Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234567
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2015Malíček J. & Syrovátková L. Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků. [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens.] – Živa 63(2): 59 -61. Časopis D Abstrakt
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2013Gaisler J., Schenková J. Diverzita drobných savců v horské rekreační chatě během 40 let. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 67 -68. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šprongl J. Když se chce…. – Myslivost 2013( 7): 78 -79. Časopis D PDF
 2013Bezděčková K., Bezděčka P. Myrmekofilní houba Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Gerža M. Rašeliniště Orlických hor. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2013Suda J. Unikáty české flóry. Poznejte naše endemity - rostliny, které nikde jinde nenajdete. – Přirodovědci.cz 2013(2): 16 -17. Časopis D PDF
 2013Goliáš V. Zdraví z bažin. Geologové pátrají po radioaktivních pramenech. – Přirodovědci.cz 2013(3): 8. Časopis D PDF
 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 61 -82. Časopis D PDF
 2012Hlaváč Z. Musela jsem obstát bez úlev a ohledů. – Myslivost 2012(12): 46 -47. Časopis D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Uhlíř L. Předběžné zkoušky barvářů v Orlických horách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/2: 3. Časopis D PDF
 2012Hlaváč Z. Takové obyčejné sdružení. – Myslivost 2012( 7): 86 -87. Časopis D PDF
 2011Uhlíř L. Braky v Orlických horách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 16. Časopis D
 2011Šimková K. Jedlé dary přírody – řeřišnice hořká. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Slaba P. Myslivecký jarmark na hradě Houska. – Myslivost 2011(11): 100. Časopis D PDF
 2011Koudela B., Račka K. & Harna J. Neobvyklé nálezy trichinel u divokých prasat ulovených v Dolní Dobrouči. – Myslivost 2011( 3): 46 -48. Časopis D PDF
 2011Hromádko M. Odchyt ptáků v Orlických horách. – Kroužkovatel 11: 16. Časopis D Celé číslo
 2011Horák J. & Horáková J. Opomíjená skupina a opomíjené stanoviště - florikolní brouci ve starých ovocných sadech. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 90 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Novotný M. Posouzení vlivu plánovaných větrných elektráren v oblasti Orlických hor na krajinný ráz. [Assessment of the impact of the planned wind power plants in Orlické hory on the landscape .] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý, konzultant Jiří Stiborek VŠKP D PDF
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2010Kuč Akce pro veřejnost. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 12. Časopis D PDF
 2010Kyzlík P. Bříza. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 24 -26. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Redakce Co vidíte na obrázku? – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 11. Časopis D PDF
 2010  Den Země v Zemské bráně. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-04-13: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Rešl D. Chráněná krajinná oblast Orlické hory má nové logo. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 1. Časopis D PDF
 2010Bartoš Š. Konstrukční a typologický vývoj dřevostaveb v regionu Orlické hory. [Constructive and typological - architectural evolution of wooden building in the region Orliké Moutaim.] Diplomová práce. ČZU FLD KZD. Vedoucí práce Vojtěch Lejsal VŠKP D
 2010  Lesy ČR otevřou rozhlednu v Orlických horách. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-10-26: 1. Internetový časopis D PDF
 2010  Lesy ČR zlepšují kvalitu lesních porostů v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-10-12: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Uhlíř J. Ludvík Uhlíř: Lesy a háje Orlicka. The Forests and Groves of the Orlicko Region. Wälder und Haine der Region Orlicko.. Vyd. UNIPRINZ, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, 2009. – Lesu zdar 2010(10): 22. Časopis D Celé číslo
 2010Koudelka O. Myslivečtí autoři se setkali v Orlických horách. – Myslivost 2010( 7): 78. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Chládek J. Nové aspekty povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, především z hlediska žadatelů. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 7 -10. Časopis D PDF
 2010Jakoubková R. Preventivní hodnocení krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 5 -7. Časopis D PDF
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Janoška M. Střecha Evropy. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Mencák H. a kolektiv lesní správy Choceň Tichá vzpomínka na Ivo Hozáka revírníka revíru Vysoká, lesní správy Choceň – Lesu zdar 2010( 2): 24 -25. Časopis D Celé číslo
 2010Háj Ťuhýk obecný (Lanius collurio). – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 11. Časopis D PDF
 2010Háj Užovka obojková (Natrix natrix). – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 11. Časopis D PDF
 2010Smolová J., Zeidler M. & Gerža M. Výskyt invaznich druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Říčky (chráněné krajinné oblasti Orlické hory). [The occurrence of invasive plant species and their ecological demands in Říčka river-basin (Orlické hory PLA).] – Příroda, Praha 27: 193 -204. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Macan T. Zdravotní stav porostů založených na bývalých zemědělských půdách v Orlických horách. [Health condition of stands established on former agricultural lands in Orlické hory Mts.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Stanislav Vacek VŠKP D
 2010  Zveme vás…… Lesní správa Lanškroun 23. září otevře novou naučnou stezku s názvem Bažantnice-Obora. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-09-23: 1. Internetový časopis D PDF
 2009Volf Z. Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) v Orlických horách. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Chytil J. Hromádko Miloslav, Čihák Kamil, Hromádková Věra & Porkert Jiří 2005: Ptáci Orlických hor. OS Libri, Dobré 83. [Hromádko Miloslav, Čihák Kamil, Hromádková Věra & Porkert Jiří 2005: Ptáci Orlických hor (Birds of the Eagle Mountains). OS Libri, Dobré.] – Panurus 18: 83 -86. Časopis D PDF
 2009Jandová L., Sklenář P. & Kovář P. Changes of grassland vegetation in surroundings of new railway flyover (Eastern Bohemia, Czech republic).Part I: Plant communities and permanent habitat plots. – Journal of Landscape Ecology 2(1): 35 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Čejková A., Remeš R. & Rešl D. Chráněná krajinná oblast Orlické hory [The Orlické hory/Eagle Mts. Protected Landscape Area] – Ochrana přírody 64(5): 2 -6. Časopis D PDF
 2009Růžička V. & Zacharda M. Kamenité sutě a skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu. [Screes and Rock Walls – Habitats Important for Biodiversity.] – Živa 57(2): 75 -77. Časopis D PDF
 2009Uhlíř L. Lesy a háje Orlicka. [The forests and groves of the Orlicko Region / Wälder und Haine der Region Orlicko.] 191 stran. Nakl. Uniprint. ISBN 978-80-254-5388-9 Fotografické publikace D
 2009Gerža M. Lokality soustavy Natura 2000 v Orlických horách. Část 2. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Chalupa P. Memoriál profesora Jaroslava Svobody. – Myslivost 2009(12): 79. Časopis D
 2009Remeš R. & Remešová D. O původu názvu Orlických hor. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Gerža M. Pralesy Orlických hor. – Naše příroda 2009( 5): Časopis D PDF
 2009Beran L. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory. [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of the Orlické Hory Protected Landscape Area (Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 8: 9 -13. Internetový časopis D PDF
 2009Buček A. & Vlčková V. Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. – Ochrana přírody 64(7): Časopis D PDF
 2009Flousek J. & Harčarik J. Sjezdové lyžování a ochrana přírody [Downhill Skiing and Nature Conservation.] – Ochrana přírody 64(6): 8 -10. Časopis D PDF
 2009Hruška J. & Kopáček J. Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy I. Emise a depozice okyselujících sloučenin. [Acid Rain Effects on Forest and Water Ecosystems I. Emissions of Acidifying Substances.] – Živa 57(2): 93 -96. Časopis D PDF
 2009Kacálek D. Vývoj lesů v Orlických horách. [A Development of forests in the Orlické hory Mts..] – Acta Mus. Neos.Bohem. 2009/1: 15 -23.strana. Sborník vlastivědný D
 2009Dvořák L., Bogusch P. & Smetana V. Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Vespoidea a Apoidea) Národní přírodní rezervace Králický Sněžník – výsledky monitoringu s použitím Malaiseho pastí. [Aculeate hymenoptera (Hymenoptera: Vespoidea and Apoidea) of the Králický Sněžník National Nature Reserve – results of the monitoring using the Malaise traps.] – Acta Mus. Beskid. 1: 79 -88. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2008Lesný L. 21. přehlídka jeleních shozů z Orlických hor. – Svět myslivosti 9( 7): 41. Časopis D PDF
 2008Černá K. & Kuras T. Co se děje s naší tundrou z pohledu entomologa? – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 29 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Macková R. Cyklistický přejezd Orlických hor. – Lesu zdar 2008( 7-8): 17. Časopis D Celé číslo
 2008Záliš Z. Čáp černý (Ciconia nigra) v Orlických horách. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Kratochvíl V. Jezerní pole v Kladsku. Putování za pramenem Divoké Orlice. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Kačírek A. K výskytu motýlů z čeledi hřbetozubcovití (Lepidoptera: Notodontidae) v Orl. horách a Podorlicku – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Gerža M. Lokality soustavy NATURA 2000 v Orlických horách. Část 1. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Rotter M. Nové nálezy motýlů (Lepidoptera) na Podorlicku – XII . [New finding mooths (Lepidoptera) of the foothill Orlické hory – XII.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 305 -308. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Rejl J. Páskovec dvouzubý (Cordulegaster bidentata) v Orlických horách. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Volf Z. První prokázané hnízdění krkavce velkého (Corpus corax) v Orlických horách. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008ZO Salamandr Příklady dobré praxe v ochraně přírody (v chráněných krajinných oblastech v Moravskoslezském kraji). 22 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2008Žaloudková R., Vrána V. Přírodní památka U Kaštánku. – Ochrana přírody 63( 5): 35 -36. Časopis D
 2008Malina P. Původní a současné rozšíření zástupců rodu Picea v Orlických horách. [Autochthonous and present distribution of the Picea genus specimens in the Orlické hory Mountains.] 51 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jana Ešnerová VŠKP D PDF
 2008Jonáš J. Rezervace na rozvodí tří moří - Králický Sněžník. – Lesu zdar 2008( 7-8): 18 -23. Časopis D Celé číslo
 2008Pavel V., Bělka T., Dubová Z. & Havlíčková K. Rozšíření a hnízdění skorce vodního (Cinclus cinclus) na Králickém Sněžníku. [Distribution and nesting of the Dipper (Cinclus cinclus) in Králický Sněžník Mts.] – Panurus 17: 3 -14. Časopis D PDF
 2008Ondráková L. & Kleinová H. Shrnutí VaV projektu: „Inventarizace národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území“ v Olomouckém kraji. [Conclusion of the VaV rpject "Inventory of national category of particularly protected areas" in the Olomouc district.] – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 81 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Šůla J. Sklárna na žamberském panství v XVI, století? – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Smolová J., Zeidler M. & Gerža M. Sledování výskytu a ekologických nároků vybraných invazních druhů rostlin na modelovém území povodí Říčky (CHKO Orlické hory). – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 86 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Horsák M. & Myšák J. The first records of Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) in the Czech Republic extends its distribution range northwards. – Malacologica Bohemoslovaca 7: 47 -50. Internetový časopis D PDF
 2008Fejfar M. VVT „Králicko 2007“. [Spring avifauna of the Králíky region in 2007 – the results of a one-weekend expedition.] – Panurus 17: 59 -64. Časopis D PDF
 2008Schlaghamerský J. Výzkum saproxylických brouků ve zvláště chráněných územích. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 34 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Hájek J. Vzácné houby Orlických hor. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Vaníčková E. Geomorfologický vývoj Zemské brány v Orlických horách. [Geomorphological evolution of the Zemská brána area, Orlické hory mountains.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 15 -34. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Kopecký O. Herpetofauna oblasti Králického Sněžníku. – In: Sb. ČZU, Praha, 18 -19. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2007Dubová Z. Hnízdní biologie skorce vodního (Cinclus cinclus) v oblasti Králického Sněžníku. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. VŠKP D
 2007Krupa M. Jeřábek lesní – výzva ke spolupráci. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(1): 11. Časopis D Celé číslo
 2007Hlaváč Z. Myslivost a region Euroglacensis. – Myslivost 2007( 5): 55. Časopis D PDF
 2007Chlapek J. Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník. [The Králický Sněžník Mts.] – Ochrana přírody 62( 5): 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2007Číp D. Několik postřehů ze sečení luk v podhůří Orlických hor. – Krása našeho domova - nová série 7(49) podzim/zima: 4 -6. Časopis D PDF
 2007Zabloudil F. & Illek J. Několik údajů o mufloní zvěři v podhůří Orlických hor – Myslivost 2007( 1): 34. Časopis D PDF
 2007Gerža M. O změnách květeny Orlických hor v průběhu 20. století. – Panorama 15: Sborník vlastivědný D
 2007Gerža M. Projekt dráhy Orlických hor. – Ochrana přírody 62( 5): 34. Časopis D Celé číslo
 2007Růžičková Z., Vítek J., Škrábalová E., Lemberková M., Vrána V., Koutný R., Vlasák M., Žaloudková H. Přírodní parky Pardubického kraje. [The Nature Parks of the Pardubice Region.] Propagační materiály 31 stran,1 mapa,. AOPK ČR, krajské středisko Pardubice; Krajský úřad - Pardubický kraj; Společnost přátel přírodě blízkého lesa. ISBN 978-80-87051-18 Propagační materiály D PDF
 2007Kopecký O. Ropucha obecná na Králicku. [Common toad in Králicko region (East Bohemia).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 231 -232. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Kořínková J. Využití GIS při návrhu zonace lesa v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. VŠKP D
 2006Flousek J. Atlasové mapování ptáků: význam kvantitativních dat. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 19 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Málková J. Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. [Botanical localities Krskův důl and betlém in the Orlické hory.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 33 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348