Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2018Žák L., Jůnek T. & Vorel A. Vlci ve Šluknovském výběžku a na Děčínsku. – Veronica 32(3): 29 -30. Časopis D Abstrakt
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Malíček J. & Syrovátková L. Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků. [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens.] – Živa 63(2): 59 -61. Časopis D Abstrakt
 2014Juda J. Broukoviště. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 18. Časopis D Celé číslo
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Benda P. Čáp černý - report XII. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 7. Časopis D Celé číslo
 2014-Net- Dny řemesel u Dolského mlýna. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 14. Časopis D Celé číslo
 2014Härtel H. Expertní návštěva prof. Paula Williamse k eventuální nominaci Českosaského Švýcarska na seznam UNESCO. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 13. Časopis D Celé číslo
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Härtel H. Chráněná území Českosaského Švýcarska. Díl III. - Národní přírodní rezervace Růžák. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2014Kačmar M. Ještě je můžeme vidět... Vlčí nohy neboli plavuně. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 6. Časopis D Celé číslo
 2014Belisová N. Ještě k medvědovi hnědému (Ursus arctos). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Vencko V. & Trýzna M. Karas obecný (Carassius carassius). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Drozd J. Kůrovec - aktuální situace. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Benda P. Nevítaný vetřelec v národním parku. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 7. Časopis D Celé číslo
 2014Kačmar M. Ožehavé téma: požáry. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 16 -17. Časopis D Celé číslo
 2014Belisová N. Péče o areály Dolský mlýn a Zadní Jetřichovice. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 15. Časopis D Celé číslo
 2014Řezáč M. Plachetnatka keřová – evropský pavouk roku 2014. [Linyphia triangularis – the European Spider of the year 2014.] – Živa 62(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2014Judová J. Plšíkovy hrátky pro zvídavé děti. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 19. Časopis D Celé číslo
 2014Juda J. První glisarium v Krásné Lípě. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 18. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. První prokázané hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla) v Labských pískovcích v roce 2014. – Kominíček 20: 5. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. Ptačí oblast Labské pískovce – 10 let od vyhlášení. – Ptačí svět 21(2): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2014Redakce Ptačí oblasti objektivem. – Ptačí svět 21(4): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2014Drozd J. Rekreační funkce lesa národního parku. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 2 -3. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. Souhrn monitoringu vybraných ptačích druhů v Ptačí oblasti Labské pískovce za rok 2014. – Kominíček 20: 6. Časopis D Celé číslo
 2014Salov T. Stručná zpráva o výletě na Pfaffenstein s využitím Dráhy národního parku. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 12. Časopis D Celé číslo
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Benda P. Úvodník. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 1. Časopis D Celé číslo
 2014Nagel R. Vítání ptačího zpvěvu 2014 v Českém Švýcarsku. – Kominíček 20: 17 - 18. Časopis D Celé číslo
 2014Koukol O. & Havrdová L. Vřeckovýtrusná zkáza jasanů. [Ascomycetous Doom of Ash Trees.] – Živa 62(1): 7 -10. Časopis D PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Benda P. Vyhubené a nezvěstné druhy Labských pískovců (Českosaského Švýcarska). Díl 18. Čírka obecná (Anas crecca) a čírka modrá (Anas querquedula). – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 5. Časopis D Celé číslo
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Šafránek J. Vývoj pískovcového reliéfu. Vliv napětí v hornině na odolnost proti zvětrávání. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2): 4. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Pešek P., Leština D., Vlach P., Fišer D., Martin P., Kozák P., Petrusek A. Genetická diverzita raka kamenáče v povodí Labe: dvojí původ českých populací. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Marek T. Inventarizace kamenitých akumulací v Bukovohorském středohoří (severní Čechy, Česká republika). [Inventorying of stony accumulations in the Bukovohorské Středohoří Mts (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 3 -19. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Bezděčková K., Bezděčka P. Myrmekofilní houba Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Součková D. Na samém začátku Lužických hor. – Naše příroda 2013( 2): Časopis D PDF
 2013Hadincová V. Případ Vejmutovka: Invaze borovice vejmutovky (Pinus strobus L.) do  lesů pískovcových skalních měst. – Botanika 1(1): 9 -10. Časopis D PDF
 2013Šumpich J., Žemlička M. & Dvořák I. Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) severních Čech – I. [On the lepidopteran fauna (Lepidoptera) of northern Bohemia – I.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 67 -168. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Schlaghamerský J., Devetter M., Háněl L., Pižl V., Starý J., Tuf I. H., Tajovský K. Půdní fauna roklí s teplotní inverzí v NP České Švýcarsko: od stinného dna po exponované hrany. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 207 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2013Knappová J. Trávníky v měnící se krajině. – Botanika 1(1): 5. Časopis D PDF
 2012Janda J. Analýza historického vývoje krajiny v katastru Mezná. [Analysis of the historical landscape development in the Mezná cadastre.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D PDF
 2012Felcmanová M. Analýza vlivu sportovně rekreačních aktivit v lokalitě Oblík a Raná Českého Středohoří. [Analysis of the impact of sports and recreational activities in the area Oblík and Raná in České Středohoří.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Milan Maršálek, konzultant Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Kula E. & Švarc P. Earthworms (Lumbricidae) from a surface layer and wireworms (Elateridae) of forest stands in the anthropogenically-disturbed area of the Děčínská vrchovina Upland (Czech Republic). – Beskydy 5(1): 43 -54. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Rutarová M. Historický vývoj a identita krajiny Českosaského Švýcarska. [Historical development and identity of the landscape of Czech-Saxon Switzerland.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Benediktová Z. Hodnocení krajinného rázu a jeho ochrana v územním plánování, Národní park České Švýcarsko. [Reviews of landscape and its protection in the planning České Švýcarsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Leden M. Kolize se zvěří v automobilové dopravě. [Collisions with animals in automobile traffic.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Zuzana Dvořáková Líšková, Petr Samek VŠKP D PDF
 2012Slavíčková M. Kořenové čistírny v Ústeckém kraji. [Constructed wetlands in the Ústí Region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Janoška M. Labské vyhlídky. – Naše příroda 2012( 3): Časopis D PDF
 2012Klitsch M. & Holešinský O. Možnosti zjišťování prostorové aktivity spárkaté zvěře a způsoby vyhodnocení získaných dat. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 59 -60. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Vartych M. Myslivost ve službách ochrany přírody…nebo snad naopak? – Myslivost 2012(12): 10 -12. Časopis D
 2012Lukavská P. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. [Intensification of environmentally friendly tourism in LPA České středohoří.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2012Gruntorád P. Návrh využití 2D čárových kódů (QR-code) pro rozvoj turistiky v podmínkách Chráněné krajinné oblasti České středohoří. [Proposal for the use of 2D bar codes (QR code) for the development of tourism in terms of the Protected Area Czech Central Mountains..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Vávra J. Nožířské slavnosti Mikulášovice. – Myslivost 2012( 7): 80 -81. Časopis D PDF
 2012Dvořáková P. Postrealizační posouzení vlivu větrných elektráren na Vysočině na životní prostředí. [Postproject environmental impact assessment of wind energy power stations in Vysocina region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2012Sochorová P. Projekt záchrany modráska ligrusového (Polyommatus damon)v jihozápadní části Českého středohoří. [Polyommatus damon perpetuation project in Southwestern part of Ceske stredohori.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková, konzultant Tomáš Kadlec VŠKP D PDF
 2012Stehlíková V. Vliv pastvy smíšeným stádem koz a ovcí na rostlinná společenstva. [The influence of goat and sheep grazing on plant communities.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Nováková J. Vliv turismu na vybrané složky ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. [The influence of tourism on selected aspects of protection of nature and landscape in the protected landscape area Labské pískovce.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Sedlák J., Gnojek I. & Zabadal S. Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gama spektrometrie a magnetometrie). In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Results of the airborne geophysics in the western part of the České středohoří Mts. (gamma-ray spectrometry and magnetometry).] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 22 -24. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Rejmanová P. Využití nástrojů územního plánování pro ochranu krajiny. [Use of planning instruments for landscape protection.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier VŠKP D PDF
 2012Šulcová L. Vývoj krajinného managementu vybrané lokality v Českém středohoří, případová studie Kaňkov. [Landscape management development in České Středohoří. Case study Kaňkov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková VŠKP D PDF
 2012Jelínek M. & Beran V. Zálet vzácných druhů racků do České republiky. – Ptačí svět 19(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2011Tobiška V. Analýza cestovního ruchu v CHKO Lužické hory a návrh opatření a námětů pro jeho šetrný rozvoj.. [Analysis of tourism in the Lusatian Mountains Protected Landscape Area and the draft measures and proposals for its economical development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Petra Kottová VŠKP D PDF
 2011Vojkovská I. Hlaváček jarní, žlutý posel jara. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Stejskalová V. Možnost využití kořenové čistírny pro čištění odpadních vod z Jiříkova. [The potential use of constructed wetlands for wastewater treatment in Jiříkov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal, konzultant Jiří Rous VŠKP D PDF
 2011Pařízek L. Možnosti ochrany krajinného rázu v rámci správní agendy na vybraných sídlech Českého středohoří. [Possibilities of Landscape Protection in Public Administration Agenda: Case Study on Selected Municipalities in České středohoří Mountain Range.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Ivan Vorel, konzultant Bohumila Šatrová VŠKP D PDF
 2011Patzelt Z. Národní parky České republiky. [National parks in the Czech Republic. / Nationalparks der Tschechischen Republik.] 317 stran. Granit. ISBN 978-80-7296-077-4 Fotografické publikace D
 2011Chňapková M. Návrh geografického informačního systému Arboreta lesnické a sociální školy Šluknov. [Design of a Geographic Information System of Arboretum of Forestry an Social Highschool Šluknov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D PDF
 2011Novák J. Návrh rozvoje environmentálně šetrného cestovního ruchu venkovského mikroregionu Českokamenicka. [Proposal for the development of environmentally friendly tourism and local identities Českokamenicka.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Petra Kottová VŠKP D PDF
 2011Nepraš K., Kroufek R. Orchideje Českého středohoří. – Živa 59(3): 111 -114. Časopis D PDF
 2011Janoška M. Předjarní Lužické hory. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Zajíček T. Srovnání lidové architektury v česky a německy mluvícím kulturním okruhu. [Comparison of vernacular architecture in the Czech and German-speaking cultural area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2011Agentura Koniklec Stručné informace k vitruálním naučným stezkám. 2 strany. Agentura Koniklec. Skládačka D PDF
 2011Čížek O., Tropek R., Kadlec T. & Šamata J. Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 -48. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Redakce IZ Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Redakce IZ Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Jelínková A. Vodohospodářská revitalizace území vzniklých báňskou činností v severních Čechách. [River restoration of mining area in North Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D PDF
 2011Peterka L. & Vlačiha V. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Lovoš. – Veronica 25(5): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2011Lužná K. Vyhodnocení provozu kořenových čistíren Srbská Kamenice a Vlčí Hora. [Evaluation of the performance of constructed wetlands Srbská Kamenice and Vlčí Hora.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Benda P. & Chvátal P. Výsledky monitoringu zimujících letounů (Chiroptera) v rozsedlinových jeskyních kaňonu Labe v Labských pískovcích v letech 1995–2010. [Bats hibernating in fault caves of the Elbe river canyon in the Elbe Sandstones in 1995–2010.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 211 -215. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Háněl L. A preliminary survey of soil nematodes (Nematoda) in inverse gorges in the České Švýcarsko National Park (Czech Republic). In: Proceedings of the 10th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice. – Acta Soc. Zool. Bohemicae 74(1-4): 39 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Juda J. Den dětí s Národním parkem v ZOO Děčín. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 18. Časopis D Celé číslo
 2010Drozd J. Deset let péče o lesy v národním parku. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2010(1): 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2010Studnička M. Detektivka s kosatcem. – Živa 58(2): 68 -69. Časopis D PDF
 2010Smolová D., Doležalová J., Vojar J., Solský M., Kopecký O. & Gučík J. Faunistický přehled a zhodnocení výskytů obojživelníků na severočeských výsypkách. [Summary of faunistic records and evaluation of amphibian occurrence on spoil banks in northern Bohemia.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 155 -164. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Smolová D., Doležalová J., Solský M., Vojar J., Kopecký O. & Gučík J. Faunistický přehled obojživelníků na severočeských výsypkách . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 193 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kubová N. & Schenková J. Habitatové preference pijavic (Hirudinida) ve stojatých vodách Českého středohoří. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 134 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kozelka A. Hospodářská úprava smrkových monokultur v Národním parku České Švýcarsko s cílem přeměny na smíšené porosty. [Forest management in pure spruce stands on the area of National Park České Švýcarsko aimed to the conversion to mixed stands.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348