Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Mačát Z., Jablonski D., Reiter A., Jeřábková L., Rulík M. & Mikulíček P. Čolek dravý v České republice: revize rozšíření a genetická variabilita populací. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 124 -125. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Coufal R. Jak se to dnes má s včelínkou ozdobnou (Pagodulina pagodula) (Pagodulinidae; Gastropoda). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 38 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Čamlík G. & Janoška Z. Mapování ptáků z lodi na jižní Moravě. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 40 -41. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Pižl V. Společenstva žížal (Annelida, Lumbricidae) ve vinicích a jabloňových sadech – co ukázal výzkum opakovaný po osmi letech? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 158 -159. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Horák K. & Sychra J. Srovnání rozšíření a biotopových preferencí kavky obecné (Corvus monedula) v Jihomoravském kraji po dvou dekádách. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 73 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality Čížovský starý rybník. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality EVL Podmolí – strouha. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality Havraníky – třešňový a višňový sad. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality PP Horáčkův kopeček. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2017Machač O. Závěrečná zpráva k provedenému arachnologickému průzkumu – NP Podyjí: vybrané lokality v okolí Hnanic. 10 stran. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2015Fiala L. & Vymazalová H. Drop velký na Znojemsku. Příspěvek k historii vývoje populace a zkušenosti s jeho ochranou v některých evropských zemích. 256 stran. vlastním nákladem. ISBN 978-80-260-9237-7 Monografie D web
 2015Šantrůčková H., Malý S. & Cienciala E. Povodně a sucho – krajina jako základ řešení 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd. [Floods and Drought – the Landscape as the Basis for a Solution 2. Organic Matter and Water Retention Capacity of Soils.] – Živa 63(2): 69 -72. Časopis D Abstrakt
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2014Pavlík T. Antické mýty jinak III. Plazi, obojživelníci a ryby. [Greek and Roman Myths from a New Perspective III. Reptiles, Amphibians and Fishes.] – Živa 62(3): 141. Časopis D PDF
 2014Šmerda J. Geologická expozice v Čížově. Malý atlas hornin, se kterými se můžete setkat na území Národního parku Podyjí. 2 strany. D
 2014Kacetl J. Jihomoravské obce na pomezí Národního parku Podyjí. Nástin historie malebných podyjských obcí. 2 strany. D
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpíková V. Případ mizejících ostrůvků. – Ptačí svět 21(4): 9. Časopis D Celé číslo
 2014Reiterová L. Rostlinstvo středního Podyjí. Malá ukázka bohatství flóry v území mnoha hranic. 2 strany. D
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Ambros M., Dudich A., Stollmann A. Expanzia ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius) na juhozápadnom Slovensku: odkiaľ a kam? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 22 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hadrava J., Jablonski D., Janšta P., Linn C., Urbánková H. Fylogeografie kudlanky nábožné (Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)) v rámci Evropy. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 72 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Bažant M., Piálková R. Hnízdní ekologie pěnice vlašské (Sylvia nisoria) – výzkum ve fragmentované krajině za využití molekulárních metod. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Kaděra M. Jasoň dymnivkový v nivě nejdolnější Dyje. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Vokasová L. Natura v zeleném aneb proč revitalizovat bývalé vojenské prostory. – Naše příroda 2013( 2): Časopis D PDF
 2013Mahelka V. O původu a hybridizaci polyploidních pýrů – na stopě netušených předků. [The Origins and Hybridization of Polyploid Wheatgrasses.] – Živa 61(4): 149 -153. Časopis D PDF
 2013Zavadil V., Merta L., Sychra J. Škeblovky (Crustacea: Spinicaudata) a hrašníci (Crustacea: Laevicaudata) na území České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 253 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Poláková S.,Kovář J.,Chlumská Z.,Trnka F.,Beneš J.,Plátek M.,Šebek P.,Bartoš M.,Fasterová Z.,Doležal J.,Dvorský M.,Dančák M.,Zapletal M.,Vlašánek P.,Vrba P.,Gabriš R.,Vodka Š.,Drag L., Vliv prosvětlení porostu na diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev živočichů a rostlin v doubravách NP Podyjí. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 183 -184. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Mikšík M. Zaměnitelné houby: Muchomůrka zelená, příbuzné druhy a možnosti záměny. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2012Ondra P. Fotopříběh - tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta). – Vanellus 7: 100 -110. Časopis D PDF
 2012Běťák J. Houby v Národním parku Podyjí. Krátká vycházka do tajemné říše hub. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2012Kacetl J. Hrady středního Podyjí. Malý průvodce údolím řeky Dyje na pomezí jihozápadní Moravy a Dolních Rakous. 12 stran. Sprava NP Podyjí; Jihomoravské muzeum Znojmo. Skládačka D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Hutař A. Ke stavům černé zvěře. – Myslivost 2012( 2): 55. Časopis D PDF
 2012Vrška T. Lesy Národního parku Podyjí. Jaké typy lesních společenstev můžeme vidět při toulkách národním parkem a proč se v nich někde zasahuje a jinde nikoliv. 12 strany. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2012Máčka Z. Mrtvé dřevo součást říční krajiny Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2012Kos J., Lazárek P. & Rothröckl T. Národní park Podyjí. Co je dobré vědět o nejmenším národním parku v ČR. 2 strany. D
 2012Kudláčková I. Návrh environmentálně šetrného rozvoje turismu v zájmovém území venkovského mikroregionu Moravskokrumlovska. [Proposal for environmentally sound development of tourism in the area of interest and local identities Moravskokrumlovska.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Emilie Pecharová, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2012Němec R. Orchideje Národního parku Podyjí/Thayatal. 2 strany. D
 2012Mikátová B. & Vlašín M. Plazi v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 strany. Sprava NP Podyjí; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. Skládačka D PDF
 2012Dubovská V. Sídelní zeleň Podyjí. Inspirace pro plánování zahrady nebo živého plotu v obcích regionu Národního parku Podyjí. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2012Němec R., Stejskal R. & Valášek M. Vřesoviště v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Procházka pestrým světem vřesovišť v Podyjí. 12 stran. Sprava NP Podyjí; Jihomoravské muzeum Znojmo. Skládačka D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Vlk R. "Saranče žlutokřídlá" a její výskyt v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 248 -249. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Růžička J. Brouci (Coleoptera) v norách sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 191 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Lazárek P. Cykloturistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 7 tipů na cyklistické výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Lazárek O. & Lazárek P. Drobné sakrální památky v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Malý průvodce krajinou spirituálních staveb. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Sitek J. Faunistic records from the Czech Republic – 309. – Klapalekiana 47(1-2): 74. Časopis D PDF
 2011Růžička J., Štourač P. & Mantič M. Faunistic records from the Czech Republic – 312. – Klapalekiana 47(1-2): 103 -104. Časopis D PDF
 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 109 -110. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Dubovská V. Krajinná zeleň Podyjí. Stromy, aleje a ostatní typy rozptýlené zeleně v regionu Národního parku Podyjí. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šlancarová J., Beneš J., Kristýnek M., Kepka P. & Konvička M. Motýli ve stepních rezervacích "heterogenní" krajiny jižní Moravy. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 220 -221. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šumpich J. Motýli význačných biotopů Národního parku Podyjí/Thayatal. 10 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Patzelt Z. Národní parky České republiky. [National parks in the Czech Republic. / Nationalparks der Tschechischen Republik.] 317 stran. Granit. ISBN 978-80-7296-077-4 Fotografické publikace D
 2011Reiter A. Netopýři tradičně žijí s námi. Národní park Podyjí/Thayatal. 12 stran. Sprava NP Podyjí; Jihomoravské muzeum Znojmo. Skládačka D PDF
 2011Součková D. & Prokeš T. Podzemní labyrinty v pískovci. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Škorpíková V. & Křivan V. Ptáci význačných biotopů Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Malinová J., Ježek M. & Štípek K. Složení potravy prasete divokého (Sus scrofa) v NP Poddyjí. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 140 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Horníček J. Srovnání základních populačních parametrů populace bobra evropského (Castor fiber) v EVL Soutok-Podluží v letech 2008 a 2010. [The Eurasian beaver (Castor fiber) population paramaters comparison in EIH Soutok-Podluží between the years 2008 and 2010.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jana Korbelová, konzultant Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kouřil M. Technické pamětihodnosti v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Cesty, mosty, mlýny, přehrady, bunkry, železná opona. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Lazárek P. Turistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 8 tipů na pěší výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Veselý M., Tuf I.H., Křivan V., Kopecký T., Pavel F. & Zámečník V. Úhor a neošetřovaný pás zvyšují biodiverzitu střevlíků v polních ekosystémech. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 246 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Červinka J., Padyšáková E., Poláková S. & Šálek M. Využívání biokoridorů savčími predátory ve fragmentované krajině. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kaděra M. Vzácní brouci staletých jilmů jižní Moravy. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Ondra P. Zajímavá pozorování objektivem fotoaparátu. – Vanellus 6: 85 -92. Časopis D PDF
 2011Čepelka L., Heroldová M., Purchart L. & Suchomel J. Závislost populační dynamiky myšice lesní (Apodemus flavicollis) a norníka rudého (Myodes glareolus) na úrodě žaludů na jižní Moravě. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 44 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kment P. Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic. – Živa 58(1): 30 -31. Časopis D PDF
 2010Miklín J., Čížek L. & Kmet J. Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 151 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010  Dříve zakázaný Nový Hrádek u Lukova – Lesu zdar 2010( 9): 19 -20. Časopis D Celé číslo
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Honců M. Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí XIII. Celostátního semináře odonatologů v Podyjí v roce 2010. [Faunistic records of dragonflies (Odonata) from the excursions of the XlIIth odonatological meeting (2010) in the Podyjí National park.] – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 50 -58. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Doucha B. Field Trial. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 6 -7. Časopis D
 2010Gahura V. Historie hnízdění kolihy velké (Numenius arquata) na jižní Moravě. [The history of the breeding of the Eurasian Curlew (Numenius arquata) in South Moravia.] – Crex 30: 108 -126. Časopis D Abstrakt
 2010Slámová I., Spitzer L., Konvička M. Kde u nás přežívá okáč kluběnkový? Význam stanovištní mozaiky pro ustupujícího motýla – Živa 58(1): 32 -34. Časopis D PDF
 2010Kaděra M. Kosatec sibiřský v jihomoravském luhu. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Greplová M. Myslivecké hospodaření s husami ve vybraných honitbách jižní Moravy. [Hunting management .........] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010  Obora Žleby opět otevřena – Lesu zdar 2010( 6): 25. Časopis D Celé číslo
 2010Voborník P. Počátek zásadní obnovy větrolamů na Znojemsku – Lesu zdar 2010( 2): 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2010Šumpich J. Pozorohudný nález vysokohorské můry v národním parku Podyjí. – Živa 58(6): 274 -275. Časopis D PDF
 2010Klebanová L., Kouřil M. & Kostkan V. Předpoklady osídlení Národního parku Podyjí - Thayatal bobrem evropským. [Conditions for the settlement of the Podyjí - Thayatal National Park by the European beaver.] – Příroda, Praha 27: 169 -179. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2010Balvín O., Vlk R. & Marhoul P. Rychlá expanze bezkřídlé kobylky. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 27 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Vačkař Semena trnovníku akátu (Robinia pseudacacia L.) a netvařce křovitého (Amorfa fruticosa L.) v potravě ptáků. [Seeds of the Black Locust (Robinia pseudacacia L.) and the Desert False Indigo (Amorfa fruticosa L.) in food of birds.] – Crex 30: 173 -176. Časopis D Abstrakt
 2010Drmota J. Setkání v oboře Pravice. – Myslivost 2010( 9): 50 -52. Časopis D PDF
 2010Straka M. Sledování vážek malé tůně na Jižní Moravě pomocí sběru exuvií. [Emergence patterns of dragonflies from a smáli pool in South Moravia (Czech Republic).] – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 72 -79. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Horal D., Riedl V. et al. Soutok – nová CHKO na jižní Moravě? [The Soutok – A New Protected Landscape Area in South Moravia?] – Ochrana přírody 65(3): 7 -11. Časopis D PDF
 2010Kolektiv pracovníků AOPK ČR Správní řízení ve věci zásahu do přirozeného vývoje vzácných dravců na jižní Moravě, informace o jeho průběhu. – Ochrana přírody 65(6): 32. Časopis D PDF
 2010Správa národního parku Podyjí Tradiční dům Podyjí. Čím je dobré se inspirovat při plánování rekonstrukce nebo novostavby rodinného domu v ochranném pásmu Národního parku Podyjí. 12 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2010Dolný A. & Harabiš F. Vážky 2010. Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí. – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 1 -156. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Petruška P. Vyhodnocení možností zkvalitnění životního prostředí pro vybrané druhy zvěře v honitbě HS Kyjovice. [Evaluation of possibilities of environmental enchancement for chosen game species in the Kyjovice hunting district.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348