Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Konvička M., Ričl D., Vodičková V., Beneš J. & Jirků M. Motýli v téměř kompletním středoevropském ekosystému: Pět let refaunačního projektu v Milovicích. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 103 -104. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2016. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 99 příloha: II.-VI. Časopis D PDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Petřík P. Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR. [Main causes and trends of vegetation and floristic changes in the landscape of the Czech Republic.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 54 -64. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. – Ptačí svět 21(4): 5. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Pithart K. Několik poznámek k projektu RAS - krutihlav obecný na Nymbursku. – Zpr. RAS 6: 9 -10. Internetový časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Plesník J. Příroda pod pásy tanků. Vojenské výcvikové prostory, znovuobjevené přírodní ráje, zpustošení prostředí nebo ideální místo pro hospodářský rozvoj? – Nika 35(Květen 2014): 16 -20. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Urbánek L. Žehuňský rybník - Obora Kněžičky. – Ptačí svět 21(4): 5. Časopis D Celé číslo
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Matějčková A. and Matějček T. Do Milovic za přírodou i za tanky. Vojáci po sobě zanechali překvapivě krásné lesy a stepi. – Přirodovědci.cz 2013(3): 45. Časopis D PDF
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Král D. Libický luh - zelená oáza v Polabí. Rezervace mezi Kolínem a Poděbrady kvete všemi barvami a hostí vzácné živočichy. – Přirodovědci.cz 2013(1): 41. Časopis D PDF
 2013Pokorná Z. Monitoring živočichů vypouštěných ze záchranných stanic. [Monitoring Wild Animals Released from Wild Animal Rescue Stations into the Wild after Treatment.] – Ochrana přírody 68(1): 23 -25. Časopis D PDF
 2013Soukupová K. & Soukup P. Náš život s plchy. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Králíček L. Odchyt zvěře v podmínkách obory Židlov. – Myslivost 2013( 9): 40 -41. Časopis D
 2013Kopecký O., Hataš P. & Holer T. Pedomorfní albíni čolka obecného – první nález v České republice. [Paedomorphic Albinos of the Common Newt – First Discovery in the Czech Republic.] – Živa 61(5): 244 -245. Časopis D PDF
 2013Funk A. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná. – Živa 61(5): CXIV-CXV. Časopis D PDF
 2013Ložek V. Substrát, půda, vegetace a měkkýši 2. Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny. [Substrate, Soil, Vegetation and Mollusca 2. History of Czech Nature and Landscape in the Light of Malacological Evidence.] – Živa 61(5): 198 -201. Časopis D PDF
 2013Mikšík M. Zaměnitelné houby: Muchomůrka zelená, příbuzné druhy a možnosti záměny. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2012Stárek P. Antropogenní ovlivnění Osekého potoka. [The antropogenic influence of Osecký streem.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Pavel Richter VŠKP D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Kadava L. Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce. [Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk.] – Panurus 21: 103 -108. Časopis D PDF
 2012Kovář R. & Kovář J. Inventarizační průzkum - plazi Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Švátora M. Inventarizační průzkum národní přírodní památky V jezírkách z oboru ichtyologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Průcha M. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Čtvrtě z oboru zoologie - drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Andreska J. Los evropský, jeho rozmnožování a výskyt na Poděbradsku. – Vlast. zpravodaj Polabí 42: 100 -116. Sborník vlastivědný D
 2012Hudák O. Myslivečtí rubači na výstavě NATURA VIVA 2012. – Myslivost 2012( 7): 79. Časopis D
 2012Slaba P. NATURA VIVA trochu jinak. – Myslivost 2012( 7): 30 -32. Časopis D
 2012Redakce IZ Naučná stezka Bohumila Hrabala v Kersku. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-05-29: 1. Internetový časopis D
 2012Redakce IZ Ochrana lesa na LS Nymburk ...co se děje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-05-29: 1. Internetový časopis D
 2012Pejša J., Rus I. & Vonička P. Pískovny. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Šoltys V. Rožďalovické rybníky. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Štípek K. & Ježek M. Vliv odrůdy kukuřice a ozimé pšenice při výběru potravy u černé zvěře. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 30 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Chládková K. Analýza jezdeckého areálu Komárno Nymburk a jeho okolí s návrhem Trasování Jezdecké stezky.. [ANALYSIS OF THE EQUESTRIAN COMPLEX KOMARNO NYMBURK AND ITS WITH THE PROPOSAL TRASE TRAIL RIDING..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D PDF
 2011Janovcová J. Dlohodobé změny početnosti zimujících vodních ptáků na úseku Labe: Kolín-Oseček. [Long-term changes in abundance of waterbirds on the Labe river in the section Kolín - Oseček..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný, konzultant Petr Musil, VŠKP D
 2011P. S. Exotická zvěř. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/1: 23 -25. Časopis D PDF
 2011Kovář R. & Kovář J. Inventarizační průzkum - obojživelníci Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Kovář R. & Kovář J. Inventarizační průzkum - obojživelníci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Kovář R. & Kovář J. Inventarizační průzkum - plazi. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Kovář R. & Kovář J. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Čtvrtě. Obojživelníci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Kovář R. & Kovář J. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Čtvrtě. Plazi. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Víta R. & Kovář R. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Libický luh – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Kolářová V. Lesní zkoušky v oboře Kněžičky. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 13. Časopis D
 2011Kohoutek M., Rejl J. Mapování česneku hranatého v přeloučském Polabí. – Živa 59(2): 66. Časopis D PDF
 2011Kasina J. NATURA VIVA 2011 Lysá nad Labem. – Myslivost 2011( 7): 48 -52. Časopis D
 2011Melingerová P. Nymburk a jeho okolí z pohledu krajinných hodnot. [Nymburk and neighborhood from the perspective of landscape values.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D PDF
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Hotovec P. Představujeme vám revír Kolín. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-05-24: 1. Internetový časopis D
 2011Kočárník V. Revír Rožďalovice se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Mackovčin M. Revír Seletice se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-06-21: 1. Internetový časopis D
 2011Nentvichová M. Seminář Natura 2000 v České republice a Wildlife Estates. – Myslivost 2011( 7): 66 -67. Časopis D
 2011Hašek J. Studie regulačního plánu části obce Křinec - Nové Zámky. [Study of detailed local plan for Křinec - Nové Zámky.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier VŠKP D PDF
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Hamerská M., Pavlíček Z. & Pecháček J. Za záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace. – Myslivost 2011( 1): 18 -20. Časopis D PDF
 2011Tichý P. Zajímavost: Revír Býchory se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-03-22: 1. Internetový časopis D
 2010Řezníček M. Činnost Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem v roce 2009. [Work of the State Disctrict Archive for the year 2009.] – Vlast. zpravodaj Polabí 40: 270 -276. Sborník vlastivědný D
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Čech P. Fidelita (věrnost hnízdišti) a filopatrie (vazba k rodišti) u populace ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na Podblanicku a ve Středním Povltaví v období 2004 - 2011. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 50(2): 229 -239. Časopis D
 2010Spejchal V. Historie a současnost poděbradského sokolnictví aneb Sokolnická sezona v Polabí 1/28. – Myslivost 2010( 1): 28 -29. Časopis D PDF
 2010Zemanová M. Interpretace místního dědictví v obci Činěves a okolí. [Interpretation of local heritage in village Činěves and surrounding.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2010Redakce IZ Kandík psí zub v ČR uvidíte jedině na Medníku. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-04-27: 1. Internetový časopis D
 2010Bureš J. Lesní revír Pojizeří se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-21: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Lesy České republiky, Hradec Králové - Lesní správa Nymburk, pořádají 11. dětský den s Lesy České republiky. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-07-20: 1. Internetový časopis D
 2010Forejt E. MS Sadská pořádala další myslivecký den pro děti. – Myslivost 2010( 1): 82. Časopis D
 2010Klozík P. & Kasina J. Natura Viva 2010. – Myslivost 2010( 7): 26 -31. Časopis D
 2010Vrabec V. Nové lokality čeledi Meloidae (Coleoptera) v okresech Kolín a Nymburk. [New localities of Meloidae (Coleoptera) from Districts of Kolín and Nymburk.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 115 -124. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Cacara B. Odkryv jizerských vrstev (střední turon) svrchnokřídového útvaru u Nymburka. Nálezová zpráva. [Exposure of Jizera Formation (Middle Turon) of the Late Cretaceous by Nymburk..] – Vlast. zpravodaj Polabí 40: 232 -238. Sborník vlastivědný D
 2010Mazurek P. Praktické drobnosti pro každého. – Myslivost 2010(12): 87. Časopis D
 2010Votoupal I. Právní ochrana zvířat proti týrání ve světle knih policejních hlášení měst Nymburka a Poděbrad z let 1901–1941. [Legal protection of animals against maltreatment in the light of Nymburk and Poděbrady police report books from 1901–1941.] – Vlast. zpravodaj Polabí 40: 68 -124. Sborník vlastivědný D
 2010Souček Z. Přírodní památka Báň u Hradčan a její hmyzí společenstvo. [Báň u Hradčan natural monument and its insect commuity.] – Vlast. zpravodaj Polabí 40: 216 -226. Sborník vlastivědný D
 2010Horáček V. Revír Brodek se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-26: 1. Internetový časopis D
 2010Rus I. Stav průzkumu vážek (Odonata) kolínského Polabí po deseti letech (2001 – 2010). [Status of knowledge about dragonflies (Odonata) research in the vicinity of the town Kolín near Labe river (2001-2010).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 93 -102. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Juvčenko I. Tip na výlet: Přírodní krásy revíru Mcely. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-26: 1. Internetový časopis D
 2010Elbogenová M. Troubená NATURA VIVA. – Myslivost 2010( 7): 97. Časopis D
 2010Rydlo Jan Vodní makrofyta v potoce Káča v poděbradském Polabí. [Aquatic macrophytes in the Káča stream (the Elbe lowland near Poděbrady).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 3 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Redakce IZ Vydejte se brandýskými lesy po stopách Rudolfa II. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-02-16: 1. Internetový časopis D
 2010Petráčková J. Význam venkovského mikroregionu Svazku obcí Nymburkska pro ochranu přírody a krajiny zájmového území. [The importance of country microregion of the Confederation of urban areas of Nymburk to nature protection and suburban zones.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Šoltys V. Významné ptačí území Rožďalovické rybníky. – Ptačí svět 17(1): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Danzer M. Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Nymburska. [Evaluation of present state and management of forest protected areas of Nymbursko region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jiří Vojar VŠKP D
 2009Rýdl K. Činnost Františka Hrnčíře v Bobnicích v letech 1888–1902. [The work of František Hrnčíř in Bobnice during 1888–1902.] – Vlast. zpravodaj Polabí 39: 123 -138. Sborník vlastivědný D
 2009Kloučková B. Druhová diverzita rostlin v regulované části Skupice. [Generic diversity of plants in the regulated part of Skupice.] – Vlast. zpravodaj Polabí 39: 244 -248. Sborník vlastivědný D
 2009Vališková K. Efektivita managementu v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. 73 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař VŠKP D
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Duda P. Myslivečtí trubači na Natuře Viva 2009. – Myslivost 2009( 7): 84 -85. Časopis D
12345678
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348