Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Višňovská D., Šigut M., Pyszko P., Hoňková M., Pavlíková K., Kotásková N., Dorňák O., Kostovčík M., Drozd P. & Kolařík M. Bakteriální mikrobiota housenek - produkt prostředí a potravy? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 208 -209. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Špániková Š. & Divíšek J. Jehla v kupce sena aneb jak fungují distribuční modely v praxi. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 192 -193. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Čamlík G. & Janoška Z. Mapování ptáků z lodi na jižní Moravě. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 40 -41. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Duľa M., Váňa M., Dekař P., Bojda M. & Kutal M. Recentní záznamy kočky divoké (Felis silvestris) na česko-slovenském pomezí. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 51 -52. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Pižl V. Společenstva žížal (Annelida, Lumbricidae) ve vinicích a jabloňových sadech – co ukázal výzkum opakovaný po osmi letech? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 158 -159. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Horák K. & Sychra J. Srovnání rozšíření a biotopových preferencí kavky obecné (Corvus monedula) v Jihomoravském kraji po dvou dekádách. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 73 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Bartošová D. Vlci v Beskydech a Bílých Karpatech. – Veronica 32(3): 12 -15. Časopis D Abstrakt
 2017Machač O. & Trnka F. Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Sovince. 9 stran. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Jihomoravský kraj. ] Neveřejná D
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Moravec J. & Šmíd J. České zmije stojí za pozornost. [Czech Common Adders Claim Our Attention.] – Živa 63(2): 85 -86. Časopis D PDF
 2015Šantrůčková H., Malý S. & Cienciala E. Povodně a sucho – krajina jako základ řešení 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd. [Floods and Drought – the Landscape as the Basis for a Solution 2. Organic Matter and Water Retention Capacity of Soils.] – Živa 63(2): 69 -72. Časopis D Abstrakt
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2014Pavlík T. Antické mýty jinak III. Plazi, obojživelníci a ryby. [Greek and Roman Myths from a New Perspective III. Reptiles, Amphibians and Fishes.] – Živa 62(3): 141. Časopis D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Čamlík G. Co trápí Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví. – Ptačí svět 21(4): 16. Časopis D Celé číslo
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Marada P. Krajinné úpravy Jižní Morava - Šardice - případová studie. [Landscaping in South Moravia - Case study of Šardice village.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 83 -86. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Schlaghamerský J. & Petráková L. Mravenec lužní – mýty a fakta. [The European Velvety Tree Ant – Myth and Fact.] – Živa 62(5): 230 -233. Časopis D PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? [New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains.] – Živa 62(3): 106 -108. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Čihák K. Proč "speciál" Ptačího světa? – Ptačí svět 21(4): 3. Časopis D Celé číslo
 2014Šimeček K. Případ citlivého zpěváka. Proč strnad zahradní někde zpívá a jinde už ne? – Ptačí svět 21(4): 10. Časopis D Celé číslo
 2014Plesník J. Příroda pod pásy tanků. Vojenské výcvikové prostory, znovuobjevené přírodní ráje, zpustošení prostředí nebo ideální místo pro hospodářský rozvoj? – Nika 35(Květen 2014): 16 -20. Časopis D PDF
 2014Redakce Ptačí oblasti objektivem. – Ptačí svět 21(4): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Horal D. Stromové kolonie čápů bílých. – Ptačí svět 21(3): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z. Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. [Carabus hungaricus – Its Biology, Abundance, Protection and Site Management.] – Živa 62(5): 222 -225. Časopis D PDF
 2014Roleček J., Čornej I. I. & Tokarjuk A. I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. [Srovnávací analýza mimořádně druhově bohatých širokolistých suchých trávníků východní části střední Evropy.] – Preslia 86(1): 13 -34. Časopis D Open Access PDF
 2014Kaděra M. Vliv záplav na populace hmyzu v jihomoravském luhu. [The Effects of Floods on the Insect Population in Southern Moravian Meadowland.] – Živa 62(3): 132 -133. Časopis D PDF
 2014Horsák M., Bojková J., Zhai M., Omelková M., Křoupalová V., Syrovátka V., Schenková J. & Hubáčková L. Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť. [Aquatic Insects and the other Spectacular Fauna of the Western Carpathian Fens.] – Živa 62(5): 219 -221. Časopis D PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Zámečník V. Zemědělství v ptačích oblastech. – Ptačí svět 21(4): 14 -15. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Studýnka J. 25. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze. – Myslivost 2013( 1): 122 -123. Časopis D PDF
 2013Tichá V. 26. ročník mezinárodních zkoušek německých krátkosrstých ohařů. – Myslivost 2013(11): 46 -49. Časopis D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Ambros M., Dudich A., Stollmann A. Expanzia ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius) na juhozápadnom Slovensku: odkiaľ a kam? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 22 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hadrava J., Jablonski D., Janšta P., Linn C., Urbánková H. Fylogeografie kudlanky nábožné (Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)) v rámci Evropy. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 72 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Moutelíková J., Horsák M. Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 154 -155. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Rybářová M., Tkadlec E., Václavík T., Široký P. Jak je to s šířením psí babesiózy do České republiky? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 199 -200. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Koudelka O. Nejde jen o příběh parohatých bodů... Na návštěvě v naší největší primární oboře. – Myslivost 2013( 9): 75 -77. Časopis D PDF
 2013Mahelka V. O původu a hybridizaci polyploidních pýrů – na stopě netušených předků. [The Origins and Hybridization of Polyploid Wheatgrasses.] – Živa 61(4): 149 -153. Časopis D PDF
 2013Moravec J. Orchidejová louka Kolo. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Zavadil V., Merta L., Sychra J. Škeblovky (Crustacea: Spinicaudata) a hrašníci (Crustacea: Laevicaudata) na území České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 253 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Drábek A. Výstava „MORAVA NUŽ 2012“. – Myslivost 2013( 1): 84 -87. Časopis D
 2013Mikšík M. Zaměnitelné houby: Muchomůrka zelená, příbuzné druhy a možnosti záměny. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2013Košulič O., Korba J. & Dolanský J. Zápřednice jedovatá – opravdu nejjedovatější pavouk České republiky? [The Yellow Sack Spider – the Most Poisonous Spider in the Czech Republic?] – Živa 61(4): 188 -191. Časopis D PDF
 2012Studýnka J. 64. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/1: 14. Časopis D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2012Janoška M. Zimní Bílé karpaty. – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2011Růžička J. Brouci (Coleoptera) v norách sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 191 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Konvička O. & Sekerka L. Cassida canaliculata Laicharting, 1781 - málo známý druh štítonoše. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 107 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 109 -110. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šlancarová J., Beneš J., Kristýnek M., Kepka P. & Konvička M. Motýli ve stepních rezervacích "heterogenní" krajiny jižní Moravy. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 220 -221. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šumpich J. Motýli význačných biotopů Národního parku Podyjí/Thayatal. 10 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Kaděra M. Mravenec Lužní. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Horsák M. Na velikosti záleží - trpasličí plži na otevřených slatiništích. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 91 -92. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Hubálek Z., Kubelová M., Bednář M. & Široký P. Rozšiřující se areál výskytu pijáka lužního na území České republiky? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 231 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Jurásek M. Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 29 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Straňánek J. Slovácký pohár - zkoušky psů malých plemen. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 21. Časopis D
 2011Horníček J. Srovnání základních populačních parametrů populace bobra evropského (Castor fiber) v EVL Soutok-Podluží v letech 2008 a 2010. [The Eurasian beaver (Castor fiber) population paramaters comparison in EIH Soutok-Podluží between the years 2008 and 2010.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jana Korbelová, konzultant Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Čížek O., Tropek R., Kadlec T. & Šamata J. Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 -48. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kořínek G. VI. ročník poháru Gustava Kořínka. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/3: 13. Časopis D PDF
 2011Mikátová B., Mikát M. & Vlašín M. Výsledky výzkumu populace ještěrky zelené (Lacerta viridis) na lokalitách u Bzence. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 145 -146. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Červinka J., Padyšáková E., Poláková S. & Šálek M. Využívání biokoridorů savčími predátory ve fragmentované krajině. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kaděra M. Vzácní brouci staletých jilmů jižní Moravy. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Hrudová E., Tóth P., Seidenglanz M., Kolařík P., Poslušná J. & Rotrekl J. Zastoupení jednotlivých druhů blýskáčků z rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 92 -93. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Čepelka L., Heroldová M., Purchart L. & Suchomel J. Závislost populační dynamiky myšice lesní (Apodemus flavicollis) a norníka rudého (Myodes glareolus) na úrodě žaludů na jižní Moravě. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 44 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kment P. Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic. – Živa 58(1): 30 -31. Časopis D PDF
 2010Miklín J., Čížek L. & Kmet J. Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 151 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Doucha B. Field Trial. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 6 -7. Časopis D
 2010Bezděčka P. & Bezděčková K. Formica pressilabris v České republice. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 36 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Gahura V. Historie hnízdění kolihy velké (Numenius arquata) na jižní Moravě. [The history of the breeding of the Eurasian Curlew (Numenius arquata) in South Moravia.] – Crex 30: 108 -126. Časopis D Abstrakt
 2010Lučeničová T. & Országhová Z. Hniezdne ornitocenózy na vybraných lokalitách Stupavy. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 144 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Zaňát J., Čamlík G. & Berka P. Hnízdění rybáka obecného (Sterna hirundo) v okrese Hodonín v roce 2009. [The breeding of the Common Tern (Sterna hirundo) in Hodonín district in 2009.] – Crex 30: 127 -138. Časopis D Abstrakt
 2010Jongepierová I., Konvička O., Fajmon K. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá. [To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(2): 2 -7. Časopis D PDF
 2010Slámová I., Spitzer L., Konvička M. Kde u nás přežívá okáč kluběnkový? Význam stanovištní mozaiky pro ustupujícího motýla – Živa 58(1): 32 -34. Časopis D PDF
 2010Kaděra M. Kosatec sibiřský v jihomoravském luhu. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Beneš J., Kepka P. & Konvička M. Mapování denních motýlů České republiky - stav v roce 2009. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Pechanec V. & Jongepier J.W. Metodika zpracování nálezových dat za podpory GIS na příkladu Bílých Karpat. [Methods of processing species occurrence records supported by GIS on the example of the White Carpathian Mts.] – Příroda, Praha 27: 145 -154. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2010Greplová M. Myslivecké hospodaření s husami ve vybraných honitbách jižní Moravy. [Hunting management .........] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Machač O. Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika). [Record of spider Comaroma simoni Bertkau, 1889 in White Carpathian Mountains (Czech Republic).] – Acta Carpathica Occidentalis 1: 101. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Konvička O. Nálezy druhu Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) v Bílých Karpatech (Česká republika). [Records of Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) in White Carpathian Mountains (Czech Republic).] – Acta Carpathica Occidentalis 1: 100. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
12345678
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348