Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456789
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2015Malíček J. & Syrovátková L. Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků. [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens.] – Živa 63(2): 59 -61. Časopis D Abstrakt
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Hromádko K. & Brlík V. První kurz praktické ornitologie v Orlickém Záhoří. – Ptačí svět 21(4): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Medková M. 45. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně. – Myslivost 2013( 1): 40 -41. Časopis D PDF
 2013Medková M. 46. sokolnické setkání s mezinárodní účastí. – Myslivost 2013(12): 50 -51. Časopis D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Gaisler J., Schenková J. Diverzita drobných savců v horské rekreační chatě během 40 let. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 67 -68. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hanel L. & Lusk S. Je mihule ukrajinská ještě součástí naší fauny? [Is Ukrainian Brook Lamprey Still a Member of Our Native Ichtyofauna?] – Živa 61(6): 279 -281. Časopis D PDF
 2013Gerža M. Rašeliniště Orlických hor. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2013Sedláček J. Rok v honitbě s Hagopurem. – Myslivost 2013( 2): 103. Časopis D PDF
 2013Goliáš V. Zdraví z bažin. Geologové pátrají po radioaktivních pramenech. – Přirodovědci.cz 2013(3): 8. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Uhlíř L. Noví specialisté pro vodní práci na Podorlicku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5: 12. Časopis D PDF
 2012Švorc A. Protipovodňová ochrana obce Chábory, okres Rychnov nad Kněžnou. [Flood protection community Chábory, District of Rychnov nad Kněžnou.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina VŠKP D PDF
 2012Uhlíř L. Předběžné zkoušky barvářů v Orlických horách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/2: 3. Časopis D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2012Uhlíř L. Zkoušky brakýřů v Liberku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6: 11. Časopis D
 2012Uhlíř L. Zkoušky vloh psů na Rychnovsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4: 4. Časopis D
 2011Medková M. 44. sokolnické setkání s mezinárodní účastí. – Myslivost 2011(11): 34 -35. Časopis D PDF
 2011Uhlíř L. Braky v Orlických horách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 16. Časopis D
 2011Lubojacký J. & Holuša J. Efektivita otrávených navnazených trojnožek jako obranné metody proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus): porovnání s počtem brouků odchycených do lapačů navnazených feromonovým odparníkem. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 134 -135. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Mandák M., Molitor P. & Haluzík M. Hnízdní populace morčáka velkého (Mergus merganser) na dolních tocích řek Opavy, Ostravice a Olzy a horním toku řeky Odry v roce 2010. [Breeding population of the Goosander (Mergus merganser) in the lower reaches of the Opava, Ostravice, and Olza Rivers and upper reach of the Odra River in 2010.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 74 -81. Časopis D
 2011J. T. Chovatelé tetřevovitých tentokrát v Opočně. – Myslivost 2011( 5): 69. Časopis D
 2011Mandák M. (ed.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 19: pozorování v roce 2009. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 19: ornithological sightings in 2009.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 85 -107. Časopis D
 2011Slaba P. Myslivecký jarmark na hradě Houska. – Myslivost 2011(11): 100. Časopis D PDF
 2011Svoboda J. Norování na hoře Tábor. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 16. Časopis D
 2011Hromádko M. Odchyt ptáků v Orlických horách. – Kroužkovatel 11: 16. Časopis D Celé číslo
 2011Mikula O., Mošanský L., Schnitzerová P., Mežžerin S.V. & Macholán M. Podoby myšice malooké napříč jejím areálem. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 150 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Novotný M. Posouzení vlivu plánovaných větrných elektráren v oblasti Orlických hor na krajinný ráz. [Assessment of the impact of the planned wind power plants in Orlické hory on the landscape .] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý, konzultant Jiří Stiborek VŠKP D PDF
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Kolektiv autoru Semenářský závod. 12 stran. LČR. Informační brožura D PDF
 2011Herold J. Zajíc a péče o zvěř v honitbě MS Orlice Borohrádek. – Myslivost 2011(10): 14 -15. Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Medková M. 43. Mezinárodní setkání sokolníků v Opočně. – Myslivost 2010(12): 14 -16. Časopis D PDF
 2010Kuč Akce pro veřejnost. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 12. Časopis D PDF
 2010Kyzlík P. Bříza. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 24 -26. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Redakce Co vidíte na obrázku? – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 11. Časopis D PDF
 2010  Den Země v Zemské bráně. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-04-13: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Uhlíř L. Dvakrát u Kalouskovy hájovny. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2: 13. Časopis D
 2010Rešl D. Chráněná krajinná oblast Orlické hory má nové logo. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 1. Časopis D PDF
 2010Bartoš Š. Konstrukční a typologický vývoj dřevostaveb v regionu Orlické hory. [Constructive and typological - architectural evolution of wooden building in the region Orliké Moutaim.] Diplomová práce. ČZU FLD KZD. Vedoucí práce Vojtěch Lejsal VŠKP D
 2010  Lesy ČR otevřou rozhlednu v Orlických horách. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-10-26: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Uhlíř J. Ludvík Uhlíř: Lesy a háje Orlicka. The Forests and Groves of the Orlicko Region. Wälder und Haine der Region Orlicko.. Vyd. UNIPRINZ, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, 2009. – Lesu zdar 2010(10): 22. Časopis D Celé číslo
 2010Jurdič J. Možnosti nasazení a využití vyvážecích souprav a harvestorů a zpracování těžebního odpadu pro energetické účely v oblasti Moravsko-slezského kraje. [Possibilities of harvester technologies utillisation and processing of harvesting residuem for energy purposes in area of Moravan-Silesian.] Diplomová práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Josef Gross VŠKP D
 2010Koudelka O. Myslivečtí autoři se setkali v Orlických horách. – Myslivost 2010( 7): 78. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Chládek J. Nové aspekty povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, především z hlediska žadatelů. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 7 -10. Časopis D PDF
 2010Uhlíř L. Ohaři maturovali u Dobrušky. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 15. Časopis D
 2010Uhlíř L. Pětice vodních specialistů z Podorlicka. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 16. Časopis D
 2010Jakoubková R. Preventivní hodnocení krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 5 -7. Časopis D PDF
 2010Čejková A. Přírodní rezervace Hraniční louka tak trochu zapomenutá rezervace v bludném koutě Orlických hor. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 2 -4. Časopis D PDF
 2010Kubíček F. S orly kolem Opočna. – Myslivost 2010(12): 14 -16. Časopis D
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Zadrobilová L., Feřtová J. & Slámová P. Sovy Liberecka aneb poznáváme naše druhy. 11 stran. Náš kraj o.s.; Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2010Prknová A. Studie protierozních opatření v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou a Dlouhá Ves. [Analysis of soil protection measures in the Rychnov nad Kneznou and Dlouha Ves areas.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Eliška Kubátová VŠKP D
 2010Háj Ťuhýk obecný (Lanius collurio). – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 11. Časopis D PDF
 2010Hromádko M. & Čihák K. Ťuhýk obecný v Orlickém Záhoří. – Ptačí svět 17(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2010Háj Užovka obojková (Natrix natrix). – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 11. Časopis D PDF
 2010Kučera J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Bukačka. – Veronica 24(4): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Smolová J., Zeidler M. & Gerža M. Výskyt invaznich druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Říčky (chráněné krajinné oblasti Orlické hory). [The occurrence of invasive plant species and their ecological demands in Říčka river-basin (Orlické hory PLA).] – Příroda, Praha 27: 193 -204. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2010Mayer J. Za ohaři s kamerou. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 12. Časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Macan T. Zdravotní stav porostů založených na bývalých zemědělských půdách v Orlických horách. [Health condition of stands established on former agricultural lands in Orlické hory Mts.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Stanislav Vacek VŠKP D
 2010Perglová R. Zhodnocení středověkých plužin v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. [Evaluation of medieval field patterns in Olmoucký and Moravskoslezský regions.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Kristina Molnárová VŠKP D
 2010Uhlíř L. Zkoušky vloh v Podorlicku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/4: 15. Časopis D
 2009Medková M. 42. Mezinárodní sokolnické setkání. – Myslivost 2009(12): 50 -51. Časopis D PDF
 2009Flégl J. Archeologické ohlédnutí za obdobím 2007 a 2008 ve vlastivědném muzeu v Dobrušce. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Volf Z. Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) v Orlických horách. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Franková L. & Dobrovský P. Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod. [General Plan of Surface Water Accumulation Protected Areas] – Ochrana přírody 64(5): 7 -9. Časopis D PDF
 2009Chytil J. Hromádko Miloslav, Čihák Kamil, Hromádková Věra & Porkert Jiří 2005: Ptáci Orlických hor. OS Libri, Dobré 83. [Hromádko Miloslav, Čihák Kamil, Hromádková Věra & Porkert Jiří 2005: Ptáci Orlických hor (Birds of the Eagle Mountains). OS Libri, Dobré.] – Panurus 18: 83 -86. Časopis D PDF
 2009Čejková A., Remeš R. & Rešl D. Chráněná krajinná oblast Orlické hory [The Orlické hory/Eagle Mts. Protected Landscape Area] – Ochrana přírody 64(5): 2 -6. Časopis D PDF
 2009Kocián P. Invazní starček úzkolistý (Senecio inaequidens) také na severní Moravě a ve Slezsku [Invasive South African ragwort (Senecio inaequidens) also in the northern Moravia and Silesia.] – Acta Mus. Beskid. 1: 23 -29. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Riegerová J. Koncepce systému veřejných prostranství města Borohrádek. [Development strategy of the system of public spaces in Borohradek municipality.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2009Uhlíř L. Lesy a háje Orlicka. [The forests and groves of the Orlicko Region / Wälder und Haine der Region Orlicko.] 191 stran. Nakl. Uniprint. ISBN 978-80-254-5388-9 Fotografické publikace D
 2009Gerža M. Lokality soustavy Natura 2000 v Orlických horách. Část 2. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Moravec B. Naleziště železné rudy u Olešnice v Orlických horách. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Remeš R. & Remešová D. O původu názvu Orlických hor. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Koudelka O. Opočno přivítalo čtvrtí výroční setkání Klubu autorů. – Myslivost 2009( 7): 64 -65. Časopis D PDF
 2009Poláček J. Populační dynamika zajíce polního (Lepus europaeus Pallas 1778) na Semilsku. [Population dynamics brown hare (Lepus europaeus Pallas 1778) in Semily region.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Miloslav Vach VŠKP D
 2009Gerža M. Pralesy Orlických hor. – Naše příroda 2009( 5): Časopis D PDF
 2009Mandák M. & Polášek Z. Přehled hnízdišť a vývoj hnízdní populace volavky popelavé (Ardea cinerea) v Moravskoslezském kraji. [Nesting places and population trends of the Grey Heron (Ardea cinerea) in Moravian-Silesian Region.] – Acrocephalus (Ostrava) 25: 60 -69. Časopis D
 2009Beran L. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory. [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of the Orlické Hory Protected Landscape Area (Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 8: 9 -13. Internetový časopis D PDF
 2009Buček A. & Vlčková V. Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. – Ochrana přírody 64(7): Časopis D PDF
 2009Flousek J. & Harčarik J. Sjezdové lyžování a ochrana přírody [Downhill Skiing and Nature Conservation.] – Ochrana přírody 64(6): 8 -10. Časopis D PDF
 2009Brišová V. Stanovení rámcových směrnic a zásad tvorby LHP na LHC Rychnov nad Kněžnou s přihlédnutím k ohrožení porostů větrem. [Formulation of general guidelines and principles for creation of Forest Management Plan for the Management Plan Area of Rychnov nad Kněžnou with regard to the exposure to wind disasters.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Velčovská M. Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). [Bank vegetation study of the Mohelnice river (Moravian-Silesian region).] – Acta Mus. Beskid. 1: 39 -58. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Hruška J. & Kopáček J. Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy I. Emise a depozice okyselujících sloučenin. [Acid Rain Effects on Forest and Water Ecosystems I. Emissions of Acidifying Substances.] – Živa 57(2): 93 -96. Časopis D PDF
 2009Kacálek D. Vývoj lesů v Orlických horách. [A Development of forests in the Orlické hory Mts..] – Acta Mus. Neos.Bohem. 2009/1: 15 -23.strana. Sborník vlastivědný D
 2009Kalecký L. Vývoj obce Žďár nad Orlicí. [Development of the Village Žďár nad Orlicí.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier VŠKP D
 2009Fetters J. Zhodnocení systému zeleně v katastrálním území obce Záměl. [Examination of vegetation system in Záměl cadastral area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2008Lesný L. 21. přehlídka jeleních shozů z Orlických hor. – Svět myslivosti 9( 7): 41. Časopis D PDF
 2008Medková M. 41. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně. – Svět myslivosti 9(11): 14. Časopis D PDF
 2008Macková R. Cyklistický přejezd Orlických hor. – Lesu zdar 2008( 7-8): 17. Časopis D Celé číslo
 2008Záliš Z. Čáp černý (Ciconia nigra) v Orlických horách. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Mayer J., Šuhaj J. & Stolarczyk J. Historické údaje z Čech, Moravy a Slezska a recentní výskyt pelikána bílého (Pelecanus onocrotalus) v Moravské bráně a Ostravské pánvi v listopadu 2008. – Acrocephalus (Ostrava) 24: 53 -56. Časopis D
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348