Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2015Elleder L., Šírová J. & Dragoun Z. Důsledky přívalové povodně na přelomu července a srpna 1714 pro střední Sázavu (1). – Pod Blaníkem 19(41) č.1: 14 -17. Časopis D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Jelínek V. & Buben F. Náš vlaštovčí RAS. – Zpr. RAS 6: 13 -16. Internetový časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Siantová J. Pozorování: Otakárek fenyklový. – Naše příroda 2012( 3): Časopis D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2012Hotař B. Zkoušky vloh ohařů a malých plemen v Jevíčku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4: 6. Časopis D
 2011Hotař B. 15. ročník barvářských zkoušek v Borové. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 3. Časopis D PDF
 2011Janů P. Možnosti rekreace v CHKO Žďárské vrchy. [Recreation opportunities in teh protected landscape area of Žďárské vrchy.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier VŠKP D
 2011Hotař B. Norování v Pomezí u Poličky. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 12. Časopis D
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Bezděk R. Prověrka vloh k norování. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 4. Časopis D
 2011Svoboda Z. Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech III. Ptáci. – Živa 59(3): 145 -148. Časopis D PDF
 2011Jurásek M. Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 29 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Hotař B. Svod psů loveckých plemen v Opatovci. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 6. Časopis D PDF
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Koudelka O. Trofeje jelenů siky představí chovatelé pod Cimburkem. – Myslivost 2011( 1): 23 -24. Časopis D PDF
 2011Hotař B. V. ročník memoriálu Alberta Vedry. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 10. Časopis D
 2011Hotař B. Všestranné zkoušky ohařů ve Švábenicích. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 14. Časopis D
 2011Lacheta A. Vyhodnocení povodí potoka Staviště z hlediska ohroženosti vodní erozí . [Evaluation of water erosion in Staviště stream catchment .] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D PDF
 2011Papáčková D. Vyhodnocení revitalizovaného mokřadu Velký Černý v CHKO Žďárské vrchy podle metodiky Natura 2000. [Evaluation of the restored wetland Velký Černý in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy according to Natura 2000.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Hotař B. Zkoušky vloh v Osíku a Dolním Újezdě. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 11. Časopis D PDF
 2010Půža J. Balda, zapomenuté lázně nedaleko Poličky – Lesu zdar 2010( 3): 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2010Hotař B. Baldecký pohár. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 4. Časopis D
 2010Hotař B. Barvářské zkoušky honičů – IV. ročník Memoriálu Alberta Vedry. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 12. Časopis D
 2010Stach J. Finanční analýza podniku Forest Svitavy, a.s. [Financial Analysis of Company Forest Svitavy a.s.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Luděk Šišák VŠKP D
 2010Zabloudil V., Mückstein P., Staněk J., Řetický J., Záliš Z., Čejka J., Matějka P., Doležalová P., Dajč L., Hanus B. CHKO Žďárské vrchy po čtyřiceti letech. [The Žďárské vrchy Hills after Forty Years.] – Ochrana přírody 65(6): 2 -6. Časopis D PDF
 2010Spalová H. Jezevčíci v Jevíčku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2: 14. Časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Hotař B. O pohár hejtmana Pardubického kraje – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 7. Časopis D
 2010Šírek J. Ornitologické zajímavosti zimy 2009/2010. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Hotař B. Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 12. Časopis D
 2010O.K., Kas Tradice pod Kalvárií nejsou zašedlou kamizolou. – Myslivost 2010( 8): 106. Časopis D PDF
 2010Klozík P. Trezory dřevem halené pro přátele v zeleném. – Myslivost 2010(11): 50 -51. Časopis D PDF
 2010Spalová H. XVI. ročník Memoriálu Rudolfa Kristla. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 13. Časopis D
 2010Krejčová R. Zhodnocení stavu veřejné zeleně v areálu koupaliště města Litomyšl a návrh opatření. [Evaluation of public green in the city swimming pool Litomyšl and design measures.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Vladimír Zdražil VŠKP D
 2010Hotař B. Zkoušky ohařů a malých plemen. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2: 7. Časopis D
 2010Hotař B. Zkoušky vloh loveckých psů v Hradci nad Svitavou. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/4: 6. Časopis D
 2009Hotař B. Barvářské zkoušky v Borové u Poličky. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1: 13. Časopis D
 2009Pokorná P. Další klubová akce brakýřů KZH. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1: 9. Časopis D
 2009Proklová E., Rudolová M., Rudo J. & Horáková A. Historie divadelního spolku „Divadelníci“ ve Vražném. – Poodří 12(2): 36 -38. Časopis D
 2009Macek S. Ochotníci ve Vražném. – Poodří 12(2): 35 -36. Časopis D
 2009Riedl E. Plenér 2009 ve Vražném. – Poodří 12(4): 81 -82. Časopis D
 2009Mikiska M. Porovnání krajinné struktury vybraných obcí v oblasti Šumperska. [Comparison of landscape structure of selected cadastral units in the area Šumpersko, N Moravia).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jana Nováková VŠKP D
 2009Bukáček R. Preventivní ochrana krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy za účelem ochrany pozitivních hodnot. [Preventive ladnscape character assessment of the PLA Žďárské vrchy to protect positive landscape qualities.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Sklenička VŠKP D
 2009Hotař B. Speciální zkoušky z vodní práce v okrese Svitavy. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/6: 8. Časopis D
 2009Hotař B. Všestranné zkoušky psů malých plemen v Bezděčí. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/6: 15. Časopis D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB (výběr starších zajímavých záznamů). – Vanellus 2: 12 -13. Časopis D PDF
 2008Peterková V. Hodnocení ukazatelů acidifikace půdy v oblasti Žďárských vrchů. [Assessment of soil acidification indicators in the Žďárské vrchy region.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ. VŠKP D
 2008Sedláček V. Chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin okolí Moravské Třebové. [Records of protected and edndangered vascular plants in the surroundings of the town of Moravská Třebová (Czech republic, Eastern Bohemia).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 233 -246. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P. Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie. [Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic-ecological study.] 79 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Edice: PARNASSIA sv. 3 , ISBN 978-80-87051-49-8 Studie D PDF
 2008Novák P. Nález bařičky bahenní (Triglochin palustre L.) na Poličsku. [Locality of the species Triglochin palustre L. in the Polička region.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 251 -252. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Břízová E. Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 56 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Mach J. Pozorování lindušky rudokrké (Anthus cervinus) u Poličky. [Record of the Red-throated Pipit (Anthus cervinus) near Polička town (Eastern Bohemia).] – Panurus 17: 103 -106. Časopis D PDF
 2008Mückstein P. Pozorování sokola stěhovavého ve Žďárských vrších. – Ptačí svět 15(1): 14 -15. Časopis D Celé číslo
 2008Vrána J. & Novák L. První pozorování lyskonoha úzkozobého (Phalaropus lobatus) na Svitavsku. [The first record of the Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) in the Svitavy district.] – Panurus 17: 101 -102. Časopis D PDF
 2008Hula V. Realizace pařeziny a šetrné provedení asanačních zásahů – neuvěřitelné se stává realitou. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 70 -71. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Janoušek M. Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris) pozorován opět na Svitavsku. [Repeated record of the Shore Lark (Eremophila alpestris) in the Svitavy district.] – Panurus 17: 107 -108. Časopis D PDF
 2008Sedláček V. Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. [Vegetation in the localities of endangered and protected species of vascular plants in the surroundings of the town Moravská Třebová (Eastern Bohemia, Czech republic).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 31 -58. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Hotař B. Zkoušky vloh ohařů a malých plemen v Osíku a Dolním Újezdě. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2008/4: 12. Časopis D PDF
 2007Kadera J. Borovice blatka, opomíjená dřevina Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 2: 26 -27. Časopis D Celé číslo
 2007Mach J. Dvacet pět let hnízdění labutě velké (Cygnus olor) v okrese Svitavy. [Twenty five years of the Mute Swan (Cygnus olor) breeding in Svitavy district.] – Panurus 16: 31. Časopis D PDF
 2007Hotař B. III. ročník Memoriálu Alberta Vedry – Myslivost 2007(12): 90. Časopis D
 2007Mach J. Lidové zvyky a obyčeje v kronice obce Bystré. – Panorama 15: Sborník vlastivědný D
 2007Novák P. Nová lokalita sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis L.) na Svitavsku. [The new locality of the species Galanthus nivalis L. in the Svitavy region.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 179 -180. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Růžičková Z., Vítek J., Škrábalová E., Lemberková M., Vrána V., Koutný R., Vlasák M., Žaloudková H. Přírodní parky Pardubického kraje. [The Nature Parks of the Pardubice Region.] Propagační materiály 31 stran,1 mapa,. AOPK ČR, krajské středisko Pardubice; Krajský úřad - Pardubický kraj; Společnost přátel přírodě blízkého lesa. ISBN 978-80-87051-18 Propagační materiály D PDF
 2007Rymešová D. Složení potravy a hnízdní úspěšnost sýce rousného (Aegolius funereus) v CHKO Žďárské vrchy. [Diet composition and nest success of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area.] – BUTEO 15: 49 -57. Časopis D PDF
 2007Mikule V. Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) ve Žďárských vrších. [The White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) in the Žďárské vrchy hills.] – Crex 27: 159 -160. Časopis D Abstrakt
 2007Holuša O. & Mückstein P. Vážky (Odonata) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie. [Dragonflies (Odonata) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic-ecological study.] 77 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Edice: PARNASSIA sv. 2 , ISBN 978-80-254-1228-2 Studie D PDF
 2007Mach J. VVT v území přírodního parku Údolí Křetínky na Poličsku. [Avifauna of the Křetínka river valley near Polička town.] – Panurus 16: 105. Časopis D PDF
 2006Rusňák J. & Lemberková M. Botanický průzkum vybraných maloplošných zvlášť chráněných území v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. [Botanical exploration of some special protected areas in protected Landscape Area Žďárské vrchy.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 171 -186. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Dohnal T. Dendrologický průzkum intravilánu památkově chráněné obce Krátká v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 55 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Hanuš VŠKP D
 2006Bürger P., Pykal J. & Hora J. Deset let činnosti skupiny pro chřástala polního: od výzkumu k ochraně. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 18 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Anonym Evropsky významné druhy živočichů v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Správa CHKO Žďárské vrchy. Informační brožura D PDF
 2006Honců M. & Roztočil O. Faunistické nálezy vážek (Odonata) v rámci exkurzí VIII. celostátního setkání odonatologů ve Žďárských vrších v červnu 2005. [Faunistic finds of dragonflies (Odonata) made during the excursions of the VIII. allstate meeting of odonatologists in June 2005 in the Žďárské vrchy hills (Czech Republic).] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2005. Sb. ref., 7 -14. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2006Koudelka O. Navštívili jsme OMS Svitavy. – Myslivost 2006( 9): 44 -47. Časopis D PDF
 2006Kaasová K. Navštívili jsme OMS Šumperk. – Myslivost 2006( 1): 56 -59. Časopis D PDF
 2006Novák P. Nové lokality některých zvláště chráněných druhů rostlin na Litomyšlsku. [New habitats of some proteczted plant species at the litomyšl surroundings.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 259 -260. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Kolektiv pracovníků Správy CHKO Žďárské vrchy Obnovitelná energie a ochrana přírody a krajiny Příklad z CHKO Žďárské vrchy. – Ochrana přírody 61( 9): 266 -268. Časopis D Celé číslo
 2006Svatoň J. Pavouci (Araneae) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie. [Spiders (Araneae) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic and ecology study.] 88 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Edice: PARNASSIA sv. 1 , ISBN 80-239-8214-1 Studie D PDF
 2006Hanel L. (ed.) Vážky 2005. Sborník referátů VIII. celostátního semináře odonatologů ve Žďárských vrších. – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2005. Sb. ref., 1 -196. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Beran L. Vodní měkkýši přírodní památky Nedošínský háj. [Aquatic molluscs of the Nedošínský háj Nature Monument (Eastern Bohemia, Czech Republic).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 237 -240. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Šindelář J. & Frýdl J. Význam modřínu opadavého (Larix decidua Mill ) pro lesní hospodářství ČR. – In: Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze semináře, 4 -14. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2005Seková H. Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny ve vybraném zájmovém území. 74 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Láznička VŠKP D
 2005Miklová P., Čejka J. Dářská rašeliniště – návrh pSCI v CHKO Žďárské vrchy. – Ochrana přírody 60( 2): 46. Časopis D Celé číslo
 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. [Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 23 -44. Časopis D PDF
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Novák P. Nález první lokality hruštičky prostřední (Pyrola media L.) v okrese Svitavy. [The first locality of the species Pyrola media L. in the Svitavy region.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 12: 117 -118. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Lustyk P., Hadinec J., Kovář P. Podivuhodné příběhy rostlin: hladýš andělikový na Svitavsku. – Živa 53(2): 63. Časopis D
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348