Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Valášek S. Avifauna Choryňských rybníků a okolí. [Avifauna of the Choryně ponds and surroundings.] 61 stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce Jan Ševčík VŠKP D PDF
 2013Pavelka K. Hnízdní ornitocenózy zpřírodněného toku řeky Bečvy v úseku Choryně – Hustopeče nad Bečvou v letech 2008 – 2012 (Střední Pobečví, okresy Vsetín a Přerov). – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 169 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Vávra J. Nože 2013 Příbram. – Myslivost 2013(11): 54 -57. Časopis D
 2013Cihelka M. Nůž roku časopisu Myslivost 2013. – Myslivost 2013(11): 98 -99. Časopis D
 2013Poláková K., Musil P., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Kejzlarová T., Malíková H., Musilová Z. Populační dynamika zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 182 -183. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Velický V. Rytířský a Sněmovní sál zámku Tovačov. – Myslivost 2013( 3): 90 -91. Časopis D
 2013Diblíková L., Pipek P., Svoboda J., Vermouzek Z., Telenský T., Procházka P., Petrusek A., Petrusková T. Záhada strnadích dialektů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 52 -53. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Vaňková-Přiabylová J. Druhý ročník kurzu pro vedoucí mysliveckých kroužků v Hranicích na Moravě. – Myslivost 2012(10): 108 -109. Časopis D PDF
 2012Vacek P. Hranická hubertská mše. – Myslivost 2012( 4): 90. Časopis D
 2012DB Medvědi v Beskydech. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(2): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Goebel A. Nenaplněné naděje. – Moudivláček 2012(1): 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Hromas J. Pro nás už jen vzpomínky na hranickou lesárnu. – Myslivost 2012( 8): 10. Časopis D
 2012Vávra J. Příbramská výstava Nože 2012. – Myslivost 2012(11): 58 -61. Časopis D
 2012Goebel A. Rarity. – Moudivláček 2012(1): 5 a 7. Časopis D Celé číslo
 2012Velický V. Tovačovské dubové hráze. – Myslivost 2012( 4): 89. Časopis D
 2012Dvořák S. Vývoj hornické činnosti na Příbramsku a její vliv na vývoj města Příbram. [Development of mining activities in Příbram area and their impact on development of the city of Příbram.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2012Drmota J. Zastavení s členem Klubu autorů Vladimírem Velickým. – Myslivost 2012( 4): 88. Časopis D
 2012Stella M. Znovunalezení lidé z Předmostí. Vzrušující archeologická expedice do muzejních šuplíků. – Přirodovědci.cz 2012(1): 20 -21. Časopis D PDF
 2011Falková L. & Řehák Z. Akustický monitoring netopýra hvízdavého, Pipistrellus pipistrellus v Hranické propasti. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 60 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Neradilová I. Bezobratlí lužního lesa střední Moravy: stanovištní charakteristiky ovlivňující diverzitu a abundanci z pohledu ochranářské biologie. [Invertebrates of alluvial forest in Central Moravia: habitat characteristics influencing the diversity and abundance from the perspective of conservation biology.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil, konzultant Jakub Horák VŠKP D
 2011Řehák Z. & Falková L. Co ještě ukrývá Hranická propast? - 10 let monitoringu netopýrů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 193 -194. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Pavelka K. Hnízdní ornitocenózy zpřírodněného koryta a břehů řeky Bečvy v navrhované PR Bečva - Doubrava v letech 2008 - 2010 (Střední Pobečví, okresy Vsetín a Přerov). – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 172 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Fárová J. Kořenové čistírny odpadních vod v okolí Příbrami. [Constructed wetlands for wastewater treatment in Příbram Region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Vojáček V. Návrh naučné stezky v okolí Milína, okres Příbram.. [Project on the nature trail around Milín, Příbram district..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Petra Kottová, konzultant Karel Houdek VŠKP D PDF
 2011Redakce Pozvánka na poslední podzimní exkurzi. – Moudivláček 2011(2): 7. Časopis D Celé číslo
 2011Redakce Pozvánka na první jarní exkurzi. – Moudivláček 2011(1): 5. Časopis D Celé číslo
 2011Kutý M. Tak nevím – Malé zamyšlení ředitele lesnické školy. – Myslivost 2011( 3): 7. Časopis D PDF
 2011Nentvichová M. Vychováváme novou generaci. – Myslivost 2011(10): 86 -88. Časopis D PDF
 2011Doupal L. & Šírek J. Výskyt bahňáků (Charadriiformes) v roce 2010 na střední Moravě. – Vanellus 6: 46 -50. Časopis D PDF
 2011Vávra J. Výstava nožů v Příbrami. – Myslivost 2011(12): 74 -75. Časopis D
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Sirotek J. Krajina Příbramska a její ráz. [Landscape character of Příbramsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2010Machar I. & Servus M. Linking of history research with restoration ecology in the floodplain landscape. (Case study Landscape-ecological study and Management Plan of the Tovačov Lakes Czech Republic). – Journal of Landscape Ecology 3(1): 16 -41. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Šimečková B. Management Chodby Za Vodopádem. Zbrašovské aragonitové jeskyně. [“At the Back of the Waterfall” Corridor Manegement in the Zbrašov Aragonite Caves.] – Ochrana přírody 65(4): 10 -11. Časopis D PDF
 2010Kuklová M. Mladý duch a poctivý šmrnc. – Myslivost 2010( 2): 30 -33. Časopis D PDF
 2010Šírek J. Ornitologické zajímavosti zimy 2009/2010. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Koleček J., Paclík M., Weidinger K. & Reif J. Početnost a druhové bohatství ptáků ve dvou lužních lesích střední Moravy – možnosti analýzy bodových sčítacích dat. [Abundance and species richness ofbirds in two lowland riverine forests in Central Moravia -possibilitiesfor analyses ofpoint-count data.] – Sylvia 46: 71 -85. Časopis D PDF
 2010Pakandl M. Průběh tahu vodouše šedého (Tringa nebularia) na území České republiky. – Vanellus 5: 29 -31. Časopis D PDF
 2010Jánská M. Sukcese drobných zemních savců na příbramských haldách po těžbě uranu. [Succession of small mammals on mine dumps after uranium mining in the Příbram region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Řehák Z. & Falková L. Temporal pattern of activity of Pipistrellus pipistrellus in the Hranická Chasm. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 185 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Pour J. Ve středních Čechách rostou tisíce nových sazenic. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-17: 1. Internetový časopis D
 2010Pajdla M. Vytvoření lesních hospodářských osnov (30 ha) a porovnání s osnovami stávajícími v k.ú. Špičky. [Creation of forest management guidelines (30ha) and comparison with already made guidelines in the cadastre of village Špičky.] Diplomová práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Zajíček P. Zbrašovské aragonitové jeskyně. – Naše příroda 2010( 4): Časopis D PDF
 2009Nastoupil J. 15.ročník Moravskoslezského poháru. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1: 4. Časopis D
 2009Pakandl M. Faunistická pzorování členů SVOB za rok 2008. – Vanellus 3: 50 -53. Časopis D PDF
 2009Otava J., Geršl M., Bábek O., Kosina M. Hranická propast očima geologů. [The Hranice Abyss from the viewpoint of geologists.] – Ochrana přírody 64(1): 18. Časopis D PDF
 2009Šafránek J., Fojtík M. & Šírek J. Labuť černá (Cygnus atratus) na střední Moravě v r. 2008. [Black Swan (Cygnus atratus) in Central Moravia in 2008.] – Zprávy MOS 67: 74. Časopis D
 2009Hýblová A.,Tošenovský E., Uvírová I., Vláčilová A. & Uvíra V. Monitoring výskytu slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na území střední Moravy. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 84 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Vermouzek Z. O štěrkovnách, rybácích a mediálním předobraze. – Ochrana přírody 64(1): 32. Časopis D PDF
 2009Šírek J. Ornitologický rok 2008 na Tovačovsku. [Ornithological year 2008 in Tovačov area.] – Zprávy MOS 67: 80. Časopis D
 2009Koleček J. Početnost ptáků v lužních lesích střední Moravy. [Bird abundance in lowland riverine forests of the middle Moravia.] 43 stran,9 příloh.. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce K. Weidinger VŠKP D PDF
 2009Šírek J. Pozdní pozorování rybáka obecného (Sterna hirundo) na střední Moravě. [The late observation of the Common Tern (Sterna hirundo) in Central Moravia.] – Crex 29: 164 -165. Časopis D
 2009Kubelka V. Vodouš rudohohý 2008; aktuální stav; monitoring současných i historických hnízdišť v ČR - výsledky projektu. – Vanellus 3: 36 -37. Časopis D PDF
 2009  Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. – Veronica 23(5): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2009Kurovec J. Vyhodnocení produkce a taxačních charakteristik lužních lesů v majetku obce Milotice nad Bečvou a plán hospodářských opatření v těchto porostech. [Evaluation of production and mensuration data of riparian forests within the forest ownership of the municipality Milotice nad Bečvou and the plan of management in those stands.] Diplomová práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Šírek J. Význam zaniklých cukrovarských nádrží v Kojetíně (střední Morava) pro protahující bahňáky. [Importance offormer sugar factory ponds at Kojetín (centrál Moravia)for migrating waders.] – Sylvia 45: 105 -114. Časopis D PDF
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB (výběr starších zajímavých záznamů). – Vanellus 2: 12 -13. Časopis D PDF
 2008Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB. – Vanellus 1: 24 -27. Časopis D PDF
 2008Šafránek J. & Goebel A. Hrdlička chechtavá (Streptopelia roseogrisea) – částečný albín, volně žijící v Přerově. [Barbary Dove (Streptopelia roseogrisea) – wild living semi-albino in Přerov.] – Zprávy MOS 65-66: 97 -99. Časopis D
 2008Šírek J. Jaký byl rok 2006 na Tovačovsku? (Několik poznámek k zajímavým pozorováním ptáků). [What was the year 2006 in Tovačov? (Some notes on interesting birds records).] – Zprávy MOS 65-66: 110 -111. Časopis D
 2008Goebel A. Jarní pobyt hejna jeřábů popelavých (Grus grus) v Tovačově. [Spring record of a fl ock of Common Cranes (Grus grus) in Tovačov.] – Zprávy MOS 65-66: 100 -102. Časopis D
 2008Palacká A. Lesní pedagogika v Hranicích. – In: Lesní pedagogika v ČR. Sb. referátů, 12 -14. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Geršl M., Hanuláková D. & Šimečková B. Mikrobiální napadení aragonitu na Oponě ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. [Microbial Contamination at the Opona/Curtain in the Zbrašov Aragonite Caves.] – Ochrana přírody 63( 4): 10 -12. Časopis D
 2008Čelechovský A Modrásek rozchodníkový a jeho výskyt na střední Moravě. – Živa 56(3): 126 -127. Časopis D PDF
 2008Šafář J. Monitoring letounů v evropsky významných lokalitách Olomouckého kraje a CHKO Jeseníky. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 89 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Vaca D. Myslivecké bilancování v honitbách VLS Lipník n. B.. – Svět myslivosti 9( 7): 38. Časopis D PDF
 2008Kalábek M. Příspěvek k nejstarší minulosti Bělotína. Dosavadní výsledky archeologického průzkumu na stavbě dálnice D47. – Poodří 11(1): 63 -65. Časopis D
 2008Havlíček J. Sledování příletu bahňáků 2008. – Vanellus 2: 9 -10. Časopis D PDF
 2008Dubová Z. & Krátký M. Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria. – Ochrana přírody 63( 3): 23. Časopis D
 2008Merhautová M. Vývoj cestní sítě v okolí Dubové Hory. [Changes in field road network in Dubova hora.] stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Pittnerová VŠKP D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Krečová J. Libavsko v letech 1945?1960 s přihlédnutím k osudu církevního majetku - téma čísla. – Poodří 10(3): 3 -54. Časopis D
 2007Šafránek J. Nouzové nocoviště jiřiček v bytě. – Ptačí svět 14(2): 15. Časopis D Celé číslo
 2007Dvořák B. Okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej v Hranicích – Myslivost 2007( 7): 76. Časopis D
 2007Doležal R. Pozdní výskyt rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) na střední Moravě v roce 2006. [The late occurrence of the Whiskered Tern (Chlidonias hybridus) in Central Moravia in 2006.] – Crex 27: 153 -154. Časopis D Abstrakt
 2007Horal D. Pozorování pravděpodobných hybridů strakapouda malého a prostředního (Dendrocopos minor x D. medius) a žluny šedé a zelené (Picus canus x P. viridis). [Probable hybrids of the Lesser Spotted and Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor x D. medius) and the Grey-headed and Green Woodpecker (Picus canus x P. viridis).] – Crex 27: 161 -164. Časopis D Abstrakt
 2007Goebel A. Proč mne začal děsit křik ledňáčka. – Ptačí svět 14(2): 18. Časopis D Celé číslo
 2007Šírek J. Ptáci na střední Moravě za jarních povodní 2006. [Birds in Central Moravia during the spring floods of 2006.] – Crex 27: 97 -98. Časopis D Abstrakt
 2007Dudíková T. Sukcese vegetace na výsypkách po těžbě uranu na Příbramsku. 36 stran. Bakalářská práce. JU FB. Vedoucí práce Karel Prach VŠKP D
 2007Beran L. Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 6: 29 -34. Internetový časopis D PDF
 2007Trublová A. Z Vítání ptačího zpěvu 2007. – Ptačí svět 14(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2006Klozík P. 15. setkání nožířů v Příbrami. – Myslivost 2006(11): 68 -69. Časopis D PDF
 2006Karasová L. Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta v mateřských školách v okrese Příbram. 58 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce J. Eichler VŠKP D
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Dvořák B. Letní tábor kroužku mladých myslivců Hranice. – Myslivost 2006( 9): 66. Časopis D
 2006Malenovský A. Modřín opadavý Paršovické provenience na Školním polesí Valšivice, Střední lesnické školy Hranice. – In: Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze semináře, 24 -28. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Goebel A. O ptačích legendách. – Ptačí svět 13(1): 2. Časopis D Celé číslo
 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 40 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Pohanka J. Péče o zvěř a krajinu v MS Podhájí Buk. – Myslivost 2006( 2): 24 -25. Časopis D PDF
 2006Králíček L. Seminář Předcházení škod spárkatou zvěří. – Myslivost 2006(12): 42 -43. Časopis D PDF
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348