Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Tomášek V. Využití prostorových dat dravců a sov při ochraně lesních biotopů v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 200 -201. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Štědra M. Památné stromy svatoprokopské. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 9 -10. Časopis D PDF
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Liška J. In memoriam F. A. Nickerl a O. Nickerl. Pohled do historie poznávání motýlů v Čechách. – Živa 62(1): XI.-XIII. Časopis D PDF
 2014Volf O. Jak se daří tetřívkům v Krušných horách. – Ptačí svět 21(4): 16. Časopis D Celé číslo
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Čihák K. Proč "speciál" Ptačího světa? – Ptačí svět 21(4): 3. Časopis D Celé číslo
 2014Horák M. Projekt RAS - krutihlav obecný na Bílinsku. – Zpr. RAS 6: 10 -11. Internetový časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Rovenský J. Žít, nebo těžit? Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení. 8 stran. Greenpeace Česká republika. Informační brožura D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Helebrant M. Jak jsem se stal lovcem jelenů aneb Vademekum začínajícího poplatkového lovce. – Myslivost 2013(10): 68 -69. Časopis D PDF
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Tichánek F., Tropek R. Společenstva vážek odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 234 -235. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2013Kouba M., Šťastný K. Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 127 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Málková J. and Matějka K. Vegetation and Landscape on Crystalline Limestone Bedrock in the Vicinity of Lánov (Giant Mountains, Czech Republic). – European Journal of Environmental Sciences 3(2): 77 -87. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Kasalová E. Analýza rozvoje cyklostezek v okolí Litvínova a východní části Krušných hor a jejich vliv na ochranu přírody a krajiny. [Analysis of cycle paths development in the vicinity of the Litvínov city and in the eastern part of Krušné hory and their impact on nature and landscape protection.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Petra Kottová, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2012Vobrová A. Analýza turismu a rekreačního využití volného času v okolí Teplic a návrh na jeho environmentálně šetrný rozvoj. [Analysis of tourism and recreational use of leisure time around the city of Teplice and the proposal for its environmentally friendly development.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Stárek P. Antropogenní ovlivnění Osekého potoka. [The antropogenic influence of Osecký streem.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Pavel Richter VŠKP D PDF
 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 61 -82. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Šťastný K., Hanel J., Hýlova A., Kouba M., Menclová P., Tomášek V. & Zárybnická M. Dlouhodobý výzkum syče rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 5 -9. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Hadrbolec J. Funkce a využití veřejných prostrantsví, případová studie Háj u Duchcova. [Function and use of public space, case study for Haj u Duchcova municipality.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2012Kurešová E. Hospodaření s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Ústí nad Labem. [Management of biodegradable waste in the town of Usti nad Labem.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2012Konopásek M. Návrh managementu environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území Svazku obcí Krušné hory - západ. [Design of environmentally sound management of tourism in the Association of municipalities in the area of interest Ore Mountains - west.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Kilbová V. Návrh revitalizace rašeliniště Cínovecký hřbet v Krušných horách. [Restoration design for the peat bog Cínovecký hřbet in the Krušné hory Region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Henzl J. Péče o krajinu v programech rozvoje území. [Landscape management in integrated regional development programmes.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová VŠKP D PDF
 2012Bejček V., Tejrovský V. & Šťastný K. Populační trendy tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Krušných a Doupovských horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 13 -17. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Bayerová R. Posouzení migračních překážek na řece Svatava. [Assessment of migration barriers on the Svatava river.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Zbyněk Novák VŠKP D PDF
 2012Šulcová L. Posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., případová studie přečerpávací vodní elektrárny Šumný důl. [The Environmental impact assessment under Act No. 100/2001 Coll., a case study of pumped storage hydroelectric power station of Šumný důl.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš, konzultant Zdeněk Keken VŠKP D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Kirvejová J. Rybnik Barbora - hodnoceni ekosystemu. [The Barbora pond ecosystem assessment.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Ondřej Cudlín VŠKP D PDF
 2012Kubát D. Systém nakládání s odpady na území města Duchcov. [Waste management system in the area Duchcov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Anna Petruželková VŠKP D PDF
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Tetřev hlušec - Pták roku 2012- 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2012 Informační brožura D PDF
 2012Kula E., Hrdlička P., Hedbávný J. & Švec P. Various content of manganese in selected forest tree species and plants in the undergrowth. – Beskydy 5(1): 19 -26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Ptáčková J. Vegetace Božídarských rašelinišť. [Vegetation of Boží Dar bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Kurka O. Vyhodnocení věrnosti GIS analýzy viditelnosti větrné elektrárny Klíny. [Evaluation of the fidelity of GIS visibility analysis: Wind turbine Klíny.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D PDF
 2012Filipovská J. Vývoj krajinného managementu vybrané lokality v Českém středohoří. Případová studie - Bořeň. [Landscape management development in České středohoří. Case study - Bořeň.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková VŠKP D PDF
 2012Šeflová M. Zrekultivované plochy na Bílinsku se zaměřením na Radovesickou výsypku. [Recultivation area on Bílina region with a focus on Radovesice dump.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš, konzultant Petr Kirsch VŠKP D PDF
 2011Tichá V. 37. ročník Memoriálu Richarda Knolla. – Myslivost 2011(10): 32 -35. Časopis D PDF
 2011Tarant M. Agroturistika v Krušných horách - zhodnocení současného stavu a možné perspektivy budoucího rozvoje.. [Agricultural tourism in the Ore Mountains region - evaluation of the present status and possible perspectives in future development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D PDF
 2011Krupička Z. Aplikace historických tabelárních dat lesního hospodářského plánu pro analýzu vývoje lesních porostů - případová studie Krušné hory. [The application of historical tabular data of the Forest Management Plan to analyze the evolution of forest - a case study of Krušné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Weinert R. Biologie a ekologie rodu prstnatec (Dactylorhiza). [Biology and ecology of the genus Dactylorhiza.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2011Rajnyšová R. & Košnář A. Dlouhodobé populační trendy spárkaté zvěře v oblastech s rozdílným prostředím - předběžné výsledky. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 185 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Vávra J. Ch., Štourač P. & Mantič M. Faunistic records from the Czech Republic – 313. – Klapalekiana 47(1-2): 105 -114. Časopis D PDF
 2011Homoláčová J. Hodnocení ekosystémových služeb v průběhu revitalizace rašelinišť na evropsky významné lokalitě ptačí oblast Východní Krušné hory. [Evaluation of ecosystem services in the restoration of peat bogs of European important bird locality in the East Ore Mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Ondřej Cudlín VŠKP D PDF
 2011Bednařík S. Inventarizace protierozních opatření v okr. Trutnov. [Inventory of soil conservation in the district Trutnov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Tkadlec E., Bejček V., Flousek J., Šťastný K., Zima J., Hrindová V. & Sedláček F. Populační cykly hraboše mokřadního v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 229 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Matoliaková I. Problematika krajinného rázu Přírodního parku Loučenská hornatina a východní Krušné hory - ohrožení vybudováním přečerpávací elektrárny u Meziboří v Šumném dole.. [Problems of landscape characters in the Natural park Loučenská uplands and the Eastern Ore Mountains (Krušné hory) - potential threat of the construction of hydro-electric power plants near the Meziboří town in the Šumný valley..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný, konzultant Jaromír Brožík VŠKP D
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Tomášek V., Rajnyšová R., Gdulová K. & Hýlová A. Reakce populací modelových skupin obratlovců na imisemi postižené oblasti Krušných hor. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 232 -233. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Jíchová R. Revitalizace Černého potoka v přírodní rezervaci Černá louka. [River restoration of the Cerny brook in nature reservation Cerna louka.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D PDF
 2011Krosová K. Revitalizace rašeliniště Cínovec. [The revitalization of Cínovec peatbog.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Bláha L. Rozvoj cykloturistiky v severozápadní části Krušných hor a její vliv na životní prostředí. [Development of bike-tourism in north-west part of Krušné hory and its impact on environment.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Vl. Zdražil, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Zimmermann K., Junker M., Konvička M. & Schmidt T. Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) - kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 257 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kouba M. & Šťastný K. Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 115 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Janoška M. Utajené vodopády Krušných hor. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Douda F. Vegetace Krušnohorských rašelinišť. [Vegetation of Krušné Mountains peat bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Tothová I. Vliv těžby pálených jílů na změny ekosystémů na území Zabrušany - Želénky. [The effect of burnt clay mining to the ecosystem changes in the Zabrušany - Zelenka.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Miklas B. & Haisová M. Vliv způsobu a stáří rekultivace ploch po povrchové těžbě na biodiverzitu drobných zemních savců. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 147 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Klimešová R. Vývoj zámeckého parku v Duchcově. [The development of the castle gardens on castle Duchcov..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Helena Justová, konzultant Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Med J. Vzpomínky. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/1: 18 -20. Časopis D PDF
 2011Zahradníček F. Zamyšlení and 37. ročníkem Memoriálu Richarda Knolla. – Myslivost 2011(10): 51. Časopis D PDF
 2010Duda P. 15. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů Trutnov 2010. – Myslivost 2010( 7): 94. Časopis D
 2010Tlustý V. Bříza jako meliorační a zpevňující dřevina v hospodaření LS Litvínov. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 8 -9. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Pěnička L. Bříza jedna ze základních dřevin PND na náhorní plošině Krušných hor. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 10 -15. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Tomášek V., Kouba M., Šťastný K., Zárybnická M. & Zárybnický J. Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 223 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kouba M. Domovské okrsky sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. [Home ranges of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in polluted areas of the Krušné hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Šimková J. Hodnocení vlivu výstavby fotovoltaické elektrárny v k. ú. Moldava na krajinný ráz. [Impact assessment on landscape character of photovoltaic power in Moldava.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2010Pešková V., Soukup F., Liška J. & Knížek M. Choroby a škůdci břízy. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 21 -23. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Tesárek P. Integrovaný systém nakládání s komunálním odpadem - město Bílina. [Integrated system of municipal waste management - the city Bílina.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D
 2010Volfová H. Kvantifikace a hodnocení ekologické stability na příkladu katastrálního území Bílina. [Quantification and assessment of the landscape ecological stability - case study Bilina.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D
 2010Bohuňková V. Kvantifikace změn krajinné struktury k.ú. Duchcov, Hrdlovka a Libčice. [Quantifying changes in landscape structure of cadastral Duchcov, and Hrdlovka Libčice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D
 2010  Lesy Krušných hor v příštích letech čeká obnova. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-07-20: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Kryšpín A. Milešovka a její okolí – Lesu zdar 2010( 1): 12 -13. Časopis D Celé číslo
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010  Obnovujeme rašeliniště v Krušných horách – Lesu zdar 2010(10): 7 -8. Časopis D Celé číslo
 2010Kilbová V. Ochrana rašelinišť v Krušných horách. [Protection of bogs in Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D
 2010Rajnyšová R. & Košnář A. Population development of the red deer (Cervus elaphus) in Krušné hory Mts. . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 179 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kilb A. Porovnání dendrometrických charakteristik kmenů Picea pungens a Picea abies rostoucích v oblasti Krušných hor. [Comparison of stem characteristics of Picea pungens and Picea abies in region Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Vilém Urbánek VŠKP D
 2010Šreková D. Potenciál větrných elektráren, jeho využití versus ochrana stanovišť a lidského zdraví v Krušných horách. [Wind power station potential it´s usage versus habitats conservation and public health at Krušné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2010Vopálka P. Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus L.) v imisních oblastech Krušných hor. [Feeding ecology of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in polluted areas of the Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Davidová L. Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. [Feeding ecology of Tengmalmś Owl (Aegolius funereus) in the Krušné hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Vacek J. Projekt vyhlášení oblasti chovu jelena evropského (Cervus elephus) v Krušných horách. [Project "Declaration of Red Deer Management Region in Krušné hory Mts".] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2010Hýlová A., Hanel J., Šťastný K. & Popelka J. Protipredační ochrana hnízdních budek sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v letech 2006-2009. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 93 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Pikešová A. Pták roku 2009 pod Krušnými horami. – Kominíček 11: 20. Časopis D Celé číslo
 2010Zárybnická M. & Šťastný K. Struktura potravy sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách: porovnání dvou metodických přístupů. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 245 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Waldhauser M., Mikát M. Šidélko ozdobné – překvapení z výsypky. [The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump.] – Ochrana přírody 65(2): 15 -17. Časopis D PDF
 2010Kouba M., Tomášek V. & Šťastný K. Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 126 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kejklíčková I. Úživnost honitby Školní polesí SLŠ Trutnov podle lesních typů. [Carrying capacity of Trutnov training forest hunting district according to forest types.] Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jiří Viewegh VŠKP D
 2010Civínová J. Vyhodnocení porostů se zastoupením buku a ostatních listnatých dřevin v rezervaci Vlčí důl (Krušné hory). [Evaluation of stands with the composition of beech and other broadleaved tree species in the nature reserve Vlčí důl (Ore Mountains).] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348