Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456789
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 s.a.Beneš B. Předběžná zpráva o výskytu savců (Mammalia) na území PVE Dlouhé Stráně v Hrubém Jeseníku. 7 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Neveřejná D
 2020Višňovská D., Šigut M., Pyszko P., Hoňková M., Pavlíková K., Kotásková N., Dorňák O., Kostovčík M., Drozd P. & Kolařík M. Bakteriální mikrobiota housenek - produkt prostředí a potravy? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 208 -209. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Lučan R. K., Lučanová A., Bartonička T. & Hadrava J. Podzimní migrace netopýrů přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 124 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Foit J., Hučín M. & Kuras T. Reliktní roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus): stanovištní nároky a návrh ochrany. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 92 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Mikulka O., Homolka M., Kamler J., Drimaj J. & Plhal R. Selekce potravy bobrem evropským v lesních hospodářských porostech. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 138 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Spitzer L. & Beneš J. Síťové mapování denních motýlů v CHKO Litovelské Pomoraví. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 181 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Malíček J. & Syrovátková L. Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků. [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens.] – Živa 63(2): 59 -61. Časopis D Abstrakt
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Kaminiecká B. Čápí ohlédnutí. – Ptačí svět 21(3): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Křenová Z. Hoře, hořce, hořečky VI. Hořká chutná. [Gentians VI. Tasty Bitter.] – Živa 62(3): 109 -113. Časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. – Ptačí svět 21(4): 5. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Horal D. Stromové kolonie čápů bílých. – Ptačí svět 21(3): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Kidlmann P. Globální změny a ochrana přírody. Ochranářská praxe se bude muset přizpůsobit vývoji podnebí. – Přirodovědci.cz 2013(1): 24. Časopis D PDF
 2013Grucmanová Š., Holuša J. Hlístice lýkožrouta severského (Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)). – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 70 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Bouzek O. Jaro, Matka kamzice. – Myslivost 2013( 5): 68. Časopis D PDF
 2013Bouzek O. Kamzík od Bílého potoka. – Myslivost 2013( 2): 68 -69. Časopis D
 2013Suda J. Leo Bureš: Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky. – Živa 61(5): CXIII. Časopis D PDF
 2013Bouzek O. Léto. – Myslivost 2013( 8): 32 -33. Časopis D PDF
 2013Kukal L. Litovelské Pomoraví – hanácké luhy. – Naše příroda 2013( 2): Časopis D PDF
 2013Kukal L. Litovelské Pomoraví - nejen lužní lesy. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2013Kukal L. Litovelské Pomoraví. Nejen lužní lesy II. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2013Koudelka O. Narozeniny pod Jelením vrchem. – Myslivost 2013(12): 72 -73. Časopis D PDF
 2013Jakubec P., Růžička J. Rozšíření ohrožených hrobaříků (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae) otevřené krajiny ve vybraných nížinných oblastech České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 92 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Chmelíková M., Rulík M. Rychlost růstu larev komárů rodu Ochlerotatus (Aedes) ve vybraných tůních CHKO Litovelské Pomoraví. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 90 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Čejka M., Holuša J. Spektrum a abundance foretických roztočů (Mesostigmata) u lýkožrouta smrkového (Ips typographus). – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 46 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Suda J. Unikáty české flóry. Poznejte naše endemity - rostliny, které nikde jinde nenajdete. – Přirodovědci.cz 2013(2): 16 -17. Časopis D PDF
 2013Klečková I. , Vrba P. , Konvička M. Variabilní doba larválního vývoje okáče rudopásného, Erebia euryale, v pohořích České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 113 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Goliáš V. Zdraví z bažin. Geologové pátrají po radioaktivních pramenech. – Přirodovědci.cz 2013(3): 8. Časopis D PDF
 2012Bárta A. Analýza datových zdrojů pro návrh zonace Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. [Analysis of data sources for designing of conservation zones of Protected Landscape Area Jeseníky.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Janoušek V., Hanžl P., Aichler J., Gerdes A., Erban V., Pecina V., Wilimský D., Žáček V., Hrdličková K., Mixa P. & Žáčková E. Dvě kontrastní vulkanické suity vrbenské skupiny (Hrubý Jeseník) - devonská oblouková/zaobloukové asociace. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Two contrasting volcanic suites of the Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic) - a Devonian arc/back-arc association.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 7 -9. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Janoška M. Hřebenovkou stále ještě opuštěných Rychlebských hor. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Koudelka O. Kamzíci budou i nadále ozdobou jesenických hor. – Myslivost 2012(11): 64 -66. Časopis D PDF
 2012Cepák J. Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2010. – Vanellus 7: 31 -35. Časopis D PDF
 2012P. S. Loučení s tetřevy. – Myslivost 2012( 6): 50 -56. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Bouzek O. Nepůvodní. – Myslivost 2012(12): 68. Časopis D
 2012Andreska J. & Pavlová E. O postoji veřejnosti k možnému vyhlášení Národního parku Jeseníky. – Biologie, chemie, zeměpis 21(1): 8 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Sto let kamzíků v Jeseníkách II.. – Myslivost 2012(10): 34 -37. Časopis D PDF
 2012Pecháček J. Sto let kamzíků v Jeseníkách. – Myslivost 2012( 9): 34 -38. Časopis D PDF
 2012Bílek O. Svatohubertská mše svatá v Rychlebských horách. – Myslivost 2012(12): 86 -87. Časopis D
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Tetřev hlušec - Pták roku 2012- 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2012 Informační brožura D PDF
 2012Prokeš T. & Součková D. V kraji lesů, vod a žuly. – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2012Fišer J. Výsledky kroužkování ptáků v okrese Tábor. [Results of birdringing in tabor district.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 52 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Bouzek O. Začaly lovy. – Myslivost 2012(10): 46 -50. Časopis D
 2011Gabriš R. , Veselý M. & Tuf I.H. Co ovlivňuje diverzitu střevlíkovitých na podhorských pastvinách? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 67 -68. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Lacina A. Faunistic records from the Czech Republic – 311. – Klapalekiana 47(1-2): 101 -102. Časopis D PDF
 2011Vávra J. Ch., Štourač P. & Mantič M. Faunistic records from the Czech Republic – 313. – Klapalekiana 47(1-2): 105 -114. Časopis D PDF
 2011Pačes D. Foxteriéři se představili ve Vyšehoří. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/3: 5. Časopis D PDF
 2011Večeřa P., Holec V., Merta L. & Tošenovský E. Hic sunt Petromyzontes - Habitatové charakteristiky lokalit. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 244 -245. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Divíšek J. & Littnerová S. Chorotypes as a tool for distribution pattern assessment. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 51 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tabášek A. Jagdteriéři na výbornou. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 9. Časopis D PDF
 2011Kašák J., Mazalová M., Holec V. & Kuras T. Jak se žije motýlům v CHKO Jeseníky aneb seznam padlých a přeživších. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 101 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šimková K. Jedlé dary přírody – řeřišnice hořká. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Burda P. Limity rozvoje cestovního ruchu / turismu na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. [Limits tourism development / tourism in the Protected Landscape Area Mountains Jeseniky.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, VŠKP D PDF
 2011Nentvichová M. Myslivci a horolezci slavili společně. – Myslivost 2011(12): 84 -85. Časopis D
 2011Kamler J. & Homolka M. Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet. – Folia Zool. 60(1): 63 -69. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2011Myšák J., Lacina A. Poslední populace karpatského pralesního reliktu řasnatky žebernaté v ČR – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(2): 77 -78. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Svoboda Z. Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech III. Ptáci. – Živa 59(3): 145 -148. Časopis D PDF
 2011Mazalová M. & Kuras T. Rozmanité skupiny bezobratlých - rozmanité odpovědi pro návrh vhodného hospodaření na podhorských loukách. Lze nalézt rozumný kompromis? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 143 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Agentura Koniklec Stručné informace k vitruálním naučným stezkám. 2 strany. Agentura Koniklec. Skládačka D PDF
 2011Kratochvílová J. Studie protierozních opatření v katastrálním území Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Opařany, Řepeč, Senožaty u Bechyně, Slavňovice . [Analysis of Soil protection measures in Dobronice at Bechyne, Haskovcova Lhota, Oparany, Repec, Senozaty at Bechyne, Slavnovice areas..] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Eliška Kubátová VŠKP D PDF
 2011Kasina J. Svítá pro kamzíky naděje? – Myslivost 2011( 6): 48 -49. Časopis D
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Šaj P. 30. Kongres IFWP. – Myslivost 2010(11): 90 -91. Časopis D PDF
 2010Uhlíř J. Analýza antropologických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky.. Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2009. – Lesu zdar 2010( 2): 30. Časopis D Celé číslo
 2010Slezák V. (ed.) Campanula. Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 11. a 12. 11. 2009,  Karlova Studánka. – In: Campanula. Sb. ref. z konference ke 40. výročí CHKO Jeseníky, 1 -140. strana. Sborník z konference-referáty D Celý sborník
 2010Mazalová M. & Kuras T. Čmeláci a pačmeláci Národní přírodní rezervace Praděd: potravní ekologie a kompetice zaznamenaných druhů . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 149 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Hanák J. Doplňkové krmné směsi pro spárkatou zvěř. – Myslivost 2010( 8): 24 -25. Časopis D PDF
 2010Kasina J. Fascinující lov vábením. – Myslivost 2010( 6): 54 -55. Časopis D PDF
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Servus M., Vrbický J. & Dočkal O. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. [The Litovelské Pomoraví/Litovel Morava River Basin Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(5): 2 -16. Časopis D PDF
 2010  Lesy ČR zlepšují kvalitu lesních porostů v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-10-12: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Kořenský J. MS Liška Košice, Kynologie na Táborsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/3: 3. Časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Šafář J. O „ochráncích“ jako likvidátorech kamzíků v Jeseníkách. – Myslivost 2010( 2): 18 -21. Časopis D PDF
 2010Pavlíček Z. Opravdu je ochrana jedné části přírody likvidací jiné její části ten správný způsob? – Myslivost 2010( 4): 29. Časopis D
 2010Havlíková M. Preventivní hodnocení krajinného rázu Táborska. [Preventive landscape character assessment of Táborsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2010Krátký T. Produkce smíšených porostů s modřínem v okolí obce Ruda nad Moravou a tvorba rámcové směrnice pro tyto porosty. [Production of mixed stands which larch in the environment of the community Ruda nad Moravou and creation of a general guideline for these stands.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2010Lacina A. Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné – malakozoologický ráj v Jeseníkách. [The natural forests in the headwaters of the Javorná River – malacological Eden in the Hrubý Jeseník Mts (N Moravia, Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 9: 16 -20. Internetový časopis D PDF
 2010Hamplová Š. Přívalová bouře na LS Loučná – Lesu zdar 2010( 6): 31. Časopis D Celé číslo
 2010Poprach K. & Machar I. Ptačí oblast Litovelské Pomoraví. – Ptačí svět 17(2): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2010Janoška M. Střecha Evropy. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Vach M. Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví. – Myslivost 2010( 1): 64. Časopis D
 2010P. S. Tetřeví začátky. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2010/2: 12. Časopis D PDF
 2010Komárková H. & Stonawski J. V Jeseníkách objeven endemický druh měkkýše – Lesu zdar 2010( 6): 16 -17. Časopis D Celé číslo
 2010Andreska J. Vliv dělostřeleckých cvičení z let 1921 a 1922 na vývoj a ekologii krajiny Vysoké Hole. – In: Campanula. Sb. ref. z konference ke 40. výročí CHKO Jeseníky, 32 -38. strana. Sborník z konference-referáty D Celý sborník
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348