Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234567
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Skalník Vít & Martínková Natália Predikce rozšíření vlka v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 177 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2016. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 99 příloha: II.-VI. Časopis D PDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2016Klaudys M. Za korálovcem na Jehliště. Souhrn nejzajímavějších nálezů z přírodovědných průzkumů probíhajících v ojedinělé soukromé rezervaci. – Pod Blaníkem 20(42) č.4: 2 -5. Časopis D PDF
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Kovařík V. Naučná stezka v Sedlci-Prčici. – Pod Blaníkem 19(41) č.4: 7 -8. Časopis D PDF
 2015Zvára M. & Bezděk V. Ochotnické divadlo na Podblanicku XLI. Z historie ochotnického divadla v Mezihoří. – Pod Blaníkem 19(41) č.3: 23 -24. Časopis D PDF
 2015Cáder R. Sedlecko a Prčicko 19/2015. – Pod Blaníkem 19(41) č.2: 91 příloha: III. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2015Urban J. Stopou dějin Sedlčanky. – Pod Blaníkem 19(41) č.3: 90 příloha: IV. Časopis D PDF
 2015Beneš K. Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. [Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Křivoklátsko Protected Landscape Area (Central Bohemia).] – Bohemia centralis 33: 143 -173. Časopis D PDF
 2014Petrusková T. Co říkají lindušky svým trylkováním. – Ptačí svět 21(3): 19. Časopis D Celé číslo
 2014Kovařík V. Český Merán 17/2013. – Pod Blaníkem 18(40) č.3: 99 příloha: IV.-V. Časopis D Celé číslo
 2014Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2013. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 99 příloha: VIII.-X. Časopis D Celé číslo
 2014Hanel L. Čtvrtstoletí průzkumu vážek na Podblanicku. – Živa 62(5): CXXVIII.-CXXIX. Časopis D PDF
 2014Rak Š., Přidalová P. & Špryňar P. Geologicko-historicko-botanická exkurze do okolí Jinců. [Geological, historical and botanical excursion to the Jince vicinity.] – Český kras XL: 49 -51. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Juřík J. Masív Brd z jiného pohledu. – Nika 35(Květen 2014): 2. Časopis D PDF
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Pešout P. Sedlecko a Prčicko. – Pod Blaníkem 18(40) č.2: 99 příloha: IV. Časopis D Celé číslo
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Valenta V. Střední Brdy V. Brdy kovové. – Nika 35(Květen 2014): 6 -9. Časopis D PDF
 2014Kovalová M. Vladimír Grégr – projektant budovy sedlecké pošty. (Vlastivědný sborník Sedlecko a Prčicko 17/2013) – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 17 -20. Časopis D Celé číslo
 2014Vacek O. Vojenské výcvikové prostory a ochrana přírody. – Nika 35(Květen 2014): 14 -15. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Tošenovský E., Schnitzerová P., Koleček J. & Viktora L. „Pod jednou střechou“ s rorýsy a netopýry na Moravě. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 236 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2012. – Pod Blaníkem 17(39) č.1: 99 příloha: VII.-XI. Časopis D PDF
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Kinštová A., Pišvejcová I., Mula Laguna J., Cortezón A., Petrusek A., Petrusková T. Lze rozpoznat agresivní motivaci lindušky lesní podle zpěvu? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 110 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Tošenovský E., Schnitzerová P., Koleček J. & Viktora L. Ochrana synantropních druhů ptáků a netopýrů na střední Moravě – první rok projektu „Pod jednou střechou“. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 235 -236. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Kysela M. Podpora hnízdních možností ptactva. – Pod Blaníkem 17(39) č.2: 7 -8. Časopis D PDF
 2013Ochrana fauny ČR Přijeďte na školní výlet za nevšedním zázitkem do zachranné stanice volně žijících živočichů. 4 strany. Ochrana fauny ČR. Skládačka D PDF
 2013Kovařík V. Sedlecko a Prčicko. – Pod Blaníkem 17(39) č.3: 99 příloha: VI.-VII. Časopis D PDF
 2013Ochrana fauny ČR Stanice pro zraněné volně žijící živočichy. 4 strany. Ochrana fauny ČR. Skládačka D PDF
 2013Hanslík E., Marešová D. & Juranová E. Temporal and spatial changes in the concentrations of radiocaesium and radiostrontium in the Vltava river basin affected by the operation of the nuclear power plant at Temelín. – European Journal of Environmental Sciences 3(1): 5 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Jankovský M. & Pivnička K. Angler fishing strategies at different reservoirs in the Czech Republic assessed from fishery statistics (1988–2007). – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 7 -18. Časopis D PDF
 2012Kovařík V. Byliny listnatých lesů. – Český Merán 16/2012: 11 -22. Sborník vlastivědný D
 2012Vokurka M. Ekologická újma způsobená nedovolenou lesní těžbou v oblasti Rakovnicka. [Harm to environment caused by illegal ways of cutting the wood in the Rakovník area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš, konzultant Jiří Miegl VŠKP D PDF
 2012Rohánková K. Genius Loci ve vojenském újezdu Brdy. [Genius Loci in Brdy military training area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2012Urban J. Historie hornictví na Podblanicku. – Pod Blaníkem 16(38) č.4: 99 příloha: IV.-V. Časopis D PDF
 2012Kaucký Z. Hodnocení průchodnosti území pro stavbu dálnice D3 v úseku Jesenice - Tábor. [The evaluation of the Landscape patency for D3 highway (Jesenice - Tábor).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D PDF
 2012Dvořák J. & Palyzová L. Jelen sika japonský (Cervus nippon nippon) na území ČR a úskalí managementu jeho populací. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 19 -25. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Kam na výlet - Rakovník a okolí. 3 strany. Měs. ú. Rakovník. Internet D PDF
 2012Písařová M. Kompostování biologicky rozložitelného odpadu - kompostárna Dobříš. [Composting of biodegradable waste - composting in Dobříš.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2012Kovalová M. Lidkovice 300leté. – Český Merán 16/2012: 96 -112. Sborník vlastivědný D
 2012Koleček J. Mapování hnízdišť rorýsů v Olomouckém a Zlínském kraji. – Moudivláček 2012(1): 10. Časopis D Celé číslo
 2012Doubravová L. Město Sedlec-Prčice na stránkách čtrnáctideníku „Vltavské proudy“, rok 1939. – Český Merán 16/2012: 71 -95. Sborník vlastivědný D
 2012Malíček J. Mokřadní louky Sedlčanska – střípky z krajin minulých. [The Sedlčany Region Wet Meadows – Small Fragments of Past Landscapes.] – Živa 60(3): 113 -114. Časopis D PDF
 2012Selmi Wallisová M. Nález části sídelního areálu Vítkovců na Vítkově náměstí v Prčici. – Český Merán 16/2012: 21 -35. Sborník vlastivědný D
 2012Sirotková M. Nemovité kulturní památky na území města Příbram. [Immovable Cultural Monuments in the Town of Příbram.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce et Lukáš Kalecký, konzultant Jiří Schmidt VŠKP D PDF
 2012Pracovníci Podbrdského muzea Podbrdské muzeum. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 22 -23. Časopis D PDF
 2012Kovařík V. Proměny na Jezerech. – Český Merán 16/2012: 58 -63. Sborník vlastivědný D
 2012Formánek Z. Prostupnost krajiny mezi Brdy a Křivoklátskem pro různé typy organizmů. [Landscape permeability in between Brdy and Krivoklatsko uplands for different types of organisms.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Bureš J. Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy. – Ptačí svět 19(1): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2012Kozlíková B. Recyklace a využití baterií ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.. [Recycling and recovery of batteries in succession Pribram Smelting Company, Inc.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Vlastimila Mikulová VŠKP D PDF
 2012Kaasová K. Seminář o chovu jelence běloocasého na Dobříšsku. – Myslivost 2012( 4): 74 -75. Časopis D PDF
 2012Šidlochová M. Vyhodnocení dlouhodobého provozu kořenových čistíren Ptenín a Trhové Dušníky. [Evaluation of a long-term performance of constructed wetlands Ptenín and Trhové Dušníky.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Mottl P. Vyhodnocení sekundární sukcese dřevin na dopadových plochách VVP Brdy. [Evaluation of secondary succession on shooting ranges of military area Brdy Mts. (Czech Republic).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová, konzultant Petr Karlík VŠKP D PDF
 2012Řeháková P. Vyhodnocení účinnosti kořenových čistíren v České republice. [Evaluation of treatment efficiency of constructed wetlands in the Czech Republic .] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Kovalová M. Výročí kaple v Jetřichovicích. – Český Merán 16/2012: 115 -117. Sborník vlastivědný D
 2012Špatenková P. Vývoj krajiny Vojenského újezdu Brdy. [Landscape development of the Brdy military area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Barbora Engstová VŠKP D PDF
 2011Kovalová M. 310 let od velkého požáru v Prčici. – Český Merán 15/2011: 21 -34. Sborník vlastivědný D
 2011Vaněček M. Antonín Krtil, lesník na prčickém panství. – Český Merán 15/2011: 59 -64. Sborník vlastivědný D
 2011Kovařík V. Dřeviny našich listnatých lesů. – Český Merán 15/2011: 20 -30. Sborník vlastivědný D
 2011Skála J., Vácha R. & Čechmánková J. Evaluation of arsenic occurrence in agricultural soils of the Bohemian Forest region. – Silva Gabreta 17(2-3): 55 -67. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Cepák J. Kroužkování bahňáků v ČR v roce 2009. – Vanellus 6: 35 -38. Časopis D PDF
 2011Klozík P. Malířka Alena Lukešová. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/1: 16 -18. Časopis D PDF
 2011Kovalová M. Moninec, 400 let od první zmínky. – Český Merán 15/2011: 103 -107. Sborník vlastivědný D
 2011Malíková H. Monitoring motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Sedlčansku. [Monitoring of Marsh Harrier in Sedlčany region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil, konzultant Josef Veselý VŠKP D
 2011Kamler J. & Homolka M. Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet. – Folia Zool. 60(1): 63 -69. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2011Kovalová M. O místních částech Sedlce-Prčice. – Český Merán 15/2011: 40 -58. Sborník vlastivědný D
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kortusová H. Suburbanizace a její vývoj ve městě Dobříši. [Suburbanization and its development in Dobříš.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Magdalena Olšiaková VŠKP D PDF
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Patlejch R. Vývoj veřejných prostorů v Rožmitále pod Třemšínem. [Development of public spaces in town of Rožmitál pod Třemšínem.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Hroch V. Aktualita: Den s Lesy České republiky. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-07-15: 1. Internetový časopis D
 2010Kasina J. Bohostice. – Myslivost 2010( 4): 75. Časopis D
 2010Gora M. Celostátní soutěž barvářů Vítěz ČR, CACIT. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 11. Časopis D
 2010Andreska J. Co viděla Březnice. – Sanquis 72-73: 123 -124. Časopis D
 2010Redakce IZ Cyklistická sezona začíná: Na kole po Rakovnicku. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-03-30: 1. Internetový časopis D
 2010Podzimek A. Český Merán v berní rule 1654 - I. část. – Český Merán 14/2010: 66 -83. Sborník vlastivědný D
 2010Leštinová I. Determinace vhodného druhu dřeviny pro plantážové pěstování v okolí Dobříše. [The determination of suitable woody species for plantation cultivation in vicinity of Dobříš.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Vilém Podrázský VŠKP D
 2010Klozík P. Devatenácté setkání nožířů v Příbrami. – Myslivost 2010(12): 58 -59. Časopis D PDF
 2010Redakce IZ Dobříšští lesníci pečují o chráněná území. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-19: 1. Internetový časopis D
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Roztočilová E. Hajní v Českém Meránu. – Český Merán 14/2010: 29 -38. Sborník vlastivědný D
 2010Kovařík V. Hájové rostliny. – Český Merán 14/2010: 16 -28. Sborník vlastivědný D
 2010Tichai M. Kalendář akcí 2010 Rakovnický ornitologický spolek Fénix o. s. – Columba 16(1): 16. Časopis D
 2010Kovalová M. Kaplička v Lidkovicích je 200 let stará. – Český Merán 14/2010: 106 -107. Sborník vlastivědný D
 2010Muláček R. Kulík s melírem? – Vanellus 5: 47. Časopis D PDF
 2010Bohuňková V. Kvantifikace změn krajinné struktury k.ú. Duchcov, Hrdlovka a Libčice. [Quantifying changes in landscape structure of cadastral Duchcov, and Hrdlovka Libčice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D
 2010Kasina J. Myslivecký nůž roku 2010. – Myslivost 2010(11): 74 -75. Časopis D PDF
 2010Pořízková K. Návrh rekonstrukce farmy pro chov mléčného skotu s pastevním areálem v obci Nalžovické Podhájí. [Project for reconstruction of livestock farm with pastoral area in the village Nalžovické Podhájí.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Kykal VŠKP D
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348