Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Čamlík G. & Janoška Z. Mapování ptáků z lodi na jižní Moravě. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 40 -41. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Hýbl M., Přidal A. & Vládek A. Opylovatelé zimolezu kamčatského (Lonicera cearulea). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 82 -83. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Skalník Vít & Martínková Natália Predikce rozšíření vlka v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 177 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Horák K. & Sychra J. Srovnání rozšíření a biotopových preferencí kavky obecné (Corvus monedula) v Jihomoravském kraji po dvou dekádách. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 73 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Martínková N. & Zima J.† Výber stanovišťa a zhlukovanie u zimujúcich netopierov za 41 rokov. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 131 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Krása A. Rys v Moravském krasu. – Veronica 32(3): 34 -35. Časopis D Abstrakt
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Šantrůčková H., Malý S. & Cienciala E. Povodně a sucho – krajina jako základ řešení 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd. [Floods and Drought – the Landscape as the Basis for a Solution 2. Organic Matter and Water Retention Capacity of Soils.] – Živa 63(2): 69 -72. Časopis D Abstrakt
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Heralt P. & Macháček P. Lednické rybníky. – Ptačí svět 21(4): 4. Časopis D Celé číslo
 2014Schlaghamerský J. & Petráková L. Mravenec lužní – mýty a fakta. [The European Velvety Tree Ant – Myth and Fact.] – Živa 62(5): 230 -233. Časopis D PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Krása A. Nová lokalita mravence lužního. [New site of Liometopum microcephalum.] – Živa 62(1): 33 -34. Časopis D PDF
 2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? [New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains.] – Živa 62(3): 106 -108. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. & Suda J. Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum in central Europe. [Ekogeografická diferenciace cytotypů Galium valdepilosum ve střední Evropě.] – Preslia 86(2): 155 -178. Časopis D Open Access PDF
 2014Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z. Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. [Carabus hungaricus – Its Biology, Abundance, Protection and Site Management.] – Živa 62(5): 222 -225. Časopis D PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2013Čepelka L., Heroldová M., Jánová E., Suchomel J. Dusíkaté látky v potravě lesních hlodavců. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 47 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Ambros M., Dudich A., Stollmann A. Expanzia ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius) na juhozápadnom Slovensku: odkiaľ a kam? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 22 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hadrava J., Jablonski D., Janšta P., Linn C., Urbánková H. Fylogeografie kudlanky nábožné (Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)) v rámci Evropy. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 72 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Mahelka V. O původu a hybridizaci polyploidních pýrů – na stopě netušených předků. [The Origins and Hybridization of Polyploid Wheatgrasses.] – Živa 61(4): 149 -153. Časopis D PDF
 2013Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Populační ekologie netopýra velkého v reprodukčním a postreprodukčním období. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 34 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Jakubec P., Růžička J. Rozšíření ohrožených hrobaříků (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae) otevřené krajiny ve vybraných nížinných oblastech České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 92 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Nováková L.., Šťastná P. Střevlíci (Carabidae) vápencových lomů v různém stupni sukcese – předběžné výsledky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 161 -162. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Zavadil V., Merta L., Sychra J. Škeblovky (Crustacea: Spinicaudata) a hrašníci (Crustacea: Laevicaudata) na území České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 253 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2013Kvasnica J.M. Velký Hornek: Ostrůvek pokladů na jihu Moravského krasu. – Naše příroda 2013( 2): Časopis D PDF
 2013Moravec J. Za přírodními zajímavostmi Pozořic. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2013Mikšík M. Zaměnitelné houby: Muchomůrka zelená, příbuzné druhy a možnosti záměny. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Halamka D. Kynologické akce OMS Brno-venkov. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4: 13. Časopis D
 2012Kasina J. Nejdůležitější pilíře středoevropské myslivosti. – Myslivost 2012(10): 64 -65. Časopis D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Halamka D. Těšanský pohár. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5: 14. Časopis D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Špunar J. Historie, současnost a budoucnost mufloní zvěře v Židlochovicích. – Myslivost 2011( 9): 17 -21. Časopis D PDF
 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 109 -110. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Halamka D. Klubová výstava německých krátkosrstých ohařů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 5. Časopis D
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kasina J. Mikrop Čebín, a.s. – výživa a krmení pro lesní zvěř. – Myslivost 2011(12): 90 -91. Časopis D PDF
 2011Šlancarová J., Beneš J., Kristýnek M., Kepka P. & Konvička M. Motýli ve stepních rezervacích "heterogenní" krajiny jižní Moravy. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 220 -221. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kasina J. Myslivost vždy ve prospěch přírody a ne proti ní. – Myslivost 2011(10): 48 -49. Časopis D
 2011Berková H., Zukal J. & Kovařík M. Netopýři a jeskyně - vliv struktury jeskyní na složení společenstva zimujících netopýrů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Nentvichová M. Slavná minulost i současnost bažantnic Lesního závodu Židlochovice. – Myslivost 2011( 8): 19 -21. Časopis D PDF
 2011Horníček J. Srovnání základních populačních parametrů populace bobra evropského (Castor fiber) v EVL Soutok-Podluží v letech 2008 a 2010. [The Eurasian beaver (Castor fiber) population paramaters comparison in EIH Soutok-Podluží between the years 2008 and 2010.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jana Korbelová, konzultant Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Halamka D. Těšanský pohár. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 10. Časopis D
 2011Redakce IZ Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Konvičková V., Růžičková S., Uher B. & Helešic J. Vliv změněného teplotního režimu na společenstvo herbivorů a řas. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 108 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Červinka J., Padyšáková E., Poláková S. & Šálek M. Využívání biokoridorů savčími predátory ve fragmentované krajině. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kaděra M. Vzácní brouci staletých jilmů jižní Moravy. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Hloušek J. Za orchidejemi na dálnici. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Redakce IZ Zajímavosti z říše rostlin: Víte, jak velký je největší strom v ČR, nebo kde roste nejstarší strom na světě? – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Hrudová E., Tóth P., Seidenglanz M., Kolařík P., Poslušná J. & Rotrekl J. Zastoupení jednotlivých druhů blýskáčků z rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 92 -93. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Čepelka L., Heroldová M., Purchart L. & Suchomel J. Závislost populační dynamiky myšice lesní (Apodemus flavicollis) a norníka rudého (Myodes glareolus) na úrodě žaludů na jižní Moravě. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 44 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Vrba P. Arany z Tišnovských hor na psím Olympu – Lesu zdar 2010(10): 5 -7. Časopis D Celé číslo
 2010Kment P. Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic. – Živa 58(1): 30 -31. Časopis D PDF
 2010Vačkař J. Bobule jmelí (Viscum album) v potravě pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) v popříletovém období. [Berries of the Mistletoe (Viscum album) in the Blackcap (Sylvia atricapilla) food in post-arrival season.] – Crex 30: 164 -168. Časopis D Abstrakt
 2010Miklín J., Čížek L. & Kmet J. Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 151 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Doucha B. Field Trial. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 6 -7. Časopis D
 2010Gahura V. Historie hnízdění kolihy velké (Numenius arquata) na jižní Moravě. [The history of the breeding of the Eurasian Curlew (Numenius arquata) in South Moravia.] – Crex 30: 108 -126. Časopis D Abstrakt
 2010Šlapanský O. Hnízdění břehulí říčních (Riparia riparia) v kamenných opěrných zdech. [The breeding of Sand Martins (Riparia riparia) in stone supporting walls.] – Crex 30: 161 -162. Časopis D Abstrakt
 2010Slámová I., Spitzer L., Konvička M. Kde u nás přežívá okáč kluběnkový? Význam stanovištní mozaiky pro ustupujícího motýla – Živa 58(1): 32 -34. Časopis D PDF
 2010Kaděra M. Kosatec sibiřský v jihomoravském luhu. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Zajíček P. Krystalová chodba, skrytý klenot Punkevních jeskyní. – Ochrana přírody 65(5): 35. Časopis D PDF
 2010Zahradníček F. Memoriál Josefa Lammera VII. ročník. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 3. Časopis D
 2010Tichá V. Memoriál Karla Podhajského. – Myslivost 2010(11): 22 -26. Časopis D PDF
 2010Greplová M. Myslivecké hospodaření s husami ve vybraných honitbách jižní Moravy. [Hunting management .........] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Stojanová D. Plán společných zařízení v k.ú. Bratčice (Jihomoravský kraj). [Plan of collective equipment in Bratčice study area (South Moravian region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010Ondra P. Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) na Šumickém horním rybníku v roce 2009. [A Red-necked Grebe (Podiceps grisegena) at Šumický horní fishpond in 2009.] – Crex 30: 139 -140. Časopis D Abstrakt
 2010Balvín O., Vlk R. & Marhoul P. Rychlá expanze bezkřídlé kobylky. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 27 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Vačkař Semena trnovníku akátu (Robinia pseudacacia L.) a netvařce křovitého (Amorfa fruticosa L.) v potravě ptáků. [Seeds of the Black Locust (Robinia pseudacacia L.) and the Desert False Indigo (Amorfa fruticosa L.) in food of birds.] – Crex 30: 173 -176. Časopis D Abstrakt
 2010Straka M. Sledování vážek malé tůně na Jižní Moravě pomocí sběru exuvií. [Emergence patterns of dragonflies from a smáli pool in South Moravia (Czech Republic).] – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 72 -79. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Horal D., Riedl V. et al. Soutok – nová CHKO na jižní Moravě? [The Soutok – A New Protected Landscape Area in South Moravia?] – Ochrana přírody 65(3): 7 -11. Časopis D PDF
 2010Kolektiv pracovníků AOPK ČR Správní řízení ve věci zásahu do přirozeného vývoje vzácných dravců na jižní Moravě, informace o jeho průběhu. – Ochrana přírody 65(6): 32. Časopis D PDF
 2010Bogusch P., Niedobová J. & Hula V. Výsledky průzkumu žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera) na lokalitách Macošská a Vilémovická stráň v CHKO Moravský kras. [Results of the faunistic survey of the Aculeata (Hymenoptera) of Macošská and Vilémovická stráň slope in the Moravian Karst PLA (Czech Republic).] – Klapalekiana 46(3-4): 149 -168. Časopis D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Mrlík V. Zimování orlů mořských v regionech jižní Moravy a na Vysočině v letech 2006/07-2009/10. [The wintering of White-tailed Sea Eagles (Haliaeetus albicilla) in regions of South Moravia and Czech-Moravian Highlands in 2006/07-2009/10.] – Crex 30: 66 -75. Časopis D Abstrakt
 2009Horal D. „Invaze“ ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) na jižní Moravě od podzimu 2008 do jara 2009. [The “influx” of the Nutcracker (Nucifraga caryocatactes) in South Moravia from autumn 2008 until spring 2009.] – Crex 29: 168 -171. Časopis D Abstrakt
 2009Sutorý K. Cévnaté rostliny propasti Macocha po 150 letech výzkumu. [Vascular plants of the Macocha Abyss (Moravian Karst, Czech Republic) after 150 years of research.] – Příroda, Praha 28: 225 -245. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Tabášek A. Drobná pod drobnohledem. – Myslivost 2009(12): 36 -37. Časopis D PDF
 2009Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R. & Tropek R. Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. [Restoration Ecology of Disturbed Localities II. Localities Disturbed.] – Živa 57(2): 68 -72. Časopis D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Heroldová M., Zejda J., Raus P. & Gregor F. Hnízdní chování samotářské včely Megachile ligniseca (Hymenoptera, Megachilidae). – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 75 -76. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Drbal K. Jeskyně „konzervy poznání“. – Ochrana přírody 64(3): 34. Časopis D PDF
 2009Kaděra M. K etologii nočního tesaříka. [On the Ecology of a Nocturnal Longhorn Beetle,] – Živa 57(2): 80 -81. Časopis D PDF
 2009Bednářová J. & Zukal J. Letová aktivita netopýrů uvnitř zimoviště během hibernace. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 30 -31. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Zajíček P. Mohutná i křehká Kateřinská jeskyně. – Naše příroda 2009( 2): Časopis D PDF
 2009Danihelka J. Nálezy a ztráty jihomoravských slanisk – hvězdnice sivá. – Živa 57(3): 107 -109. Časopis D PDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348