Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Kaminiecká B. Čápí ohlédnutí. – Ptačí svět 21(3): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Pech P. Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí. [How Communities of Ants React to Changes in the Environment.] – Živa 62(2): 79 -82. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2013Smetanová M., Hulva P., Bolfíková B. Genetic composition of Czechoslovakian Wolfdog. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 216 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Brabec J. Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. [Gentians III. Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana – a Species of Border Areas and Moist Habitats.] – Živa 61(5): 206 -209. Časopis D PDF
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Cuhrová P. Bezkontaktní norování v Drahonicích. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5: 5. Časopis D
 2012Šálek M.E. Čejkování na Písecku 2012. – Vanellus 7: 76. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Cuhrová P. Speciální zkoušky z vodní práce v honitbě MS Mečichov v okrese Strakonice. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6: 14. Časopis D
 2012Sobolík M. Využití starých map a leteckých snímků pro sledování změn ve vývoji lesa (Lesní správa Vodňany). [Use of old maps and aerial photographs to monitor changes in forest development (Forest Management Authority Vodňany).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Cuhrová P. Zkoušky loveckých psů v okrese Strakonice. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5: 4. Časopis D PDF
 2011Cuhrová P. Bezkontaktní norování v Drahonicích se stalo tradicí. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 3. Časopis D
 2011Šálek M. E. Čejkování na Písecku 2011. – Vanellus 6: 51 -52. Časopis D PDF
 2011Skála J., Vácha R. & Čechmánková J. Evaluation of arsenic occurrence in agricultural soils of the Bohemian Forest region. – Silva Gabreta 17(2-3): 55 -67. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Cuhrová P. Excelentní "ohrádka" na lesních zkouškách ohařů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 18. Časopis D
 2011Lhota V. Hospodaření s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Vodňany. [Management of biodegradable waste in the town of Vodňany.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Šťastná V. Posouzení kvality veřejných prostranství, případová studie Strakonice. [Assessment of quality of public spaces, case study Strakonice.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Anonym Speciální zkoušky z vodní práce ohařů a retrívrů v Blatné. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 27. Časopis D
 2011Frajman J. Vyhodnocení provozu kořenové čistírny Stožice a vytvoření návrhu kořenové čistírny Libějovice. [Evaluation of a constructed wetland at Stožice and the design of a constructed wetland at Libějovice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Cuhrová P. Zkoušky vloh loveckých psů byly opět v Dražejově. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 10. Časopis D PDF
 2010Cuhrová P. Bezkontaktní norování v Drahonicích. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/5: 10. Časopis D
 2010Cuhrová P. Lesním zkouškám v Drahonicích počasí přálo! – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/5: 11. Časopis D
 2010Klozík P. Nožíři v Čekanicích u Tábora. – Myslivost 2010( 7): 35. Časopis D
 2010Nůsek R. Pěstování a význam modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) v podmínkách LS Vodňany. [Cultivation and importance of European larch (Larix decidua Mill.) in conditions of Forest district Vodňany.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Cuhrová P. Speciální zkoušky z vodní práce psů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 14 -15. Časopis D
 2010Vonášek P. Vliv rozvoje obce Blatná na krajinný ráz. [Impact of development of Blatná on landscape character.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2010Flídr P. Vyhodnocení kontrolního šetření statistické provozní inventarizace lesů na lesním hospodářském celku Vodňany. [Evaluation of control measurement within statistical operational inventory of forest management unit Vodňany.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Daniel Zahradník VŠKP D
 2010Potřeba J. Zalesňování zemědělských půd v území lesní správy Vodňany. [Afforestation of former agricultural lands at the territory of the Forest district Vodňany.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Stanislav Vacek VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Pech P. Měkkýši národní přírodní památky Rovná. . [Molluscs of the National Natural Monument Rovná.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 49: 83 -85. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Frajman J. Návrh druhové skladby pro porosty poškozené abiotickými činiteli na LS Vodňany. [Species composition proposal damaged by abiotic factors for forest district Vodnany.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Ivo Kupka VŠKP D
 2009Volmut F. Přehlídka práce německých dlouhosrstých a velkých a malých müst.oha.. – Myslivost 2009( 1): 42. Časopis D
 2009Kubelka V. Vodouš rudohohý 2008; aktuální stav; monitoring současných i historických hnízdišť v ČR - výsledky projektu. – Vanellus 3: 36 -37. Časopis D PDF
 2009Kovárna V. Zalesňování zemědělských půd v území lesní správy Vodňany. [Afforestation of former agricultural lands at the territory of the Forest district Vodňany.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Stanislav Vacek VŠKP D
 2009Klíma O. Zhodnocení obnovy vybraných porostů na lesním majetku města Volyně. [Regeneration in selected stands in town Volyně forests.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Ivo Kupka VŠKP D
 2009Rajlich P., Doležal P. & Brom Z. Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické. [Gold from the Rosia Montana deposit (Roumania), found in 1927 in Vodňany town (Bohemia) known as Křepice gold.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 49: 82. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Šímová L. Návrh ekostabilizujících krajinných prvků v oblasti Z Strakonicka. [Project of ecostabilizing landscape components in the area of Strakonicko.] stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jana Nováková VŠKP D PDF
 2008Podskalská H., Růžička J., Hoskovec M. & álek M. Preference infochemikálií hrobaříky (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae). – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 159 -160. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Bogusch P., Dvořák L. & Hlaváč J.Č. Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách. [Results of the faunistic survey of molluscs in the vicinity of Blatná town in south-western Bohemia.] – Malacologica Bohemoslovaca 7: 33 -46. Internetový časopis D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Trublová A. Z Vítání ptačího zpěvu 2007. – Ptačí svět 14(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2006Burešová E. Obnova rozptýlené zeleně u Bavorova. – Ochrana přírody 61( 7): 198. Časopis D Celé číslo
 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 40 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Hůlka P. & Exnerová A. Potravní ekologie a barevné značení volavek popelavých (Ardea cinerea). – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 57 -58. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. [CES project in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 62 -65. Časopis D PDF
 2004Pfeifer Karel MVZ dlouhosrstých ohařů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2004/6: 12. Časopis D PDF
 2004Králíček L. Zajíc v přírodě. – Myslivost 2004( 8): 34 -35. Časopis D PDF
 2003Křížek J. 1.05 Ichtyologický průzkum a charakteristika povodí řeky Volyňky, pramenící v chráněné krajinné oblasti Šumava, od pramene po Strakonice.. [Ichthyolocical survey and characteristics of the catchment area of the Volyňka river havinc its source in the Šumava Bohemian forest Protected Landscape Area - from the spring to the town Strakonice.] – Příroda, Praha 2003 Supl.: 29 -32. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2003Bogusch P. Hnízdní výskyt sov na Blatensku v letech 1994 - 1999. [Breeding occurrence of owls in the Blatná region in 1994-1999.] – Zprávy ČSO 57: 44 -47. Časopis D
 2003Hlaváč J. Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice). [Malacozoological inventory of the Bažantnice u Pracejovic Nature Reserve (Southern Bohemia, Strakonice District).] – Malacologica Bohemoslovaca 2: 31 -36. Internetový časopis D PDF
 2003Valda S. Malíř Mrkvička a Vidim. – Sosna 2003(1): 44 -45. Časopis D PDF
 2003Louda P. & Loudová I. Neobvyklý počet mláďat vlaštovky obecné. [Unusual number of hatchlings in Swallow Hirundo rustica.] – Zprávy ČSO 56: 20. Časopis D
 2003Dvořák L. Snails in the limestone caves of the Bohemian Forest foothills (SW-Bohemia). [Plži obývající vápencové jeskyně v Pošumaví (JZ Čechy).] – Malacologica Bohemoslovaca 2: 27 -30. Internetový časopis D PDF
 2003Malcová L. Uplatnění krajinotvorných programů v procesu revitalizace krajiny v obci Bavorov na okrese Strakonice. 67 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce J. Vráblíková VŠKP D
 2000bo 17 krajinných památkových zón. (Zprávy památkové péče). – Ochrana přírody 55( 2): 46. Časopis D Celé číslo
 1996Bárta F. Obratlovci přírodní rezervace Polom v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [The vertebrates of the Polom Nature reserve in Železné hory Protected area (East Bohemia).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 4: 137 -142. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1996Formánek J. & Škopek J. Pozoruhodné nejnovější výsledky kroužkování ptáků. [Remarkable actual recoveries of the Praha Bird Ringing Centre.] – Zprávy ČSO 42: 57 -59. Časopis D PDF
 1996Hadinec J. & Lesák L. Přírodni památka Chvalšovické pastviny. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Neveřejná D
 1996Hadinec J. & Lesák L. Přírodni památka Tůně u Hajské. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Neveřejná D
 1996Hadinec J. & Lesák L. Přírodní rezervace Dolejší rybník. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Neveřejná D
 1996Přibyla M. Příspěvek k ekologii druhu Lymnaea palustris Müller (Gastropoda: Pulmonata). 46 stran. Diplomová práce. UK FPř KZ. VŠKP D
 1996Musil P. Sčítání hnízdních populací vodních ptáků v roce 1995. [Monitoring Water Birds Breeding Populations in 1995.] – Zprávy ČSO 42: 12 -18. Časopis D PDF
 1996Hora J. Výsledky lednového sčítání labutí 1996. – Ptačí svět 3(2): 2. Časopis D Celé číslo
 1995Formánek J., Škopek J. & Chutný B. „Cílové druhy" 1994 až 1995 – Zprávy ČSO 40: 49 -50. Časopis D PDF
 1995Kloubec B. & Klimeš Z. Ptactvo Vodňanska. [Birds of the Vodňany Region (Southern Bohemia).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 35 Suppl.: 1 -96. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1995Musil P. Sčítání hnízdních populací vodních ptáků v roce 1994. [Water Birds Breeding Populations Monitoring in 1994.] – Zprávy ČSO 40: 11 -17. Časopis D PDF
 1994Máca J. Navržené chráněné území Zahorský rybník. 8 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Neveřejná D
 1993Albrechtová A. Inventarizační průzkum Knězi hora. Inventarizační zpráva. 24 stran. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Neveřejná D
 1993Nováková L. Přírodovědné vycházky do bližšího okolí Strakonic. 58 stran. Diplomová práce. JU FP KB. Vedoucí práce J. Petr VŠKP D
 1989Smrček M., Malina J. & Buřič K. Ptáci Blatensko-lnářské rybniční soustavy v hnízdním období 1975–1981. [The birds of the fish pond system near Blatná in the nesting period 1975–1981.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 29: 1 -12. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1987Simandl J. Fauna tesaříkovitých v okolí Blatné (Cerambycidae, Coleoptera). [The cerambycids fauna of the Blatná surroundings (Cerambycidae, Coleoptera).] – Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAV 23(2-3): 39 -41. Časopis D
 1987  Kadovský viklan. – Věda techn. ml. 60( 7): 27 -28,1 foto. Časopis D
 1987  Kam kráčíš strome? – Naší přírodou 7(12): 270 -271. Časopis D
 1987Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1986 (část 1). – Památky a příroda 12( 6): 369 -375,6 foto. Časopis D
 1986Němec Z. Buk východní ve Slavkovském lese. – Les. práce 65(12): 565. Časopis D
 1985Trpák P. Strach má velké očí. – Památky a příroda 10( 6): 380 , 1 foto. Časopis D
 1985Chábera S. Zajímavé tvary zvětrávání a odnosu granodioritu v okolí Kadova (jz. od Blatné). [Interessante Formen der Verwitterung und Abtragung des Granodiorits in der Umgebung von Kadov (südwestlich von Blatná).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 25: 1 -7. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1984Chalupský J. jr. K ekologii a taxonomii roupic (Enchytraeidae) v ovocnářské oblasti v okolí Vodňan v jižních Čechách. 221 stran. Kandidátská práce (CSc.). UK FPř KZ. VŠKP D
 1984Chábera S. Kadovský viklan. – Památky a příroda 9( 8): 506 -507,1 foto. Časopis D
 1984Slavík F. Odchov a vypouštěni bažantí zvěře v MS Blatná. – Myslivost 1984( 5): 105 -106. Časopis D
 1984Fröhlich J. Vyléčený viklan. – Naší přírodou 4( 2): 7 -9. Časopis D
 1983Hůda J. Chov divokých kachen v Mysliveckém sdružení Lnáře. – Myslivost 1983( 5): 106 -107. Časopis D
 1983Macháčková J Kadovský viklan. – Věda techn. ml. 62(19): 55 -56,1 foto. Časopis D
 1983Veber J. Výroční Členské schůze MS v okrese Strakonice. – Myslivost 1983( 2): 27. Časopis D
 1982Štěpánek Z. Péče o zeleň ve MS Volenice. – Myslivost 1982( 1): 20. Časopis D
 1982Pykal J. Zimoviště labutě velké (Cygnus olor) ve Strakonicích. [Das Überwintern des Höckerschwans (Cygnus olor) in Strakonice.] Sb. příspěvků k ornitologickému výzkumu Jihočeského kraje 18 -20. strana. Sborník tematických článků D
 1981Broža A. Chov mufloní zvěře na Katovicku. – Myslivost 1981( 8): 180 -171. Časopis D
 1981Matoušek M. Socialistická soutěž — cesta k dobrým výsledkům v myslivosti. – Myslivost 1981( 5): 107. Časopis D
 1980Skalický V. & VaněčejJ. a kol.* Příspěvek ke květeně Blatenská a přilehlých území, II. – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 36: 1 -136,1 mapa,lit. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1979Braun Š. Netypické paroží. – Myslivost 1979( 8): 183. Časopis D
 1974Němec J. Kvartérní izolované kosterní zbytky ropuch (Bufonidae) z Volyňska. [Quaternary separated frog bones (Bufonidae) from Volyně region.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 14: 215 -229. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348