Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Vacek O. Vojenské výcvikové prostory a ochrana přírody. – Nika 35(Květen 2014): 14 -15. Časopis D PDF
 2013Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Populační ekologie netopýra velkého v reprodukčním a postreprodukčním období. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 34 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Roháčková L. Klubová výstava anglických ohařů a německých krátkosrstých ohařů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 15. Časopis D PDF
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Veselý M., Tuf I.H., Křivan V., Kopecký T., Pavel F. & Zámečník V. Úhor a neošetřovaný pás zvyšují biodiverzitu střevlíků v polních ekosystémech. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 246 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Bartl J. Chřástal vodní. – Ptačí svět 17(1): 2. Časopis D Celé číslo
 2010Hrabovský M. Několik poznatků k hnízdění chocholoušů. – Ptačí svět 17(2): 2. Časopis D Celé číslo
 2010Kasina J. Rousínov – Vítovice, studánka sv. Huberta. – Myslivost 2010(12): 105. Časopis D
 2010Stříteský J. Výzkumný projekt RAS – hnízdění lejska bělokrkého v umělých dutinách ve Vojenském újezdu Březina. – Zpr. RAS 2: 6 -8. Internetový časopis D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Červinka M. Klubové zkoušky ABJ a teriérů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/2: 9. Časopis D
 2009Šišková M. O Pohár starosty městyse Brankovice. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/5: 14. Časopis D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Vašátko J. Měkkýši NPR Strabišov -- Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) [Molluscs of the Strabišov -- Oulehla National Nature Reserve near Litenčice village (South Moravia, Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 6: 3 -10. Internetový časopis D PDF
 2007Bartl J. V sídlišti přibývá ptáků. – Veronica 21(1): 25. Časopis D
 2007Navrátil P. Zimování kalouse ušatého (Asio otus) ve Slavkově u Brna. [The wintering of the Long-eared Owl (Asio otus) in Slavkov u Brna.] – Crex 27: 48 -49. Časopis D Abstrakt
 2006Bukvald J. Sobotní odpoledne. – Myslivost 2006( 8): 40 -41. Časopis D
 2006Hrabovský M. Zimní hnízdění kalouse ušatého (Asio otus) ve Slavkově u Brna. [The winter breeding of the Long-eared Owl (Asio otus) in Slavkov u Brna.] – Crex 26: 9 -10. Časopis D Abstrakt
 2005Krist M. & Stříteský J. Ptactvo Vojenského újezdu Březina: populační trendy v letech 1993–2005. [Birdsof the army territory Březina: population trends in 1993-2005.] – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 283: 72 -79. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2005Holoubek J. Zkoušky z výkonu v MS Švábenice. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2005/6: 10. Časopis D PDF
 2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. 2 strany. ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. Skládačka D PDF
 2003Hanák F., Hudeček J. & Buřival J. Ptáci a další obratlovci ve sbírkách Muzea Vyškovska ve Vyškově. [Birds and other vertebrates in collections of the Museum of Vyškov region at Vyškov.] – Zprávy MOS 61: 113 -132. Časopis D
 2003Uhlíková I. Za kvalitou člověk niekedy nemusí ísf daleko. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2003/6: 4. Časopis D PDF
 2002Vozková J. Analýza ekologické zátěže vybraných cvičišť Vojenského újezdu . 95 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Březina. Melkes V. VŠKP D
 2002Rotreklová O. & Chrtek J. Hieracium bauhini Besser a H. densiflorum Tausch v ČR. – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 106 -107. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Veselá S. & Kasina J. Koroptví farma v Letonicích. – Myslivost 2002( 1): 20 -22. Časopis D PDF
 2002Hanzlík R. Návrh informačního systému pro správu VÚ Březina s přihlédnutím k životnímu prostředí. 92 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce J. Kotolan VŠKP D
 2001Holoubek J. VI. Evropská a VII. Klubová výstava jagdteriérů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2001/6: 5. Časopis D
 2000bo 17 krajinných památkových zón. (Zprávy památkové péče). – Ochrana přírody 55( 2): 46. Časopis D Celé číslo
 2000Ševčík J. Heršpický čarostřelec. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2000/1: 13. Časopis D
 1997Hanousková M. Mapování krajiny pro tvorbu územních systémů ekologické stability ve světle různých metodik. 61 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce P. Trnka VŠKP D
 1997Cepák J. & Pavelka J. Návrat kukaček z Afriky. – Ptačí svět 4(4): 3. Časopis D Celé číslo
 1996Doubek M. Celostátní výstava krátkosrstých ohařů Slavkov u Brna. – Myslivost 1996( 8): 23. Časopis D
 1996Benešová R. Floristická inventarizace části bývalého vojenského prostoru Březina - chráněné krajinné oblasti České Středohoří. 64 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPAŽP. Vedoucí práce I. Machová VŠKP D
 1994Pohle E. Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus). – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 3: 33 -34. Časopis D PDF
 1994Zukal J., Čapek M. & Jurajda P. Zoologická studie v oblasti plánovaného skladu agrochemikálií v obci Kobeřice. ÚEK AV ČR Brno.. Medz. 2 strany. – ms. Neveřejná D
 1992Ševčík M. Cvrčala na Drahanské vrchovině. [Redwing in Drahanská vrchovina.] – Moravský ornitolog 1992(3): 17. Časopis D Celé číslo
 1991Pohle E. Dlouhodobé změny ve složení a hustotě ptáků ve Slavkově u Brna. [Langdauernde Änderungen der Zusammensetzung und Dichte der Nistvögel in Slavkov u Bma.] – Zprávy MOS 49: 51 -54. Časopis D PDF
 1987Šebesta P. Archeologický průzkum výškovského hradu. – Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 22: Sborník vlastivědný D
 1987Plachý V. Naše zkušenosti z chovu bažantů. – Myslivost 1987( 2): 33. Časopis D
 1986Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1985. – Památky a příroda 11( 4): 233 -238,8 foto. Časopis D
 1986Grüll F. Státní přírodní rezervace Baračka. 33 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, Ústí n. L.; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
 1985Hraboňová E. Intenzita návštěvnosti rekreační oblasti Říčky. 140 stran. Diplomová práce. UJEP FPd KG. Správa CHKO Moravský kras. VŠKP D
 1985Pešková A. Severočeská rašeliniště. – Revue Teplice 17( 9): 22 stran, 2 foto.. Časopis D
 1985Bučková J., Dražil J., Kolejka J. & Krutilová J. Státní přírodní rezervace Špice. 21 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, Brno; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
 1985Tlusták V. Státní přírodní rezervace Štěpní stráň u Komořan. 65 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, Brno; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
 1984Samuel P. Mrazový klín. – Věda techn. ml. 64( 8): 59 -60,1 foto. Časopis D
 1983Novotný I. Botanická inventarizace Šévy. 64 stran. – ms. Neveřejná D
 1983Rubín J. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. – Lidé a země 1983( 2): 102 -111,1 tab.. Časopis D
 1982Pepř Cestou dávných předků. – Naší přírodou 2( 1): 12 -13. Časopis D
 1981Klíma B., Slezák L. & Štefka L. Naučná stezka Říčky. 4 foto. Správa CHKO Moravský kras. D
 1975Čichovský L. Křemenný gabrový porfyrit na lokalitě Panská skála u Týnce n. Sázavou. – ms. Neveřejná D
 1963Kostroň K. & Hromas J. Konec jednoho zápasu. – Myslivost 1963(11): 173 -174. Časopis D
 1961Filip E. Zkušenosti s prací v naší jednotě. – Myslivost 1961(10): 146. Časopis D
 1959Čejchan A. Příspěvek k rozšíření některých vzácných druhů orthopteroidního hmyzu v Čechách a na Slovensku. [A Contribution to the Distribution of Some Rare Species of Orthopteroid Insects in Bohemia and Slovakia.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 2: 173 -182. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1955Daněk L. Aktinomykosní srnec. – Myslivost 1955: 12 -13. Časopis D
 1955Vodička F. Dosud nejstarší zpráva o výskytu daňků. – Myslivost 1955: 78. Časopis D
 1947Mužík M. Podzimní zkoušky ohařů kontinentálních a anglických ve Slavkově …… – Stráž myslivosti 25( 3): 54. Časopis D
 1944Kudlička J. Kruhový hon 10.12.1944. – Stráž myslivosti 22(19): 167. Časopis D
 1943Bayer E. Orli pomořanští u Bučovic. – Stráž myslivosti 21( 6): 48 -49. Časopis D
 1940Robeš F., Šnor L., Černý W. & Kadlec O. Zprávy o přezimování. – Sylvia 5(2-3): 43. Časopis D PDF
 1939Musílek J. Havraní kolonie ve východních Čechách, zejména na Pardubicku. [Über einige Saatkrähenkolonien Ostböhmens.] – Sylvia 4(4): 65 -70. Časopis D PDF
 1937Musílek J. Letošní zálet špačka růžového (Pastor roseus [L.]). [Invasion des Rosenstares (Pastor roseus /L./).] – Sylvia 2(4): 49 -50. Časopis D PDF
 1937Musílek J. Ulovení loveckého ostříže. – Stráž myslivosti 15: 704. Časopis D
 1934Filip Eduard Vzácný úkaz. – Stráž myslivosti 12( 3): 50. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348