Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2019Pašek O. Jedinečný ochranářský projekt pomůže motýlům i roháčům. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 2 -5. Časopis D PDF
 2019Štědra M. Rozhledny Podblanicka IX. Dvě rozhledny v okolí města Sázavy. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 20 -21. Časopis D PDF
 2019Štědra M. Zalesňování kaňonu řeky Sázavy na počátku 20. století. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 6 -8. Časopis D PDF
 2017Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2016. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 99 příloha: II.-VI. Časopis D PDF
 2017Fialová M. Rozhledny Podblanicka III. Rozhledna Babka. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 9 -10. Časopis D PDF
 2017Fialová M. Vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 2 -3. Časopis D PDF
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2016Štědra M. Palán A., 2017: Ratajský les. Vydalo nakladatelství Pistorius & Olšanská s.r.o. – Pod Blaníkem 20(42) č.3: 90 příloha: VII. Časopis D PDF
 2016Ptáčková T. Vodní dům otevřen veřejnosti. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 5 -7. Časopis D PDF
 2015Elleder L., Šírová J. & Dragoun Z. Důsledky přívalové povodně na přelomu července a srpna 1714 pro střední Sázavu (2). Události ve Zruči nad Sázavou a okolí. – Pod Blaníkem 19(41) č.2: 13 -14. Časopis D PDF
 2015Elleder L., Šírová J. & Dragoun Z. Důsledky přívalové povodně na přelomu července a srpna 1714 pro střední Sázavu (3). Události za povodně v Kácově. – Pod Blaníkem 19(41) č.3: 9 -11. Časopis D PDF
 2015Elleder L., Šírová J. & Dragoun Z. Důsledky přívalové povodně na přelomu července a srpna 1714 pro střední Sázavu (4). – Pod Blaníkem 19(41) č.4: 8 -12. Časopis D PDF
 2015Červenková K. & Kříž K. Naučná stezka Zámeckým parkem ve Zruči nad Sázavou. – Pod Blaníkem 19(41) č.1: 2 -5. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2014Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2013. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 99 příloha: VIII.-X. Časopis D Celé číslo
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Švingr P. Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. – Pod Blaníkem 18(40) č.2: 99 příloha: XI.-XII. Časopis D Celé číslo
 2013Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2012. – Pod Blaníkem 17(39) č.1: 99 příloha: VII.-XI. Časopis D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Tůmová J. Dobrovolníci letos opět uklidili hladinu a břehy řeky Sázavy. – Pod Blaníkem 17(39) č.2: 99 příloha: VI.-VII. Časopis D PDF
 2013Horčičková E., Janovský Z., Pavlíková A., Mikát M., Hadrava J., Kmecová K., Požárová D., Smyčka J., Herben T. Factors influencing abundances of hoverfly pollinators in agricultural landscape: Do unmown verges provide quality catering? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 84 -85. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Tichá V. Memoriál Františka Vojtěcha. – Myslivost 2013(11): 134. Časopis D
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Kysela M. Podpora hnízdních možností ptactva. – Pod Blaníkem 17(39) č.2: 7 -8. Časopis D PDF
 2013Funk A. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná. – Živa 61(5): CXIV-CXV. Časopis D PDF
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Hadrava J., Janovský Z., Mikát M. Rozmanitost struktury opylovacích sítí v rámci jedné louky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 72 -73. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Jakubec P., Růžička J. Rozšíření ohrožených hrobaříků (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae) otevřené krajiny ve vybraných nížinných oblastech České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 92 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Weber M., Lipský Z., Stroblová L. & Šantrůčková M. Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka. [A Strategic Vision of the Landscape Development in the Nové Dvory and Žehušice Regions.] – Ochrana přírody 68(1): 20 -23. Časopis D PDF
 2013Musilová M. Zprávy ze záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. – Pod Blaníkem 17(39) č.2: 99 příloha: XIV.-XVII. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Urban J. Historie hornictví na Podblanicku. – Pod Blaníkem 16(38) č.4: 99 příloha: IV.-V. Časopis D PDF
 2012Kopecký M. Hodnocení krajinných změn v katastrálním území Uhlířské Janovice. [The evalution of landscape changes in Uhlířské Janovice cadastral district.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Pavel Richter VŠKP D PDF
 2012Banga-Konopíková V. Hospodaření s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Kutná Hora. [Management of biodegradable waste in Kutná Hora.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2012Cepák J. Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2010. – Vanellus 7: 31 -35. Časopis D PDF
 2012Strakatá M. Memoriál Jaromíra Dostála. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/2: 16. Časopis D PDF
 2012Košťák M. & Mazuch M. Po stopách českých dinosaurů. Nález od Kutné Hory je součástí fascinujícího pravěkého příběhu. – Přirodovědci.cz 2012(1): 8 -11. Časopis D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Pakandl M. Průtah jespáka malého (Calidris minuta) a jespáka šedého (Calidris temminckii) na území České republiky. – Vanellus 7: 35 -37. Časopis D PDF
 2012Bošková M. Vyhodnocení zkušebního provozu kanalizace a ČOV obce Semtěš. [Assesment of trial operation of sewerage system and waste water treatment village of Semtes.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš, konzultant Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Tůmová J. Dobrovolníci opět vyčistili hladinu a břehy řeky Sázavy. – Pod Blaníkem 15(37) č.2: 99 příloha: X.-XI. Časopis D PDF
 2011Jakubec P. Ekologie mrchožroutovitých brouků (Coleoptera: Silphidae) v polních biotopech okolí Kutné Hory.. [Carrion beetles ecology (Coleoptera: Silphidae) in open lanscape near Kutná Hora..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jan Růžička VŠKP D
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Korn J. Obnovení studánky sv. Anny v Picírně u Rataj. – Pod Blaníkem 15(37) č.4: 6. Časopis D PDF
 2011Pospíšková M., Aldorfová K., Faltýnková J., Smyčka J., Janovský Z., Martinek J., Mikátová Š. & Jersáková J. Pestřenky a květy - konzervativnost nebo preference? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 181 -182. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Křivský J. & Kavka M. Pozorování a odchyt lyskonoha ploskozobého (Phalaropus fulicarius) na Kutnohorsku. – Kroužkovatel 11: 10. Časopis D Celé číslo
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Hotovec P. Představujeme vám revír Kolín. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-05-24: 1. Internetový časopis D
 2011Němeček M. & Borusík P. Regenerace národní přírodní památky Kačina - část obora. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-09-29: 1. Internetový časopis D
 2011Novák J. Revír Javorník se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-07-19: 1. Internetový časopis D
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Čížek O., Tropek R., Kadlec T. & Šamata J. Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 -48. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Novotný M. Analýza a hodnocení významných krajinných prvků na krajinné úrovni - pilotní studie Nové Dvory - Kačina. [Analysis and assessment of significant landscape components at landscape level - case study Nové Dvory - Kačina.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D
 2010Jurková E. Analýza implementace environmentálně příznivého chování ve veřejné správě v okrese Kutná Hora. [Analysis of an implementation of environment-friendly behaviour in a public administration in Kutna Hora region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D
 2010Štefánek M. Botanický průzkum navrhovaného rozšíření národní přírodní památky Kaňk (okres Kutná Hora). [Botanical survey of the proposed enlargement of National nature monument Kank (district Kutná Hora).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 39 -52. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Rejl J. & Novotný F. Letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) ve východním Kutnohorsku. [Summer colony of the Greater mouse-eared bat (Myotis myotis) in the eastern of distrikt of Kutná Hora.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 138. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Moravec J. & Starý M. Nález páchníka Osmoderma barnabita (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae: Trichiini) v údolí Vrchlice na Kutnohorsku. [Scarabaeidae: Cetoniinae: Trichiini) in the proposed Údolí Vrchlice Nátuře Reservě (Kutná Hora region, Central Bohemia).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 108 -112. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Vrabec V. & Šebková N. Nový nález modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) na území okresu Kutná Hora. [New record of Large Blues from genus Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) in the District of Kutna Hora.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 133 -137. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Klaudys M. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Skládačka D PDF
 2010Pakandl M. Průběh tahu vodouše šedého (Tringa nebularia) na území České republiky. – Vanellus 5: 29 -31. Časopis D PDF
 2010Křivský J. & Kavka M. Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) na Kutnohorsku v letech 2008 a 2009. [Occurrence of the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) in the Kutná Hora region in 2008 and 2009.] – Panurus 19: 59 -62. Časopis D PDF
 2010Vonšovský M. Sokolnictví a biologická ochrana vojenského letiště Čáslav. [Falconry and biological protection of the military airport in Čáslav.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Petra Nováková VŠKP D
 2010Redakce IZ Takřka ideální místo pro život. Obora Žleby. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-08-31: 1. Internetový časopis D
 2010Rossi P. Variantní návrh agrotechnických a technických protierozních opatření v katastrálním území Hořany u Kutné Hory. [Variant agrotechnical and technical concept of soil protection from erosion in cadastral territory Hořany near Kutná Hora.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D PDF
 2010Rydlo Jar. Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. [Aquatic macrophytes in the NE part of the Kutnohorská pahorkatina fytogeographical district (Central Bohemia).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 23 -38. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Kavka M. & Křivský J. Výskyt rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea) na Kutnohorsku v roce 2009. [Occurrence of the Arctic Tern (Sterna paradisaea) in tne Kutná Hora region in 2009.] – Panurus 19: 55 -58. Časopis D PDF
 2009Robovský J., Gregorová R., Hotový J. & Benda P. Addendum to the revised catalogue of the cetaceans (Cetacea) in collections in the Czech Republic. [Doplněk k revidovanému katalogu kytovců (Cetacea) ve sbírkách v České republice.] – Lynx n. s. 40: 141 -152. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Šmíd M. Ekomorfologické hodnocení kvality habitatu vodních toků metodou EcoRivHab na příkladu modelového území Nové Dvory - Kačina. [Ecomorphological assessment of the water course habitats based on the EcoRivHab Metod: case study Nové Dvory - Kačina.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D
 2009Čáp P. Chov bílé jelení zvěře v oboře Žehušice, Žleby a Janovice. [The breeding of white deer inside of the game preserve Žehušice, Žleby a Janovice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Miloslav Vach VŠKP D
 2009Kočí T. Nnové nálezy a předběžná zpráva o revizi serpulidních červů (Polychaeta, Canalipalpata) z lokalit Velim a Kaňk - Na Vrších (příbojová facie české křídové pánve). [New finds and preliminary reports of the revision of serpulid worms (Polychaeta, Canalipalpata) from localites Velim and Kaňk - Na Vrších, Czech Republic (nearshore facies of the Bohemian Cretaceous Basin).] – Vlast. zpravodaj Polabí 39: 207 -238. Sborník vlastivědný D
 2009Benešová G. Odstraňování nebezpečných odpadů na skládce Čáslav. [Disposal of the hazardous waste on the landfill Čáslav.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Vlastimila Mikulová VŠKP D
 2009Procházka F. Okrašlovací spolek pro Zruč a okolí před 100 lety. – Pod Blaníkem 13(35) č.4: 22 -23. Časopis D PDF
 2009Kavka M. & Procházka P. Vodní ptactvo nádrže Želivka v letech 1996 – 2008. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 49(2): 7 -48. Časopis D
 2009Janoutová A. Využití map vojenského mapování pro analýzu krajinných změn velkých území - pilotní studie Nové Dvory - Kačina. [Using old Military Survey maps for landscape change analysis of large areas - case study Nové Dvory - Kačina.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D
 2008Koudelková A. Analýza a zhodnocení systému nakládání s odpady ve městě Kutná Hora a jeho možný rozvoj. [The analysis and evaluation of waste management system in Kutná Hora and its next possible development.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KAVR. VŠKP D
 2008Turoňová D. Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. [Flora and Vegetation of the Žehuňský rybník National Nature Reserve and Proposal of the Management.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 8: 47 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Křivský J., Kavka M. & Švarc V. Hnízdění chocholouše obecného (Galerida cristata) v zemědělské krajině na Kutnohorsku a poznámky k jeho výskytu v České republice. [Breeding of the Crested Lark (Galerida cristata) in the rural landscape in the Kutná Hora region and some notes on its distribution in the Czech Republic.] – Panurus 17: 53 -58. Časopis D PDF
 2008Kyzlík P. Jasany významné a památné v České republice a Evropě. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 30 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Čech M. & Čech P. Potrava kormorána velkého na vodárenské nádrži Želivka. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 48: 91 -105. Časopis D
 2007Jaroš V. Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny. [Botanical and geological literature of Říčanská plošina and Kutnohorská pahorkatina (Central Bohemia, Czech Republic).] – Bohemia centralis 28: 215 -285. Časopis D PDF
 2007Štědra M. Okrašlovací spolek v Sázavě. – Pod Blaníkem 11(33) č.2: 11. Časopis D PDF
 2007Salingerová O. Podklad pro program obnovy venkova obce Žáky. Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. VŠKP D
 2007Kavka M. Pozorování neobvyklého počtu potápek rudokrkých (Podiceps grisegena) na Kutnohorsku. [An uncommon number of the Red-necked Grebe (Podiceps grisegena) in the Kutná Hora district.] – Panurus 16: 113. Časopis D PDF
 2007Kloučková B. Rudisti - zajímavý mlži křídového moře Kolínska a Kutnohorska. [Rudists - interesting bivalves of Kolín and Kutná Hora Region in the Bohemian Cretaceous Basin.] – Vlast. zpravodaj Polabí 38: 214 -238. Sborník vlastivědný D
 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. 253 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Monografie D
 2007Kavka M. & Křivský J. Výskyt turpana hnědého (Melanitta fusca) na nádrži Želivka v letech 1998–2006. [Occurrence of the Velvet Scoter (Melanitta fusca) on the Želivka dam reservoir during the period 1998–2006.] – Panurus 16: 27 -30. Časopis D PDF
 2006Tománková I. Antelope Behavior in Captivity : Common Eland - Human Interaction. [Chování antilop vzajetí: interakce mezi Antilopou losí a člověkem.] 44 stran. Diplomová práce. ČZU ITS. Vedoucí práce P. Nežerková VŠKP D PDF
 2006Procházka F. Mac Nevenové a Zruč nad Sázavou. – Pod Blaníkem 10(32) č.2: 19 -23. Časopis D PDF
 2006Dvořák Roman & Moravec Josef Nález tesaříka Exocentrus punctipennis (Coleoptera: Cerambycidae) na Čáslavsku. [The record of longhorn beetle Exocentrus punctipennis (Coleoptera: Cerambycidae) ín the Čáslav Region.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 7: 99 -100. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2006Drdová L. Predace hnízd lysky černé (Fulica atra) na vybraných rybnících Čáslavska. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. VŠKP D
 2006Mayová A. Prevalence gastrointestiálních parazitů antilopy losí v modelovém chovu na farmě Březová v České republice. 68 stran. Diplomová práce. ČZU ITS. Vedoucí práce D. Lukešová VŠKP D PDF
 2006Moravec J. & Fabián J. Zajímavý nález tesaříka většího Necydalis major (Coleoptera: Cerambycidae) v zámeckém parku Kačina. [Interesting record of the longhorn beetle Necydalis major (Coleoptera: Cerambycidae) in the Kačina castle park.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 7: 101 -103. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. [Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 23 -44. Časopis D PDF
 2005Tomášová K. Frekvence srdečního tepu u antilopy losí jako indikátor chování, farma Březová, ČR. 50 stran. Diplomová práce. ČZU ITS. Vedoucí práce R. Kotrba VŠKP D PDF
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348