Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2017Molitor P. & Mandák M. (eds.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 26: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2016. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 26: sightings of species from the Red List in 2016.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 35 -56. Časopis D
 2017Křenek D. Příspěvek k výskytu morčáka velkého (Mergus merganser) na středním a horním toku řeky Olzy. [Paper on occurrence of the Goosander (Mergus merganser) in the middle and upper reaches of the Olza River.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 11 -16. Časopis D
 2017Křenek D. & Ševčíková K. Puštík bělavý (Strix uralensis) na severní Moravě a ve Slezsku v roce 2017. [The Ural Owl (Strix uralensis) in Northern Moravia and Silesia in 2017.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 17 -20. Časopis D
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Nytra L. Drobní savci zemědělské krajiny. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 163 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Mandák M., Molitor P. & Haluzík M. Hnízdní populace racka chechtavého (Larus ridibundus) v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší v roce 2013. [Breeding population of the Black-headed Gull (Larus ridibundus) in Heřmanský stav – Odra – Poolší SPA in 2013.] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 29 -32. Časopis D
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Haluzík M. Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2011. [Ornithological research of Karvinské Ponds in 2011.] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 9 -17. Časopis D
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Křenek D. Ornitologické výpravy roku 2011. – Vanellus 7: 77 -82. Časopis D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2011Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině dubna 2008–2010. [Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-April 2008–2010.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 36 -46. Časopis D
 2011Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině října 2008–2010. [Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-October 2008–2010.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 47 -56. Časopis D
 2011Šuhaj J., Šuhaj J. & Barva J. Částeční albíni kosa černého (Turdus merula) v Bohumíně v letech 2006–2011. [Partially albinistic Blackbirds (Turdus merula) in Bohumín in 2006–2011.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 110 -112. Časopis D
 2011Pavelka K. & Mandák M. Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě v roce 2010. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Petrová M. Kynologický rok v okrese Karviná. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/2: 5. Časopis D PDF
 2011Petrů R. & Elbl L. Oblast chovu daňčí zvěře Českomoravské pomezí – Javoří. – Myslivost 2011( 5): 20 -21. Časopis D PDF
 2011Nytra L. Obojživelníci a plazi Dolních Marklovic. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 163 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Haluzík M. Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2009. [Ornithological research of Karvinské Ponds in 2009.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 57 -66. Časopis D
 2011Šuhaj J. Popis neúspěšných útoků sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v přírodní památce Hraniční meandry Odry. [Description of unsuccessful attacks of the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) in Hraniční meandry Odry Natural Monument.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 109 -110. Časopis D
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Kondělka D. Ptáci zemědělsky využívaného území bez porostů dřevin v Ostravské pánvi. [Bird assemblages in a treeless farmland area in the Ostrava Basin.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 3 -10. Časopis D
 2011Šuhaj J. Záchrana potáplice severní (Gavia arctica) na Vrbickém jezeře v Bohumíně a doporučení pro podobné případy. [The Black-throated Loon (Gavia arctica) rescue on Vrbické Lake in Bohumín and a recommendation for similar cases.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 116 -118.strana. Časopis D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Čolek velký (Triturus cristatus) - předmět ochrany evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 49 -50. Časopis D
 2010Šuhaj J. Čolek velký (Triturus cristatus). Příroda kolem nás - obojživelníci Bohumína (65). – Oko Bohumínské městské noviny 20(19): 11. Noviny D PDF
 2010Mandák M. & Šuhaj J. (eds.) Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník - oáza přírody mezi Ostravou, Bohumínem a Rychvaldem. Tématické číslo – Poodří 13(1): 1 -74. Časopis D PDF
 2010Mandák M. & Šuhaj J. Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník - ornitologický ráj mezi Ostravou, Bohumínem a Rychvaldem. – Poodří 13(1): 4 -8. Časopis D
 2010Šuhaj J. Historie rybníku v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník aneb co lze vyčíst z archiválií a starých map. – Poodří 13(1): 11 -16. Časopis D
 2010Šuhaj J. Kachna divoká (Anas platyrhynchos). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (57). – Oko Bohumínské městské noviny 20( 5): 11. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. Kachnička mandarinská (Aix galericulata). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (55). – Oko Bohumínské městské noviny 20( 3 ): 11. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. Krahujec obecný (Accipiter nisus). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (54). – Oko Bohumínské městské noviny 20( 2): 12. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. Los evropský (Alces alces). Příroda kolem nás - savci Bohumína (56). – Oko Bohumínské městské noviny 20( 7): 9. Noviny D PDF
 2010Beneš J., Kepka P. & Konvička M. Mapování denních motýlů České republiky - stav v roce 2009. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Šuhaj J. Morčák malý (Mergus albellus). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (60). – Oko Bohumínské městské noviny 20(11): 13. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Motýli (Lepidoptera) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 35 -38. Časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Mandák M. & Šuhaj J. Nejpalčivější problémy ochrany přírody v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 22 -26. Časopis D
 2010Boucný D. Objektivem Dušana Boucného. – Ptačí svět 17(1): 12 -13. Časopis D Celé číslo
 2010Vlček P., Jablonski D. Objevení populace užovky podplamaté v Těšínském Slezsku. – Živa 58(2): 83 -86. Časopis D PDF
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Obojživelníci (Amphibia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 47 -49. Časopis D
 2010Mandák M. Ochranársky nejvýznamnejší ptáci evropsky významná lokalita Heřmanický rybník. – Poodří 9(1): 61 -63. Časopis D
 2010Mandák M. & Šuhaj J. Ochranářské úsilí o zachování přírodních hodnot evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 19 -22. Časopis D
 2010Šuhaj J. Orel mořský (Haliaeetus albicilla). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (58). – Oko Bohumínské městské noviny 20( 9): 11. Noviny D PDF
 2010Šírek J. Ornitologické zajímavosti zimy 2009/2010. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Šuhaj J. Páchník hnědý (Osmoderma barnabita). Příroda kolem nás - brouci Bohumína (53). – Oko Bohumínské městské noviny 20( 1): 13. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Plazi (Reptilia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 50 -52. Časopis D
 2010Šuhaj J. Podušťák zakřivený (Sceliphron curvatum). Příroda kolem nás - blanokřídlí Bohumína (63). – Oko Bohumínské městské noviny 20(15): 13. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. Potáplice severní (Gavia arctica). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (68). – Oko Bohumínské městské noviny 20(23): 13. Noviny D PDF
 2010Mandák M. Pozoruhodné stromy na území evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 30 -31. Časopis D
 2010Haluzík M. & Stolarczyk J. Projekt CES na Heřmanickém rybníku. – Poodří 13(1): 64 -65. Časopis D
 2010Mandák M. & Šuhaj J. Ptactvo evropsky významné lokality Heřmanický rybník - vlajková skupina živocichu z hlediska zdejší ochrany prírody. – Poodří 13(1): 52 -60. Časopis D
 2010Šuhaj J. Puštík obecný (Strix aluco). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (59). – Oko Bohumínské městské noviny 20(10): 8. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. Ropucha obecná (Bufo bufo). Příroda kolem nás - obojživelníci Bohumína (64). – Oko Bohumínské městské noviny 20(17): 11. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Rovnokřídlí (Orthoptera) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 38 -40. Časopis D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Ryby (Actinopterygii) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 45 -46. Časopis D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Savci (Mammalia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 65 -67. Časopis D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. (eds.) Seznam taxonů živocichů evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 68 -74. Časopis D
 2010Šuhaj J. Slimák největší (Limax maximus). Příroda kolem nás - měkkýši Bohumína (61). – Oko Bohumínské městské noviny 20(12): 13. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. Slunéčko Harmonia axyridis. Příroda kolem nás - brouci Bohumína (67). – Oko Bohumínské městské noviny 20(21): 11. Noviny D PDF
 2010Kupka J. Suchozemští plži (Gastropoda) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 42 -44. Časopis D
 2010Šuhaj J. Štika obecná (Esox lucius). Příroda kolem nás - ryby Bohumína (66). – Oko Bohumínské městské noviny 20(20): 11. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. Tesařík Leptura quadrifasciata. Příroda kolem nás - brouci Bohumína (62). – Oko Bohumínské městské noviny 20(14): 17. Noviny D PDF
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Vážky (Odonata) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 33 -35. Časopis D
 2010Mandák M. Vodní měkkýši (Mollusca) evropsky významné lokality Heřmanický rybník - živocichové indikující kvalitu biotopu. – Poodří 13(1): 40 -42. Časopis D
 2010Šuhaj J. Vyšší houby (makromycety) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 26 -29. Časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Zeměpisné názvy v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 9 -11. Časopis D
 2010Jirošová K. Změny krajinného rázu v Ostravsko-Karvinském Revíru. [Changes in Landscape Character of Ostrava-Karvina Mining Terrain.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2010Varecha D. & Varechová M. Zooplankton Heřmanického rybníka. – Poodří 13(1): 32 -33. Časopis D
 2009Šuhaj J. Babočka osiková (Nymphalis antiopa). Příroda kolem nás - motýli Bohumína (45). – Oko Bohumínské městské noviny 19(13): 11. Noviny D PDF
 2009Šuhaj J. Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines). Příroda kolem nás - motýli Bohumína (42). – Oko Bohumínské městské noviny 19(10): 8. Noviny D PDF
 2009Šuhaj J. Bělopásek topolový (Limenitis populi). Příroda kolem nás - motýli Bohumína (46). – Oko Bohumínské městské noviny 19(14): 13. Noviny D PDF
 2009Šuhaj J. Běžník kopretinový (Misumena vatia). Příroda kolem nás - pavouci Bohumína (44). – Oko Bohumínské městské noviny 19(12): 13. Noviny D PDF
 2009Kubenka A., Kubenka J. Hnízdní populace morčáka velkého na středním toku Odry. – Živa 57(6): 274 -275. Časopis D PDF
 2009Šuhaj J. Hraniční meandry Odry. [Graniczne meandry Odry.] 120 stran. D
 2009Šuhaj J. Husa velká (Anser anser). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (43). – Oko Bohumínské městské noviny 19(11): 16. Noviny D PDF
 2009Šuhaj J. Jezevec lesní (Meles meles). Příroda kolem nás - savci Bohumína (52). – Oko Bohumínské městské noviny 19(22): 11. Noviny D PDF
 2009Szopa R. K výskytu tesaříka Mesosa curculionoides (Coleoptera: Cerambycidae) na severovýchodní Moravě. [To the occurrence of long-horned beetle Mesosa curculionoides (Coleoptera: Cerambycidae) in the northeastern Moravia.] – Acta Mus. Beskid. 1: 119 -120. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Šuhaj J. Kobylka křídlatá (Phaneroptera falcata). Příroda kolem nás - rovnokřídlí Bohumína (49). – Oko Bohumínské městské noviny 19(17): 11. Noviny D PDF
 2009Šuhaj J. Kolčava (Mustela nivalis). Příroda kolem nás - savci Bohumína (50). – Oko Bohumínské městské noviny 19(18): 11. Noviny D PDF
 2009Šuhaj J. Krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa). Příroda kolem nás - rovnokřídlí Bohumína (48). – Oko Bohumínské městské noviny 19(16): 11. Noviny D PDF
 2009Šuhaj J. Labuť velká (Cygnus olor). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (39). – Oko Bohumínské městské noviny 19( 5): 11. Noviny D PDF
 2009Mandák M. (ed.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 18: pozorování v roce 2008. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 18: ornithological sightings in 2008.] – Acrocephalus (Ostrava) 25: 73 -95. Časopis D
 2009Šuhaj J. Morčák velký (Mergus merganser). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (38). – Oko Bohumínské městské noviny 19( 4): 11. Noviny D PDF
 2009Boža P. Nález krasce Aphanisticus pusillus (Coleoptera: Buprestidae) na severní Moravě. [Record of jewel beetle Aphanisticus pusillus (Coleoptera: Buprestidae) in the northern Moravia.] – Acta Mus. Beskid. 1: 122. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Boža P. Nález Sphaerius acaroides (Coleoptera: Sphaeriusidae) na severní Moravě. [Record of Sphaerius acaroides (Coleoptera: Sphaeriusidae) in the northern Moravia.] – Acta Mus. Beskid. 1: 122. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Szopa R. & Stanovský J. Nález střevlíka Harpalus froelichi (Coleoptera: Carabidae) na severní Moravě. [Record of ground beetle Harpalus froelichi (Coleoptera: Carabidae) in the northern Moravia.] – Acta Mus. Beskid. 1: 120. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Šuhaj J. Nutrie (Myocastor coypus). Příroda kolem nás - savci Bohumína (41). – Oko Bohumínské městské noviny 19( 9): 11. Noviny D PDF
 2009Haluzík M. Ornitologický průzkum Karvinských rybníků v roce 2008. [Ornithological research of Karvinské ponds in 2008.] – Acrocephalus (Ostrava) 25: 36 -47. Časopis D
 2009Šuhaj J. Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (36). – Oko Bohumínské městské noviny 19( 2): 12. Noviny D PDF
 2009Kubačáková V., Valová M. Perloočky a lastrunatky Heřmanického rybníka aneb náhled do slaných vod ostravsko-karvinského regionu. – Živa 57(3): 122 -123. Časopis D PDF
 2009Pavlík P. Plazi a obojživelníci katastru obce Petrovice u Karviné (Česká republika). [Reptiles and amphibians recorded from the area of Petrovice u Karviné (Czech Republic).] – Acta Mus. Beskid. 1: 109 -114. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Šuhaj J. Pozorování kachničky hřívnaté (Chenonetta jubata) v PP Hraniční meandry Odry. [Observations of the Maned Duck (Chenonetta jubata) in Hraniční meandry Odry Nature Monument.] – Acrocephalus (Ostrava) 25: 97 -98. Časopis D
 2009Šuhaj J. Roháček kozlík (Dorcus parallelopipedus). Příroda kolem nás - brouci Bohumína (47). – Oko Bohumínské městské noviny 19(15): 11. Noviny D PDF
 2009Šuhaj J. Slíďák břehový (Arctosa cinerea). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (37). – Oko Bohumínské městské noviny 19( 3): 12. Noviny D PDF
 2009Šuhaj J. Svižník písčinný (Cicindela hybrida). Příroda kolem nás - brouci Bohumína (51). – Oko Bohumínské městské noviny 19(19): 11. Noviny D PDF
 2009Bartošová D. Velké šelmy v CHKO Beskydy v roce 2008. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1): 4. Časopis D Celé číslo
 2009Šuhaj J. Volavka popelavá (Ardea cinerea). Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (35). – Oko Bohumínské městské noviny 19( 1): 13. Noviny D PDF
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348