Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenec Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) na Českomoravské vrchovině. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2015Elleder L., Šírová J. & Dragoun Z. Důsledky přívalové povodně na přelomu července a srpna 1714 pro střední Sázavu (1). – Pod Blaníkem 19(41) č.1: 14 -17. Časopis D PDF
 2015Nusek J. Kronika kronik. Blaženice, Nedvězí, Rabyně, Měřín, Loutí. – Pod Blaníkem 19(41) č.3: 89 příloha: III.-IV. Časopis D PDF
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Kunstmüller I. Hnízdní biotopy motáka lužního (Circus pygargus) na Českomoravské vrchovině [Breeding habitats of Montagu´s Harrier (Circus pygargus) in Czech and Moravian Highlands.] – Sluka 9: 7 -36. Časopis D
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Šustr P. Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem. [On the Trail of Large Mammals in the Šumava Mts. – Telemetry Project.] – Živa 61(5): 234 -237. Časopis D PDF
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2012Koudelka O. …když krása voní po dřevě. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/4: 24 -26. Časopis D
 2012Čech A. & Velík J. Afričtí profilovci budou střílet ve Světově. – Myslivost 2012( 9): 86. Časopis D
 2012Čech A. Afričtí profilovci ve Světnově na náš výběr nestačili. – Myslivost 2012(11): 82 -86. Časopis D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Cepák J. Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2010. – Vanellus 7: 31 -35. Časopis D PDF
 2012Koudelka O. Osamělá lesní řezbařina. – Myslivost 2012( 1): 72 -73. Časopis D PDF
 2012Hamrský J. Vodní hmyz. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Kasina J. Černá zvěř – stále aktuální problém. – Myslivost 2011(11): 76 -77. Časopis D
 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 171 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Holeš L. Metání černé zvěře v honitbách okresu Žďár nad Sázavou. – Myslivost 2011( 6): 69. Časopis D PDF
 2011Bezděčková K. & Bezděčka P. Největší známé komplexy Formica rufa. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 36 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 125 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Juráček J. Strukturně-geologické poměry rudních výskytů v okolí Stříbrných Hor na Českomoravské vrchovině. [Structural and geological aspects of the appearances of the ore deposits in the surroundings of Stříbrné Hory village in the Bohemian-Moravian Uplands.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 38 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Konvičková V., Růžičková S., Uher B. & Helešic J. Vliv změněného teplotního režimu na společenstvo herbivorů a řas. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 108 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Hrudová E., Tóth P., Seidenglanz M., Kolařík P., Poslušná J. & Rotrekl J. Zastoupení jednotlivých druhů blýskáčků z rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 92 -93. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Forejtek P. Závěry z konference Černá zvěř – problém stále aktuální. – Myslivost 2011(12): 72 -73. Časopis D PDF
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Zaňát J., Čamlík G. & Berka P. Hnízdění rybáka obecného (Sterna hirundo) v okrese Hodonín v roce 2009. [The breeding of the Common Tern (Sterna hirundo) in Hodonín district in 2009.] – Crex 30: 127 -138. Časopis D Abstrakt
 2010Mrlík V. Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) v oblasti Náměšťských rybníků a jeho další výskyt na Českomoravské Vysočině. [The African Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus) in the surroundings of Náměšťské rybníky fishponds and its further occurrence in Czech-Moravian Highlands.] – Crex 30: 57 -65. Časopis D Abstrakt
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Uhlíř J. Národní přírodní rezervace Žákova hora. Sborník příspěvků z konference (Žďár nad Sázavou, 14. 6. 2009), kterou pořádaly Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů, a KINSKÝ Žďár, a.s.. Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. – Lesu zdar 2010( 1): 20. Časopis D Celé číslo
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Sobotka L. Struktura porostů v přestavbě na jemnější způsoby hospodaření v oblasti Vatína. [Forest stand structure in transformation in the territory of Vatín.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Vilém Podrázský VŠKP D
 2010Sobotka L. Struktura porostů v přestavbě na jemnější způsoby hospodaření v oblasti Vatína. [Forest stand structure in transformation in the territory of Vatín.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Vilém Podrázský VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Říha K. Znáte nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny? – Lesu zdar 2010( 7-8): 18 -19. Časopis D Celé číslo
 2009Hampl M. Efektivnost hospodaření s odpady města Meziboří. [Waste management effectivity in the town Meziboří.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Vlastimila Mikulová VŠKP D
 2009Fialová Š. Klimatické změny a vznik nových ekologických zátěží (na příkladu oblasti Českomoravské vysočiny). [Climate change and rising new ecological damage (e.g. bohemia -moravia highland).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Ivan Landa VŠKP D
 2009Cepák J. Kroužkování bahňáků v roce 2008. – Vanellus 4: 8 -12. Časopis D PDF
 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. [Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora.] – Živa 57(2): 64 -66. Časopis D PDF
 2009Kalinová Z. Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na Českomoravské vysočině a Břeclavsku. [Population development of wild boar (Sus scrofa) in the Českomoravská vrchovina and Břeclav region(S Moravia).] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2009Spaková V. Porovnání růstu porostů na bývalých nelesních plochách s porosty na lesních plochách v oblasti Českomoravské Vysočiny v okolí obce Útěchovice. [Comparison of growth of stands on former agricultural land with the stands on forest land in the area of the Českomoravská Vysočina close to the village Útěchovice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Kuklová M. Shromáždění myslivců České republiky. – Myslivost 2009( 4): 49. Časopis D
 2009Suchánek P. Vliv úprav krajiny pro koroptev polní na ostatní druhy zvěře v MS Borovina-Vidonín, okr. Ždár nad Sázavou. [Impact of landscape regulation to the partridge on other wildlife species in the huntig district of Borovina - Vidonín.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2009Kunstmüller I. Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) v kraji Vysočina. [Occurrence and breeding of the Red Kite (Milvus milvus) in the Vysočina region.] – Crex 29: 99 -110. Časopis D Abstrakt
 2009Škorpík P. Využití a růst výsadeb jedle obrovské v oblasti Žďáru nad Sázavou. [Use and growth of the Grand fir in the region of Žďár nad Sázavou.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Vilém Podrázský VŠKP D
 2008Zbytovský P. Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia,) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera). [Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Českomoravská vrchovina Highland in collections of Hussite museum in Tábor. Part I: Insectivores (Insectivora), bats (Chiropetra).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 105 -110. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Mikule V. Hohol severní (Bucephala clangula) na Malém Dářku v roce 2007. [The Goldeneye (Bucephala clangula) at the Malé Dářko fishpond in 2007.] – Crex 28: 122 -124. Časopis D Abstrakt
 2008Juřička J. & Juřičková K. Inventarizace flory a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). [Inventorization of the flora and vegetation of Mlýnský potok and Uhlířky reserve.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 31 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Juřička J. & Juřičková K. Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). [Inventarization of flora and vegetation of Branty reserve.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 133 -146. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Marecová N. Kontaminace pískovišť škrkavkami rodu Toxocara v oblasti Žďárska. [Sandpits contamination of Toxocara ascarids in region of Žďársko..] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KZR. VŠKP D
 2008Štich M. Kvantitativní analýza změn struktury krajiny na příkladu katastrálního území Horní Bobrová (Žďár nad Sázavou). [Quantitative analysis changes of landscape structure in the example of the cadaster Horní Bobrová.] 57 stran. Bakalářská práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jana Nováková VŠKP D PDF
 2008Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Českomoravské vrchoviny. [The ants of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 243 -252. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Bězděčka P. & Bezděčková K. Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 28 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. – In: Brouci vázání na dřevo. Sb. ref., 52 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Mikule V. Potáplice severní (Gavia arctica) a potáplice malá (Gavia stellata) v okolí Žďáru nad Sázavou v letech 1989-2005. [The Black-throated Diver (Gavia arctica) and the Red-throated Diver (Gavia stellata) in the surroundings of the town of Žďár nad Sázavou in 1989-2005.] – Crex 28: 108 -112. Časopis D Abstrakt
 2008Anděra M. & Zbytovský P. Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. [Distribution of the field vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 97 -104. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kunstmüller I. Vnitrodruhové a heterosexuální chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdištích Českomoravské Vysočiny. [Intra-specifi c and heterosexual behaviour of Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in a breeding areas on Bohemian-Moravian Uplands.] – Zprávy MOS 65-66: 29 -45. Časopis D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Bezděčková K. & Bezděčka P. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny. [Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian - Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3: 23 -28. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Čech A. Kulový seriál v L4K 2007 – Myslivost 2007(11): 47. Časopis D
 2007Kaasová K. Navštívili jsme OMS Žďár nad Sázavou. – Myslivost 2007( 6): 60. Časopis D PDF
 2006Šťastný K. & Bejček V. Avifauna České republiky na počátku nového tisíciletí. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 13 -15. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Mühlhansl I. & Holý J. Chov bažantů v honitbě MS Borovina Vidonín. – Myslivost 2006( 6): 6 -10. Časopis D PDF
 2006Kunstmüller I. Moták pochop (Circus aeruginosus) – populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005. [The Marsh Harrier (Circus aeruginosus) - population dynamic and breeding success in the Bohemian-Moravian Highlands in 1986-2005.] – Crex 26: 40 -51. Časopis D Abstrakt
 2006Kolář D. Myslivci se podílejí na výchově školáků v oblasti ekologie a péče o přírodní prostředí. – Myslivost 2006( 2): 45. Časopis D
 2006Růžička I. & Novotný I. Nový bryofloristický materiál z Českomoravské vrchoviny – doplňky za léta 1961–2004. [New findings of the bryophyta from the Bohemian-Moravian Highlands collected between 1961 and 2004.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 9 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 40 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Novotný J. Péče o zajíce. – Myslivost 2006( 5): 33. Časopis D PDF
 2006Kapitulčinová D. Selective formation of algal and cyanobacterial assemblages on different substrates in a small oligotrophic pond in the Czech-Moravian Uplands. 41 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Supervisor Jan Kaštovský VŠKP D PDF
 2006Trnková R. Sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. 21 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Vedoucí práce Karel Prach VŠKP D
 2006Šumpich J., Dvořák I., Dvořák M., Moravec J., Laštůvka Z. & Mückstein P. Zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině V. [Interesting records of butterflies and moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands V.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 45 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Mach J. Dějiny Hlinného. Od nejstarších dob do roku 1848. – Panorama 13: Sborník vlastivědný D
 2005Růžička I. Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. [Two new findings of Calamagrostis phragmitoides Hartman in the Bohemian-Moravian Highlands] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 57 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Kaplanová J. Geologicko-botanické vycházky do okolí Svratky. 183 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce V. Ziegler VŠKP D
 2005Tichá K. Inventarizační průzkum mravenců (Hymenoptera: Formicidae) NPP Švařec. [A survey of ants (Hymenoptera: Formicidae) in the NNM Švařec (Czech Republic).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 127 -130. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Čech L. Leersia oryzoides Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. [Leersia oryzoides Sw. in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 53 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Komínková Z. Možnosti omezování produkce komunálního odpadu v obci. 107 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová VŠKP D
 2005Šumpich J., Dvořák I. & Dvořák M. Některé zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině IV. [Some interesting records of moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands IV.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 151 -153. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Dvořáčková K. Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině. [New locality for Carex pilosa Scop. in the Czech-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 61 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Kodet V. Nový koeficient ornitologické významnosti lokality a jeho praktická aplikace v ochraně přírody na příkladu z Českomoravské vrchoviny. In , 1. 12. 2005 Praha. Fakulta lesnická a environmentální ČZU. Praha – In: Sb. ČZU, Praha, 33 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2005Kodet V. Porovnání ornitologické významnosti maloplošných zvláště chráněných území s dalšími ornitologicky cennými lokalitami v centrální části Českomoravské vrchoviny. 99 stran. Diplomová práce. ČZU FLE. VŠKP D
 2005Kunstmüller I. & Kodet V. Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. 220 stran. ZO ČSOP č. 59/11 Jihlava; Muzeum Vysočiny Jihlava. ISBN 80-86382-16-8 D PDF
 2005Tichá K. Record of Mantis religiosa (Mantodea: Mantidea) in NNM Švařec (Czech Republic, Bohemian-Moravian highlands). [Nález Mantis religiosa (Mantodea: Mantidea) na území NPP Švařec.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 155 -. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Šálek M. & Schröpfer L. Rozšíření a početnost sýčka obecného (Athene noctua) v České republice - průběžná zpráva za rok 2005. – Zprávy ČSO 61: 37 -38. Časopis D PDF
 2005Kunstmüller I. Změny hnízdní avifauny rybníků v okolí Bohdalova (okres Žďár nad Sázavou) v centrální části Českomoravské vysočiny. – Zprávy MOS 63: 11 -62. Časopis D
 2005Vránová S. Zpráva o činnosti skupiny pro výzkum kavky obecné v roce 2004. – Zprávy ČSO 61: 62 -63. Časopis D PDF
 2004Hertl I. & Lupínek J. Početnost a rozšíření sov v severozápadním okolí Brna. – In: Dravci a sovy 2004. Sb. abstraktů, 30 -31. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2004Čuda M. Poslední potomek Králů z Dobré Vody po meči. – Panorama 12: Sborník vlastivědný D
 2004Škultétyová P. Problematika komunálního odpadu ve městě Bystřice nad Pernštejnem. 88 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová VŠKP D
 2004Vránová Světlana Sledování barevně značených kavek. – Zprávy ČSO 59: 66. Časopis D PDF
 2004Vacková A. Stanovení škod na lesích. 93 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce I. Obršálová VŠKP D
 2004Kunstmüller I., Hobza P. & Skříček T. Výskyt poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na Českomoravské vysočině v hnízdní době. [The occurrence of Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in Bohemian-Moravian Highlands in the breeding season.] – Crex 22: 111 -113. Časopis D Abstrakt
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348