Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Šipoš J., Hédl R., Hula V., Chudomelová M., Košulič O., Niedobová J. & Riedl V. Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 191 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Čamlík G. & Janoška Z. Mapování ptáků z lodi na jižní Moravě. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 40 -41. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Mikulka O., Homolka M., Kamler J., Drimaj J. & Plhal R. Selekce potravy bobrem evropským v lesních hospodářských porostech. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 138 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Horák K. & Sychra J. Srovnání rozšíření a biotopových preferencí kavky obecné (Corvus monedula) v Jihomoravském kraji po dvou dekádách. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 73 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Prokešová H. Botanicka poetická. Několik ukázek z připravované knihy o pálavské květeně. – e-Věstník 2018(1): 11 -15. Internetový časopis D Celé číslo
 2018Prokešová H. Botanika – věc veřejná (botanické akce Správy CHKO Pálava pro veřejnost). – e-Věstník 2018(1): 2 -5. Internetový časopis D Celé číslo
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Botanické zajímavosti v okolí Pálavy. – e-Věstník 2018(1): 10. Internetový časopis D Celé číslo
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Pálavské unikáty z říše rostlin. – e-Věstník 2018(1): 9. Internetový časopis D Celé číslo
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Zelené bohatství Pálavy. – e-Věstník 2018(1): 6 -8. Internetový časopis D Celé číslo
 2018  e-Věstník - Správy CHKO Pálava Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. RP Jižní Morava. Číslo 1/2018 z 21. března 2018. – e-Věstník 2018(1): 1 -15. Internetový časopis D Celé číslo
 2018Prokešová H. Pálavské květy. – e-Věstník 2018(1): 1. Internetový časopis D Celé číslo
 2017Machač O. & Trnka F. Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Kamenice u Hlohovce. 8 stran. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Jihomoravský kraj. ] Neveřejná D
 2017Machač O. & Trnka F. Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému a arachnologickému průzkumu – PP Kameníky. 10 stran. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Jihomoravský kraj. ] Neveřejná D
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Hanel L. Další nález šakala na okrese Benešov? – Pod Blaníkem 19(41) č.3: 2 -3. Časopis D PDF
 2015Kaděra M. Neblahé vyhlídky památného brouka. [Dire Prospects of a Heritage Beetle.] – Živa 63(2): 80 -81. Časopis D Abstrakt
 2015Šantrůčková H., Malý S. & Cienciala E. Povodně a sucho – krajina jako základ řešení 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd. [Floods and Drought – the Landscape as the Basis for a Solution 2. Organic Matter and Water Retention Capacity of Soils.] – Živa 63(2): 69 -72. Časopis D Abstrakt
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2015Jurek L. & Chytrý M. První nález raka bahenního v řece Moravě na území České republiky. [First Discovery of the Narrow-clawed Crayfish in the River Morava on Czech Territory.] – Živa 63(2): 78 -79. Časopis D Abstrakt
 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Kaminiecká B. Čápí ohlédnutí. – Ptačí svět 21(3): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Máca J. Faunistické zajímavosti z obrazovky počítače. – Živa 62(5): CXIX.-CXX. Časopis D PDF
 2014Petřík P. Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR. [Main causes and trends of vegetation and floristic changes in the landscape of the Czech Republic.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 54 -64. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Rožnovský J. Klimatická změna: dopady na krajinu. [Climatr change: landscape impact.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Heralt P. & Macháček P. Lednické rybníky. – Ptačí svět 21(4): 4. Časopis D Celé číslo
 2014Schlaghamerský J. & Petráková L. Mravenec lužní – mýty a fakta. [The European Velvety Tree Ant – Myth and Fact.] – Živa 62(5): 230 -233. Časopis D PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Šimeček K. Případ citlivého zpěváka. Proč strnad zahradní někde zpívá a jinde už ne? – Ptačí svět 21(4): 10. Časopis D Celé číslo
 2014Horal D. Soutok-Tvrdonicko. – Ptačí svět 21(4): 4. Časopis D Celé číslo
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Horal D. Stromové kolonie čápů bílých. – Ptačí svět 21(3): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z. Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality (Pokračování článku ze str. 222–225 č. 62(5) Živy) – Živa 62(5): CXV. Časopis D PDF
 2014Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z. Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. [Carabus hungaricus – Its Biology, Abundance, Protection and Site Management.] – Živa 62(5): 222 -225. Časopis D PDF
 2014Kaděra M. Vliv záplav na populace hmyzu v jihomoravském luhu. [The Effects of Floods on the Insect Population in Southern Moravian Meadowland.] – Živa 62(3): 132 -133. Časopis D PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Zámečník V. Zemědělství v ptačích oblastech. – Ptačí svět 21(4): 14 -15. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Miklín J. Cyklovýlet západně od Pálavy. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Čepelka L., Heroldová M., Jánová E., Suchomel J. Dusíkaté látky v potravě lesních hlodavců. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 47 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Ambros M., Dudich A., Stollmann A. Expanzia ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius) na juhozápadnom Slovensku: odkiaľ a kam? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 22 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hadrava J., Jablonski D., Janšta P., Linn C., Urbánková H. Fylogeografie kudlanky nábožné (Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)) v rámci Evropy. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 72 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Rybářová M., Tkadlec E., Václavík T., Široký P. Jak je to s šířením psí babesiózy do České republiky? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 199 -200. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Mahelka V. O původu a hybridizaci polyploidních pýrů – na stopě netušených předků. [The Origins and Hybridization of Polyploid Wheatgrasses.] – Živa 61(4): 149 -153. Časopis D PDF
 2013Poláková K., Musil P., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Kejzlarová T., Malíková H., Musilová Z. Populační dynamika zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 182 -183. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Nováková L.., Šťastná P. Střevlíci (Carabidae) vápencových lomů v různém stupni sukcese – předběžné výsledky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 161 -162. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Zavadil V., Merta L., Sychra J. Škeblovky (Crustacea: Spinicaudata) a hrašníci (Crustacea: Laevicaudata) na území České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 253 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Slavík O. V České republice nejsou volné migrace ryb doposud možné. – Živa 61(6): CXXIV.-CXXV. Časopis D PDF
 2013Mikšík M. Zaměnitelné houby: Muchomůrka zelená, příbuzné druhy a možnosti záměny. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2012Šafránek J. Bernešky rudokrké zimují na jižní Moravě i ve východních Čechách. – Moudivláček 2012(1): 2. Časopis D Celé číslo
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Miklín J. Do nitra lanžhotského pralesa. – Naše příroda 2012( 2): Časopis D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Kaděra M. Katrán tatarský. – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Vyhnálek V. Odchyty na Břeclavsku v roce 2011. – Vanellus 7: 55 -56. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Pakandl M. Průtah jespáka malého (Calidris minuta) a jespáka šedého (Calidris temminckii) na území České republiky. – Vanellus 7: 35 -37. Časopis D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Košulič O. & Hula V. Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 112 -113. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Růžička J. Brouci (Coleoptera) v norách sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 191 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Karban T. Environmentální analýza cestovního ruchu Chráněné krajinné oblasti Pálava a návrh jeho ekologicky šetrného rozvoje.. [Environmental analysis of tourism at Pálava Protected Landscape Area and the proposal for its environmentally friendly development.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Jiří Matuška VŠKP D PDF
 2011Knížek M. Faunistic records from the Czech Republic – 307. – Klapalekiana 47(1-2): 12. Časopis D PDF
 2011Linhart M. Faunistic records from the Czech Republic – 308. – Klapalekiana 47(1-2): 54. Časopis D PDF
 2011Vojkovská I. Hlaváček jarní, žlutý posel jara. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Kellner V. Jarní svod loveckých plemen psů v okrese Břeclav. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 16. Časopis D
 2011Miklín J. Jihomoravská slaniska. – Naše příroda 2011( 2): Časopis D PDF
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Brožík J. K výživě mladých bažantů a koroptví. – Myslivost 2011( 5): 61 -62. Časopis D
 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 109 -110. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Cepák J. Kroužkování bahňáků v ČR v roce 2009. – Vanellus 6: 35 -38. Časopis D PDF
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Kellner V. Kynologické akce na Břeclavsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 12. Časopis D PDF
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Halamka D. Memoriál Stanislava Hloucha Podivín 2011. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 4. Časopis D
 2011Šlancarová J., Beneš J., Kristýnek M., Kepka P. & Konvička M. Motýli ve stepních rezervacích "heterogenní" krajiny jižní Moravy. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 220 -221. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Tkadlec E., Hubálek Z., Kubelová M., Bednář M. & Široký P. Rozšiřující se areál výskytu pijáka lužního na území České republiky? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 231 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Horníček J. Srovnání základních populačních parametrů populace bobra evropského (Castor fiber) v EVL Soutok-Podluží v letech 2008 a 2010. [The Eurasian beaver (Castor fiber) population paramaters comparison in EIH Soutok-Podluží between the years 2008 and 2010.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jana Korbelová, konzultant Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Forejtek P., Ernst M. & Matoušková J. Šakal obecný (Canis aureus) – druhý dokladovaný výskyt na Moravě. – Myslivost 2011( 3): 65 -67. Časopis D PDF
 2011Podhrazský M., Musil P., Jäger D., Laber J., Macháček P., Pykal J. & Ševčík J. The long-term changes numbers of geese in Czech Republic in relation to those changes in Central Europe. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 179 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Vermouzek Z. V Mikulově proběhla 7.-9. října celostátní konference „Ornitologie - věda pro každého"... – Ptačí svět 18(2): 1. Časopis D Celé číslo
 2011Doupal L. & Šírek J. Výskyt bahňáků (Charadriiformes) v roce 2010 na střední Moravě. – Vanellus 6: 46 -50. Časopis D PDF
 2011Červinka J., Padyšáková E., Poláková S. & Šálek M. Využívání biokoridorů savčími predátory ve fragmentované krajině. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kaděra M. Vzácní brouci staletých jilmů jižní Moravy. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Kverek P., Reif J. & Reifová R. Vzácný slavičí kříženec zastižen na Mladoboleslavsku. – Ptačí svět 18(2): 18 -19. Časopis D Celé číslo
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Ondra P. Zajímavá pozorování objektivem fotoaparátu. – Vanellus 6: 85 -92. Časopis D PDF
 2011Horal D. Zastřelený orel královský v oblasti Soutoku. (Podle tiskvé zprávy birdLife Österreich a dalších informací rakouských kolegů) – Ptačí svět 18(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2011Čepelka L., Heroldová M., Purchart L. & Suchomel J. Závislost populační dynamiky myšice lesní (Apodemus flavicollis) a norníka rudého (Myodes glareolus) na úrodě žaludů na jižní Moravě. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 44 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348