Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Kozel P., Šebek P., Lepoint G. & Čížek L. Co nám mohou stabilní izotopy prozradit o potravních preferencích saproxylických brouků? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 108 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Hornátová L. & Průchová A. Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 74 -75. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Šumberová K., Potužák J., Fránková M., Ducháček M. & Fabšičová M. Co přineslo naše zapojení do akce COST NETLAKE aneb tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář. – Botanika 4(2): 19 -21. Časopis D PDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Šebestian J. Českobudějovické rybníky. – Ptačí svět 21(4): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Marec F., Šula J. & Košťál V. Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích. – Živa 62(5): CXXI. Časopis D PDF
 2014Pech P. Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí. [How Communities of Ants React to Changes in the Environment.] – Živa 62(2): 79 -82. Časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Rožnovský J. Klimatická změna: dopady na krajinu. [Climatr change: landscape impact.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Suda J. Petr Lepší, Martin Lepší, Karel Boublík, Milan Štech, Vladimír Hans (editoři): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Živa 62(3): LX. Časopis D PDF
 2014Cepák J. Počítání racků. – Ptačí svět 21(3): 21. Časopis D Celé číslo
 2014Šebelíková L. Přírodě blízká obnova – stále ještě netradiční přístup k obnově těžebních prostor. – Botanika 2(2): 13. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Pithart D. Zapojení vodních a mokřadních ekosystémů do řešení současných úkolů vodního hospodářství. [Involvement of aquatic and wetland ecosystems in addressing current challenges of water management.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 26 -35. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Beneš J., Spitzer L., Kepka P., Konvička M. Co přinesl transektový monitoring denních motýlů v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 31 -32. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Randák T. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. – Živa 61(6): CXXXIX.-CXL. Časopis D PDF
 2013Kubečka J. & Peterka J. Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v. v. i., České Budějovice. – Živa 61(6): CXXXVII. Časopis D PDF
 2013Podhrazský M., Adam M., Musil P. Chování husy velké (Anser anser) v pohnízdní době. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 179 -180. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Nováková M., Oliveriusová L., Sedláček F. Magnetická orientace u norníka rudého. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 162 -163. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Cepák J. Odchyt vlaštovek obecných na přehrávku hlasu mimo rákosiny. – Kroužkovatel 15: 6. Časopis D Celé číslo
 2013Poláková K., Musil P., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Kejzlarová T., Malíková H., Musilová Z. Populační dynamika zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 182 -183. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Pavlík P. Ptačí pečovatelé. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Kameníková M. & Rajchard J. Seasonal occurrence and abundance of waterbirds in sandpits and fishponds. – European Journal of Environmental Sciences 3(1): 48 -53. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Kasina J. Střípky z Národních mysliveckých slavností. – Myslivost 2013( 8): 76 -77. Časopis D
 2013Hanslík E., Marešová D. & Juranová E. Temporal and spatial changes in the concentrations of radiocaesium and radiostrontium in the Vltava river basin affected by the operation of the nuclear power plant at Temelín. – European Journal of Environmental Sciences 3(1): 5 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Sedláček O. Vánoční kapr hořkne v ústech. Intenzifikace chovu ryb ničí v rybnících vše živé. – Přirodovědci.cz 2013(3): 16 -17. Časopis D PDF
 2013Kejzlarová T., Musil P., Musilová Z., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Poláková B. Vliv hnízdní fidelity na reprodukční úspěšnost potápivých kachen. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 109 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Nacházelová M. Bahňákářský víkend 2011. – Vanellus 7: 8 -10. Časopis D PDF
 2012Šálek M.E. Čejkování na Písecku 2012. – Vanellus 7: 76. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Zahradníková M. Does the traffic flow affect the lichen diversity? A case study from the Novohradské hory Mts, Czech Republic. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 27 -44. Časopis D PDF
 2012Mejzlík F. Environmentální audit provozu společnosti Wienerberger Týn nad Vltavou a návrh opatření ke snížení negativních vlivů na životní prostředí. [Environmental audit of the operation of Wienerberger Tyn nad Vltavou and design measures to reduce negative impacts on the environment.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Bureš J. Hnízdění břehoušů černoocasých (Limosa limosa) na Českobudějovicku v letech 1990-2010. [Breeding of Black-taled Godwits (Limosa limosa) in the České Budějovice region during the years 1990-2010.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 22 -29. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Pakandl M. Hnízdění havrana polního (Corvus frugilegus) v Českých Budějovicích. [Breeding of Rook (corvus frugilegus) in České Budějovice (south Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 30 -39. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Kubelka V. & Pykal J. Hnízdění vzácných bahňáků na Českobudějovicku v první dekádě 21. století s významným rokem 2007. [Breeding of rare waders in české Budějovice area (South bohemia, czech Republic) during firs decade of 21st century with the significant year 2007.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 7 -21. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Duda P. Jihočeské divadlo. – Myslivost 2012( 6): 84. Časopis D
 2012Zumr J. st. Karlův hrádek. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/5: 37. Časopis D
 2012Riegert J. & Lövy M. Koexistence poštolky obecné (Falco tinnunculus) a kalouse ušatého (Asio otus) v Českých Budějovicích. [Coexistence of Common Kestrel (Falco tinnunculus) and Long-eared Owl (Asio otus) in České Budějovice.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 45 -51. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Popovičová T. Návrh environmentálně šetrného managementu cestovního ruchu na Třeboňsku. [Design of environmentally sound management of tourism in the region Třeboňsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Hiltscher T. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve venkovském mikroregionu Blanský les za účelem podpory jeho socioekonomického rozvoje [Proposition of intensification of enviromentally thrifty tourism development in country-side microregion Blanský les in purpose of his socioeconomical expansion.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant E. Pecharová, Vl. Zdražil VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Jaroš J. & Spitzer K. Neobyčejná společenstva motýlů na rašeliništích Třeboňska: přežívání reliktních populací. [Unusual Communities of Moths and Butterflies of the Třeboň Basin Peatlands: Survival of Relict Populations.] – Živa 60(3): 125 -128. Časopis D PDF
 2012Kubelka V. Poznámky k výskytu vybraných vzácných druhů vodních ptáků v PR Vrbenské rybníky v letech 2002-2012. [Notes about occurrence of rare water bird species in the Vrbenské rybníky nature reserve in the period 2002-2012.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 106 -117. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Pakandl M. Průtah jespáka malého (Calidris minuta) a jespáka šedého (Calidris temminckii) na území České republiky. – Vanellus 7: 35 -37. Časopis D PDF
 2012Hrubý O. Rekonstrukce zemědělské usedlosti v obci Sobětice, Jihočeský kraj. [Study of the reconstruction of the historical farm in the village Sobětice, South Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina, konzultant Daniel Franke VŠKP D PDF
 2012Bím J. Scénáře rozvoje centrální části Novohradských hor. [Scenarios for the development of central part of Novohradské mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier VŠKP D PDF
 2012Drmota J. & Kasina J. Setkání Klubu autorů v Novohradských horách. – Myslivost 2012( 7): 65 -67. Časopis D PDF
 2012Borovcová M. Těžké kovy ve vegetaci kořenových čistíren odpadních vod. [Heavy metals in vegetation of constructed treatment wetlands with horizontal sub-surface flow.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Štípek K. & Ježek M. Vliv odrůdy kukuřice a ozimé pšenice při výběru potravy u černé zvěře. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 30 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Buřič V. Vliv rozsáhlých antropogenních aktivit v krajině. [The impact of the large scale anthropogenic activity on the landscape.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Řeháková P. Vyhodnocení účinnosti kořenových čistíren v České republice. [Evaluation of treatment efficiency of constructed wetlands in the Czech Republic .] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Redakce XV. Mistrovství České republiky opanoval Jan Brtník. – Myslivost 2012( 8): 83. Časopis D
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2012Kubelka V. Zimování vodních ptáků v Českých Budějovicích během 20 let (1993-2012). [Wintering of waterbirds in České Budějovice during 20 years (1993-2012).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 118 -149. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Denis J. Změna cestní sítě spojená s provozem a výstavbou JE Temelín. [Road network changes related to NPP Temelín development and operation.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Kateřina Kovaříková VŠKP D PDF
 2011Nacházelová M. Bahňákářský víkend 2010. – Vanellus 6: 9 -10. Časopis D PDF
 2011Šálek M. E. Čejkování na Písecku 2011. – Vanellus 6: 51 -52. Časopis D PDF
 2011Hanč Z. Denní motýli a vřetenušky (Papilionoidea, Hesperioidea a Zygaeniidae) Chráněné krajinné oblasti Blanský les. [Butterflies and Burnet moths (Papilionoidea, Hesperioidea and Zygaeniidae) of the Blanský les Protected Landscape Area.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 101 -117. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Sládková J. Krajinné prvky ve struktuře města České Budějovice, jejich integrace do organismu města s vazbou na územní plánování. [Landscape elements in urban structure of České Budějovice, their integration in the urban tissue related to urban planning.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier, konzultant Petr Hrůša VŠKP D PDF
 2011Cepák J. Kroužkování bahňáků v ČR v roce 2009. – Vanellus 6: 35 -38. Časopis D PDF
 2011Oliveriusová L. & Sedláček F. Magnetická orientace norníka rudého. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 165 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Langrová A., Kuklíková B., Haas M., Musil P., Musilová Z. a kol. Mezisezónní variabilita přežívání mláďat poláka velkého a poláka chocholačky v jižních Čechách v letech 2004 - 2009. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 128 -129. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kuklová M. Národní myslivecké slavnosti na Ohradě, Mistrovství republiky ve vábení jelenů. – Myslivost 2011( 8): 90 -91. Časopis D PDF
 2011Burianová J. Organické napojení krajinného prostoru s intravilánem města Týna nad Vltavou pomocí zeleně. [Organic interconnection of the landscape and the developed area of the town of Týn nad Vltavou by means of the greenery.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová, konzultant Václav Bažant VŠKP D
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Beran L. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Blanský les. [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blanský les PLA (Southern Bohemia, Czech Republic.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 89 -100. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Ramešová E. Rybniční soustava na Zlaté stoce, studie historického vývoje krajiny vypracovaná na podkladě archivních map a dalších pramenů dokladujících zásahy do krajiny od 16. století.. [Golden sewer Pond system, study of the historical development of landscape on the basis of archival maps and other sources documenting interventions in the landscape since 16 century..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina, konzultant Miroslav Hátle VŠKP D PDF
 2011Jurásek M. Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 29 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Kuklíková B., Haas M., Langrová A., Musil P. & Musilová Z. Vnitrosezónní variabilita přežívání rodinek poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky(Aythya fuligula). – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 123 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tichá V. Výstavní okénko. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 2. Časopis D PDF
 2011Tichá V. Výstavní okénko. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 2. Časopis D
 2011Šebestian J. Významné ptačí území Českobudějovické rybníky. – Ptačí svět 18(1): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Frantová J. Zhodnocení vývoje litorálních porostů v závislosti na hospodářských zásazích: zatížení živinami, vyhrnování, manipulace s vodní hladinou a rybí obsádka. [Evaluation of development of littoral plant stands in dependence on management measures: nutrient load, sediment removal, changing water level and fish stock.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Pokorný, konzultant Štěpán Husák VŠKP D PDF
 2011Borovka J. Zkoušky vloh na Českobudějovicku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 4. Časopis D PDF
 2010Staněk J. Analýza přirozené obnovy buku a struktury porostů ve vybrané části Poněšické obory (LČR, s.p.). [Analysis of beech natural regeneration and stand structure in the selected part of the Poněšice game preserve.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Levá L. Audit Marketingové strategie potravinářského střediska Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. [Audit of Marketing Strategy Food Processing Unit of Forest Joint Stock Company ˝ Hluboká nad Vltavou.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Marcel Riedl VŠKP D
 2010Cudlín O. & Komendová B. Biodiverzita drobných zemních savců na loukách s odlišným vodním režimem na Třeboňsku. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 49 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Lukš V. & Karas J. Festina lente platí na Třeboňsku dvojnásob – Lesu zdar 2010( 6): 21 -23. Časopis D Celé číslo
 2010Rajlich P., Procházka V., Pavlíček V., Korbelová Z. & Nižňanský D. Granát magnetitový kvarcit (takonit) z Hrádku u Olešnice. [Garnet magnetite quartzite (taconite) from Hrádek near Olešnice.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 50: 41 -49. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Řehoř F. & Zasadil J. Chov jelení zvěře v Poněšické oboře. – Myslivost 2010( 5): 14 -17. Časopis D PDF
 2010Kasina J. Chov jelení zvěře v Poněšické oboře. – Myslivost 2010( 5): 14. Časopis D
 2010Burianová K., Flašar J., Lepší P. & Rejnková T. Chráněná krajinná oblast Blanský les – čerstvá dvacítka [The Blanský les Protected Landscape Area] – Ochrana přírody 65(1): 2 5. Časopis D PDF
 2010Březinová T. & Lučan R. K. Jak spočítat netopýry: stanovení absolutní abundance netopýra vodního ( Myotis daubentonii ) v Českobudějovické pánvi. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 45 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kasina J. Národní myslivecké slavnosti Ohrada 2010. Mistrem republiky ve vábení jelenů David Princ! – Myslivost 2010( 8): 54 -56. Časopis D
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348