Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234567
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Mocek B. Příroda Kunětické hory. 6 stran. Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Informační brožura D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Zámečník V. Zemědělství v ptačích oblastech. – Ptačí svět 21(4): 14 -15. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Bezděčková K., Bezděčka P. Myrmekofilní houba Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Králíček L. Odchyt zvěře v podmínkách obory Židlov. – Myslivost 2013( 9): 40 -41. Časopis D
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Mocek B. Příroda písčin u Čeperky. 6 stran. Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Informační brožura D PDF
 2012Cepák J. Desetimilionté evropské zpětné hlášení patří české vlaštovce! – Ptačí svět 19(1): 2. Časopis D Celé číslo
 2012Duda P. Komorní filharmonie Pardubice. – Myslivost 2012( 5): 84. Časopis D
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Kalíšek J. Vyhodnocení mikroklimatu uzavřených zemědělských prostor Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem - stáje pro koně. [Evaluation of the microclimate of closed agricultural areas of the National Stud Farm in Kladruby - stables for horses.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Kykal, konzultant Jan Dolejš VŠKP D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Tetřev J. Kulobroková kozlice ze Zbrojovky Holice. – Myslivost 2011(12): 67. Časopis D
 2011Kohoutek M., Rejl J. Mapování česneku hranatého v přeloučském Polabí. – Živa 59(2): 66. Časopis D PDF
 2011Šrámek Č. Memoriál Jindřicha Steinitze. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 11. Časopis D PDF
 2011Kurča J. O pohár hejtmana Pardubického kraje. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 10. Časopis D PDF
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Svoboda Z. Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech II. Savci. – Živa 59(2): 98 -100. Časopis D PDF
 2011Vondráková J. Revize environmentálního auditu firmy Kiekert se sídlem v Přelouči.. [Revision of Environmental Audit of the Kiekert Company Based in Prelouc..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2010Česák J. Abnormální zbarvení peří u odchycených havranů polních (Corvus frugilegus) v Rábech u Pardubic. [Leucistic feathers in the plumage of Rooks (Corvus frugilegus) caught in Ráby in the District of Pardubice.] – Panurus 19: 33 -36. Časopis D PDF
 2010Kurča J. Eliminace střetů se zvěří na Pardubicku. – Myslivost 2010( 1): 18 -19. Časopis D PDF
 2010Čech P. Fidelita (věrnost hnízdišti) a filopatrie (vazba k rodišti) u populace ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na Podblanicku a ve Středním Povltaví v období 2004 - 2011. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 50(2): 229 -239. Časopis D
 2010Spejchal V. Historie a současnost poděbradského sokolnictví aneb Sokolnická sezona v Polabí 1/28. – Myslivost 2010( 1): 28 -29. Časopis D PDF
 2010Rejl J. & Novotný F. Nová zimoviště netopýrů na Přeloučsku, východní Čechy. [New bat hibernacula in the Přelouč region, eastern Bohemia (Czech Republic).] – Vespertilio 13-14: 153 -154. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Tichá V. Povídání s Cyrilem. – Myslivost 2010( 1): 83. Časopis D
 2010Valeš Z. Projekt RAS ve svém druhém roce, – Zpr. RAS 2: 1 -3. Internetový časopis D PDF
 2010Prausová R. Průzkum flóry a vegetace v národní přírodni rezervaci Bohdanečský rybník (okres Pardubice). [Research of flora and vegetation inthe National Nátuře Reservě Bohdanečský rybník (region Pardubice).] – Příroda, Praha 27: 75 -97. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2010Rus I. Stav průzkumu vážek (Odonata) kolínského Polabí po deseti letech (2001 – 2010). [Status of knowledge about dragonflies (Odonata) research in the vicinity of the town Kolín near Labe river (2001-2010).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 93 -102. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Nožíř V. Víte, kde leží Žernov? – Lesu zdar 2010( 5): 11 -12. Časopis D Celé číslo
 2010Rydlo Jar. Vodní makrofyta labské tůně Votoka u Labětína v letech 1980, 1990, 2000, 2010. [Aquatic macrophytes in the Votoka oxbow near Labětín in 1980,1990, 2000 and 2010.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 11 -22. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Rydlo Jan Vodní makrofyta v potoce Káča v poděbradském Polabí. [Aquatic macrophytes in the Káča stream (the Elbe lowland near Poděbrady).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 3 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Beran L. Z červené knihy našich měkkýšů – přežije u nás blatenka severní? – Živa 58(2): 73. Časopis D PDF
 2010Vránová S. Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003–2008. [Winteríng of waterfowl in Pardubice in 2003-2008.] – Panurus 19: 5 -31. Časopis D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Skálová M. Katastr nemovitostí, historie a současnost města Přelouče a okolí. [Cadastre of real estates, history and present of Přelouč city and surroundings.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Dana Tollingerová VŠKP D
 2009Cepák J. Kroužkování bahňáků v roce 2008. – Vanellus 4: 8 -12. Časopis D PDF
 2009Sýkora I. Kvalita srnčí zvěře. – Myslivost 2009( 7): 24 -25. Časopis D PDF
 2009Sýkora T. Plán společných zařízení v katastrálním území Podůlšany. [Plan of collective equipment in Podůlšany cadastral area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2009Česák J. Početnost a věková struktura zimujících havranů polních (Corvus frugilegus) v Rábech u Pardubic v období 1982–2007. [Vumbers and age structure ofwintering Rooks Corvus frugilegus) at Ráby near Pardubice in 1982-2007.] – Sylvia 45: 191 -208. Časopis D PDF
 2009Zemek V. Porovnání růstových a stanovištních podmínek porostů původní a nepůvodní dřeviny na PLO č. 17 Polabí. [Comparison of growing and site condition between stands formed by an autochthonous and an allochthonous tree species in natural forest area No 17 - Polabí.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Pakandl M. Průběh tahu jespáka bojovného (Philomachus pugnax) na území České republiky, analýza dat z databáze SVOB. – Vanellus 4: 13 -17. Časopis D PDF
 2008Bouberlová J. Biologie modráska Maculinea teleius v Polabí. [Biology of Large Blue Butterfly - Maculinea teleius in Elbe river lowland area.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KZR. VŠKP D
 2008Vránová S. & Česák J. Deformace zobáků u havranů polních (Corvus frugilegus) a kavek obecných (Corvus monedula) na Pardubicku. [Beak deformities in the Rook (Corvus frugilegus) and the Jackdaw (Corvus monedula) in Pardubice district.] – Panurus 17: 69 -76. Časopis D PDF
 2008OMPR Den lesa pod Kunětickou horou. – Lesu zdar 2008( 5): 27. Časopis D Celé číslo
 2008Papoušková A. Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. [Floristic research of the area in the west from Lázně Bohdaneč (Pardubice region).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 195 -232. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kohoutek J. & Kohoutek M. Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) na Přeloučsku. [Breeding of the Eagle Owl (Bubo bubo) in the Přelouč district.] – Panurus 17: 111 -114. Časopis D PDF
 2008Štěpánková K. Materiálové využití komunálních odpadů ve městě Pardubice. [The recovery of municipal waste in Pardubice.] Bakalářská práce. ČZU FŽP. VŠKP D
 2008Rejl J. Nález přesličky různobarvé (Equisetum variegatum Weber et Mohr) na Pardubicku. [Locality of the species Equisetum variegatum Weber et Mohr in the Pardubice region.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 247 -250. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Vránová S. Neobvyklé potravní chování havranů polních (Corvus frugilegus) a kavek obecných (Corvus monedula) v Pardubicích. [The unusual foraging behaviour of the Rook (Corvus frugilegus) and the Jackdaw (Corvus monedula) in Pardubice.] – Panurus 17: 93 -94. Časopis D PDF
 2008Reif J. Nová publikace: Ptáci Pardubic. [A new book: The birds of Pardubice.] – Panurus 17: 115 -118. Časopis D PDF
 2008Prausová R. Průzkum flóry a vegetace v NPR Bohdanečský rybník. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 27 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Lobová J. Sukcese vodní vegetace písníků na Pardubicku. [The development of the water vegetation of the sand pits in Pardubice region.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 113 -132. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Lemberk V. Výsledky průzkumu obratlovců v přírodní rezervaci Buky u Vysokého Chvojna (okr. Pardubice) v roce 2007. [Results of vertebrates research in “Buky u Vysokého Chvojna” Reserve (Pardubice district, East Bohemia) in 2007.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 293 -304. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Tichá V. 33. Memoriál Richarda Knolla. – Myslivost 2007(10): 24. Časopis D PDF
 2007Elleder L. Katastrofální lednová povodeň roku 1846 ve středním Polabí - k 160. výročí události. [The Catastrophic Flood in the Central Elbe Region 1846.] – Vlast. zpravodaj Polabí 38: 192 -213. Sborník vlastivědný D
 2007Poláček K. Nové nálezy tesaříků (Cerambycidae) v bývalé oboře Lodrant u Uherska ve východních Čechách. [New findings of Cerambycidae in a former preserve Lodrant by Uhersko (East Bohemia, Czech Republic).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32: 119 -122. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Lemberk V. Obratlovci přírodní rezervace Choltická obora na Pardubicku. [Vertebrates of the Choltická obora Nature Reserve near Pardubice (East Bohemia).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 181 -198. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Vránová S., Lemberk V. & Hampl R. Ptáci Pardubic. 304 stran. D
 2007Kalivodová L. Realizace soustavy natura 2000 v Pardubickém kraji. 95 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce P. Zasadil VŠKP D PDF
 2007  Sdělení č. 18/2007 odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP o zajištění zpracování souhrnu doporučených opatření pro Ptačí oblast Komárov. – Věst.Minist.život.Prostř.ČR 17( 8): 18. Časopis D PDF
 2007Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - výroční zpráva za rok 2007. – Sosna 2007(1): 3 -8. Časopis D PDF
 2007Rydlo J. Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem – změny po ukončení lodní dopravy uhlí. – Muzeum a současnost, řada přírodov. 22: 27 -95. Časopis D
 2007Beran L. Vodní měkkýši přírodní památky Pětinoha. [Aquatic molluscs of the Pětinoha Nature Monument (Eastern Bohemia).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 199 -202. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Paclík M. Výskyt vodních ptáků na Bohdanečském rybníce během roku. [Year-round patterns of the waterfowl occurrence on Bohdanečský fishpond.] – Panurus 16: 3 -25. Časopis D PDF
 2007Trublová A. Z Vítání ptačího zpěvu 2007. – Ptačí svět 14(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2007Pořízek L. Změna územní působnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Sosna 2007(1): 14 -15. Časopis D PDF
 2006Hoffmannová K. Ekologické charakteristiky společenstev koprofilních brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea, Hydrophilidae) na vybrané lokalitě ve středním Polabí. 80 listů. Diplomová práce. UK FPř KZ. VŠKP D
 2006Krčilová J. Ekologické problémy při managementu v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka se zaměřením na rákos obecný (Phragmites australis). 40 stran. Diplomová práce. JU FB KB. Vedoucí práce Jan Lepš VŠKP D
 2006Šulcová K. Historický vývoj lužních lesů, aluviálních luk a vodních ploch ve středním Polabí. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. VŠKP D
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Synek P. Naučná stezka Pernštejnskými rybníky. – Myslivost 2006( 3): 56. Časopis D
 2006Sýkora I. Populační hustota zajíce polního. – Myslivost 2006(12): 18 -19. Časopis D PDF
 2006Brinke T. Program "Významná ptačí území" vstoupil do nové etapy. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 33 -34. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Pořízek L. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - výroční zpráva za rok 2006. – Sosna 2006: 30 -34. Časopis D PDF
 2006Stejskal V. Úspěchy národních partnerů Birdlife International při řízeních o ochraně ptáků a o ptačích oblastech před Evropským soudním dvorem. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 45 -46. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Beran L. Vodní měkkýši přírodní rezervace Mazurovy chalupy. [Aquatic molluscs of the Mazurovy chalupy Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 241 -244. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Beran L. Vodní měkkýši přírodní rezervace Žernov ve východních Čechách. [Aquatic molluscs of the Žernov Nature Reserve in Eastern Bohemia (Czech Republic).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 245 -248. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Bárta F., Veselý J. & Krausová H. Výsledky letních odchytů ptáků v národní přírodní rezrvaci Bohdanečský rybník a rybník Matka v letech 1999 až 2003. [Results of summer catching of birds in Nature Preserve Bohdaneč and Matka ponds during 1999 – 2003.] – Panurus 15: 41 -45. Časopis D PDF
 2006Mazáčová A. Využití termálních vod v dolním Polabí. 59 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce J. Šilar VŠKP D
 2006Prausová R. Změna flóry a vegetace v národní přírodní památce Semínský přesyp. [Changes of flora and vegetation in the narional natural landmark Semínský přesyp.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 133 -146. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. [Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 23 -44. Časopis D PDF
 2005Mlejnek R. Písečný přesyp Vesecký kopec – nové chráněné území v blízkosti Pardubic. – Ochrana přírody 60( 4): 109. Časopis D Celé číslo
 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. [CES project in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 62 -65. Časopis D PDF
 2005Paclík M. Ptáci lokality Olšiny u Dolan a návrh jejich ochrany. [Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 12: 163 -172. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Racková J. Sledování environmentálních nákladů ve společnosti PARAMO, a.s. Pardubice. 84 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚEM. Vedoucí práce M. Kožená VŠKP D
 2005Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a její působnost mimo chráněnou krajinnou oblast. – Sosna 2005: 7 -8. Časopis D PDF
 2005Z., P. Ušlechtilost a výkon foxteriérů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2005/1: 3. Časopis D PDF
 2005Beran L. Vodní měkkýši Labe mezi Pardubicemi a Hřenskem [Aquatic molluscs of the Elbe River between Pardubice and Hřensko (Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 3: Internetový časopis D PDF
 2005Beran L. Vodní měkkýši vybraných labských ramen u Pardubic. [Aquatic molluscs of selected oxbows of the Elbe River near Pardubice.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 12: 129 -136. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Štancl F. Zástih rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) na rybníku Strašovském u Pardubic a jeho výskyt na rybnících u Lázní Bohdanče. [Detection of Acrocephalus melanopogon on Strašovský pond near Pardubice and his occurrence on the ponds near Bohdaneč Bath.] – Zprávy ČSO 60: 53 -54. Časopis D PDF
 2005Mourková J. & Bergmann P. Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách v zimě 2003/2004. [Winter waterfowl census in central Bohemia in winter 2003/2004.] – Zprávy ČSO 60: 5 -18. Časopis D PDF
 2005Cepák J. & Škopek J. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003. [Report on Czech Bird Ringing for 2003.] – Zprávy ČSO 60: 99 Příloha 1. - 24. Časopis D PDF
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348