Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456789
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2017Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2016. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 99 příloha: II.-VI. Časopis D PDF
 2017Kůrka A., Rus I., Moravec P., Vonička P. & Linhart M. Zoologický inventarizační průzkum nivy Mlýnské Cidliny, k. ú. Hradišťko II, Žiželice. 33 stran. – ms. [Depon. in: Měs. ú. Kolín. ] Neveřejná D
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2016Štědra M. Památné stromy svatoprokopské. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 9 -10. Časopis D PDF
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Gregor M., Kůrka A., Rus I. & Vonička P. Život na památných stromech II. 48 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2014Pithart K. Několik poznámek k projektu RAS - krutihlav obecný na Nymbursku. – Zpr. RAS 6: 9 -10. Internetový časopis D PDF
 2014Rulfová A. Rorýsí školy aneb Rorýs je náš kamarád, rorýse má každý rád. – Ptačí svět 21(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Urbánek L. Žehuňský rybník - Obora Kněžičky. – Ptačí svět 21(4): 5. Časopis D Celé číslo
 2013Šenfeld P., Kylarová L., Nakládal O. Atraktivita vodním deficitem stresovaných a nestresovaných smrků pro vybrané druhy hmyzu na pokusných plochách na ŠLP v Kostelci nad Černými lesy. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 225 -226. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Pejša J., Rus I. & Vonička P. Bačovské lesy. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Král D. Libický luh - zelená oáza v Polabí. Rezervace mezi Kolínem a Poděbrady kvete všemi barvami a hostí vzácné živočichy. – Přirodovědci.cz 2013(1): 41. Časopis D PDF
 2013Králíček L. Odchyt zvěře v podmínkách obory Židlov. – Myslivost 2013( 9): 40 -41. Časopis D
 2013Funk A. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná. – Živa 61(5): CXIV-CXV. Časopis D PDF
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Švátora M. Inventarizační průzkum národní přírodní památky V jezírkách z oboru ichtyologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Urbánek L. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Žehuňský rybník z oboru ptáci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Ohnoutková P. Optimalizace systému doprovodné zeleně v zemědělské krajině. [System optimalization of accompanying greenth throughout the farming landscape.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Pejša J., Rus I. & Vonička P. Pískovny. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Smrtka M. Analýza současného stavu významných krajinných prvků na správním území města Zásmuky. [Analysis of the current status of important landscape elements in the administrative district Zásmuky.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová VŠKP D PDF
 2011Janovcová J. Dlohodobé změny početnosti zimujících vodních ptáků na úseku Labe: Kolín-Oseček. [Long-term changes in abundance of waterbirds on the Labe river in the section Kolín - Oseček..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný, konzultant Petr Musil, VŠKP D
 2011Pejša J., Rus I. & Vonička P. Geologicko paleontlogické významné krajinné prvky. 32 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2011Kovář R. & Kovář J. Inventarizační průzkum - obojživelníci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Kovář R. & Kovář J. Inventarizační průzkum - plazi. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Víta R. & Kovář R. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Libický luh – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Kohoutek M., Rejl J. Mapování česneku hranatého v přeloučském Polabí. – Živa 59(2): 66. Časopis D PDF
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Hotovec P. Představujeme vám revír Kolín. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-05-24: 1. Internetový časopis D
 2011Prudký M. Revitalizace systému krajinné zeleně v katastrálních územích Limuzy a Tismice (Středočeský kraj). [Revitalization of green landscape in the Limuzy and Tismice study areas (Central-Bohemian region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová, konzultant Václav Bažant VŠKP D PDF
 2011Viktora L. Rorýsí novinky. – Ptačí svět 18(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2011Mašková A. Uplatnění zeleně na stavebních konstrukcích. Ověření na případové studii pro lokalitu Štítary u Kolína.. [Application of vegetation on building structures. Verification on a case study for the site Štítary at Kolín..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina, konzultant Milan Bubenko VŠKP D PDF
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Tichý P. Zajímavost: Revír Býchory se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-03-22: 1. Internetový časopis D
 2010Kůrka A. Dosavadní poznatky o pavoucích (Araneaea) Kolínska. [Present knowledge of the spider fauna (Araneae) in the Kolín region.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 53 -91. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Čech P. Fidelita (věrnost hnízdišti) a filopatrie (vazba k rodišti) u populace ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na Podblanicku a ve Středním Povltaví v období 2004 - 2011. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 50(2): 229 -239. Časopis D
 2010Spejchal V. Historie a současnost poděbradského sokolnictví aneb Sokolnická sezona v Polabí 1/28. – Myslivost 2010( 1): 28 -29. Časopis D PDF
 2010Civiš P., Vojar J. & Solský M. Chytridiomykóza v Čechách. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 48 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Hotař B. Jarní svod loveckých psů v Opatovci. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/4: 11. Časopis D
 2010Rydlo J. & Vrabec V. Nález druhu Hyles livornica (Lepidoptera: Sphingidae) ve Velkém Oseku u Kolína. [The finding of species Hyles livornica (Lepidoptera: Sphingidae) in Velký Osek near Kolín.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 132. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Vrabec V. Nález živých jedinců páskovky žíhané Cepaea vindobonensis (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) v Přírodní rezervaci Dománovický les. [The finding of living specimens of the species Cepaea vindobonensis (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) in natural reserve Dománovický les.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 92. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Vrabec V. Nové lokality čeledi Meloidae (Coleoptera) v okresech Kolín a Nymburk. [New localities of Meloidae (Coleoptera) from Districts of Kolín and Nymburk.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 115 -124. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Kolektiv autorů Památné stromy. 2 strany. NSEV Kladno-Čabárna. Řada: Soubor informačních letáků o životním prostředí sv. 3 Leták D PDF
 2010Žďárek P. Počátky kroužkování bahňáků u nás. – Vanellus 5: 20 -21. Časopis D PDF
 2010Moravec P., Pejša J., Rus I. & Vonička P. Polepské údolí (část Ratboř - Pašinka). 32 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2010Valeš Z. Projekt RAS ve svém druhém roce, – Zpr. RAS 2: 1 -3. Internetový časopis D PDF
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Rus I. Stav průzkumu vážek (Odonata) kolínského Polabí po deseti letech (2001 – 2010). [Status of knowledge about dragonflies (Odonata) research in the vicinity of the town Kolín near Labe river (2001-2010).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 93 -102. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Rydlo Jan Vodní makrofyta v potoce Káča v poděbradském Polabí. [Aquatic macrophytes in the Káča stream (the Elbe lowland near Poděbrady).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 3 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Procházková H. Vyhodnocení kulturní krajiny Kouřimska. [Evaluation of the cultural landscape of Kouřimsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2010Vrabec V., Koudela T., Janů T & Novák V. Výskyt páchníka (Osmoderma barnabita) a jiných významných xylobiontních druhů v lipových alejích u Zásmuk (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae). [The occurrence of Osmoderma barnabita and other important xylobiont species in linden tree alleys near Zásmuky (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 103 -107. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Herčík T. & Dvořák J. Zvyšování hnízdních možností kachny divoké prostřednictvím hnízdních budek. – Myslivost 2010( 7): 20 -22. Časopis D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Smrtka M. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na území obce s rozšířenou působností Kolín. [Environmental education and information in the district NUTS IV Kolín.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová VŠKP D
 2009Kaasová K. Navštívili jsme … – Myslivost 2009( 8): 72 -75. Časopis D PDF
 2009Kočí T. Nnové nálezy a předběžná zpráva o revizi serpulidních červů (Polychaeta, Canalipalpata) z lokalit Velim a Kaňk - Na Vrších (příbojová facie české křídové pánve). [New finds and preliminary reports of the revision of serpulid worms (Polychaeta, Canalipalpata) from localites Velim and Kaňk - Na Vrších, Czech Republic (nearshore facies of the Bohemian Cretaceous Basin).] – Vlast. zpravodaj Polabí 39: 207 -238. Sborník vlastivědný D
 2009Zemek V. Porovnání růstových a stanovištních podmínek porostů původní a nepůvodní dřeviny na PLO č. 17 Polabí. [Comparison of growing and site condition between stands formed by an autochthonous and an allochthonous tree species in natural forest area No 17 - Polabí.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Anonym Tipy na třídění odpadů a energetické úspory. 14 stran. TPCA. Informační brožura D PDF
 2009Mourková J., Bergmann P. & Bílý M. Zimování slípky zelenonohé (Gallinula chloropus) a lysky černé (Fulica atra) ve středních Čechách (1995–2007) a v Praze (1970–2007). [Wintering of Common Moorhen (Gallinula chloropus) and Common Coot (Fulica atra) in Central Bohemia (1995-2007) and Prague (1970-2007).] – Sylvia 45: 121 -136. Časopis D PDF
 2009Janovcová J. & Bergmann P. Zimování vodních ptáků na Labi v úseku Kolín - Nymburk (srovnání s údaji z Vltavy v Praze). [Die Überwinterung von Wasservögeln auf der Elbe im Abschnitt Kolín - Nymburk, Zentralböhmen (Vergleich mit den Daten von der Moldau in Prag).] – Sluka 6: 61 -84. Časopis D
 2009Janovcová J. Zimoviště vodních ptáků na Labi v úseku Kolín - Oseček. [Wintering place of waterbirds on the river in the section Kolín - Oseček.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2008Bouberlová J. Biologie modráska Maculinea teleius v Polabí. [Biology of Large Blue Butterfly - Maculinea teleius in Elbe river lowland area.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KZR. VŠKP D
 2008Prausová R. & Samková V. Botanicko-entomologická exkurze do národní přírodní rezervace Kněžičky. – Východočeský botanický zpravodaj 2008/8: 2 -5. Časopis D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Mocek B. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žehuňský rybník - vážky (Odonata). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2008Štefánek M. Jarní procházka Libickým luhem. – Živa 56(2): 91 -93. Časopis D PDF
 2008Formanová I., Dort M., Beran L. Libický luh. [The Libický luh Floodplain National Nature Reserve.] – Ochrana přírody 63( 5): 2 -5. Časopis D
 2008Rus I. & Vonička P. Mokřadní prameniště u Býchor. 20 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2008Hrbková L. Revize plánu péče národní přírodní rezervace Libický luh. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. VŠKP D
 2008Rydlo J. Řečanka přímořská (Najas marina) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. [Najas marína in the Labe River between Kolín and Nymburk (Central Bohemia).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 8: 25 -30. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Pořízek L. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, výroční zpráva - rok 2008. – Sosna 2008: 6 -11. Časopis D PDF
 2008Anonym Středočeský kraj - Příroda a krajina. Kraj, který nemůžete minout! 16 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Informační brožura D PDF
 2008Rydlo J. Šíření Impatiens glandulifera na březích Labe mezi Chvaleticemi a Mělníkem v letech 1976-2006. [Spreading of Impatiens glandulifera on the banks of the river Labe between Chvaletice a Mělník in 1976-2006.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 8: 31 -36. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Jelínek M. & Urbánek L. Výskyt rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola) a rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) v Národní přírodní rezrvaci Žehuňský rybník. [Occurence of the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) and the Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon) in the Žehuňský fishpond nature reserve.] – Panurus 17: 65 -68. Časopis D PDF
 2008Jelínek M. & Urbánek L. Výskyt strnada malinkého (Emberiza pusilla) v národní přírodní rezrvaci Žehuňský rybník. [Occurence of the Little Bunting (Emberiza pusilla) in the Žehuňský fishpond nature reserve.] – Panurus 17: 99 -100. Časopis D PDF
 2008Hetzendorf K. Výstava myslivosti, rybářství a ochrany přírody spojené s přehlídkou trofejí v Kolíně. – Svět myslivosti 9(10): 42. Časopis D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Růžička M. Zimování bekasiny otavní (Gallinago gallinago) v Ptačí oblasti Žehuňský rybník – Obora Kněžičky. [Wintering of the Snipe (Gallinago gallinago) in the Žehuňský fishpond – Kněžičky park important bird area.] – Panurus 17: 91 -92. Časopis D PDF
 2008Rydlo J. Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. [Changes of flora and vegetation of aquatic macrophytes in the Bajkal oxbow in the National Natural Reserve Libický luh.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 8: 37 -46. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Juráček J. Zpráva o podrobném geomorfologickém mapování jižní části přírodní rezervace Veltrubský luh. [Report about detailed geomorphological mapping of the Southern part of „Veltrubský luh" Natural Reservation.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 8: 3 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Čuhelová L. Asortativní párování u skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo). 40 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce J. Vojar VŠKP D PDF
 2007Rydlo J. Doplňky ke květeně Libického luhu. [Supplements to the flora of the Libický luh.] – Vlast. zpravodaj Polabí 38: 239 -246. Sborník vlastivědný D
 2007Neřoldová L. & Rus I. Hánín. 48 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska Průvodce D PDF
 2007Klouček J. Inventarizační zoologický průzkum Národní přírodní rezervace Libický luh. Brouci (Coleoptera). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2007Elleder L. Katastrofální lednová povodeň roku 1846 ve středním Polabí - k 160. výročí události. [The Catastrophic Flood in the Central Elbe Region 1846.] – Vlast. zpravodaj Polabí 38: 192 -213. Sborník vlastivědný D
 2007Kočí T. Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi. [Macrofauna from a quarry in Plaňany near Kouřim – a short report on collections from cretaceous sediments in its western part.] – Bohemia centralis 28: 39 -42. Časopis D PDF
 2007Rus I. Moje město Kolín. Od lužního lesa po městský park. 48 stran. Regionální muzeum v Kolíně. ISBN 80-86403-10-6 Informační brožura D PDF
 2007Růžička M. Národní přírodní rezervace V jezírkách - pozorování obratlovců v letech 2006 - 2007. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348