíšek J. Jehla v kupce sena aneb jak fungují distribuční modely v praxi. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 192 -193. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Duľa M., Váňa M., Dekař P., Bojda M. & Kutal M. Recentní záznamy kočky divoké (Felis silvestris) na česko-slovenském pomezí. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 51 -52. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Pižl V. Společenstva žížal (Annelida, Lumbricidae) ve vinicích a jabloňových sadech – co ukázal výzkum opakovaný po osmi letech? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 158 -159. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Bartošová D. Vlci v Beskydech a Bílých Karpatech. – Veronica 32(3): 12 -15. Časopis D Abstrakt
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Moravec J. & Šmíd J. České zmije stojí za pozornost. [Czech Common Adders Claim Our Attention.] – Živa 63(2): 85 -86. Časopis D PDF
 2015Hanel L. Další nález šakala na okrese Benešov? – Pod Blaníkem 19(41) č.3: 2 -3. Časopis D PDF
 2014Pavlík T. Antické mýty jinak III. Plazi, obojživelníci a ryby. [Greek and Roman Myths from a New Perspective III. Reptiles, Amphibians and Fishes.] – Živa 62(3): 141. Časopis D PDF
 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? [New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains.] – Živa 62(3): 106 -108. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z. Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. [Carabus hungaricus – Its Biology, Abundance, Protection and Site Management.] – Živa 62(5): 222 -225. Časopis D PDF
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Roleček J., Čornej I. I. & Tokarjuk A. I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. [Srovnávací analýza mimořádně druhově bohatých širokolistých suchých trávníků východní části střední Evropy.] – Preslia 86(1): 13 -34. Časopis D Open Access PDF
 2014Horsák M., Bojková J., Zhai M., Omelková M., Křoupalová V., Syrovátka V., Schenková J. & Hubáčková L. Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť. [Aquatic Insects and the other Spectacular Fauna of the Western Carpathian Fens.] – Živa 62(5): 219 -221. Časopis D PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Pithart D. Zapojení vodních a mokřadních ekosystémů do řešení současných úkolů vodního hospodářství. [Involvement of aquatic and wetland ecosystems in addressing current challenges of water management.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 26 -35. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Moutelíková J., Horsák M. Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 154 -155. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Kušta T., Hart V., Burda H., Ježek M., Nováková P., Begall S., Malkemper E.P., Červený J., Hanzal V., Pleskač L., Policht R. Jak dosedá vodní ptactvo na hladinu aneb hledání smyslu v nesmyslu. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 138 -139. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Pokorná Z. Monitoring živočichů vypouštěných ze záchranných stanic. [Monitoring Wild Animals Released from Wild Animal Rescue Stations into the Wild after Treatment.] – Ochrana přírody 68(1): 23 -25. Časopis D PDF
 2013Koudelka O. Nejde jen o příběh parohatých bodů... Na návštěvě v naší největší primární oboře. – Myslivost 2013( 9): 75 -77. Časopis D PDF
 2013Moravec J. Orchidejová louka Kolo. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Schnitzerová P., Balabán L., Bradáčová T., Neckářová J., Matrková J., Novotná K., Růžičková L., Starcová M., Švaříčková J., Tošenovský E., Volfová J., Weinfurtová D. Výsledky mapování netopýrů v Uherském Hradišti a jejich praktické využití. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 208 -209. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Gruber M. Za pumou pod bílými vrcholky Kootenay Rocky Mountains. – Myslivost 2013( 4): 40 -43. Časopis D PDF
 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 61 -82. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Orgoníková K. Ekologická zranitelnost rekultivovaných území po těžbě - Teplicko, Ústecko. [Ecological vulnerability of the Teplice and Ústí reclaimed area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2012Lehký J. Gruň – poslední obydlený hřeben Beskyd. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 13. Časopis D Celé číslo
 2012Helia B. Návrh rozvoje environmentálně šetrného cestovního ruchu ve svazku obcí Osvětimansko. [Proposal for Development of environmentally sound tourism in the union of municipalities Osvětimansko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Helebrant M. Opakovací kulovnice CZ 557. – Myslivost 2012(12): 14 -21. Časopis D
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Goebel A. Rarity. – Moudivláček 2012(1): 5 a 7. Časopis D Celé číslo
 2012Gora M. Soutěž barvářů o Moravský pohár. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/1: 12 -13. Časopis D PDF
 2012Hrouzek K. Vyhodnocení účinnosti aplikace pachových ohradníků na nejnebezpečnějších úsecích komunikací Ústeckého kraje za rok 2011. – Myslivost 2012( 2): 81 -83. Časopis D
 2012Janoška M. Zimní Bílé karpaty. – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2011Konvička O. & Sekerka L. Cassida canaliculata Laicharting, 1781 - málo známý druh štítonoše. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 107 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Jelínek J. & Bobot L. Faunistic records from the Czech Republic – 306. – Klapalekiana 47(1-2): 4. Časopis D PDF
 2011Šumpich J. Motýli význačných biotopů Národního parku Podyjí/Thayatal. 10 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Horsák M. Na velikosti záleží - trpasličí plži na otevřených slatiništích. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 91 -92. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Drmota J. Péče o drobnou zvěř v MS Březolupy. – Myslivost 2011( 4): 78. Časopis D
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Svoboda Z. Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech III. Ptáci. – Živa 59(3): 145 -148. Časopis D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Jurásek M. Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 29 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Kořínek G. VI. ročník poháru Gustava Kořínka. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/3: 13. Časopis D PDF
 2010Klozík P. CZ 455 – Nová generace malorážek z České zbrojovky Uherský Brod. – Myslivost 2010( 6): 14 -16. Časopis D PDF
 2010Gahura V. Historie hnízdění kolihy velké (Numenius arquata) na jižní Moravě. [The history of the breeding of the Eurasian Curlew (Numenius arquata) in South Moravia.] – Crex 30: 108 -126. Časopis D Abstrakt
 2010Kovařík J. Hrad Buchlov a jeho lovecké právo. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2010/4: 9 -10. Časopis D
 2010Jongepierová I., Konvička O., Fajmon K. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá. [To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(2): 2 -7. Časopis D PDF
 2010Holeček J. Katastr nemovitostí, historie a současnost regionu Ústí nad Labem a okolí. [Land registry, history and present of Ústí nad Labem city and surroundings.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Skála VŠKP D
 2010LS Buchlovice Lesníci Lesní správy Buchlovice, LČR, s.p. vysazují zelené – Lesu zdar 2010( 5): 13 -14. Časopis D Celé číslo
 2010Beneš J., Kepka P. & Konvička M. Mapování denních motýlů České republiky - stav v roce 2009. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Pechanec V. & Jongepier J.W. Metodika zpracování nálezových dat za podpory GIS na příkladu Bílých Karpat. [Methods of processing species occurrence records supported by GIS on the example of the White Carpathian Mts.] – Příroda, Praha 27: 145 -154. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2010Machač O. Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika). [Record of spider Comaroma simoni Bertkau, 1889 in White Carpathian Mountains (Czech Republic).] – Acta Carpathica Occidentalis 1: 101. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Konvička O. Nálezy druhu Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) v Bílých Karpatech (Česká republika). [Records of Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) in White Carpathian Mountains (Czech Republic).] – Acta Carpathica Occidentalis 1: 100. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010Kasina J. Památník sv. Huberta, Nedachlebice. – Myslivost 2010( 5): 89. Časopis D
 2010Anděra M. Plch lesní, návštěvník z Karpat. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Valeš Z. Projekt RAS ve svém druhém roce, – Zpr. RAS 2: 1 -3. Internetový časopis D PDF
 2010Klozík P. Pušky pro otce biskupa. – Myslivost 2010( 3): 14 -15. Časopis D PDF
 2010Klozík P. Samonabíjecí malorážka CZ 512. – Myslivost 2010( 8): 26. Časopis D PDF
 2010Dvořáková J. & Horsák M. Společenstva plžů a rostlin lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 62 -63. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Koštuřík J. Tajemný náhrobek na Holém kopci – Lesu zdar 2010( 7-8): 16 -17. Časopis D Celé číslo
 2010Schlaghamerský J. The small annelids (Annelida: Enchytraeidae, Rhyacodrilinae, Aeolosomatidae) in soils of three forests in the White Carpathians (Czech Republic). In: Proceedings of the 10th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice. – Acta Soc. Zool. Bohemicae 74(1-4): 103 -115. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Jaskula F. Úvodník. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2): 1. Časopis D Celé číslo
 2010Bojda M. Výsledky mapování velkých šelem v Javorníkách v letech 2005 - 2009 (CHKO Beskydy, CHKO Kysuce). – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 40 -41. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Helia B. Význam a ochrana opuštěného porcelanitového lomu Přírodní památky Medlovický lom v krajině. [The importance and protection of the abandoned porcelain jasper quarry.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Rop O. Výživová hodnota krajových odrůd jabloní typických pro oblast Bílých Karpat. [Nutrition value of local varieties of apple trees typical of the White Carpathians region.] – Acta Carpathica Occidentalis 1: 69 -73. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Kočí K. Actaea – společnost pro přírodu a krajinu. – Ochrana přírody 64(3): 31. Časopis D PDF
 2009Benedikt S. Amphigonic populations of the weevil species Brachysomus echinatus and Cathormiocerus aristatus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in the Western Carpathians. [Amfigonní populace nosatců Brachysomus echinatus a Cathormiocerus aristatus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) v Západních Karpatech.] – Klapalekiana 45(1-2): 1 -7. Časopis D PDF
 2009Klozík P. Brno Competition. – Myslivost 2009(11): 14 -15. Časopis D PDF
 2009Klozík P. Brno STOPPER. – Myslivost 2009( 8): 18 -21. Časopis D PDF
 2009Klozík P. CZ 550 Varmint Laminated. – Myslivost 2009( 5): 32 -33. Časopis D PDF
 2009Frnčo L. Evropská výstava slovenských kopovů Buchlovice 2009. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/6: 3. Časopis D
 2009Klozík P. Exclusive Ebony Edition CR 550/CZ 527. – Myslivost 2009( 7): 38 -39. Časopis D PDF
 2009Klozík P. Experti s pistolí v Hubertově cechu. – Myslivost 2009( 4): 42 -43. Časopis D PDF
 2009Jonáková S. Financování ochrany životního prostředí na příkladu města Ústí nad Labem. [The City of Usti nad labem as an Example of Financing of.Environmental Protection.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2009Bajer V. Karpatské přírodní dědictví v Beskydech - zapojte se také! – Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2): 13. Časopis D Celé číslo
 2009Beran V. Kormoráni odečtení v zimě 2008/09 v okolí Ústí nad Labem. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 5: 12. Časopis D Celé číslo
 2009Klozík P. Kulová kozlice BO 803. – Myslivost 2009( 2): 20 -21. Časopis D PDF
 2009Redakce Naučná stezka Gruň - Bílý kříž. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1): 15. Časopis D Celé číslo
 2009Beran V. Odečty kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) v okolí Ústí nad Labem. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 5: 11 -12. Časopis D Celé číslo
 2009Čamlík G. & Venturová T. Rybí plůdek jako kořist rehka domácího (Phoenicurus ochruros). [A small fish as prey of a Black Redstart (Phoenicurus ochruros).] – Crex 29: 166 -167. Časopis D Abstrakt
 2009Izsóf O. Sokolnická brigáda v Kanadě. – Myslivost 2009( 8): 38 -40. Časopis D PDF
 2009Svobodová H. Vývoj struktury krajiny vybraných katastrálních území Uherského Hradiště (k.ú. Boršice, Medlovice, Ořechov, Stříbrnice, Tučapy, Újezdec u Osvětiman, Vážany). [Landscape pattern changes.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2009Klozák P. Zbraně pro prezidenty a šejky. – Myslivost 2009( 3): 38 -39. Časopis D PDF
 2008Pechanec V. Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 53 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Matrková J. & Vorel A. Biotop bobra na Labi aneb kde taky dokáže bobr přežít. [Habitat of the beaver on the Elbe River, wherever they are able to alive?] – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 125 -126. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348