Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 s.a.Anonym Inventarizační zpráva. 1 strana. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 s.a.Janáčková H., Řezníček J. & Holubičková B. Zpráva z terénního šetření v navrhovaném chráněném území Klánovický les. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 2020Sychra J. & Malenovský I. Křísek leknínový (Erotettix cyane) - znovuobjevený modrý klenot našich mokřadů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 187 -188. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2016. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 99 příloha: II.-VI. Časopis D PDF
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2016Štědra M. Lipová alej z roku 1790 u sv. Anny na Beletíně. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 5 -7. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2014Svoboda I. 33. Aktiv spolupracovníků kroužkovací stanice N. muzea. – Kominíček 20: 23. Časopis D Celé číslo
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2013. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 99 příloha: VIII.-X. Časopis D Celé číslo
 2014Petřík P. Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR. [Main causes and trends of vegetation and floristic changes in the landscape of the Czech Republic.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 54 -64. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? [New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains.] – Živa 62(3): 106 -108. Časopis D PDF
 2014Klvaňová A. Od Hliníku k samolepkám. – Ptačí svět 21(4): 2. Časopis D Celé číslo
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Hladík J. & Pichlíková R. Stav půd České republiky. [State of the soil in the Czech Republic.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 21 -25. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Švingr P. Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 99 příloha: XV.-XVIII. Časopis D Celé číslo
 2013Anonym Krajinou Rudolfa II. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Lysá nad Labem - Benátky nad Jizerou. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Brandys n./L.; Krajský úřad - Středočeský kraj. Skládačka D PDF
 2013Kasina J. Oslava nejen kvalitní zvěřiny v Klokočné. – Myslivost 2013(12): 116. Časopis D
 2013Slavík O. V České republice nejsou volné migrace ryb doposud možné. – Živa 61(6): CXXIV.-CXXV. Časopis D PDF
 2013Musilová M. Zprávy ze záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. – Pod Blaníkem 17(39) č.2: 99 příloha: XIV.-XVII. Časopis D PDF
 2012Houžvic A. Analýza cestovního ruchu města Říčan a jeho okolí, včetně návrhu environmentálně šetrného rozvoje. [Analysis of tourism Rican town and its surroundings, including a proposal for its environmentally friendly development.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant M. Martiš, Petra Kottová VŠKP D PDF
 2012Dostál J. Návrh naučné stezky s tématikou historie krajiny. [Nature trail on the theme of landscape history.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Krafková P. Návrh naučné stezky Zaječicka. [The proposal of the nature trail of Zaječice area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Redakce IZ Nová turistická stezka nedaleko Úval u Prahy. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-06-26: 1. Internetový časopis D
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Kučerová Š. Urbanistická studie revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích. [Revitalization of 5th May Square in Čelákovice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2012Křížová L. Vyhodnocení provozu kořenové čistírny v Ondřejově. [Evaluation of treatment performance of constructed wetland Ondřejov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Volfová H. Využití starých map a leteckých snímků pro analýzu vývoje lesního hospodářství na Černokostelecku. [Using old maps and aerial photographs to analyze the development of forestry in the Černokostelecko Region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Děd B. Aktualita: Lesy ČR opravují historický majetek. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-07-19: 1. Internetový časopis D
 2011Rabová L. Avifauna Jevanských rybníků. [Birds of the Jevany ponds.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D PDF
 2011Říhová K. Dobudování geodetické sítě měřických bodů ve cvičné lokalitě číslo 2.1 v Kostelci nad Černými Lesy. [Construction of the geodetic network of the measurement points at the training lokality No. 2.1 at Kostelec nad Černými Lesy.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Dana Tollingerová VŠKP D PDF
 2011Kodetová L. Dobudování geodetické sítě měřických bodů ve cvičné lokalitě číslo 5.5 v Kostelci nad Černými Lesy. [Construction of the geodetic network of the measurement points at the training lokality No. 5.5 at Kostelec na Černými Lesy.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Dana Tollingerová VŠKP D
 2011Frnčová L. Hlavenec po roce patřil bíglům. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 5. Časopis D
 2011Zámyslický A. I.Jarní derby ohařů na OMS Praha – východ. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 11. Časopis D
 2011Kasina J. IV. Svatohubertské kulinářské slavnosti ve znamení chladu a deště. – Myslivost 2011(11): 88 -89. Časopis D PDF
 2011Hlaváček J. Katastr nemovitostí, historie a současnost Kostelec nad Černými lesy a okolí. [Land registry, history and present of Kostelec nad Černými lesy city and surroundings.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Skála VŠKP D PDF
 2011Skoková I. Posouzení kvality vody v Zelenečském potoce v obci Zeleneč. [Evaluation of Zelenečský Brook water quality at Zeleneč.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Kvítková J. Přírodní podmínky na území Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy - literární rešerše. [Natural conditions at the School Forest Enterprise at Kostelec nad Černými lesy - a literature review.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Ševítová P. Revitalizace úseku Dobřejovického potoka, Modletice. [Restoration project of the Dobrejivicky brook reach at Modletice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D PDF
 2011Zámyslický A. Setkání kynologů OMS Praha – východ. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/3: 7. Časopis D PDF
 2011Piskáček M. Tip na výlet: Procházka revírem Zelená bouda. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-04-26: 1. Internetový časopis D
 2010Frnčo L. 2 x CACT Hlavenec 2009. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2: 6. Časopis D
 2010Rakušan R. Analýza struktury a regeneračního potenciálu porostu v národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny. [Analysis of structure and reproduction potential of forest stand in the NPR Voděradské bučiny.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Čermák A. Analýza vybraných porostů na bývalé zemědělské půdě na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy. [Analysis of selected stands on former agricultural land on the territory of the School Forest Enterprise Kostelec nad Černými lesy.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Stiller O. Dobudování geodetické sítě měřických bodů ve cvičné lokalitě číslo 4.1 v Kostelci nad Černými Lesy. [Construction of the geodetic network of the measurement points at the training lokality No. 4.1 at Kostelec nad Cernymi Lesy.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Dana Tollingerová VŠKP D
 2010Plundra M. Generel zeleně ve správním území obce Zeleneč. [Masterplan of ecological network of Zelenec municipality.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2010Hrdličková P. Identifikace historických struktur v krajině Říčanska. [Identification of historical structures in the landscape of Říčany region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2010Bureš J. Lesní revír Pojizeří se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-21: 1. Internetový časopis D
 2010Bornová Z. Nákladovost školkařského provozu na příkladu ĆZU - ŠLP Kostelec. [The costs of the nursery`s operation on the example ČZU - ŠLP Kostelec.] Diplomová práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Karel Pulkrab VŠKP D
 2010Tichá V. Nominace na Memoriál Richarda Knolla. – Myslivost 2010( 6): 50 -51. Časopis D PDF
 2010Podškubková T. Optimalizace Územního systému ekologické stability Říčanska na základě analýzy vývoje krajinných struktur. [Territorial system of ecological stability of Říčany territory optimization on the basis analysis of the development of landscape structures.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zdeněk Keken VŠKP D
 2010Kasina J. Pohoda v Klokočné. – Myslivost 2010(11): 82 -83. Časopis D
 2010Redakce IZ Pomník svatého Huberta. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-19: 1. Internetový časopis D
 2010Kučerová Š. Posouzení urbanistické kvality veřejných prostranství v historické perspektivě města Čelákovice. [Assessment of quality of public space in a historic perspective, case study Celakovice.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2010Beran L. Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle. [A contribution to the knowledge of molluscs (Mollusca) of the Větrušické rokle National Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic).] – Bohemia centralis 30: 101 -108. Časopis D PDF
 2010Ložek V. Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic. [Relict malacocoenoses of Jarvová louka at Sedlčánky and Nature Reserve Slatinná louka near Liblice (Central Bohemia).] – Bohemia centralis 30: 109 -113. Časopis D PDF
 2010Richtrmoc M. Revír Kralupy je výjimečný nejen svou rozlohou. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-09-23: 1. Internetový časopis D
 2010Samborská A. Studie plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mratín. [Study of plan of collective equiptment of complex landscape consolidation in k.ú. Mratín.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Zuzana Skřivanová VŠKP D
 2010Čechrák M. Vliv přikrmování na populaci prasete divokého v oblasti Černokostelecka. [Feeding effect on wild boar population in the Kostelec nad Černými lesy area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2010Redakce IZ Vydejte se brandýskými lesy po stopách Rudolfa II. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-02-16: 1. Internetový časopis D
 2010Eschner J. Výchova buku v podmínkách ŠLP Kostelec nad Černými lesy. [Tending of beech in conditions of the School Forest Enterprise Kostelec nad Černými lesy.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Kulířová P. Vývoj oceňování pozemků v České republice. Případová studie v katastrálním území Herink. [The Development of Land Valuation in the Czech Republic. The Case Study in the Cadastral District Herink.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Dana Tollingerová VŠKP D
 2009Kasina J. 1. Svatohubertské kulinářské slavnosti. – Myslivost 2009( 1): 62. Časopis D
 2009Vašíčková Š. Cesty barokních krajin k.ú. Velké Popovice a Kunice - návrh obnovy vybraných prvků historické cestní sítě v k.ú. [Field roads of baroque landscapes in Velké Popovice and Kunice - restoration plan of historical field roads selected components.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2009Freylichová E. Cesty barokních krajin Říčanska - návrh obnovy vybraných prvků historické cestní sítě v k.ú. Říčany a Nupaky. [Field roads of baroque landscapes in Říčany - restoration plan of historical field roads selected components in Říčany and Nupaky cadastres.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2009Kesner J. Honičské zkoušky a myslivecká praxe – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/2: 6 -7. Časopis D
 2009Zeman T. Inventarizace a zhodnocení zeleně na náměstí Smiřických v Kostelci nad Černými lesy. [Green inventorization and evaluatation on the Smiřických square in Kostelec nad Černými lesy.] Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Václav Bažant VŠKP D
 2009Vidmanová K. Koncept zeleňe obce Měšice. [Conception of greenery in village Měšice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2009Nejedlá P. Krajinný ráz přírodního parku Velkopopovicko. [Landscape charakter of the nature park Velkopopovicko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2009Juřičková  L. Měkkýši NPR Voděradské bučiny [Molluscs of the Voděradské Bučiny national reserve.] – Malacologica Bohemoslovaca 8: 93 -97. Internetový časopis D PDF
 2009Rys J. Námluvy divočáků za humny Prahy. – Myslivost 2009( 2): 12 -13. Časopis D
 2009Krejcarová J. Obnova liniových koridorů v zemědělské oblasti JZ od Prahy (zejm. k.ú. obcí Chýnice, Choteč, Kosoř, Třebotov, Roblín a Vysoký Újezd). [Revitalization project of line corridors in the agricultural landscape SW of Prague.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jana Nováková VŠKP D
 2009Homola J. Produkční potenciál douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/Franco.) na území ŠLP Kostelec. [Production potential of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/Franco.) at the School Forest Enterprise Kostelec nad Černými lesy.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2009Klozík P. Prosincové setkání nožířů v Praze. – Myslivost 2009( 2): 42 -43. Časopis D
 2009Spurný V. Přirozená obnova lesa douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/Franco.) na území ŠLP Kostelec. [Natural regeneration of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/Franco.) on the area of the SFE Kostelec.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2009Švec O. Přírůst lesních porostů v průběhu jejich přestavby na lesnickém úseku Klokočná (LČR, s.p.). [Increment of forest stands in the course of stand transformation at the Klokočná forest range (LČR, s.e.).] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2009Birklen P., Dobrovský P., Slavíková A., Horecký J., Musil J. & Marek P. Řešení migrační prostupnosti říční sítě v ČR. [Seeking for Water System Permeability for Fish in the Czech Republic] – Ochrana přírody 64(5): 10 -12. Časopis D PDF
 2009Koudelka O. Studenti již podruhé soutěžili v mysliveckém troubení a vábení jelenů. – Myslivost 2009( 5): 64 -65. Časopis D
 2009Stiborek J. Studie vegetačních úprav v obci Dobřejovice. Diplomová práce. ČZU FLD KDSLD. VŠKP D
 2009Kuželka K. Vnášení melioračních a zpevňujících dřevin v průběhu přestavby porostů na příkladu lesního úseku Klokočná (s.p. Lesy ČR). [Implementation of soil improving and stand stabilizing tree species in course of stand transformation at the Forest range Klokočná (Lesy ČR, s.e.).] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2008Novák J. Abundance a biomasa zooplanktonu rybníka Jevanský. [Abundance and biomass of zooplankton in fishpond Jevanský.] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ. VŠKP D
 2008Bruková B. Analýza metod kalkulace ceny dřevoprodukční funkce lesa na vybraném území ŠLP Kostelec nad Černými lesy. Diplomová práce. ČZU FLD KERLH. VŠKP D
 2008Dlugošová K. Analýza rentability hospodaření ŠLP Kostelec n. Č. Lesy. [Forest management profitability analysis of the University Forest Enterprise Kostelec n.Č.Lesy.] Bakalářská práce. ČZU FLD. VŠKP D
 2008Jiras P. Botanická inventarizace přírodní rezervace Lipovka-Grado. [Inventarisation of plants in natural reserve Lipovka-Grado.] Bakalářská práce. ČZU FLD. VŠKP D
 2008Kejmar M. Břehová infiltace a umělá infiltrace v Káraném. [Influent seepage and artifical infiltration in Kárané.] Bakalářská práce. ČZU FŽP. VŠKP D
 2008Vacík P. Evaluation of socio - economic importance of forest services on selected areas in the University Forest Enterprise Kostelec nad Černými lesy. Diplomová práce. ČZU FLD KERLH. VŠKP D
 2008Adámek L. Inventarizace a posouzení stavu uliční zeleně v části katastrálního území obce Čelákovice. Diplomová práce. ČZU FLD KDSLD. VŠKP D
 2008Mrázová Z. Inventarizace veřejné zeleně a studie vegetačních úprav v obci Louňovice. [Inventory of open green vegetation and vegetation reforms in village Louňovice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. VŠKP D
 2008Šafránková Z. Krátké zprávy ze správního obvodu Městkého úřadu Neratovice. – Sosna 2008: 35 -40. Časopis D PDF
 2008Juřičková  L. Měkkýši NPR Voděradské bučiny [Molluscs of the Voděradské Bučiny national reserve.] – Malacologica Bohemoslovaca 7: 93 -97. Internetový časopis D PDF
 2008Podlahová M. Mezinárodní zkoušky honičů v Kostelních Střímelicích. – Svět myslivosti 9( 3): 28. Časopis D PDF
 2008Šafránková Z., Poprach K., Lumpe P. & Kodera M. Monitoring hnízdní populace luňáka červeného a luňáka hnědého v obvodu MěÚ Neratovice. – Sosna 2008: 22 -25. Časopis D PDF
 2008Červený J., Ježek M. & Svoboda V. Morfometrické znaky prasete divokého (Sus scrofa) v České republice - předběžné výsledky. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 38 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Čamková V. Možnosti obnovy a využití bývalého lázeňského areálu „Houšťka“ v k.ú. Stará Boleslav. [Possibilities of renovation and utilization of former spa facility "Houšťka" (Stará Boleslav)] 75 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Pittnerová VŠKP D PDF
 2008Nováková P. Návrh rekonstrukce liniových koridorů v okolí obce Hovorčovice. [Revitalization project of line corridors in the vicinity of Hovorčovice (N Prague).] 88 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jana Nováková VŠKP D PDF
 2008Lumpe P. Ornitologický průzkum u Ovčár. – Sosna 2008: 28 -31. Časopis D PDF
 2008Máchová S. Porovnání nákladovosti cizích a vlastních pracovníků v těžbě dříví ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými lesy. [Cost comparison of external and own workers in timber productionof School Forest Enterprise of the Czech University of Life Sciences in Kostelec nad Černými lesy.] Diplomová práce. ČZU FLD KERLH. VŠKP D
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348