Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenec Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) na Českomoravské vrchovině. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2016Červenková K. & Pešout P. Žabí ráj ve vápencovém lomu u Vlašimi. – Pod Blaníkem 20(42) č.2: 2 -3. Časopis D PDF
 2015Zámečník V. Ochrana čejky chocholaté. Využití agroenvironmentálně-klimatického opatření. 1 -4. strana. ČZU FŽP; ČSO. Skládačka D PDF
 2014Kaminiecká B. Bedřiška - aneb jak to vlastně bylo. – Ptačí svět 21(3): 2. Časopis D Celé číslo
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Kaminiecká B. Zapište Bedřišku. – Ptačí svět 21(2): 2. Časopis D Celé číslo
 2013Urbánková G., Šíchová K., Mladěnková N., Sedláček F. Behaviorální struktura populace hraboše polního (Microtus arvalis) – výsledky z terénního cvičení v rámci projektu OPVK „Provaz“. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 241 -242. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Ošlejšková K. Ekologie a struktura kolonie Formica foreli (Hymenoptera: Formicidae) na lokalitě Štěměchy. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 166 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Kunstmüller I. Hnízdní biotopy motáka lužního (Circus pygargus) na Českomoravské vrchovině [Breeding habitats of Montagu´s Harrier (Circus pygargus) in Czech and Moravian Highlands.] – Sluka 9: 7 -36. Časopis D
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Šustr P. Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem. [On the Trail of Large Mammals in the Šumava Mts. – Telemetry Project.] – Živa 61(5): 234 -237. Časopis D PDF
 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 61 -82. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Havlát A. Koniklec velkokvětý. – Naše příroda 2012( 2): Časopis D PDF
 2012Tinka J. Kynologické akce za rok 2011 na úpatí Bílých Karpat v okrese Uherské Hradiště. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/2: 14 -15. Časopis D PDF
 2012Pařil L. Národní finále soutěže Zlatá srnčí trofej - Havlišův mlýn, kategorie A. – Myslivost 2012(11): 114 -116. Časopis D PDF
 2012Dvořáková P. Postrealizační posouzení vlivu větrných elektráren na Vysočině na životní prostředí. [Postproject environmental impact assessment of wind energy power stations in Vysocina region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2012Bulvas M. Projekt malé vodní víceúčelové nádrže v katastrálním území Vlčatín. [Design of the multipurpose reservoir at Vlčatín cadastre district.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Zezulák, konzultant Blahoslav Kopeček VŠKP D PDF
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Hamrský J. Vodní hmyz. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Kunčík P. Blízké setkání s hýlem pouštním. – Ptačí svět 18(2): 2. Časopis D Celé číslo
 2011Růžička J. Brouci (Coleoptera) v norách sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 191 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 171 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčková K. & Bezděčka P. Největší známé komplexy Formica rufa. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 36 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 125 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Juráček J. Strukturně-geologické poměry rudních výskytů v okolí Stříbrných Hor na Českomoravské vrchovině. [Structural and geological aspects of the appearances of the ore deposits in the surroundings of Stříbrné Hory village in the Bohemian-Moravian Uplands.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 38 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Císař L. Cestičky kolem Dukovan 2010 – Lesu zdar 2010( 6): 31. Časopis D Celé číslo
 2010Mrlík V. Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) v oblasti Náměšťských rybníků a jeho další výskyt na Českomoravské Vysočině. [The African Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus) in the surroundings of Náměšťské rybníky fishponds and its further occurrence in Czech-Moravian Highlands.] – Crex 30: 57 -65. Časopis D Abstrakt
 2010Tinka J. Kynologické akce v okrese Uherské Hradiště. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/5: 15. Časopis D
 2010  Lidé ve Vladislavi na Třebíčsku mohou klidněji spát. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-06-22: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Beneš J., Kepka P. & Konvička M. Mapování denních motýlů České republiky - stav v roce 2009. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Gastová S. Posouzení vlivu fotovoltaické elektrárny Kožichovice na krajinný ráz. [Assessment of the landscape character impact of photovoltaic power kozichovice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2010Rauš Z. F. Pozvání do Kralické obory – Lesu zdar 2010( 1): 11 -12. Časopis D Celé číslo
 2010Bajer V. Přírodou Horního Vsacka - miniprůvodce po přírodním dědictví. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Sedláček T. Úpravy krajiny v honitbě. – Myslivost 2010( 8): 20 -23. Časopis D PDF
 2010Šimčík P. Vyhodnocení chovu daňčí zvěře v honitbách okresu Uherské Hradiště. [Evaluation of fallow deer breeding in huntig area`s of Uherské Hradiště district.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Říha K. Znáte nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny? – Lesu zdar 2010( 7-8): 18 -19. Časopis D Celé číslo
 2009Klozík P. CZ 452-2E ZKM Super Match. – Myslivost 2009( 6): 16 -17. Časopis D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Mlíkovský J. First record of the thick-billed Reed Bunting (Emberiza schoeniclus reiseri) from the Czech Republic. [První doklad tlustozobé formy strnada rákosního (Emberiza schoeniclus reiseri) z České republiky.] – Sylvia 45: 242 -247. Časopis D PDF
 2009Černá E. II.Mistrivství retrívrů 2008. – Myslivost 2009( 4): 91. Časopis D
 2009Fialová Š. Klimatické změny a vznik nových ekologických zátěží (na příkladu oblasti Českomoravské vysočiny). [Climate change and rising new ecological damage (e.g. bohemia -moravia highland).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Ivan Landa VŠKP D
 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. [Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora.] – Živa 57(2): 64 -66. Časopis D PDF
 2009Mičulková P. Ohlédnutí za kynologickým rokem v okrese Uherské hradiště. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/2: 14 -15. Časopis D
 2009Kalinová Z. Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na Českomoravské vysočině a Břeclavsku. [Population development of wild boar (Sus scrofa) in the Českomoravská vrchovina and Břeclav region(S Moravia).] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2009Spaková V. Porovnání růstu porostů na bývalých nelesních plochách s porosty na lesních plochách v oblasti Českomoravské Vysočiny v okolí obce Útěchovice. [Comparison of growth of stands on former agricultural land with the stands on forest land in the area of the Českomoravská Vysočina close to the village Útěchovice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Hiadlovská Z., Bímová B. & Macholán M. Splendid isolation? A pilot experiment on House mouse dispersal and population structure. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 76 -77. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Kunstmüller I. Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) v kraji Vysočina. [Occurrence and breeding of the Red Kite (Milvus milvus) in the Vysočina region.] – Crex 29: 99 -110. Časopis D Abstrakt
 2008Houzar S. & Šrein V. Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum 1 [Geikielite-cassiterite assemblage in spinel marble near Třebenice, Western Moravia, Moldanubian Zone.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 1 -6. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Zbytovský P. Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia,) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera). [Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Českomoravská vrchovina Highland in collections of Hussite museum in Tábor. Part I: Insectivores (Insectivora), bats (Chiropetra).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 105 -110. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Šmarda P. Flóra Přírodní rezervace Suché skály. [Flora of the Suché skály Nature Reserve.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 169 -176. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Českomoravské vrchoviny. [The ants of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 243 -252. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Bězděčka P. & Bezděčková K. Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 28 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Fiala V. Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 – 2008. 350 stran. ČSO, pobočka na Vysočině. D
 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. – In: Brouci vázání na dřevo. Sb. ref., 52 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Klímová M. Populační struktura a přežívání hnědáska květelového (Melitaea didyma) v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 91 -92. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Anděra M. & Zbytovský P. Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. [Distribution of the field vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 97 -104. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kunstmüller I. Vnitrodruhové a heterosexuální chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdištích Českomoravské Vysočiny. [Intra-specifi c and heterosexual behaviour of Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in a breeding areas on Bohemian-Moravian Uplands.] – Zprávy MOS 65-66: 29 -45. Časopis D
 2008Bezděčka P. Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů (Lepidoptera) lokality Kratochvílův mlýn u obce Čihalín (kraj Vysočina). [Results of the research of butterfl ies and moths (Lepidoptera) of Kratochvílův Mlýn near Čihalín (Vysočina Region).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 69 -92. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Růžek P. Zajímavá pozorování z Náměšťských rybníků a okolí, jihozápadní Morava. [Interessante Beobachtungen von denTeichen bei Náměšť nad Oslavou und der Umgebung, Südwestmähren.] – Sluka 5: 81 -88. Časopis D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Bezděčková K. & Bezděčka P. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny. [Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian - Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3: 23 -28. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Muchová M. Hodnocení vegetace navrhované přírodní rezervace Valova skála v katastru obce Jasenice. [Evaluation of the vegetation in the prepared natural reserve Valova skála.] Diplomová práce. ČZU FLD KDSLD. VŠKP D
 2007Houzar S., Škrdla P. & Vokáč M. Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě. [Mineralogy of gold from alluvial sediments of streams between Želetava and Opatov, Western Moravia.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3: 1 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Drmota J. Myslivecká slavnost a beseda se členy Redakční rady časopisu Myslivost v MS Horky. – Myslivost 2007(12): 84. Časopis D PDF
 2006Šťastný K. & Bejček V. Avifauna České republiky na počátku nového tisíciletí. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 13 -15. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Žáková Z., Kočková E., Dvořák P., Mlejnek P. Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany. [Bioaccumulation of Heavy Metals and Radionuclides in Freshwater Sponges and Sediments in the Mohelno Reservoir Influenced by Operation of the Dukovany Nuclear Power Plant.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 85 -97. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Kunstmüller I. Moták pochop (Circus aeruginosus) – populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005. [The Marsh Harrier (Circus aeruginosus) - population dynamic and breeding success in the Bohemian-Moravian Highlands in 1986-2005.] – Crex 26: 40 -51. Časopis D Abstrakt
 2006Růžička I. & Novotný I. Nový bryofloristický materiál z Českomoravské vrchoviny – doplňky za léta 1961–2004. [New findings of the bryophyta from the Bohemian-Moravian Highlands collected between 1961 and 2004.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 9 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 40 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Novotný J. Péče o zajíce. – Myslivost 2006( 5): 33. Časopis D PDF
 2006Růžek P. Pozorování husice rezavé (Tadorna ferruginea) u Náměště nad Oslavou. [Beobachtung der Rostgans (Tadorna tadorna) bei Náměšť nad Oslavou, Mähren.] – Sluka 3: 63 -64. Časopis D
 2006Kapitulčinová D. Selective formation of algal and cyanobacterial assemblages on different substrates in a small oligotrophic pond in the Czech-Moravian Uplands. 41 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Supervisor Jan Kaštovský VŠKP D PDF
 2006Trnková R. Sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. 21 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Vedoucí práce Karel Prach VŠKP D
 2006Zelený D. Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku. [Occurrence of broad-leaved semi-dry grasslands of the Bromion alliance close to village Nová Ves, district of Třebíč (Czech Republic).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 39 -44. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Šumpich J., Dvořák I., Dvořák M., Moravec J., Laštůvka Z. & Mückstein P. Zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině V. [Interesting records of butterflies and moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands V.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 45 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Houzar S., Sejkora J. & Šrein V. Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava. [Bustamite from Pb-Zn-skarn in marbles of Moldanubicum near Meziříčko u Želetavy, Western Moravia.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 1 -5. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Růžička I. Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. [Two new findings of Calamagrostis phragmitoides Hartman in the Bohemian-Moravian Highlands] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 57 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Čech L. Leersia oryzoides Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. [Leersia oryzoides Sw. in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 53 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Šumpich J., Dvořák I. & Dvořák M. Některé zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině IV. [Some interesting records of moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands IV.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 151 -153. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Dvořáčková K. Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině. [New locality for Carex pilosa Scop. in the Czech-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 61 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Kodet V. Nový koeficient ornitologické významnosti lokality a jeho praktická aplikace v ochraně přírody na příkladu z Českomoravské vrchoviny. In , 1. 12. 2005 Praha. Fakulta lesnická a environmentální ČZU. Praha – In: Sb. ČZU, Praha, 33 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2005Kodet V. Porovnání ornitologické významnosti maloplošných zvláště chráněných území s dalšími ornitologicky cennými lokalitami v centrální části Českomoravské vrchoviny. 99 stran. Diplomová práce. ČZU FLE. VŠKP D
 2005Sieberová I. První Dummy zkoušky a Dummy testy v ČR. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2005/1: 9. Časopis D PDF
 2005Kunstmüller I. & Kodet V. Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. 220 stran. ZO ČSOP č. 59/11 Jihlava; Muzeum Vysočiny Jihlava. ISBN 80-86382-16-8 D PDF
 2005Šálek M. & Schröpfer L. Rozšíření a početnost sýčka obecného (Athene noctua) v České republice - průběžná zpráva za rok 2005. – Zprávy ČSO 61: 37 -38. Časopis D PDF
 2005Šumpich J. Veselý P. 2002: Mohelenská hadcová step. Historie vzniku rezervace a jejího výzkumu. – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 175. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348