Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2017Molitor P. & Mandák M. (eds.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 26: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2016. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 26: sightings of species from the Red List in 2016.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 35 -56. Časopis D
 2017Křenek D. & Ševčíková K. Puštík bělavý (Strix uralensis) na severní Moravě a ve Slezsku v roce 2017. [The Ural Owl (Strix uralensis) in Northern Moravia and Silesia in 2017.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 17 -20. Časopis D
 2014Šimeček K. Případ citlivého zpěváka. Proč strnad zahradní někde zpívá a jinde už ne? – Ptačí svět 21(4): 10. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Grucmanová Š., Holuša J. Hlístice lýkožrouta severského (Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)). – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 70 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Mandák M., Molitor P. & Haluzík M. Hnízdní populace racka chechtavého (Larus ridibundus) v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší v roce 2013. [Breeding population of the Black-headed Gull (Larus ridibundus) in Heřmanský stav – Odra – Poolší SPA in 2013.] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 29 -32. Časopis D
 2013Kondělka D. Hnízdní společenstvo ptáků zemědělsky využívaného území Hlučínska v roce 1996. [Breeding bird assemblage of a farmland area in Hlučínsko in 1996.] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 6 -8. Časopis D
 2013Řehák Z. Jsou malé bunkry vhodnými zimovišti pro netopýry? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 200 -201. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Mandák M. (ed.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 22: pozorování v roce 2012. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 22: ornithological sightings in 2012.] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 42 -62. Časopis D
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Čejka M., Holuša J. Spektrum a abundance foretických roztočů (Mesostigmata) u lýkožrouta smrkového (Ips typographus). – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 46 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Müllerová M. V. ročník Memoriálu Jitky Hromadové, Mezinárodní soutěž ohařů. – Myslivost 2013(11): 136. Časopis D
 2012Kupková M. Barvářské zkoušky v MS Mokřiny Březová. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/1: 7. Časopis D PDF
 2012Vitásková D. IV. ročník Memoriálu Jitky Hromadové. – Myslivost 2012(10): 129. Časopis D
 2012Prokeš T. & Součková D. Kde se těžila břidlice. – Naše příroda 2012( 3): Časopis D PDF
 2012Tichá V. Memoriál Richarda Knolla 1. – 2. září 2012 – Opava. – Myslivost 2012(10): 26 -30. Časopis D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Duda P. Slezské divadlo Opava. – Myslivost 2012(12): 94. Časopis D
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2012Vitásková D. Zkoušky vloh OMS Opava. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4: 3. Časopis D
 2011Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině dubna 2008–2010. [Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-April 2008–2010.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 36 -46. Časopis D
 2011Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině října 2008–2010. [Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-October 2008–2010.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 47 -56. Časopis D
 2011Šuhaj J. & Mayer J. Červnový výskyt bernešky bělolící (Branta leucopsis) ve Slezsku. [Occurrence of the Barnacle Goose (Branta leucopsis) in Silesia in June.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 108. Časopis D
 2011Konvička M., Beneš J., Poláková S. & Kepka P. Dědictví zemědělské kolektivizace: čím větší pole, tím méně denních motýlů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 106 -107. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Vávra J. Ch., Štourač P. & Mantič M. Faunistic records from the Czech Republic – 313. – Klapalekiana 47(1-2): 105 -114. Časopis D PDF
 2011Pavelka K. & Mandák M. Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě v roce 2010. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Vitásková D. III. ročník Memoriálu Jitky Hromadové. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 28. Časopis D PDF
 2011Cepák J. Kroužkování bahňáků v ČR v roce 2009. – Vanellus 6: 35 -38. Časopis D PDF
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Vitásková D. Memoriál Jaroslava Menšíka 2011. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 29. Časopis D
 2011Kořínek G. Myslivost na Vítkovsku včera, dnes a zítra. – Myslivost 2011( 7): 8 -9. Časopis D PDF
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Duda P. Zimní kurz mysliveckých trubačů proběhl poprvé také v Opavě. – Myslivost 2011( 3): 94 -95. Časopis D
 2011Vitásková D. Zkoušky vloh loveckých psů OMS Opava. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 12. Časopis D
 2011Vitásková D. Zkoušky z norování v Hradci nad Moravicí. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 13. Časopis D
 2010Kyzlík P. Bříza. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 24 -26. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Čtrnáctová M. & Borkovcová M. Individuální odčervování koní v hřebčíně Albertovec. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 56 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Vitásková D. Memoriál Jitky Hromadové. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 9. Časopis D
 2010Flosová L. Návrh plánu společných zařízení v k.ú. Stěbořice. [Proposal of plan of collective equiptment in Stěbořice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Sklenička VŠKP D
 2010Jablonski D. & Vlček P. Nová data k výskytu Natrix tessellata ve Slezsku. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 97 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kupková M. Novodobá památka v Oldřišově. – Myslivost 2010( 3): 69. Časopis D
 2010Dušek M. Přijdou lesy na Vítkovsku o smrky? – Lesu zdar 2010( 3): 15 -16. Časopis D Celé číslo
 2010Stolariková R. Vyhodnocení produkce a taxačních charakteristik smíšených a nesmíšených porostů smrku ve vybrané oblasti LS Vítkov, PLO 29 - Nízký Jeseník a plán hospodářských opatření v těchto porostech. [Evaluation of production and mensuration data in mixed and pure stands where the main tree species Norway spruce is found in the forest district Vítkov, Forest Natural Area No. 29 - Nízký Jeseník and the plan of management in those stands.] Diplomová práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2010Olbrechtová J., Mertelík J. Výskyt chorob a škůdců na katalpách trubačovitých v Opavě. – Živa 58(1): 17 -18. Časopis D PDF
 2010Beran V., Horák P., Horal D. & Škorpíková V. Vývoj hnízdní populace raroha velkého (Falco cherrug) v České republice v letech 1999-2010. [The development of the Saker Falcon (Falco cherrug) breeding population in the Czech Republic between 1999-2010 .] – Crex 30: 76 -94. Časopis D Abstrakt
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Kandl J. Barvářský koncert v Arnoštově. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1: 11. Časopis D
 2009Hlavjenková I. Další druhy červců na okrasných rostlinách v ČR. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 77 -78. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Kořínek G. Daňčí zvěř na Vítkovsku po třiceti letech. – Myslivost 2009(10): 20 -21. Časopis D PDF
 2009Molitor P. Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2009. [Nesting of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in Opava region in 2009.] – Acrocephalus (Ostrava) 25: 70 -72. Časopis D
 2009Golembiovský J. Klubové barvářské zkoušky honičů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1: 14. Časopis D
 2009Mandák M. (ed.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 18: pozorování v roce 2008. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 18: ornithological sightings in 2008.] – Acrocephalus (Ostrava) 25: 73 -95. Časopis D
 2009Šuhaj J. & Mandák M. Nejčasnější a nejpozdnější fenologické údaje o výskytu rybáka obecného (Sterna hirundo) ve Slezsku. [Earliest and latest phenological data on the Common Tern (Sterna hirundo) occurrence in Silesia.] – Acrocephalus (Ostrava) 25: 99 - 100. Časopis D
 2009Jabloňski D. & Vlček P. Nový zástupce pro herpetoufaunu Slezska. – HI 8(1): 11. Časopis D Celé číslo
 2009Hanke M. Zakládání biopásů a zvěřních políček v MS Angelika po dvou letech. – Myslivost 2009( 9): 60 -63. Časopis D PDF
 2008Mandák M. Avifauna nivy dolního toku řeky Opavy v polovině ledna 2004–2008. – Acrocephalus (Ostrava) 24: 3 -7. Časopis D
 2008Víchová J. Epidemiologická situace klíšťové encefalitidy v závislosti na klimatických faktorech okresu Opava. [Epidemiologic status of tick`s encephalitis in comparison with climatic factors in Opava Region.] 71 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2008Molitor P. Kajka mořská (Somateria mollissima) a další zimní hosté na Hlučínské štěrkovně v zimě 2007/2008. – Acrocephalus (Ostrava) 24: 59 -60. Časopis D
 2008Jarošek R. Kuhländchen/Kravařsko - první německé a české použití názvu. – Poodří 11(2): 10 -11. Časopis D
 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. [Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-254-6993-4 Informační brožura D Abstrakt
 2008Říčan D. Polyhistorik Kravařska Stephan Weigel. – Poodří 11(3): 64 -74. Časopis D
 2008Molitor P. Pozorování skřivana ouškatého (Eremophila alpestris) v Kravařích v zimě roku 2006. – Acrocephalus (Ostrava) 24: 62 -63. Časopis D
 2008Mandák M. Racek chechtavý a jeho příbuzní v nivě řeky Odry pod chráněnou krajinnou oblastí. – Poodří 11(1): 10. Časopis D
 2008Redakce Vložená příloha - Noviny Doma v Moravském Kravařsku. – Poodří 11(1): 99. Časopis D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Harabiš F. & Dolný A. Červený seznam vážek české části Slezska. – In: Josef Bryja,Jan Zukal & Zdeněk Řehák(eds.), Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktů, 62 . strana,. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2007Závalský O. & Mandák M. Hnízdění rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) v PR Štěpán v roce 2007. [Nesting of the Whiskered Tern (Chlidonias hybridus) in Štěpán Nature Reserve in 2007.] – Acrocephalus (Ostrava) 23: 76 -77. Časopis D
 2007Šuhaj J. Kantoři se také střílejí aneb krátké ohlédnutí za působením Karla Hudce ve Slezsku. – Acrocephalus (Ostrava) 23: 88 -90. Časopis D
 2007Krečová J. Libavsko v letech 1945?1960 s přihlédnutím k osudu církevního majetku - téma čísla. – Poodří 10(3): 3 -54. Časopis D
 2007Molitor P. & Mandák M. Pozorování ťuhýka menšího (Lanius minor) ve Slezsku v letech 2005 a 2006. [Sightings of the Lesser Grey Shrike (Lanius minor) in Silesia in 2005 and 2006.] – Acrocephalus (Ostrava) 23: 74 -75. Časopis D
 2007Šuhaj J. & Hudeček J. J. První výskyty kachničky karolinské (Aix sponsa) ve Slezsku. [First occurrences of the Wood Duck (Aix sponsa) in Silesia.] – Acrocephalus (Ostrava) 23: 69 -71. Časopis D
 2007Polášek Z. Ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolší. Můžeme se spokojit se současným stavem? – Ptačí svět 14(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2007Šuhaj J. & Stolarczyk J. Výskyt orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slezsku a na severní a jihovýchodní Moravě v letech 2002–2005. [Occurrence of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in Silesia and Northern and Southeastern Moravia.] – Acrocephalus (Ostrava) 23: 44 -48. Časopis D
 2007Hanke M. Zakládání biopásů v MS Angelika Chlebičov. – Myslivost 2007( 6): 36 -38. Časopis D PDF
 2006Tichá V. 68. Memoriál Karla Podhajského. – Myslivost 2006(11): 8 -11. Časopis D PDF
 2006Šuhaj J. & Mandák M. Doložené výskyty škeble rybničné Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionida) z české a polské části Slezska a ze severní Moravy. [Documented occurrence of Swan Mussel Anodonta cygnea (Bivalvia, Unionida) in the Czech and Polish parts of Silesia and in North Moravia.] – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55(1): 59 -69. Časopis D
 2006Stolarczyk J., Molitor P., Boucný D. & Lehnert J. Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku v roce 2005. [Nesting of Montagu´s Harrier (Circus pygargus) in Opava region in 2005.] – Acrocephalus (Ostrava) 22: 70 -71. Časopis D
 2006Kočvara R. Hnízdní úspěšnost pěvců v lužním lese a ve smrkových výsadbách. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 72 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Kaasová K. Navštívili jsme OMS Opava. – Myslivost 2006(10): 48 -51. Časopis D PDF
 2006Dolný A. & Petříková M. Nové nálezy lesklice velké Epitheca bimaculata a vážky plavé Libellula fulva (Odonata: Corduliidae, Libellulidae) na Moravě a ve Slezsku. [New findings of dragonflies (Odonata: Epitheca bimaculata and Libellula fulva) in Moravia and Silesia (Czech Republic).] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2005. Sb. ref., 179 -181. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 40 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Brinke T. Program "Významná ptačí území" vstoupil do nové etapy. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 33 -34. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Haluzík M. & Haluzíková M. První pozorování rybáka severního (Sterna sandvicensis) ve Slezsku. [First sighting of Sandwich Tern (Sterna sandvicensis) in Silesia.] – Acrocephalus (Ostrava) 22: 81 -82. Časopis D
 2006Kastnerová L., Zeidler M. & Baňas M. Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. [Condition, distribution and management recommendation of common yew (Taxus baccata L.) in the Východní Sudety area.] – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55(1): 39 -58. Časopis D
 2006Mandák M. Točenka kulovitá Valvata piscinalis (O. F. Miiller, 1774) a kružník malý Gyraulus parvus (Say, 1817) - nově nalezené druhy vodních měkkýšů (Mollusca, Gastropoda) ve Slezsku. [Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774) and Gyraulus parvus (Say, 1817) - newly found species of aquatic molluscs (Mollusca, Gastropoda) in the Silesia.] – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55(1): 70 -72. Časopis D
 2006Ščevlíková P. Úcta k nejen sladké tradici. – Myslivost 2006(10): 53 -55. Časopis D
 2006Stejskal V. Úspěchy národních partnerů Birdlife International při řízeních o ochraně ptáků a o ptačích oblastech před Evropským soudním dvorem. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 45 -46. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Mandák M., Polášek Z. & Jakubec M. Výskyt kachničky hřivnaté (Chenonetta jubata) ve Slezsku. [Occurrence of Maned Duck (Chenonetta jubata) in Silesia.] – Acrocephalus (Ostrava) 22: 79 -80. Časopis D
 2006Molitor P. & Stolarczyk J. Výskyt orla křiklavého (Aquila pomarina) na Opavsku (Slezsko) v hnízdním období roku 2005. [Occurrence of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in the opava region (Silesia, Czech Republic) in the breeding season 2005.] – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55(1): 90. Časopis D
 2006Šindelář J. & Frýdl J. Význam modřínu opadavého (Larix decidua Mill ) pro lesní hospodářství ČR. – In: Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze semináře, 4 -14. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. [Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 23 -44. Časopis D PDF
 2005Purkyňová E. Kubačka M.: Cráněná území Opavska. 96. str. 2005. Vydalo Statutární město Opava. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 54(1): 68. Časopis D
 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. [CES project in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 62 -65. Časopis D PDF
 2005Šálek M. & Schröpfer L. Rozšíření a početnost sýčka obecného (Athene noctua) v České republice - průběžná zpráva za rok 2005. – Zprávy ČSO 61: 37 -38. Časopis D PDF
 2005Hudeček J. J. & Beneš B. Uechtritzova cesta na Krnovsko a Bruntálsko ze zoologického hlediska. [Die Reise M. F. von Uechtritzs in der Umgebung Jägerndorfs und Freudenthals aus dem zoologischen Standpunkt.] – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 283: 84 -90. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2005Dvořák M. Vodní ptáci na rybníku Štěpán. 96 stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce D. Kondělka VŠKP D
 2005Kočvara R. Výskyt a hnízdění ptáků na rybnících mezi Bohuslavicemi a Dolním Benešovem v letech 1994-1998. – Zprávy MOS 63: 93 -107. Časopis D
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348